Mačke na Humcu

Objavljeno u Vaša pisma

Jedan apel na Feisu.

Pozdrav , prenosim sa facebooka: "dvije mlade mace na Humcu kraj konobe "umiru od gladi i zedji". Kost i koza. Ja ih nazalost ne mogu uzet ni privremeno jer mi je muz alergican na macke.." 
Pozdrav!

Marija mail, 27.08.2015.

EH Odgovor 27.08.2015

Ćula sam se sa Keti, i ona mi kaže da te mačke na Humcu imaju gazdu koji dolazi redovno njih hraniti, i doduše nađu tu i tamo hranu. Sigurno je da ne umiru od glađi i zeđi. Mislim da ljudi možda nemaju iskustvo sa načinom života na otoku, i dignu paniku bez pitati ljude na licom mjesto. Mislim da za ovaj slučaj ne treba se brinuti!

Ove godine su bili strašno puno problema sa zapuštenim psima, i nadam se da ćemo napredovati sa projektom za azil sto brže.

Hvala ti na brizi

Marija mail 27.08.2015.

Ok, gospodja je digla paniku, pa ne znam.. Super za azil! 

Nalazite se ovdje: Home vaša pisma Mačke na Humcu

Novosti: Ekologija.hr

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

  • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

  • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

  • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

  • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.

     

  • Prema teoriji Abrahama Maslowa, temeljne ljudske potrebe su potreba za sigurnoš?‡u i osnovnim zadovoljenjem fizioloških potreba, a tek nakon što su one ostvarene, čovjek može težiti zadovoljenju složenijih, poput potrebe za samoostvarenjem. Društvo u kojem ne vlada mir, pravda i nisu ustoličene snažne institucije kojima je cilj zaštita ugroženih skupina, sigurnost gra?‘ana te borba protiv korupcije i kriminala, pojedincu ne može osigurati ostvarenje primarne potrebe za sigurnoš?‡u, a samim time ni poduzeti korake k ispunjenju ostalih ciljeva održivog razvoja.