Pesticidni proizvodi u Hrvatskoj

Objavljeno u Opasni otrovi!

Nakon nekoliko godina istraživanja, Eco-Hvar došao je do zaključka da ljudi koji kupuju, koriste i/ili preporučuju kemijske pesticide znaju vrlo malo ili ništa o opasnostima otrova s kojim imaju posla. Vlada zbunjenost. Eco-Hvar pruža činjenične informacije koja može pomoći bolje razumjeti problem.

Ekološka poljoprivreda je jedini način osigurati zdravlje za ljude i okoliš. Kemijski pesticidi uništavaju prirodni lanac i sve šta je nužno za zdravi život. Nažalost, industrija kemijskih pesticida zapravo je stvorila svjetsku konfuziju, većinom namjerno. Zajednički interesi na ogromnom tržištu potaknuli su sustav tajnosti, nepotpunih informacija, dezinformacija i bezočnih laži.

Zbunjenost, mitovi, laži - pola tuceta ključnih točaka

1. 'Zaštita bilja' i biocidni proizvodi. Ono prvo bi trebalo štititi biljke od štetočina i bolesti. Naravno, tretiranje živih organizama sa otrovom nosi neizbježan rizik da će otrovi prodrijeti u prehrambeni lanac - stoga i potreba za Najvećom Dopuštenom Razinom preostalog otrova u hrani. Biocidni proizvodi navodno štite ljude od bolesti, ali njihova široka upotreba zagađuje naše tlo, vodu i zrak (a tako i nas) sve većim količinama otrovnih tvari. Odvajanje kemijskih pesticida u dvije skupine radi odobrenja stvara paradokse i zabunu.  'Sredstva za zaštitu bilja' odobrila je Europska komisija i uvrštena su u bazu podataka o pesticidima EU-a, dok je biocidne proizvode odobrila Europska agencija za kemikalije (ECHA) u posebnom popisu. U Hrvatskoj dozvoljena 'sredstva za zaštitu bilja' su na Popisu registriranih sredstava za zaštitu bilja koji vodi Ministarstvo Poljoprivrede u okviru Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS). Dozvoljeni biocidni preparati su na Registru biocidnih pripravaka - studeni 2021. pod vodstom Ministarstva zdravstva (MIZ). Za više informacije o zakonima o pesticidima, vidjeti naš tekst Pesticidi: zakoni i dozvole.

Kemijski otrovi nisu zaštitnici jer neizbježno uzrokuju nekontroliranu, nepredvidu štetu. Biste li kuću zaštitili eksplozivom kako biste odvratili uljeze?

2. Kemijski pesticidi smatraju se “sigurnim”. Otrovi, po definiciji, neHrvatska FIS mogu biti sigurni. Opasno ih je proizvoditi, rukovati njima i koristiti ih. Njihovi ostaci u hranidbenom lancu mogu biti štetni za potrošače; mogu uzrokovati veliku štetu okolišu. Iz Uredbe (EZ) 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća: „Građani EU-a trebali bi imati pristup informacijama o kemikalijama kojima bi mogli biti izloženi kako bi mogli donijeti informirane odluke o uporabi kemikalija.“ (stavka 117, str. 14.)

Izjaviti kako su “sigurnosno testirani” zabluda je: testovi jednostavno pokazuju koliko određenog otrova se može tolerirati prije no što naškodi ili uzrokuje smrt. Testovi (koji su izrazito okrutni) redovito se provode na životinjama. Rezultati tvore osnovu za teoretski prihvatljive preostale razine (MRL) dopuštene u hrani (link na engleskom jeiku) - za pojedine pesticide. Mnogo namirnica, osobito voća i povrće, sadrže ostatke nekolicine pesticida (link na engleskom). Poznato je da je čak i organski proizvedena hrana kontaminirana.

Kada sam u siječnju 2021. godine bila testirana na pesticide na znanstvenom institutu Kudzu Science, otkriveno je da u svome tjelu imam tragove glifosata, fungicidnih tvari azoksistrobina (14,1 pg/mg) i znatnu količinu permetrina (2355,2 pg/mg) vidi ispod). A to, unatoč činjenici da nikada nisam koristila otrove ni kod kuće ni u svome vrtu ili na polju.

Koji su učinci ovih kombinacija? To nitko ne može znati. Ono što sa sigurnošću znamo jest da nam škode.

3. Službeni postupci autorizacije jamče sigurnost pesticida. Teško. Odobrenja, kako u EU-u, tako i u SAD-u, dodjeljuju se gotovo isključivo na temelju neobjavljenih istraživanja financirane od strane industrije. U Europi, program REACH (registracija, procjena, autorizacija i ograničavanje kemikalija) (link na engleskom), koje je stupilo na snagu 01. lipnja 2007. godine "stavlja teret dokazivanja na tvrtke". Procjenu dokaza koje tvrtke proizvode provodi Europska agencija za kemikalije (ECHA) i države članice. Zar to nije, bez ravnoteže neovisnog istraživanja, istovjetno tajnom imenovanju optuženog, ili predstavnika optuženog, kao glavnog svjedoka Tužilaštva u kaznenom predmetu? Ispitivanje se provodi uglavnom na nesretnim laboratorijskim životinjama, ponekad na terenu, a samo povremeno i na ljudima. Bilo je izvještaja o prijevari, posebno u službenom Njemačkom laboratoriju (link na engleskom); navodi se pristranost u financiranju, osobito u slučajevima kada istraživanja tajno financiraju agrokemijske tvrtke (link na engleskom jeziku), što rezultira iskrivljenim zaključcima.

Čak se mogu odobriti i kemikalije za koje je poznato da su posebno opasne, pod uvjetom da su označeni kao "kandidati za zamjenu". Neovisna istraživanja koja otkrivaju štetne učinke pesticidnih sredstava, čak i kad su objavljena u recenziranim časopisima, rijetko su, ako ikada, uzeta u obzir. Povremeno su zabranjeni uistinu štetni pesticidi, ako je pritisak neovisnih znanstvenih dokaza, ekoloških skupina i javnog mnijenja dovoljno jak. Ali zabrane nisu trenutne, i treba vremena da se provedu u cijeloj EU, ako se doista i provode. Još gore je da opasni biocidni preparati mogu se koristiti po uvjetnim dozvolama i kad nemaju konačnu dozvolu: vidjeti (ECHA: Understanding BPR - tekst na engleskom jeziku).

Odobrenje se teoretski ne izdaje za tvari koje su "kancerogene, mutagene i reprotoksične kategorije 1A ili 1B prema Uredbi CLP, endokrini disruptori, perzistentne, bioakumulativne i otrovne (PBT) tvari, vrlo perzistentne i vrlo bioakumulativne (vPvB) tvari" ". Ali: "Predviđena su odstupanja, osobito kada je aktivna tvar potrebna zbog javnog zdravlja ili javnog interesa kada nema dostupnih alternativa. U ovom slučaju, odobrenje aktivne tvari izdaje se na najviše pet godina (također za aktivne tvari za koje je izvješće o procjeni podneseno prije 1. rujna 2013. godine, prema prijelaznim odredbama). "(ECHA Odobrenje aktivnih tvari - tekst na engleskom jeziku)

4. Upotreba pesticida prema oznaci jamči njihovu sigurnost. Kao što je već navedeno, sigurnost ne može biti zajamčena ni pod kojim uvjetima. Upozorenja na etiketama proizvoda većinom su štura. Osobito su proizvodi od glifosata gotovo bez upozorenja, usprkos opsežnim dokazima o njihovim ozbiljnim potencijalnim štetnim učincima. ECHA priznaje da bi tvrtke trebale potrošačima bolje predočiti upozorenja o opasnim kemikalijama (link na engleskom jeziku). U EU, na opasnim proizvodima prikazani su piktogrami. Ali, koliko ljudi razumije njihova značenja?

Javna tijela u Hrvatskoj prečesto koriste vrlo opasne tvari za općenite 'preventivne tretmane' u različitim područjima okoliša. Neke aktivne otrovne tvari dopuštene su kao biocidi, ali ne i kao insekticidi. Na primjer, aktivna tvar permetrin, sintetički piretroid, nije odobrena na popisu sredstava za zaštitu bilja Europske unije (EU), ali je dopuštena kao biocid od strane Europske agencije za kemikalije (ECHA). EU ga je zabranila zbog vrlo visoke toksičnosti za vodene organizme. Također je vrlo otrovan za pčele i mačke - kao i štetan za ljude. Tetrametrin, još jedan sintetički piretroid, nije odobren od strane EU (povućen 2002.) ili ECHA-e, ali se trenutno provjerava radi odobrenja od strane ECHA-e u kolovozu 2022. godine. Osim što je iznimno otrovan za pčele, sumnja se da je i kancerogen za ljude. Ova dva piretroida kombiniraju se kao aktivni sastojci u Permexu 22E, insekticidnom proizvodu koji se već dugi niz godina koristi za zamagljivanje na Hvaru, u okviru nacionalnog Programa suzbijanja štetočina (Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija - DDD). Zamagljvanje je praksa prskanja pesticida u okoliš iz vozila u pokretu. iako ECHA nije odobrila tetrametrin, on se i dalje koristi u praksi zbog iznimne labavosti u gore navedenom postupku odobravanja.

Drugi primjer je proizvod Neopitroid Premium, čiji aktivni sastojci uključuju permetrin i drugi sintetički piretroid aletrin: aletrin nema dozvolu u Europskoj uniji. MIZ odobrava varijantu tog proizoda - pod istim imenom - sa esbiotrinom umjesto aletrina, ali ECHA nije odobrila esbiothrin, pozivajuće se na mišljenje da se "općenito ne može utvrditi sigurna uporaba". Osim što je esbiothrin vrlo otrovan za vodene oranizme i naravno pčele, otrovan je za ljude, te se smatra štetnim za nerođeno dijete. U tehničkom listu za Neopitroid Premium navedeno je da tvar može biti smrtonosna za ljude ako se proguta ili udiše. Neopitroid Premium godinama se koristi u Programu suzbijanja štetočina, na primjer oko Sućurja na Hvaru 2019., oko Osijeka 2019., oko područja Siska u srpnju 2020., oko grada Svete Nedjelje u rujnu 2020., oko Gline i Zagreba u srpnju 2021. godine. Čak se koristio za prskanje iz zraka, na primjer u Vukovarsko-Srijemskoj regiji 2014. godine.

5. Tko koristi kemijske pesticide čita i poštuje upute. Čine li to? Ponekad čak i ne dobiju ambalažu, kao što se dogodilo u slučaju kada je jedan čovjek pitao poljoprivrednog dobavljača za savjet o štetočinama na njegovoj voćki; dobio je papirnati paketić uz napomenu da mu trgovina ne bi smjela to prodati ali da bezimeni prah može posuti po stablima te da će to riješiti problem. Zatim slučaj kada je agronom pokazivao učenicima kako stabla maslina polijevati Fastac-om, bez ikakve zaštitne odjeće, čitavo vrijeme pušeći cigarete! Potpuno u suprotnosti s upozorenjima na etiketi, to nije primjeren način školovanja mladih budućih stručnjaka za "sigurnu upotrebu pesticida". Službena upozorenja o Fastacu definiraju ga kao vrlo zapaljiv i iznimno opasan za zdravlje ljudi, te je sada zabranjen u Hrvatskoj. (primjeri iz Otoka Hvara)

Što se tiče herbicida, osobito Cidokora / Roundup-a, više i ne brojim koliko su se puta poljoprivrednici pohvalili da koriste više od preporučene količine kako bi “pojačali učinak”. Iz toga je jasno da, ne samo da nemaju pojma koliko su ti herbicidi zaista opasni, već ne znaju ni kako sistemski herbicidi djeluju.

U kolovozu 2020. godine svjedočila sam kako je radnik tretirao palme na Splitskoj rivi na otoku Braču tekućinom koje je cijevima dovedena do krošnje kako bi curilo po cijelom stablu. Rekao mi je da je tekućina "lijek", no nakon upornog nastojanja, nazvao ju je Mix 6. Jedna od verzija Mix-a 6 je smrtonosna mješavina nekoliko otrovnih tvari: ciflutrina, cipermetrina, permetrina, fenotrina, resmetrina i teflutriona. Bez obzira je li to bio baš ovaj proizvod ili neka druga kombinacija, sigurno je da je tekućin bila jako otrovna - ipak, radnik nije imao zaštitnu odjeću, čak ni rukavice.

6. Suvremena poljoprivreda i svjetska prehrambena sigurnost ne mogu preživjeti bez kemijskih pesticida i umjetnih gnojiva. Ovo je mit promoviran od strane agrokemijskih tvrtki i njihovih pristalica radi vlastite koristi i zarade, a bez ikakvih potkrepljujućih dokaza. UN-ov Svjetski program za hranu (link na engleskom), čiji je cilj svijet bez gladi, naglasak stavlja na održivu poljoprivredu i održavanje bioraznolikosti (link na engleskom), osobito sprečavanje degradacije tla prirodnim metodama kontrole. Nema puno smisla hraniti svijet otrovima, zar ne?

Otrovi se u čitavom svijetu prodaju u začuđujućim količinama (link na engleskom). Prema službenim podacima, u Hrvatskoj se 2017. godine prodalo 1,511,118.48 kg pesticida, od toga 727,128.65 kg fungicida i baktericida, 668,738.85 kg herbicida, uništavača mahovine te 115,250.98 kg insekticida i akaricida. Procijenjeni izdaci za pesticide u Hrvatskoj procjenjuju se na oko 50 milijuna eura. Ilegalno uvezeni pesticidi uvećavaju ukupnu količinu. Operacija Silver Axe, godišnja akcija Europola protiv krivotvorene robe u EU, izvijestili su o oduzimanju 360 tona ilegalnih pesticida u 2018. godini, od čega 4.5 tone u Hrvatskoj (članak), jedna od 29 zemalja EU koje sudjeluju. Ukupna količina zaplijenjena u 2019. godini iznosila je 550 tona.

U ovoj vrlo zabunjujućoj situaciji, izvori informacija mogu biti proturječni. Potrošaći imaju obvezu i pravo znati što kupuju i šire u okolišu, pogotovo jer mnogo toga završi u hranidbenom lancu. Na ovom popisu pesticidnih proizvoda, koji su bili ili su sada na hrvatskom tržištu, nalaze se znani i potencijano štetni učinci povezani s njihovim aktivnim sastojcima, prema službenim informacijama i istraživanjima objavljenih u recenziranim časopisima. Pojedinosti o izvorima podataka potražite u našem članku "Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja".

EU:
Fastac upozorenja na portalu FISa - ali tko to sve čita i razumije? 2021: Fastac zabranjen u Hrvatskoj

POPIS PESTICIDA - zabranjeni pesticidi su označeni crvenom bojom: neki pesticidi (insekticidi i raticidi) nisu dozvoljeni na popisu FIS-a niti MIZ-a; ako su zabranjeni na popisu FIS-a ali su dozvoljeni na popisu MIZ-a, označeni su sa * (crvenom bojom); ako su zabranjeni po MIZ-u označeni sa * (crnom bojom). Popis je po abecedi, po kategorijama: Insekticidi, Herbicidi, Fungicidi, Limacidi, Rodenticidi.

Možete provjeriti najnovije stanje odobrenje pesticida i biocida na ovim linkovima:

Pesticidi Europa: EU Pesticides Database;

Hrvatski Fitosanitarni informacijski sustav (FIS): https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Biocidi, Europa: European Chemicals Agency (ECHA);

Hrvatsko Ministarstvo zdravstva (MIZ) : Registar biocidnih pripravaka - studeni 2021.

INSEKTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)

ACTARA 25WG, ACTARA 240SC. Aktivna tvar: TIAMETOKSAM. Neonikotinoid. EU: nije odobren ECHA: odobren 01/02/2015 - 31/01/2025.
Tiametoksam moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
Hrvatska FIS/MIZ: Actara 25WG, Actara 240SC nisu odobreni
 
* AFFIRM OPTI aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren
Emamektin benzoat moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele, ribe, akvatične organizme, ptice; kod ljudi, štetno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
Hrvatska FIS: Affirm Opti odobren 26/03/2018.-30/04/2025. MIZ: nije odobren
 
* BATURAD WP larvicid - aktivna tvar: BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELIENSIS (Bti) Bakterija tla. EU: Odobren 01/05/2009. - 30/04/2020. ECHA: Bti israel. sub.H14 strain AM65-52 odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Bacillus thuringiensis israelensis mogući štetni učinci: - mogući uzročnik problema sa reprodukcijom ptica; dugoročna uporaba možda uzrokuje gubitak biološke raznolikosti u okolišu; može uznemiriti važne močvarne organizme; može izazvati iritaciju očiju i kože kod ljudi i životinja; može biti štetan ako se udiše.
Hrvatska FIS: Baturad odobren 03/12/2004.-31/12/2023. MIZ: nije odobren
 
CALINOGOR aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA nije odobren
Dimetoat mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA). 
Hrvatska FIS/MIZ: Calinogor nije odobren
 
CHROMOGOR aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA nije odobren
Dimetoat mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA). 
Hrvatska FIS/MIZ: Chromogor nije odobren
 
CIPEX 10E aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020 - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 10.08.2022)
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS/MIZ: Cipex 10E nije odobren
 
* CLOSER aktivna tvar SULFOKSAFLOR., EU odobren 18.08.2015. - 18.08.2025. (Međutim u travnju 2022.g. Europska Komisija je zaključila da „se ne može isključiti rizik za pčele od uporaba sulfoksaflora na otvorenom. Stoga...potrebno i primjereno ograničiti odobrenje sulfoksaflora samo na uporabe u trajnim staklenicima.“)
Sulfoksaflor moguće nuspojave:, Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; opasan za ljuskavce i organizme koji žive u sedimentu. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre; mogući ljudski karcinogen (US Environmental Protection Agency); možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta
FIS: Closer odobren 28.05.2019. - 18.08.2026. MIZ: Closer nije na popisu odobrenih proizvoda
 
* CYMINA 10 aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020 - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 01/10.08.2022)
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cymina 10 nije odobren. MIZ:Cymina 10 odobren u veljači 2011. god.
 
CYMINA PLUS aktivne tvari TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA nije odobren i CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 10.08.2022.)
Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
Hrvatska FIS / MIZ: Cymina Plus nije odobren
 
* CYMINA ULTRA aktivne tvari TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA nije odobren i CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 10.08.2022.)
Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cymina Ultra nije odobren. MIZ:Cymina Ultra odobren u veljači 2011. god.
 
* CYTHRIN MAX 250EC aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029..pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 10.08.2022.)
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cythrin Max 250EC odobren 23/06/2015.-31/10/2023. MIZ: Cythrin Max nije odobren
 
DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC , * DECIS TRAP -MEDITERANSKA VOĆNA MUHA, DECIS 1,25, DECIS 6,25 EC aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid EU: Odobren: 01/1172003, isteklo 31/10/2018. krajni rok produžen do 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Deltametrin, mogući štetni učinci: otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Decis 2,5 EC odobren 02/03/2000.-31/12/2023.; Decis 100 EC odobren 18/03/2016.-31/10/2023.; Decis trap - mediteranska voćna muha odobren 23/09/2015.-31/10/2023.; FIS / MIZ: Decis 1,25, Decis 6,25 EC nisu odobreni. MIZ: Decis Trap nije odobren
 
DIMILIN SC48 aktivna tvar DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU: Diflubenzuron nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/02/2015. - 31/12/2025.
Diflubenzuron mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen
Hrvatska FIS: Dimilin SC48 odobren 26/02/1999.-31/12/2023. MIZ: Dimilin SC48 odobren u siječnju 2010.god.; Dimilin GR2, TB2, SC15 odobreni u kolovozu 2009.god.
 
DURSBAN E48, aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU / ECHA: Klorpirifos nije odobren
Klorpirifos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. Hrvatska FIS/MIZ: Dursban E48 nije odobren
 
ECO TRAP aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/1172003 - 31/10/2022. . ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS/MIZ: Eco Trap nije odobren
 
FASTAC 10 EC, FASTAC 10SC - aktivna tvar ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid. EU: nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030.
Alfa-cipermetrin mogući štetni učinci: vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; ozbiljan zagađivač vode.
Hrvatska FIS/MIZ: Fastac 10EC, Fastac 10SC nisu odobreni
Fastac - etiketa: da li korisnici čitaju i razumiju ta upozorenja? Da li znaju da Fastac nema više dozvolu u 2021-oj godini?
FLUBEX aktivna tvar DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU: Diflubenzuron nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/02/2015. - 31/12/2025.
Diflubenzuron mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen
Hrvatska FIS/MIZ: Flubex nije odobren
 
IMIDAN 50WG, IMIDAN 50WP. aktivna tvar FOSMET organofosfat EU / ECHA Fosmet nije odobren
Fosmet mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodeni život i okoliš; vrlo toksičan za pčele; može biti toksičan za ptice, gliste, mačke i pse; kod ljudi: može biti smrtonosan ako se udahne; ako se proguta, uzrokuje bol u želucu, proljev, mučninu; može izazvati oštećenje organa, nadraživanje očiju; vjerojatno izaziva oštećenje fetusa ili narušava plodnost; može uzrokovati oticanje, svrbež, povećanu temperaturu kože ako se apsorbira kroz kožu.
Hrvatska FIS / MIZ: Imidan 50WG, Imidan 50WP nisu odobreni
 
* LASER. aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU: Odobren 01/02/2007. - 30/04/2023. ECHA: odobren, PT18, 01/11/2012. - 31/10/2022.
Spinosad mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
Hrvatska FIS: Laser odobren 20/03/2002.-31/12/2023. MIZ: Laser nije odobren
 
MICROFLY aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029.. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu.
ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 10.08.2022.)
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS/MIZ: Microfly nije odobren
 
* MOSPILAN 20SG, * MOSPILAN 20SP, aktivna tvar ACETAMIPRID Neonikotinoid EU: Odobren 01/03/2018.- 28/02/2033. ECHA: odobren 01/02/2020. - 31/01/2027. (ali nema odobrenih proizvoda)
Acetamiprid mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom ili propikonazolom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože
Hrvatska FIS: Mospilan 20SG odobren 07/10/2015.-30/04/2023. Mospilan 20SP odobren 30/10/2015.-30/04/2023. MIZ: Mospilan 20SP, 20SG nisu odobreni
 
* MOVENTO aktivna tvar SPIROTETRAMAT, EU odobren 01.05.2014. - 30.04.2024.
Spirotetramat moguće nuspojave: Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; otrovan za akvatične organizme koji žive u sedimentu, alge, ptice, ribe, gliste. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre i bubrega; može uzrokovati oštečenje pluća; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može izazvati alergijsku reakciju na koži; uzrokuje nadraživanje oka
Hrvatska FIS: Movento odobren 31.10.2016.-30.04.2025. MIZ: Movento nije na popisu odobrenih proizvoda
 
* MUHOMOR aktivna tvar AZAMETIPOS. Organofosfat EU / ECHA Azametipos nije odobren
Azametipos mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne; može uzrokovati glavobolje, slabost, nervozu, znojenje, povraćanje i poteškoće s gutanjem; izloženost visokim razinama može uzrokovati mišićno trzanje, bolove u očima, nerazgovijetan govor, koliku, hiper-salivaciju, poteškoće sa srcem, poteškoće sa disanjem, grčeve i padanje u nesvijest; također u kontaktu sa očima ili kožom izaziva njihovu iritaciju. Hrvatska FIS/ECHA: Muhomor nije odobren. MIZ: Muhomor odobren u svibnju 2014.god.
 
* NEO-ALFA - aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 10/08/2022.)
Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
Hrvatska FIS/ECHA: Neo-Alfa nije odobren. MIZ: odobren 16/01/2018.
 
NEOPITROID ALFA - aktivna tvar ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid. EU: nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030.
Alfa-cipermetrin mogući štetni učinci: vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; ozbiljan zagađivač vode.
Hrvatska FIS / MIZ: neopitroid alfa nije odobren
 
NEOPITROID PREMIUM Aktivne tvari ALETRIN Sintetički piretroid, EU / ECHA Aletrin nije odobren i PERMETRIN Sintetički piretroid, EU: Permetrin nije odobren ECHA: odobren, PT18., 01/05/2016. - 30/04/2026.;
Aletrin mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, gliste, donekle za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne
Permetrin moguće nuspojave: visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
Hrvatska FIS: Neopitroid Premium nije odobren MIZ Neopitroid Premium uz aktivnu tvar esbiotrin odobren u srpnju 2011.god., međutim nije bio više na popisu odobrenih sredstava u kolovozu 2022.
 
* NEOPITROID PREMIUM PLUS:  Aktivne tvari: 2-(2-butoksitoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperinol butoksid 12%, m-fenoksibenzil 3- (2,2-diklorovinil)-2,2- dimetilciklopropankarboksilat/permetrin 11%, 2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil) ciklopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil (ciklopropankarboksilat/praletrin 0,5% (po Registru MIZ-a)
Hrvatska FIS: Neopitroid Premium Plus nije odobren MIZ: Neopitroid Premium Plus odobren od 29.06.2022.
 
NUFOS aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU / ECHA: Klorpirifos nije odobren
Klorpirifos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. Hrvatska FIS/MIZ: Nufos nije odobren
 
PERFEKTHION aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA nije odobren
Dimetoat mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
Hrvatska FIS/MIZ: Perfekthion nije odobren
 
* PERMEX 22E aktivne tvari PERMETRIN Sintetički piretroid, EU: Permetrin nije odobren. ECHA: odobren, PT18., 01/05/2016. - 30/04/2026. i TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA Tetrametrin nije odobren
Permetrin moguće nuspojave: visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
Hrvatska FIS: Permex 22E nije odobren MIZ: Permex 22E odobren u travnju 2012.god.
 
* POLECI, * POLECI PLUS aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/11/2003. - 31/10/2022. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013 - 30/09/2023.
Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Poleci odobren 15/01/2014.-14/01/2024., Poleci Plus odobren 11/05/2016.-31/10/2022. MIZ: Poleći, Poleći Plus nisu odobreni
 
PROCLAIM aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren
Emamektin benzoat moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
Hrvatska FIS/MIZ: Proclaim nije odobren
 
PYRINEX 48EC, PYRINEX 250 SC, aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU/ECHA: Klorpirifos nije odobren
Klorpirifos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. Hrvatska FIS/MIZ: Pyrinex 48EC, Pyrinex 250 SC nisu odobreni
 
PYXAL aktivna tvar PIRIPROKSIFEN Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU: odobren 01/08/2020. - 31/07/2035. ECHA: odobren PT18 01/02/2015 - 31/01/2025.
Piriproksifen mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe i za vodene beskralježnjake;; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za pćele, gliste i za ptice; kod ljudi: mogući ometač endokrinog sustava; može narušavati plodnost kod muškaraca; možda toksičan za jetra i krv; vrlo otrovan ako se proguta ili u kontaktu sa kožom; izaziva iritaciju očiju.
Hrvatska FIS/MIZ: Pyxal nije odobren
 
* QUICK BAYT aktivna tvar IMIDAKLOPRID. Neonikotinoid. EU: Imidakloprid nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/07/2013. - 30/06/2023., i TRICOSENE. Kemijski spoj - muscalure, Z-9-tricosene, cis-tricos-9-ene, muscamone. Feromon izoliran iz kućne muhe (Musca domestica) EU: Tricosene nije odobren. ECHA: Odobren, PT19, repelenti i atraktanti, 01/10/2014 - 30/09/2024.
Imidakloprid moguće štetne nuspojave: - vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele, ptice; otrovno za ribe, gliste, sisavce; dugoročno štetan u tlu; kod ljudi: štetan ako se proguta; može uzrokovati toksičnost za reproduktivne organe; mogući faktor u poremečaju autističnog spektra.
Tricosene mogući štetni učinci: -vrlo otrovan za vodene beskralježnace; kod ljudi: izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; može uzrokovati poteškoće sa disanjem.
Hrvatska FIS: Quick Bayt nije odobren MIZ: Quick Bayt odobren u kolovozu 2009.god.
 
* REVIVE II aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024., ali nije više na popisu 02.10.2022. ECHA: Emamektin benzoat nije odobren
ROGOR 40 aktivna tvar DIMETOAT. Organofosfat. EU/ECHA: Dimetoat nije odobren
Dimetoat, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
Hrvatska FIS/MIZ: Rogor 40 nije odobren
 
* ROTOR SUPER.aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/1172003. - 31/10/2022. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Rotor Super odobren 10/08/2016.-31/10/2023. MIZ: Rotor Super nije odobren
 
* SCATTO aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/1172003. - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Scatto odobren 12/07/2016.-31/10/2023. MIZ: Scatto nije odobren
 
SEVIN aktivna tvar KARBARIL (CARBARYL). Pripada skupini tvari karbamata. EU,/ECHA: Karbaril nije odobren
Karbaril mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme, gliste; vrlo otrovan za sisavce, može biti smrtonosan kako za životinje tako i za ljude; mogući ljudski kancerogen; kod ljudi može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava i inhibiciju kolinesteraze; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju, suze, i zamućen vid u očima, te iritaciju kože; može uzrokovoati znojenje, slabost mišića, mišićno trzanje, glavobolje, oštećenje pamćenja, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, podrhtavanja, konvulzije, cijanozu, slinjenje i iscjedak iz nosa.
Hrvatska FIS/MIZ: Sevin nije odobren
 
* SUCCESS BAIT aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU: Odobren 01/02/2007. - 30/04/2023. ECHA: odobren, PT18, 01/11/2012. - 31/10/2022.
Spinosad mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
Hrvatska FIS: Success Bait odobren 11/01/2005.-31/12/2023. MIZ: Success Bait nije odobren
 
* VERTIMEC 018 EC, * VERTIMEC PRO aktivna tvar ABAMEKTIN Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Akaricid i insekticid, regulator rasta. EU: odobren 01/05/2009. - 30/04/2023. ECHA: odobren PT18 01/07/2013. - 30/06/2023.

HERBICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide)

HERBICIDI NA BAZI GLIFOSATA:

O GLIFOSATU: Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je zabranjeno u EU u 2016. godini među njima Roundup / Cidokor. Inače Glifosat je odobren 16/12/2017. - 15/12/2022.

Glifosat, sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude: karcinogen; neurotoksičan; genotoksičan; doprinosi rezistenciji na antibiotik; utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane; ometač endokrinog sustava; oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu; doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.

Detaljnu prezentaciju dokaza o potencijalnim štetnim učincima glifosata možete pronaći u ovom linku: http://www.eco-hvar.com/hr/opasni-otrovi/171-herbicidi-na-bazi-glifosata-znanstveni-radovi,

BOOM EFEKT aktivna tvar GLIFOSAT Hrvatska FIS: odobren 01/03/2012.-01/03/2024.

CIDOKOR aktivna tvar GLIFOSAT. EU: Roundup/Cidokor nije odobren Hrvatska FIS: Cidokor nije odobren

CIDOKOR MAX aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor max nije odobren

CIDOKOR PLUS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor plus odobren 24/11/2015.-15/12/2023.

GLYFOS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Glyfos nije odobren

HERKULES aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: odobren 22/02/2017. - 15/12/2023.

HERKULES SUPER aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Herkules Super nije odobren

HERKULES 480 SL aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Herkules 480SL nije odobren

OURAGAN SYSTEM 4 (URAGAN). aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: odobren 24/01/2012. - 24/01/2024.

OXALIS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Oxalis nije odobren

ROUNDUP BIOACTIVE aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Roundup bioactive nije odobren

ROUNDUP RAPID aktivna tvar GLIFOSAT, Hrvatska FIS: odobren 24/11/2015.-15/12/2023.

DRUGI HERBICIDI:

PENDUS 330EC aktivna tvar PENDIMETALIN. EU: odobren 01/09/2017.-30/11/2024.
Pendimetalin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
Hrvatska FIS: Pendus 330EC odobren 28/06/2016-01/09/2024.

FIS upozorenja za Pendus, 12.08.2022.

STOMP AQUA  aktivna tvar PENDIMETALIN.  EU: odobren 01/09/2017.-30/11/2024.
Pendimetalin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
Hrvatska FIS: odobren 20/10/2015-01/09/2023
 
TOLUREX 50SC aktivna tvar KLOROTOLURON. EU: odobren 01/03/2006.-31/10/2022.
Klorotoluron moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
Hrvatska FIS: Tolurex 50SC dozvoljen 25.09.2015. - 31.10.2023.
 
TORNADO FORTE aktivne tvari KLOROTOLURON i DIFLUFENICAN. EU: Klorotoluron odobren 01/03/2006.-31/10/2022., diflufenican odobren 01/01/2009.-31/12/2022.
Klorotoluron moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
Diflufenican mogući štetni učinci: vrlo otrovan za alge i organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; donekle štetan za ribe, gliste i ptice; kod ljudi: mogući ometač reprodukcije i razvoja; uzrokuje nadraživanje oka;možda uzrokuje nadraživanje u disnom sustavu.
Hrvatska FIS: Tornado Forte odobren 03/06/2015-31/12/2023.

FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide)

ACROBAT MZ WG aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU/ECHA: Mankozeb nije odobren + DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina) EU: Odobren 01/10/2007-31/07/2023.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Dimetomorf mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta
Hrvatska FIS: Acrobat MZ WG nije odobren
 
ALIETTE FLASH, ALIETTE WG aktivna tvar FOSETIL Organofosfat, EU: odobren 01/05/2007 - 30/04/2023.
ANTRAKOL COMBI WP76. aktivne tvari PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: nije odobren, i CIMOKSANIL (pripada skupini tvari oksim cijanoacetamida) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2023.
Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
ANTRACOL WG70, ANTRACOL WP70 aktivna tvar PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propineb nije odobren
Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
Hvratska FIS: Antracol WG70, Antracol WP70 nisu odobreni
 
ASCRA XPRO aktivne tvari FLUOPIRAM, EU odobren 01/02/2014. - 31/01/2024.,  PROTIOKONAZOL, EU odobren 01/08/2008-31/07/2022., BIKSAFEN, EU odobren 01/10/2013. - 31/05/2025.
Fluopiram moguće nuspojave-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Protiokonazol mogući štetni učinci: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
Biksafen moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; vrlo toksičan za ribe; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; opasan za pčele; kod ljudi, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta
Hrvatska FIS: odobren 01/12/2017. - 31/07/2023.
 
BELLIS aktivnE tvarI BOSKALID, EU odobren 01/08/2008. - 31/07/2023., i PIRAKLOSTROBIN, EU: odobren 01/06/2004. - 31/01/2023.
Boskalid moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Piraklostrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Hrvatska FIS: Bellis odobren 04/01/2008. - 31/12/2023.
 
BORDOŠKA JUHA (BORDEAUX MIXTURE), aktivne tvari: BAKROV (BAKARNI) SULFAT, i HIDRATIZIRANO VAPNO / KALCIJEV DIHIDROKSID, ECHA: odobren 01/05/2018. - 30/04/2028. EU: Bordeaux Mixture odobren 01/01/2019. - 31/12/2025.
Bakrov sulfat, moguće nuspojave: visoko toksičan za ribe, vodene beskralježnace, vodene biljke, alge, ptice, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju udisanja; može uzrokovati jako nadraživanje oka; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica
Kalcijev dihidroksid, moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
Hrvatska FIS: Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08/07/2004.-31/12/2023; Bordoška juha 20WP manica odobren 24/11/2006.-31/12/2023.
 
CABRIO TEAM aktivne tvari: DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina) EU: Odobren 01/10/2007-31/07/2023 i PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini strobilurina) EU: Odobren 01/06/2004 - 31/01/2023.
Dimetomorf mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta
Piraklostrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća. Hrvatska FIS: Cabrio Team nije odobren
 
CABRIO® TOP aktivne tvari METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU: odobren 01/07/20016. - 31/01/2023., i PIRAKLOSTROBIN (pripada skupini Strobilurina), EU: Odobren 01/06/2004. - 31/01/2023.
Metiram, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
Piraklostrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća. Hrvatska FIS: Cabrio Top odobren 07/04/2011.-07/04/2024.
 
CADILLAC 80WP aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: Cadillac 80Wp nije odobren od 04/07/2021.
 
CANTUS aktivna tvar BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida), EU odobren 01/08/2008. - 31/07/2023.
Boskalid moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Hrvatska FIS: Cantus odobren 09/12/2004.-31/12/2023
 
CHAMPION, CHAMPION FLOW SC, CHAMPION WG50, fungicidi na bazi BAKRA, EU: Spojevi bakra odobreni 01/01/2019.-31/12/2025.
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Champion, Champion Flow SC  nisu odobreni; Champion WG50 odobren 21/01/2008.-31/12/2023.
 
CHORUS 50 WG, CHORUS 75WG, aktivna tvar CIPRODINIL, EU odobren 01/05/2007. - 30/04/2023.
Ciprodinil moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, opasan za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože
Hrvatska FIS: Chorus 50WG odobren 27/07/12. - 30.04.2023.; Chorus 75WG odobren 06/09/2005-31/12/2023,
 
CHROMOSUL 80 Aktivna tvar SUMPOR, EU: odobren 01/01/2010. - 31/12/2022.
Proizvod, upozorenja: Na istoj površini koristi se najviše četiri puta godišnje. Treba izbjegavati primjenu u punoj cvatnji loze. Ne miješa se sa propamokarbon, kaptanomom, heptenofosom, uljnim sredstvima, bupirimatom i folpetom.
Sumpor moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Hrvatska FIS: Chromosul 80 odobren 04/09/1997.-31/12/2023.
 
CUPRABLAU Z aktivea tvari SPOJEVI BAKRA i BAKAR HIDROKSID, EU: odobreni 01/01/2019. - 31/12/2025 
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Cink sulfid mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
Hrvatska FIS: Cuprablau-Z odobren 17/04/2019. - 01/01/2024.
 
CUPRABLAU Z ULTRA aktivne tvari BAKAR HIDROKSID, EU: odobren 01/01/2019-31/12/2025. KALCIJ KLORID EU: Kalcij klorid nije odobren + CINK SULFID (anorganski spoj)
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: (vidjeti gore)
Kalcij klorid moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
Cink sulfid mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
Hrvatska FIS: Cuprablau Z Ultra nije odobren
 
CUPRABLAU Z 35WG aktivne tvari SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobreni 01/01/2019.-31/12/2025.
Hrvatska FIS: Cuprablau Z 35WG odobren 17/04/2019. - 01/01/2024.

CUPROCAFFARO 50WP fungicid na bazi BAKRA, Hrvatska FIS: Cuprocaffaro 50WP odobren 02/05/2005. - 31/12/2023.

DIFCOR aktivna tvar DIFENOKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Odobren 01/01/2009. - 31/12/2022.
Difenokonazol mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodene biljke i alge; otrovan za pčele(apis mellifera); donekle otrovan za sisavce i ptice; kod ljudi: mogući karcinogen; mogući poremetač endokrinog sustava; otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju.
Hrvatska FIS: odobren 14/06/2017.-31/12/2023.
 
FALCON EC 460 Aktivne tvari SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina) EU: odobren 01/01/2012 - 31/12/2023. + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/09/2023., + TRIADIMENOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Tridimenol nije odobren
Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka.
Triadimenol mogući štetni učinci: toksičan ua ribe, toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; poremečuje reprodukciju kod nekih vrsta riba; toksićan za vodeni okoliš; može naštetiti guštericama; može uzrokovati neurološke promjene u ponašanju štakora; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta; možda poremečuje plodnost; može naštetiti nerođenom djetetu; može naštetiti bebi koja se doji; uzrokojue nadraživanje oka; uzrokuje blagu iritaciju kože.
Hrvatska FIS: Falcon EC 460 nije odobren
 
FALCON FORTE, aktivne tvari TEBUKONAZOL, EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2023., + SPIROKSAMIN EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2023., + PROTIOKONAZOL (pripada skupini tvari triazolintiona) EU: odobren 01/08/2008.-31/07/2023.
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
Protiokonazol moguće nuspojave: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
Hrvatska FIS: Falcon Forte odobren 20/03/2019.-31/08/2023.
 
FOLIO GOLD aktivne tvari METALAKSIL (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., i KLOROTALONIL (pripada skupini tvari kloronitrila) EU: Klorotalonil nije odobren
Metalaksil moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
Klorotalonil mogući štetni učinci: vrlo toksičan ua ribe; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice, pčele i gliste; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta; mogući karcinogen; možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; uzrokojue ozbiljno nadraživanje oka; može izazivati iritaciju dišnog sustava ako se udiše; može uzrokovati alergijsku reakciju kod kože.
Hrvatska FIS: Folio Gold registracija ukinuta 20/11/2019.
 
FOLPAN 80WDG, FOLPAN 50WP aktivna tvar FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2023.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Folpan 80WG odobren 26/01/2005.-31/12/2023.; Folpan 50WP nije odobren
 
FOLPAN GOLD -fungicid -aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2022.
Metalaksil moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Folpan Gold odobren 15/10/2003.-31/12/2023.
 
FUBOL GOLD -fungicid - aktivne tvari METALAKSIL (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/08/2023., i MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: FubolGold nije odobren
 
LUNA CARE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024. i FOSETIL (organofosfat) EU: odobren 01/05/2007 .- 30/04/2023.
Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Fosetil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu. Hrvatska FIS: Luna Care odobren 23/04/2020.-30/04/2023.
 
LUNA EXPERIENCE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024., + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2023.
Fluopiram moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
Hrvatska FIS: Luna Experience odobren 19/01/2015.-31/08/2023.
 
LUNA PRIVILEGE, aktivna tvar FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024.
Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Hrvatska FIS: Luna Privilege odobren 09/02/2015.-31/01/2025.
 
LUNA SENSATION. Aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024., i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: odobren 01/08/2018-31/07/2033.
Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Trifloksistrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Hrvatska FIS: Luna Sensation odobren 09/07/2019.-31/01/2025.
 
MANCOZEB BLUE 72WG aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: Mancozeb Blue 72WG nije odobren od 04/07/2021.
 
MELODY DUO 66,b, WP 66, 75 aktivne tvari PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propineb nije odobren i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: odobren 01/04/2016.-31/03/2031.
Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
MIKAL, MIKAL FLASH. aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2023. i FOSETIL (organofosfat) EU: fosetil odobren 01/05/2007. - 30/04/2023.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Fosetil-aluminij moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Mikal Flash odobren 30/11/2006.-31/12/2023., Mikal nije odobren
 
MIKAL PREMIUM F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007 - 31/07/2022. i FOSETIL (organofosfat) EU: fosetil odobren 01/05/2007. - 30/04/2023., i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: odobren 01/04/2016.-31/03/2031.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Fosetil-aluminij moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
Iprovalikarb mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokuje nagrizanje kože
Hrvatska FIS: Mikal Premium F odobren 29/11/2007.-31/12/2023.
 
MODRA GALICA aktivna tvar BAKROV SULFAT PENTAHIDRAT (nije na popisu EU-a)
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Modra Galica, Modra Galica Scarmagnan nisu odobreni.
 
NATIVO 75 WG aktivne tvari TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2023. i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: odobren 01/08/2018-31/07/2033.
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
Trifloksistrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Hrvatska FIS: Nativo 75WG odobren 06/03/2008.-31/12/2023.
 
NEORAM WG fungicid na bazi bakra [SPOJEVI BAKRA, EU: odobreni 01/01/2019-31/12/2025.]
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Neoram WG odobren 24/01/2008.-31/12/2023.
 
NORDOX 75WG aktivna tvar BAKARNI OKSID, EU: Odobren 01/01/2019-31/12/2025.
Spojevi bakra, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Nordox 75WG odobren 24/01/2002.-31/12/2023.
 
PERGADO D aktivne tvari MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023., i DITIANON (pripada skupini tvari quinona) EU: odobren 01/06/2011. - 31/05/2024.
Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Ditianon moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; može urokovati oštećenje bubrega i jetra; ako se proguta može uzrokovati mućninu, proljev i povraćanje; štetno ako se udiše; može izazvati alergijsku reakciju na koži.; može urokovati jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado D odobren 28/01/2019.-31/07/2024
 
PERGADO F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2023., i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023.
Pergado F: Proizvod, upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado F odobren 26/11/2007.-31/12/2023
 
PERGADO MZ Aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: nije odobren i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023.
[Proizvod, upozorenje: Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji.]
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado MZ nije odobren od 04/07/2021.
 
PICTOR aktivne tvari BOSKALID, EU odobren 01/08/2008. - 31/07/2023. i DIMOKSISTROBIN, EU odobren
01/01/2006 - 31/01/2023.
Boskalid moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Dimoksistrobin moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima, vrlo toksičan za ribe, gliste i vodene beskralježnjake; toksičan za medonosne pčele, ptice, organizme koji žive u sedimentu, alge; kod ljudi: endokrini disruptor; sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta
Hrvatska FIS: Pictor odobren 29/12/2006-31/12/2023.
 
POLYRAM DF aktivna tvar METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU: odobren 01/07/20016. - 31/01/2023.
Metiram, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
Hrvatska FIS: Polyram DF odobren 02/02/2012.-31/01/2024.
 
PREVICUR 607SL aktivna tvar PROPAMOKARB HIDROKSID (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propamokarb odobren 01/10/2007-31/07/2023.
Propamokarb moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
Hrvatska FIS: Previcur 607SL nije odobren
 
PREVICUR ENERGY aktivne tvari fFOSETIL Organofosfat, EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2023., i PROPAMOKARB (pripada skupini tvari karbamata) EU: odobren 01/10/2007.-31/07/2023.
Fosetil-al, moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: Aliette uzrokuje jako nadraživanje oka; mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
Propamokarb moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
Hrvatska FIS: Previcur Energy odobren 23/05/2007.-31/12/2023.
 
PRIAXOR EC aktivne tvari PIRAKLOSTROBIN, EU odobren 01/06/2004. - 31/01/2023. i FLUKSAPIROKSAD, EU odobren 01/01/2013. - 31/05/2025.
Piraklostrobin moguće nuspojavevrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Fluksapiroksad moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice, gliste, ribe, vodene beskralješnjake, vodene biljke, alge; donekle toksičan za medonosne pčele; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta, može uzrokovati nadraživanje oka
Hrvatska FIS: Priaxor EC odobren24/10/2017. - 31/01/2024.
 
PROPULSE aktivne tvari FLUOPIRAM, EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024. i PROTIOKONAZOL, EU odobren 01/08/2008-31/07/2023.
 Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Protiokonazol mogući štetni učinci: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
Hrvatska FIS: odobren 30/05/2016. - 31/07/2023.
 
PYRUS® 400SC aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2023.
Pirimetanil moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
Hrvatska FIS: Pyrus 400SC odobren 09/05/2007.-31/12/2023.
 
RETENGO aktivna tvar PIRAKLOSTROBIN, EU odobren 01/06/2004. - 31/01/2023.
Piraklostrobin moguće nuspojavevrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Hrvatska FIS: odobren 23/09/2015. - 31/01/2024.
 
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: Mankozeb nije odobren, i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 31/05/2035.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Ridomil Gold MZ Pepite nije odobren od 04/07/2021..
 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: Mankozeb nije odobren, i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/08/2023.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Ridomil Gold MZ 68 WP nije odobren
 
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 31/05/2035., + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01/01/2019.-31/12/2025.
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Ridomil Gold Plus 42,5 WP nije odobren  od 01/01/2020.
 
RIDOMIL GOLD R aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 31/05/2035., + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01/01/2019. -31/12/2025.
(Mogući štetni učunci, vidjeti gore)
Hrvatska FIS: Ridomil Gold R odobren 11/04/2017.-30/06/2023.
 
SCALA aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2023.
Pirimetanil moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
Hrvatska FIS: Scala odobren 12/09/2016.-30/04/2023.
 
SIGNUM aktivne tvari PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini strobilurina) EU: Odobren 01/06/2004. - 31/01/2023. i BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida) EU: Odobren 01/08/2008. - 31/07/2023.
Piraklostrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Boskalid moguće nuspojave: donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Hrvatska FIS: Signum odobren 29/12/2006.-31/12/2023.
 
SPIROX aktivna tvar SPIROKSAMIN EU: odobren 01/01/2012 - 31/12/2023.
Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
Hrvatska FIS: odobren 04/04/2016. - 31/12/2024.
 
STROBY WG aktivna tvar KREZOKSIM METIL (pripada skupini tvari Strobilurina) EU: Odobren 01/01/2012. - 31/12/2024.
Krezoksim metil mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za sisavce, pćele (apis mellifera), gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; izaziva iritaciju dišnog sustava, očiju i kože.
Hrvatska FIS: Stroby WG odobren 25/07/2011.-31/12/2025.
 
SULGRAN aktivna tvar SUMPOR, EU: odobren 01/01/2010. - 31/12/2022.
Sumpor moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Hrvatska FIS: Sulgran odobren 03/02/2016.-31/12/2022.

SUMPOR PRAŠIVO Hrvatska FIS: Sumpor prašivo odobren 21/09/2016.-31/12/2023.

SUMPOR SC 80 Hrvatska FIS: Sumpor SC 80 odobren 25/05/1998.-31/12/2023.

SUMPOR WG 80 Hrvatska FIS: Sumpor WG 80 odobren 14/10/2016.-11/12/2023.

SUMPORNO PRAŠIVO Hrvatska FIS: Sumporno prašivo odobren 13/12/2004.-31/12/2023.

SUMPOR MICRO 80 WP Hrvatska FIS: Sumpor micro 80WP nije odobren

SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MIKRO Hrvatska FIS: Sumpor močivi tiosam 80 mikro nije odobren

SWITCH 62,5 WG aktivne tvari CIPRODINIL, EU odobren 01/05/2007. - 30/04/2023. i FLUDIOKSONIL, EU odobren 01.11.2008  - 31.10.2022.
Ciprodinil moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, opasan za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
Fludioksonil moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
Hrvatska FIS: Switch 62,5WG odobren 07/02/2007-31/12/2023
 
TILT CB 187,5 FW aktivne tvari PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: nije odobren+ KARBENDAZIM (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: nije odobren
Propikonazol moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA)
Karbendazim moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; donekle toksičan za pčele; kod ljudi može uzrokovati genetska oštećenja; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa.
Hrvatska FIS: Tilt CB 185,5 FW nije odobren
 
TILT 250 EC aktivna tvar PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU:  nije odobren
Propikonazol moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA).
Hrvatska FIS: Tilt CB 185,5 FW nije odobren
 
TOPAS 100EC aktivna tvar PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2022.
Penkonazol moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem: nadražuje oko; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
Hrvatska FIS: Topas 100 EC odobren 01/02/2007.-31/12/2023.
 
UNIVERSALIS. aktivne tvari AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina) EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2024., i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2023.
Azoksistrobin moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi, štetno ako se proguta ili ako se udiše; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; sumnja na moguće uzrokovanje raka.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Universalis odobren 21/05/2007.-31/12/2023.
 
VELUM PRIME aktivna tvar FLUOPIRAM, EU odobren 01/02/2014. - 31/01/2024.
Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Hrvatska FIS: odobren 04/02/2016. - 31/01/2025.
 
ZATO PLUS aktivne tvari TRIFLOKSISTROBIN, EU: odobren 01/08/2018. - 31/07/2033. i KAPTAN, EU: odobren 01/10/2007 - 31/07/2023
Trifloksistrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka.
Kaptan moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; sumnja na moguće uzrokovanje raka; smatra se da je mogući endokrini disruptor; uzrokuje nadraživanje kože i oka; može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Hrvatska FIS: Zato Plus odobren 21/01/2008. - 31/12/2023.

LIMACID (MOLUSKICID) ECHA kôd odobrenja PT16, moluskicidi

PUŽOMOR aktivna tvar METALDEHID, EU: odobren, 01/06/2011.-31/05/2023. ECHA Metaldehid nije odobren
Metaldehid mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
Hrvatska FIS: Pužomor odobren 12/01/2005.-31/12/2023. MIZ: Pužomor nije odobren

RODENTICIDI ECHA kôd odobrenja PT14, rodenticidi

BRODILON aktivna tvar BROMADIOLON. antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov. EU: nije odobren. ECHA: Odobren PT14 01/07/2011.-30/06/2024.
Bromadiolon mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
Hrvatska FIS/MIZ: Brodilonr nije odobren
 
RATIMOR aktivna tvar BRODIFAKOUM. (superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov) EU: nije odobren. ECHA: odobren PT14, 01/02/2012. - 30/06/2024.
Brodifakoum mogući štetni učinci:- vrlo toksičan za ribe i ptice; dugotrajni štetni učinci u vodenim okolišima; vrlo toksičan ako se proguta; uzrokuje krvarenje; može biti smrtonosan za ljude i životinje podjednako; može biti smrtonosan ako se udahne i kod kontakta sa kožom.
Hrvatska FIS/MIZ: Ratimor nije odobren
 
RATIMOR aktivna tvar BROMADIOLON. antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov. EU: EU: nije odobren. ECHA: Odobren PT14 01/07/2011.-30/06/2024.
Bromadiolon mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
Hrvatska FIS/MIZ: Ratimor nije odobren

Napomena:
Za detalje nuspojava pesticida uz stručne izvore, vidjeti: 'Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja
Za detalje nuspojava herbicida na bazi glifosata uz stručne izvore, vidjeti: 'Herbicidi na bazi glifosata, znanstveni radovi'

informacije ažurirane u listopadu 2022.god..

Video sadržaj

Učinci pesticida - Effects of pesticides Zemljane staze
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidni proizvodi u Hrvatskoj

Novosti: Ekologija.hr

 • Green Skills Award 2022 eTwinning projektu “The green changemakers”

 • Povodom Dana planeta Zemlje, sudionici međunarodnog eTwinning projekta „The green changemakers“ proveli su radionicu izrade platnenih vrećica od starih majica! Poruka koju su mladi eTwinneri poslali ovom aktivnošću je ujedno i savjet: iskoristite staru odjeću, odbacite plastične vrećice i zamijenite ih svojom homemade torbom i tako pridonesite stvaranju čišćeg i zdravijeg svijeta!

 • Brine li vas otapanje ledenjaka, izumiranje vrsta životinja i porast razine okeana i mora? Onda je vrijeme da se zapitate – što mogu učiniti? Takve male promjene u našem okolišu mogu značajno smanjiti zagađivanje i uveliko očuvati prirodu.

 • Kućanski uređaji predstavljaju neizostavni dio svakog domaćinstva. Ali kako ih pravilno koristiti? Kako da budu ekološki prihvatljivi? Ako želite da smanjite potrošnju električne energije ovih aparata i utjecaj na okoliš koji oni neizostavno imaju, onda je izbor pravilnog režima rada i način korištenja dobar početak.

 • This school year, the students of Gymnasium Vukovar took part in workshops: Lego robotics Education and LittleBits Education registered on the official map of the European week of skills acquired in Vocational Education and training.

 • Sat za planet Zemlju najveća je globalna volonterska akcija za očuvanje planeta, a obilježava se 28. ožujka gašenjem svjetla u 20.30 sati, priopćila je u srijedu Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozivajući građane da se uključe u akciju. "Svjetska biološka raznolikost se smanjuje neviđenom i alarmantnom brzinom, a milijunu vrsta prijeti izumiranje, dok je planet na rubu globalnog zagrijavanja", upozorio je WWF.

 • Znate li što je glavna odlika interijera domova 21. stoljeća? Kombiniranje praktičnog, elegantnog i ekološki prihvatljivog stila, koji u rezultatu daju atraktivan dom uređen prema svim kriterijima njegovih ukućana, ali i okoliša koji diktira određena pravila.

 • Održivi turizam nije samo popularan trend. Održivi turizam postaje prioritet - ako ne i moralni imperativ - za sve čelne ljude tvrtki koje nude turističke smještaje.

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Pozivamo sve nastavnike, učenike, roditelje, građane i prijatelje škole da podrže našu akciju prikupljanja EE otpada! Pokažimo ekološku osvještenost i dokažimo da u skladu sa osobnom odgovornošću znamo i možemo aktivno djelovati u skladu s načelima održivog razvitka te u svojim kućanstvima i gradu živjeti u harmoniji s prirodom!

 • 4US Cesare Paciotti je ekološki osvještena casual linija za svakodnevni look. Kreirana je kao unisex linija, a s vremenom je postala suvremena, eko i fashion linija za nju i njega.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.