Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

Objavljeno u Opasni otrovi!
Tu ćete naći detaljni popis mnogih kemijskih pesticida koje koriste privatnici i / ili lokalne vlasti na Hvaru i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj. Navedeni su i  mogući štetni učinci spomenutih otrova po stručnoj literaturi i prema informaciji u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) (popis dozvoljenih kemijski pesticida za 'zaštitu bilja') i u Registru biocidnih preparata koji vodi Ministarstvo zdravstva (MIZ). 
Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja Foto: Vivian Grisogono

Popis po abecednom redu aktivnih tvari pesticida po kategorijama: 1. insekticidi, 2. sinergist, 3. fungicidi, 4. limacid, 5. rodenticidi, 6. herbicidi.

Kod svakog otrova ćemo identificirati slijedeće:
- tip otrova,
- poznati mogući štetni učinci,
- status odobrenja pri EU-u i FIS-u (popis kemijskih pesticida za 'taštitu bilja') i ECHA-u te MIZ-u (popis biocidnih preparata),
- uobičajeni proizvodi koji sadrže aktivni sastojak i
- znanstvene i službene informacije o samom otrovu.
 
Kemijski pripravci za 'zaštitu bilja'
Za provjeriti status kemijskih pesticida za 'zaštitu bilja' i aktivnih tvari proizvoda (po engleskim nazivima) treba se obratiti EU Bazi Podataka o Pesticidima. Nije uvijek u skladu sa bazom od Europske agencije za kemikalije (European Chemicals Agency - ECHA) na kojoj su bilježena odobrenja aktivnih tvari i proizvoda biocidnih preparata. Web stranica ECHA-e je izvor informacija o zakonima koji reguliraju biocidne pesticide i njihove postupke odobravanja. Ovdje možete provjeriti popis tvari koje su odobrene ili se njihovi učinci ispituju, upisivanjem naziva aktivnog sastojka u polje s oznakom "Naziv Supstance" ("Substance Name") ili upisivanjem naziva pesticidnog proizvoda u polje s oznakom "Naziv proizvoda" ("Product Name"), onda kliknite 'search'. Ako je predmet na popisu, detalji će se pojavit (u žutoj boji) ispod, na dnu stranice od tražilice.  (Napomena: pesticidini prizvodi pod hrvatskim nazivima nisu uključeni u bazi ECHA-a.)

Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) pripada Ministarstvu poljoprivrede. Preko tražilice na web stranici FISa možete provjeriti status odobrenja i tehničke podatke pesticida korištenih u Hrvatskoj. Tražilica pokaže popis registriranih sredstava za zaštitu bilja na dan... Upiši naziv sredstva u prvom polju; ako je na popisu, pokazat će se ispod tog polja. Ako ima više proizvoda pod istim nazivom, izaberi jedan, ili idi odmah do dna stranice i klikni na 'Traži'. Ako je na popisu, sredstvo će se pojaviti ispod; klikni na nazivu, i nova stranica će pokazati detalje sredstva.

Biocidni pripravci
Ministarstvo zdravstva je donjelo zakon 2016.god.: Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (NN 15/2016). Taj popis je vrijedio do 1.rujna 2015.god. : „ Od 1. rujna 2015. biocidni proizvod se ne može staviti na raspolaganje na tržište, ako proizvođač ili uvoznik aktivne tvari sadržane u proizvodu ili, prema potrebi, uvoznik biocidnog proizvoda nije uključen na popis koji vodi ECHA.“  Ministarstvo Zdravstva još uvijek vodi registar tih biocidnih pripravaka, uz upozorenje:  „NAPOMENA - Ako je aktivna tvar odobrena Provedbenom uredbom Komisije, a nije podnesen zahtjev za odobrenje ili usporedno međusobno priznavanje sukladno Uredbi (EU) br. 528/2012, navedeno rješenje u tablici je nevažeće. Ministarstvo zdravstva: Registar biocidnih pripravaka – kolovoz 2022.
U tom slučaju, sukladno članku 89. Uredbe (EU) br. 528/2012, biocidni proizvod se
(a) ne smije više stavljati na raspolaganje na tržište s učinkom od 180 dana od dana odobrenja aktivne tvari; i
(b)uporaba postojećih zaliha biocidnih proizvoda se može nastaviti najviše 365 dana od dana odobrenja aktivne tvari. U slučaju odluke o neodobravanju aktivne tvari, država članica može nastaviti primjenjivati svoj trenutni sustav ili praksu za stavljanje biocidnih proizvoda na raspolaganje na tržištu do najkasnije 12 mjeseci nakon datuma odluke o neodobravanju aktivne tvari.“
Napomena: u našem tekstu, DDD znaći program Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, odnosno državni program za suzbijanje neželjene organizme, insekte i druge štetnike.

Za popis pesticidnih proizovda korištenih u Hrvatskoj, kliknite ovdje.

Insekti su izuzetno važni. Foto: Vivian Grisogono
AKTIVNE TVARI PO KATEGORIJAMA
 
1. INSEKTICIDI.- ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)
 
4,4-DDE (p.p'-DDE) Organoklorni pesticid; metabolit
Proizvod pretvorbe DDT-a (diklordifeniltrikloroetana). 4,4-DDE ima insekticidne osobine ali nije korišten kao kemijski pesticid.
Moguće nuspojave: Vrlo postojano u tlu, sa visokom biokoncentracijom; vrlo otrovno za ribe, vodene beskralježnjake; kod ljudi: mogući karcinogen, endokrini disruptor, neurotoksin; visoko otrovno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu; štetno za reprodukciju i razvoj; izaziva nadraživanje kože.
DDT: zabrane. DDT je zabranjen u SADu 1972.godine. Korištenje DDTa u poljoprivredi je djelomično zabranjen u Europskoj uniji u prosincu 1978.godine, onda potpuno zanranjen u ožujku 1983.godine. Države potpisnice Stokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koja je potpisana 22.05.2001.godine i stupila je na snagu 17.05.2004. godine, su preuzele obvezu za zabraniti ili ograničiti korištenja tih opasnih tvari, uključujući DDTa. Međutim DDT je i dalje odobren u slučaju potrebe protiv malarije, uz javni registar potpisnika koji ga proizvode ili koriste.
Izvori: - PubChem 2022, p.p'-DDE
- International Union of Pure and Applied Chemistry, Pesticide Properties DataBase, 2022. DDE (dichlorodiphenyldichloroethylene, DDT dehydrochloride, p.p'-DDE)
- US Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2022. ToxGuide TM for DDT, DDE, and DDD.
- US Environmental Protection Agency, 2022. DDT - A Brief History and Status.
- US Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2021. DDT, DDE, DDD
- Environmental Protection Agency (USA), 2000, DDE
2022. NA HVARU: Na analizi od Kudzu Science laboratorija 4,4-DDE pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke iz Pitava
 
ABAMEKTIN (Avermektin B1a i B1b u kombinaciji; vidjeti Emamektin). Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Akaricid i insekticid, regulator rasta.
Moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, akvatične organizme, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta i udiše, i kroz dodir; poremećuje plodnost kod muškaraca; može naškoditi nerođenom dijetetu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti; uzrokuje štetu neurološkom sustavu, npr. podrhtavanje i ataksija; uzrokuje poteškoće sa disanjem, nadraživanje oka i kože.
EU: odobren 01/05/2009 - 30/04/2022. ECHA: odobren PT18 01/07/2013 - 30/06/2023
Proizvodi: Vertimec 018EC, Vertimec Pro, Kraft 18EC, Apache. ECHA odobreni proizvodi: BAYGON BAITS, Baygon Esca Scarafaggi, Raid baits, Raid Roach Bait, RAID Klopka za Žohare itd. 
Hrvatska FIS: Vertimec O18EC odobren 12/06/2006.- 31/12/2023; Vertimec Pro 18/05/2016.-30/04/2023. MIZ: Vertimec 018EC, Vertimec Pro nisu odobreni
Izvori:
- ECHA 2019. Abamectin Factsheet
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Abamectin
- PubChem Open Chemistry Database. 2006, updated 2019. Abamectin
- University of California, Statewide Integrated Pest Management Program. Abamectin
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Vertimec 018EC i Kraft 18EC (10/05/2019., 19/06/2019.).
2022: Vertimec 018EC korišten za tretiranje palmi u Općini Jelsa.
 
ACETAMIPRID. Neonikotinoid
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom ili propikonazolom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože
EU: Odobren 01/03/2018. - 28/02/2033.. ECHA: Odobren, PT18, 01/02/2020 - 31/01/2027.
Proizvodi: Mospilan 20SP, Mospilan 20SG, Acelan 20SP, Volley, Wizzaard, Macho 60FS ECHA: nema odobrenih proizvoda
Hrvatska FIS: Mospilan 20SG odobren 07/10/2015.-30/04/2023. Mospilan 20SP odobren 30/10/2015 - 30/04/2023. MIZ: Mospilan 20SP, Mospilan 20SG nisu odobreni
Izvori:
- ECHA 2019. Acetamiprid Factsheet.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005/ 2019. Acetamiprid
- Cayman Chemical 2018. Safety Data Sheet: Acetamiprid
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Acetamiprid
- Iwasa, T., Motoyama, N., Ambrose, J.T., Roe, R.M. 2004. Mechanism for the differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honey bee, Apis mellifera. Crop Protection 23: 371-378
KORIŠTEN NA HVARU: uzgajivači povrća upotrebljavaju Mospilan 20SP (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mospilan 20SP (24/05/2019., 14/06/2019., 19/06/2019., 26/06/2019.).
 
ALETRIN (d-Aletrin). Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, gliste, donekle za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne.
EU: Nije odobren. ECHA: Nije odobren
Proizvodi: Neopitroid Premium (uz Permetrin i Piperonil Butoksid). EU, ECHA, Hrvatska FIS, MIZ: Neopitroid Premium nije odobren [Napomena, MIZ: Neopitroid Premium je bio odobren 2011.g., kasnije zabranjen; Neopitroid Premium Plus odobren, kolovoz 2022., aktivne tvari piperonil butoksid, permetrin, praletrin]
Izvori: - ECHA 2019. Substance information
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Allethrin
KORIŠTEN NA HVARU: Neopitroid Premium korišten za dezinsekciju oko Općine Sućuraj 2018.god.
KORIŠTEN U HRVATSKOJ, DDD Program: npr. Neopitroid Premium prskan iz zraka u Vukovarsko-srijemskoj županiji (2014.g.) i u Osiječko-baranjskoj županiji (2019.g.); za zamagljivanje u Glini i Velikoj Gorici, 2021.
2022. NA HVARU: Na analizi od Kudzu Science laboratorija aletrin pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke iz Pitava.
 
ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; štetan ako se udiše, može nadražiti dišni sustav; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
EU: nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/07/2016. - 30/06/2026; 01/06/2020.-31/05/2030.
Proizvodi: Fastac 10 EC, Neopitroid Alfa, Antec, Contest, Fedona, Littac, Tenopa.
Hrvatska FIS/MIZ: Fastac 10EC, Fastac 10SC nisu odobreni FIS: Neopitroid Alfa nije odobren. MIZ: Neopitroid Alfa nije na popisu odobrenih proizvoda 01/09/2021.
Izvori: - ECHA 2019. Alpha-Cypermethrin Factsheet.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Alpha-cypermethrin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Alpha-cypermethrin.
- El Okda, E-S., Abdel-Hamid, M. A-A., Hamdy, A.M. 2017. Immunological and genotoxic effects of occupational exposure to alpha-cypermethrin pesticide. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. Vol 30 (4) 603-615.
- Bej, S., Mukherjee, D., Saha, N.C. 2015. Acute toxicity of alpha-cypermethrin to oligochaete worm, Branchiura sowerbyi (Beddard 1982) along with their behavioural responses. International Journal of Scientific Research. 1:12, 325- 326.
- Wast, N., Gupta, A.K., Prakash, M.M., Gaherwal, S. 2014. Toxic Effect of Alphamethrin 10 EC on Freshwater Fish, Poecilia reticulata (Peters, 1859). World Applied Sciences Journal 30 (6): 782-786.
- Kemabonta, K., Akinhanmi, F.O. 2013. Toxicological Effects of Chlorpyrifos, Dichlorvos and Alpha Cypermethrin on Adult Albino Mice, Mus Musculus. Production, Agriculture and Technology. 9 (2): 1-17.
- Sarikaya, R., 2009. Investigation of Acute Toxicity of Alpha-Cypermethrin on Adult Nile Tilapia (Oreochromos niloticus L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 85-89
NA HVARU: mnogi poljoprivrednici koriste Fastac EC protiv mušica, pogotovo u maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Fastac 10EC (14/06/2019. 19/06/2019.)
 
AQUATAIN AMF. Larvicid na bazi PDMS (polydimethylsiloxane)
Stvori tanki sloj silikona na površini vode koje sprečava normalan razvoj juvenilnih stadija komaraca (ličinki i kukuljica)
Mogući štetni učinci: uzrokuje štetu kod neciljanih organizama
EU: oslobođen od registracije pri Europskoj Komisiji, zbog način djelovanja.
Izvori: -Opis proizvoda: Aquatain AMF
NA HVARU: DDD program, 2017: oko Staroga Grada 9L, 23.-25/05.; oko Jelse 16L, 19.-22/05/2017.
 
AVERMEKTIN (vidjeti Abamektin, Emamektin benzoat)
 
AZAMETIPOS. Organofosfat, namijenjen za uporabu na ciljana područja a ne za prskanje u zraku; uglavnom se koristi protiv muha u zatvorenim prostorima, na konjima, govedima, svinjama i pilićima.
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne; može uzrokovati glavobolje, slabost, nervozu, znojenje, povraćanje i poteškoće s gutanjem; izloženost visokim razinama može uzrokovati mišićno trzanje, bolove u očima, nerazgovijetan govor, koliku, hiper-salivaciju, poteškoće sa srcem, poteškoće sa disanjem, grčeve i padanje u nesvijest; također u kontaktu sa očima ili kožom izaziva njihovu iritaciju
EU, ECHA: Nije odobren.
Proizvodi: Muhomor, Salmosan, Alfacron 10, Alfacron Plus, Snip Fly Bait. ECHANema odobrenih proizvoda
Hrvatska FIS: Muhomor nije odobbikren MIZ:: Muhomor odobren u svibnju 2014.
Izvori: - Pub Chem: Compound summary for CID 71482, Safety and Hazards
- European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 1999. Azamethiphos, Summary Report.
- Scottish Environment Protection Agency. Azamethiphos. Scottish Pollutant Release Directory.
- University of Hertfordshire. Azamethiphos. Veterinary Substances Database.
- Pesticides Action Network (PAN) Europe. 2006. What substances are banned and authorized in the EU market?
- Muhomor. 2017. Muhomor je insekticid topiv u vodi. Djelatna tvar: Azametifos u koncentraciji 10%. Genera, Jedna komapnija za Jedno zdravlje.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Azamethiphos
NA HVARU, DDD program: 2017. Muhomor- oko Grada Hvara 40,5 kg, 20/06, 13/07, 11/08, 28/09, 12/10; u Starom Gradu i okolnim selima - 33 kg, u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017.godine; u Općini Jelsa su Muhomorom - 31,5 kg - obrađeni kontejneri za odvoz smeće i tretirano je smetlište, u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine. 2018. Muhomor: na području Grada Hvara 9 kg 24/07, 16/08, 04/09.; na području Starog Grada 13 kg, 03/07., 25/07., 15/08., 06/09/2018.
Po Programu mjera i Provedbenom planu (DDD) od Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, organofosfati nisu bili na popisu odobrenih pesticida 2017.ni 2018. godine, međutim je Muhomor ipak korišten na Hvaru.
 
BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (Bti). Bakterija tla.
Mogući štetni učinci: - mogući uzročnik problema sa reprodukcijom ptica; dugoročna uporaba možda uzrokuje gubitak biološke raznolikosti u okolišu; može uznemiriti važne močvarne organizme; može izazvati iritaciju očiju i kože kod ljudi i životinja; može biti štetan ako se udiše.
EU: Odobren 01/05/2009, - 30/04/2022. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Proizvodi: Baturad WP, Aquabac©, Teknar©, Bactimos© i Vectobac©. 
Hrvatska FIS: Baturad WP odobren 03/12/2004.-31/12/2023. MIZ: Baturad nije odobren
Izvori: - Washington State Department of Health. Mosquito Larvicide - Bti.
- Siegel, J.P., Shadduck, J.A. 1990. Mammalian Safety of Bacillus thuringiensis israelensis. in: de Barjac, H., Sutherland, D.J. eds, Bacterial Control of Mosquitoes and Blackflies. pub. Unwin Hymen, London, pp. 202- 2017 
- Lacey, L.A., Merritt, R.W. c.2001. The Safety of Bacterial Microbial Agents Used for Control of Blackfly and Mosquito Control in Aquatic Environments. (PDF document. Authors affiliated to USA Yakima Agricultural Research Laboratory and Michigan State University respectively.)
- Poulin, B., Lefebre, G., Paz, L., 2010. Red flag for green spray: adverse trophic effects of Bti on breeding birds. Journal of Applied Ecology. Vol.47, Issue 4, 884-889.
- Maletz, S., Wollenweber, M., Kubiak, K., Müller, A., Schmitz, S., Maier, D., Hecker, M., Hollert, H.. 2015. Investigation of potential endocrine disrupting effects of mosquito larvicidal Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) formulations. The science of the total environment. Vol.536, 729-738.
NA HVARU, DDD program: Oko Grada Hvara 2017 22/09, 2018, 19/09., ULV dezinsekcija borova (3ha) sa Baturadom protiv gusjenica borovog prelca, količina pesticida 600 litara svake godine.
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Baturad WP (14/06/2019.)
2019: Poznati profesionalni proizvođač maslinovog ulja preporučio da se koristi Baturad (ili Decis, ili Imidan, ili Rogor) protiv maslininog moljaca (prays oleae) u svibnju i lipnju; Baturad (ili Rogor) protiv maslinovih buha u svibnju.
  
CIPERMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
EU odobren 01/02/2022 - 31/01/2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada prisutni korovi u cvatu. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020 - 31/05/2030. 
Proizvodi: Neo Alfa, Cymina 10, Cythrin Max 250EC, Cipex, Microfly, Cymina Acqua, Cymina Ultra (uz Tetrametrin, Piperonil butoksid)), Cymina Plus (uz Tetrametrin, Piperonil butoksid)), Ammo, Cymbush, Demon, Raid Ant Killer, Hot-Shot Fogger, Raid Wasp and Hornet Killer. ECHAnema dozvoljenih insekticidnih proizvoda (12/01/2021)
Hrvatska FIS: Cythrin Max 250 EC odobren 23/06/2015.-31/10/2021. Neo Alfa, Cymina Aqua, Cymina 10, Cymina Ultra, Cymina Plus, Cipex, Microfly nisu odobreni MIZ: Neo Alfa odobren 16/01/2018., Cymina 10, Cymina Ultra odobreni u veljači 2011. Cymina Plus, Cipex 10E, Cythrin Max, Microfly nisu odobreni
Izvori: - ECHA 2019. Cypermethrin Factsheet.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Cypermethrin
-TOXNET Toxicology Data Network (U.S.National Library of Medicine). 1986, updated 2012. Cypermethrin.
-Extension Toxicology Network, (Extoxnet). 1993. Pesticide Information profile: Cypermethrin. (Pesticide Information Project, Cornell University)
-PubChem Open Chemistry Database. 2005. Cypermethrin.
-Aggarwal, P., Jamshed, N., Ekka, M., Imran A. 2015. Suicidal poisoning with cypermethrin: A clinical dilemma in the emergency department. Journal of Emergencies, Trauma and Shock. 8:2 123-125.
-U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs. 2016. Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential. Annual Cancer Report.
NA HVARU, DDD program: Cipex 10E, Microfly, korišteni su za akcije adulticidne dezinsekcije: 2016., u Gradu Hvaru i okolini, u lipnju, srpnju (x2), kolovozu i listopadu 2016.godine; u Starom Gradu i okolini, u lipnju, srpnju i kolovozu 2016.godine; u Općini Jelsa, u srpnju x2 i kolovozu 2016. godine.. 2017., Cipex 10E oko Svete Nedjelje u lipnju, srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu 2017. godine.; u Starom Gradu i okolini - 8L - u svibnju, srpnju, kolovozu, rujnu 2017.godine; u Općini Jelsa - 10L-, u srpnju, kolovozu, rujnu 2017. godine. Microfly - 7kg- korišten je protiv muha oko kontejnera i na smetlištima u Starom Gradu i okolini i u Općini Jelsa - 5 kg - u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine. 2018., Grad Hvar, Cipex, 03/07., 04/09., 19/09., 18/10., 13L; Microfly 03/07., 25/07., 16/08., 04/09., 19/09., 10,5L. Stari Grad, 26/09., 15/08., 06/09., Cipex 2L, Microfly 3L; Jelsa 25/07., 14/08. i 05/09/2018., Cipex 3L, Microfly 4L.
2019., 2020.god.: Cipex10E, Microfly korišteni u sklopu programa DDDa.
2019: Poznati profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Cythrin Max 250EC (ili Imidan, ili Decis, ili Rogor, ili Baturad) protiv maslininih moljaca (prays oleae) u svibnju. 
 
DELTAMETRIN. Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci: otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
EU: Odobren: 01/11/2003. - 31/10/2021 ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Proizvodi: Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci, Poleci Plus, Raid Max Bug Killer, Raid Max Spider and Scorpion Killer, Butoflin, Crackdown, Eco trap.
Hrvatska FISScatto odobren 12/07/2016.-31/10/20201 Autorizacija za Decis 100EC je bila ukinuta 01.01.2012.g., ali ponovno vraćena 18/03/2016. - 31/10/2021. Rotor Super odob ren 10/08/2016.-31/10/2021.; Poleci Plus odobren 11/05/2016.-31/10/2021.; Poleci odobren 15/01/2014.-14/01/2024.; Decis 1,25EC, Decis 6,25EC nisu odobreni. Eco trap nije na popisu dozvoljenih pesticida od 29.11.2011.g.;MIZ:Decis 1,25EC, Decis 6,25EC, Decis Trap, Poleci, Poleci Plus, Scatto, Roto Super nisu odobreni.
Izvori: - ECHA 2019. deltametrin Factsheet.
- ECHA (updated 15/08/2018) deltametrin
- PubChem, Open Chemistry Database. 2017. deltametrin.
- Dai, P-L., Wang, Q., Sun, J-H., Liu, F., Wang, X., Wu, Y-Y., Z. T. 2009. Effects of sublethal concentrations of bifenthrin and deltametrin on fecundity, growth, and development of the honeybee Apis mellifera ligustica. Environmental Toxicology. 29-3, 644-649
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1995. deltametrin. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- Parasitipedia.net. deltametrin: Safety Summary for Veterinary Use 
NA HVARU: Deltametrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
2018: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Deltametrin (proizvode Decis 100EC, Decis 2,5EC, Scatto Rotor Super i Poleci Plus) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Scatto i Poleci Plus, (14/06/2019., 13/09/2019., 27.09.2019) te Decis i Rotor Super (14/06/2019., 19/06/2019., 13/09/2019., 27.09.2019.)
2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Decis, (ili Imidan, ili Baturad, ili Rogor) protiv maslininog moljaca (prays oleae) u svibnju i lipnju; Decis (ili Imidan, ili Rogor, ili Rogor uz Buminal, ili Success Bait, ili Eko-Trap) za maslinove muhe (bactrocera oleae)u srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu.
 
DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR).
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen;
EU: nije odobrenECHA: odobren, PT18, 01/02/2015. - 31/12/2025.
Proizvodi: Dimilin SC48, Vigilante, Micromite, Flubex.
Hrvatska FIS: Dimilin SC48 odobren 26/02/1999.-31/12/2023. Flubex nije odobren. MIZ: Dimilin SC48 odobren u siječnju 2010., Dimilin GR2, TB2, SC15 oboreni u kolovozu 2009. Flubex nije odobren.
Izvori: - ECHA 2019. Diflubenzuron Factsheet.
- PubChem Open Chemistry Database 2005, modified 2018: Diflubenzuron.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, updated 2018. Diflubenzuron.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Diflubenzuron
- United States Environmental Protection Agency 1997. Reregistration Eligibility Decision (R.E.D.): Diflubenzuron.
NA HVARU: Flubex je korišten za akcije larvicida 2016. godine: na području Grada Hvara u svibnju i listopadu; na području Starog Grada u travnju i listopadu; na području Općine Jelsa u travnju, svibnju i listopadu 2016. godine. 2017., Dimilin je korišten za akcije larvicida u lipnju i srpnju u Općini Jelsa u slivnicima oborinskih voda i crnim jamama). 2018., Grad Hvar, Dimilin 5,5kg, 13/06., 03/07.; Jelsa, Dimilin, 5kg, 13/06., 25/08., u slivnicima oboriskih voda u Općini Jelsa na lokaciji uz cestu prema kupalištu Soline, a u naselju Jelsa na lokaciji Parka i užeg centra.
Diflubenzuron je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. i 2018. godine.
2019., 2020.god. Dimilin korišten u sklopu programa DDDa u Jelsi i okolini.
 
DIMETOAT. Organofosfat.
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
EU / ECHA: nije odobren 
Proizvodi: Rogor 40, Calinogor, Chromogor, Cygon, Perfekthion, Fosfamid 40, Aadimethoal.
Hrvatska FIS/MIZ: Calinogor, Fosfamid, Aadimethoal, Rogor 40, Chromogor, Perfekthion nisu odobreni.
Izvori: - World Health Organisatibikon 1989. International Programme on Chemical Safety: Environmental Health Criteria for Dimethoate.
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1993. Dimethoate
- Scottish Environment Protection Agency. Dimethoate.
- PubChem Open Chemistry Database 2005, modified 2008. Dimethoate. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- University of Hertfordshire 2018. Pesticide Properties Database: Dimethoate.
NA HVARU mnogi poljoprivrednici koriste pesticide na osnovi Dimetoata (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2018.: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Dimetoat (proizvode Calinogor, Chromogor, Perfekthion, Rogor 40) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Caligonor, Chromogor, Perfekthion (14/06/2019., 13/09/2019.) te Rogor 40 (14/06/2019., 19/06/2019., 13/09/2019., 27/09/2019.)
2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Rogor (ili Decis, ili Baturad, ili Imidan) protiv maslininog moljaca (prays oleae) u svibnju i lipnju; Rogor ili Rogor uz Buminal, (ili Imidan, ili Dacis, ili Success Bait, ili Eko-Trap) za maslinove muhe (bactrocera oleae) u srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu; Rogor za granotoče (zeuzera pyrina) i skorovače (otiorhyncus) u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu; Rogor (ili Baturad) protiv maslininih buha u svibnju. 
 
EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis.
Moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren
Proizvodi: Revive II, Affirm, Affirm Opti, Proclaim.
Hrvatska FIS: Revive II odobren 19/03/2019.-30/04/2025. Affirm Opti odobren 26/03/2018.-30/04/2025. Proclaim nije odobren. MIZ: Affirm Opti, Revive II, Proclaim nisu odobreni.
Izvori- PubChem Open Chemistry Database 2005, modified 2019. Emamectin
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database 2018. Emamectin benzoate
- Cornell Cooperative Extension, Pesticide Management Education Program 2000. Emamectin Benzoate - Registration of Proclaim Insecticide 3/00.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Revive korišten na palmama u Parku u Jelsi, 12/04/2019.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Affirm Opti (19/06/2019., 26/06/2019.)
 
FENOTRIN, d-FENOTRIN. Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci: izuzetno toksičan za mačke, pčele i vodene organizme; kod ljudi može uzrokovati vrtoglavicu, salivaciju, glavobolju, umor, proljev, razdražljivost na zvuk i dodir.
EU, ECHA: Nije odobren (napomena: paralelna, ali različita tvar IR-transfenotrin dobila je uvjetno odobrenje u Izvješću o Procjeni prema Direktivi Europske komisije 98/8/EZ 2013. godine.)
Proizvodi: Sumithrin, Raid, Enforcer Flea Killer, enforcer BedBug spray, Enforcer Flying Insect Killer, enforcer Wasp and Hornet Killer, Ortho Max Flying Insect Killer, Anvil. ECHA: nema odobrenih proizvoda
Izvori: - Parasitipedia. 2017. Phenothrin: safety summary for veterinary use.
- WHO/FAO 1994. d-Phenothrin. WHO/FAO Data Sheet on Pesticides no.85.
- Cox, C. 2003. Sumithrin (d-Phenothrin). Insecticide Factsheet. Journal of Pesticide Reform. 23 / 2, 10- 14.
NA HVARU: d-Fenotrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere (DDD) od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
 
FIPRONIL. Pirazol
Moguće nuspojave: visoko otrovno za pčele medarice i druge polinatore, ptice, sisavce, vretence, vodene rakove, organizme koji žive u sedimentima, otrovno za ribe, vodene beskralježnjake i gujavice. Kod ljudi, mogući karcinogen (USEPA); visoko otrovno u slučaju udisanja ili gutanja; otrovno za štitnjaču, bubrege i jetra; neurotoksično; može izazvati nadraživanje oka i kože, glavobolje, vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, mućkanje i napadaje.
EU: nije odobren ECHA: Odobren 01.10.2013.- 30.09.2023.
Proizvodi: BROS prašak protiv mrava (fipronil, silicijev dioksid); Goliath gel; AFOURMI F, PA, SG; Celaflor; FORMIDOR; Funxio;
MIZ: BROS prašak protiv mrava odobren 27.02.2015.; Goliath gel, AFOURMI F, Celaflor, FORMIDOR, Funxio nisu na popisu odobrenih proizvoda pri MIZu
Izvori:
- PubChem National Library of Medicine, 2022. Fipronil
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase 2022. Fipronil
- Jinguji, H., Ohtsu, K., Ueda, T., Goka, K. 2018. Effects of short-term, sublethal fipronil and its metabolite on dragonfly feeding activity. PLOS ONE published July 11 2018.
 
FIPRONIL SULFONA pirazol; glavni metabolit od fipronila
Moguće nuspojave: visoko otrovno za pčele medarice, ptice, ribe, vodene beskralježnake, vodene rakove, i organizme koji žive u sedimentima. Fipronil sulfona je dugotrajniji u organizmima te otrovnija za sisavce i ljude nego fipronil.
Izvori:
- PubChem National Library of Medicine, 2022. Fipronil sulfone
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties DataBase, 2022. Fipronil Sulfone
- Kim Y. A., Yoon, Y.S., Kim H.S., Jeon, S.J., Cole, E., Lee, J., Kho, Y., Cho, Y.H. 2019. Distribution of fipronil in humans, and adverse health outcomes of in utero fipronil sulfone exposure in newborns. International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol 222, issue 3 pp 524-532
2022. NA HVARU: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Fipronil sulfona pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke iz Pitava
 
FOSMET. Organofosfat.
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život i okoliš; vrlo toksičan za pčele; može biti toksičan za ptice, gliste, mačke i pse; kod ljudi: može biti smrtonosan ako se udahne; ako se proguta, uzrokuje bol u želucu, proljev, mučninu; može izazvati oštećenje organa, nadraživanje očiju; vjerojatno izaziva oštećenje fetusa ili narušava plodnost; može uzrokovati oticanje, svrbež, povećanu temperaturu kože ako se apsorbira kroz kožu.
EU: odobren 01/10/2017. - 31/07/2022. ECHA: nije odobren
Proizvodi: Imidan 50 WG. , Imidan 50WP
Hrvatska FIS: Imidan WG odobren 29/09/2015.-31/07/2022. Imidan 50WP nije odobren. MIZ: Imidan 50WG, Imidan 50WP nije odobren
Izvori: - Ultra Scientific Inc. Phosmet (Imidan) Safety Data Sheet.
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1993. Phosmet. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- United States Environmental Protection Agency. 2001. Pesticides: Reregistration. Phosmet IRED facts. (safer alternatives available)
- PubChem Open Chemistry Database: 2005, modified 2018. Phosmet (Imidan, Imidathion)
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database, updated 2018: Phosmet.
2018: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Fosmet (proizvod Imidan) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Imidan 50WG (14/06/2019., 19/06/2019., 26/06/2019. 13/09/2019., 27/09/2019.)
NA HVARU, 2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja preporučio da se koristi Imidan (ili Decis, ili Baturad, ili Rogor) protiv maslininog moljaca (prays oleae) u svibnju i lipnju; Imidan (ili Decis, ili Rogor, ili Rogor uz Buminal, ili Success Bait, ili Eko-Trap) za maslinove muhe u srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu.
 
IMIDAKLOPRID. Neonikotinoid.
Moguće štetne nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele, ptice; otrovno za ribe, gliste, sisavce; dugoročno štetan u tlu; kod ljudi: štetan ako se proguta; može uzrokovati toksičnost za reproduktivne organe; mogući faktor u poremečaju autističnog spektra.
EU: nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/07/2013. - 30/06/2023.
Proizvodi: Quickbayt (imidakloprid i tricosene), Admire, Advantage, Kohinor, Merit, Confidor, Hachikusan, Premise, Prothor, Winner, Gaucho. ECHA odobreni proizvodi: FLYGOLD ULTRA, Lurectron Flybait (with Tricosene), Muchostop, QUICKBAYT GR, QUICKBAYT  
Hrvatska FIS: Quick Bayt nije odobren MIZ: Quick Bayt odobren 10.08.2009.
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database 2005, updated January 2019. Imidacloprid. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- University of Hertfordshire, Pesticides Properties Database. 2018. Imidacloprid.
- Baines, D., Wilton, E., Pawluk, A., de Gorter, M., Chomistek, N. 2017. Neonicotinoids act like endocrine disrupting chemicals in newly-emerged bees and winter bees. Scientific Reports 7: article number 10979
- Eng, M.L., Stutchbury, B.J.M., Morrissey, C.A. 2017. Imidacloprid and chlorpyrifos insecticides impair migratory ability in a seed-eating songbird. Scientific Reports, 7., article no. 15176.
- Zhang, E., Nieh, J.C. 2015. The neonicotinoid imidacloprid impairs honey bee aversive learning of simulated predation.Journal of Experimental Biology, 218: 3199-3205
- Pisa, L.W., Amaral-Rogers, V., Belzunces, L.P., Bonmatin, J.M., Downs, C.A., Goulson, D., Kreutzweiser, D.P., Krupke, C., Liess, M., McField, M., Morrissey, C.A., Noome, D.A., Settele, J., Simon-Delso, N., Stark, J.D., Van der Sluijs, J.P., Van Dyck, H., Wiemers, M. 2015. Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates. Environmental Science and Pollution Research, 22: 1: 68-102.
NA HVARU, DDD program: 2018, Grad Hvar, Quick Bayt® na smetlištima 03/07., 2 kg.; Stari Grad, 03/07., 25/07., 15/08., 06/09/2018., 2kg
2017. Quick Bayt korišten oko Općine Sućuraj (pogrešno na potvrdi piše da je aktivna tvar tiametoksam - Potvrda 52177, 04/06/2017.)
2020.god. Quick Bayt korišten u sklopu programa DDDa na Hvaru.
2022. NA HVARU: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Imidakloprid pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke iz Pitava
 
KARBARIL (CARBARYL). Karbamat
Mogući štetni učincivrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme, ljuskavce, gliste; vrlo otrovan za sisavce, može biti smrtonosan kako za životinje tako i za ljude; mogući ljudski kancerogen; kod ljudi može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava i inhibiciju kolinesteraze; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju, suze, i zamućen vid u očima, te iritaciju kože; može uzrokovoati znojenje, slabost mišića, mišićno trzanje, glavobolje, oštećenje pamćenja, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, podrhtavanja, konvulzije, cijanozu, slinjenje i iscjedak iz nosa.
EU, ECHA: Nije odobren
Proizvodi: Sevin. U kombinaciji sa limacidom Metaldehydom: Lily Miller Slug, Snail and Insect Killer Bait, Ortho Bug-Geta Plus.
Hrvatska FIS/MIZ: Sevin nije odobren
Izvori- University of Hertfordshire PPDB, updated 2018. Carbaryl.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005, updated 2019. Carbaryl.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2016. Carbaryl Factsheet.
Izvori:- Radivojević et al. 2011. Effect of chemical and hand thinning young apple tree on yield and fruit quality. 46. hrvatski i 6. Međunarodni Simpozij Agronoma, Opatija Hrvatska, str 1044-1047.
- Jašarović, T.L. dipl.ing.agr. 2013. Prorjeđivanje plodova. Na web stranici Ministarstva Poljoprivrede
 
KLORPIRIFOS. Organofosfat.
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke.
EU / ECHA: Nije odobren
Proizvodi: Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Nufos, Dursban E-48.
Hrvatska FIS/MIZ:  Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Nufos, Dursban E-48 nisu odobreni: registracija svih sredstava na bazi klorpirifosa je ukinuta 16/02/2020., prodaja dozvoljena do 16/03/2020., korištenje do 16/04/2020.
Izvori: - Toxnet (Toxicology Data Network) 1983, updated 2015. Chlorpyrifos
- United States Environmental Protection Agency 2016. Revised Human Health Risk Assessment on Chlorpyrifos.
- United Kingdom Health and Safety Executive (HSE) 2016. Changes to Authorisations for Products Containing Chlorpyrifos. (Use restricted to spraying brassica seedlings only, all existing stocks of chlorpyrifos to be destroyed)
- Junquera, P. article updated 2017. CHLORPYRIFOS: SAFETY SUMMARY for VETERINARY USE in DOGS, CATS, HORSES, CATTLE, SHEEP, GOATS, SWINE and POULTRY. Poisoning, intoxication, overdose, antidote. Parasitipedia.net
- United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2018. Lulac (11 Petitioners, including Pesticide Action Network (PANNA), Farmworker Justice GreenLatinos, Learning Disabilities Association of America, Farmworkers Association of Florida) v. Wheeler (for U.S. Environmental Protection Agency) EPA ordered to revoke all tolerances and cancel all registrations for chlorpyrifos within 60 days: Chlorpyrifos banned in the United States.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database. updated August 2018. Chlorpyrifos.
- Health and Environment Alliance (HEAL) kolovoz 2018. Chlorpyrifos factsheet (citira 40 stručnih radova)
KORIŠTEN NA HVARU: u 2016. godini u parku u Jelsi Pyrinex 48EC se koristio na grmovima i stablima protiv lišnih uši.
 
PERMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojavevisoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
EU: Nije odobren ECHA: odobren, PT18., 01/05/2016. - 30/04/2026. [Permetrin je bio ponovno odobren provedenom Uredbom Komisije 1090/2014 (16/10/2014), ali, kao cipermetrin, samo uvjetno.
Proizvodi: Permex 22E (uz Tetrametrin i Piperonil butoksid); Neopitroid Premium (uz d-aletrin i piperonil butoksid); Neopitroid Premium Plus (uz piperonil butoksid i praletrin); Sanmex sprej protiv muha i osa/ Fly and Wasp Killer (uz tetrametrin); Raid sprej protiv muha i komaraca (uz tetrametrin).
Hrvatska FIS: Permex 22E i Neopitroid Premium nisu odobreni MIZ: Permex 22E odobren u travnju 2012.; Neopitroid Premium Plus odobren od 29.06.2022.; Sanmex sprej odobren 09.05.2017.; Raid sprej protiv muha i komaraca odobren 10.03.2010. Neopitroid Premium nije odobren.
Izvori: - ECHA 2019. Permethrin Factsheet.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Permethrin
- Alavanja, M.C.R., Hoffmann, J.N., Lynch, C.F., Hines, C.J., Barry, K. H., Barker, J., Buckman, D.W., Thomas, K., Sandler, D. P., Hoppin, J.A., Koutros, S., Andreotti, G., Lubin, J.H., Blair, A., Beane Freeman, L.E. 2014. Non-Hodgkin Lymphoma Risk and Insecticide, Fungicide and Fumigant Use in the Agricultural Health Study. PLoS One (US National Library of Medicine, National Institutes of Health) 9 (10): e109332.
- U.S. Environmental Protection Agency. August 2009. Permethrin Facts.
- Hoffmann, M., Meléndez, J.L., Ruhman, M.A., 2008. Risks of Permethrin Use to the Federally Threatened California Red-legged Frog (Rana aurora draytonii) and Bay Checkerspot Butterfly (Euphydryas editha bayensis), and the Federally Endangered California Clapper Rail (Rallus longirostris obsoletus), Salt Marsh Harvest Mouse (Reithrodontomys raviventris), and San Francisco Garter Snake (Thamnophis sirtalis tetrataenia). Environmental Fate and Effects Division Office of Pesticide Programs, Washington, D.C. 20460
- U.S. Environmental Protection Agency. 2007. Permethrin & Resmethrin (Pyrethroids), Toxicity and Exposure Assessment for Children's Health. TEACH Chemical summary.
-World Health Organization. 2006. "International Program on Chemical Safety, Environmental Health Criteria 92: Permethrin."
- U.S. Environmental Protection Agency. 2006. "Reregistration Eligibility Decision (RED) for Permethrin."
- U.S. Centers for Disease Control (ATSDR). 2003. "Toxicological Profile for Pyrethrins and Pyrethroids."
- U.S. Environmental Protection Agency. 2002. "TRI Explorer: Providing Access to EPA's Toxic Release Inventory Data."
- International Cat Care. Permethrin Poisoning in Cats.
NA HVARU, DDD: korišten za akcije adulticidne dezinskeckije metodom ULV zamagljivanja sa vozila, 2016. godine - Permex 22E na području Grada Hvara, u lipnju, srpnju x2, kolovozu i listopadu 2016. godine; na području Starog Grada u lipnju, srpnju i kolovozu 2016. godine; na području Općine Jelsa u srpnju x2, i kolovozu 2016. godine. 2017. Grad Hvar, Permex 22E  25/05., 20/06., 13/07.; 11/08., 28/09., 12/10., 22L.; Stari Grad,  17.-18/05., 14/07., 11/08., 26/09., 10L.; Jelsa 12/07., 10/08., 27/09., 9L.; 2018. Hvar, 24/07., 3kg; Stari Grad 26/07., 15/08., 06/09., 3L; Jelsa 25/07., 14/08., 05/09/2018., 4L 2019., 2020.god. Permex 22E korišten u sklopu programa DDDa na Hvaru.
KORIŠTEN NA HVARU: Neopitroid Premium korišten za dezinsekciju oko Općine Sućuraj 2018.god.
KORIŠTEN U HRVATSKOJ, DDD Program: npr. Neopitroid Premium prskan iz zraka u Vukovarsko-srijemskoj županiji (2014.g.) i u Osiječko-baranjskoj županiji (2019.g.); za zamagljivanje u Glini i Velikoj Gorici, 2021.
NA HVARU, 2021. i 2022.: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Permetrin pronađen u uzorcima kose preuzetim u veljači 2021. i studenome 2022. od mještanke iz Pitava
 
PIRIPROKSIFEN Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR).
Mogući štetni učincivrlo toksičan za ribe i za vodene beskralježnjake;; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za pćele, gliste, i za ptice; kod ljudi: mogući ometač endokrinog sustava; može narušavati plodnost kod muškaraca; možda toksičan za jetra i krv; vrlo otrovan ako se proguta ili u kontaktu sa kožom; izaziva iritaciju očiju
EU: odobren 01/08/2020 - 31/07/2035. ECHA: Odobren PT18 01/02/2015 - 31/01/2025.
Proizvodi: Pyxal, Sumilan, Proxilar compresse, Tigrex compresse. 
Hrvatska FIS/ MIZ: Pyxal nije odobren
Izvori: - PubChem 27/03/2005 ažuriran 01/02/2020. Pyriproxyfen (compound)
- EFSA. 2020. Pyriproxyfen
- Shahid, A., Zaidi, S.D., Akbar, H., Saeed, S. 2019. An investigation on some toxic effects of pyriproxyfen in adult male mice. Iran Journal of Basic Medical Sciences 22 (9) 997 - 1003. 48 references
- Pesticide Properties Database. 2019. Pyriproxyfen.
- US Environmental Protection Agency. 2012. Label amendments for Pyriproxyfen Insect Growth Regulator.
NA HVARU, 2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Pyxal u svibnju protiv štitastih uši (Coccoidea)
 
RESMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave: posebno toksičan za pčele i ribe; toksičan za ptice; kod ljudi: sumnja se da je karcinogen; može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava; neurotoksičan; možda toksičan za štitnjaču; može izazvati iritaciju očiju i kože
EU, ECHA: Nije odobren [zabranjen u Americi još 2015.g]
Proizvodi: Chrysron, Crossfire, Raid Flying Insect Killer
Izvori: - PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2018. Resmethrin.
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database 2018. Resmethrin.
- US EPA. 2011. Permethrin, Resmethrin, d-Phenothrin (Sumithrin®): Synthetic Pyrethroids for Mosquito Control.
NA HVARU: Resmetrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere (DDD) od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
 
SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa)
Mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
EU: Odobren 01/02/2007 - 30/04/2022. ECHA: odobpronađen u uzorku kose preuzet u veljači 2021. od mještanke iz Pitavaren, PT18, 01/11/2012. - 31/10/2022.
Proizvodi: Laser, Success Bait.
Hrvatska FIS: Laser odobren 20/03/2002.-31/12/2023. Success Bait odobren 11/01/2005.-11/12/2023. MIZ: Laser, Success Bait nisu odobreni
Izvori:
- ECHA 2019. Spinosad Factsheet.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase. 2018. Spinosad.
- PubChem Database Spinosad factor A
- Syracuse Environmental Research Associates, Inc. 2016. Spinosad: Human Health and Ecological Risk Assessment. SERA TR-056-16-03b
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Laser (19/06/2019.) i Success Bait (13/09/2019., 27/09/2019. )
 
SPIROTETRAMAT
Moguće nuspojave: Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; otrovan za akvatične organizme koji žive u sedimentu, alge, ptice, ribe, gliste. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre i bubrega; može uzrokovati oštečenje pluća; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može izazvati alergijsku reakciju na koži; uzrokuje nadraživanje oka
EU: odobren 01.05.2014. - 30.04.2024.
Proizvod: Movento
Hrvatska FIS: Movento odobren 31.10.2016. - 30.04.2025. MIZ: Movento nije na popisu odobrenih proizvoda
Izvori - PubChem Database25/10/2006 / 13/08/2022 Spirotetramat
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase. 04/08/2022. Spirotetramat
- Francesena, N., Desneux, N., de Campos, M.R. et al. 2017. Side effects of spirotetramat on pupae and adults of a Neotropical strain of Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae): Effects on the life parameters and demography. Environmental Science & Pollution Research 24, 17719–17730 (2017). https://doi.org/10.1007/s11356-017-9400-z pub 10.6.2017
- María Del Mar Fernández, Pilar Medina, Alberto Fereres, Guy Smagghe, Elisa Viñuela, Are Mummies and Adults of Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae) Compatible With Modern Insecticides? , Journal of Economic Entomology, Volume 108, Issue 5, October 2015, Pages 2268–2277, https://doi.org/10.1093/jee/tov181
NA HVARU: Movento preporučen od Ministarstva Poljoprivrede protiv karantenske vrste narančinog trnovitog štitastog moljca (aleurocanthus spiniferus); fitosanitarni inspektori su odredili da se Movento obavezno koristi na stablima na privatnom posjedu (u rujnu 2021.god.).
 
SULFOKSAFLOR
Moguće nuspojave: 
Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; opasan za ljuskavce i organizme koji žive u sedimentu. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre; mogući ljudski karcinogen (US Environmental Protection Agency); možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta
EU: odobren 18.08.2015. - 18.08.2025.  (Međutim u travnju 2022.g. Europska Komisija je zaključila da „se ne može isključiti rizik za pčele od uporaba sulfoksaflora na otvorenom. Stoga...potrebno i primjereno ograničiti odobrenje sulfoksaflora samo na uporabe u trajnim staklenicima.“)
Proizvod: Closer
Hrvatska FIS: Closer odobren 28.05.2019. - 18.08.2026. MIZ: Closer nije na popisu odobrenih proizvoda
Izvori:- PubChem Database 03/09/2007, updated 13/08/2022. Sulfoxaflor
- Pesticide Properties Database. updated 04/08/2022. Sulfoxaflor
- Damasceno, J.M., Rato, L.D., Simoes, T., Morao, I.F.C., Meireles, G., Novais, S.C., Lemos, M.F.L. 2021. Exposure to the Insecticide Sulfoxaflor Affects Behaviour and Biomarkers Responses of Carcinus maenas (Crustacea: Decapoda) Biology (Basel) December, 10 (12): 1234
- Siviter H, Brown MJF, 2018. Leadbeater E. Sulfoxaflor exposure reduces bumblebee reproductive success. Nature, September, 561 (7721): 109-112
NA HVARU: Closer preporučen od Ministarstva Poljoprivrede i Phytosanitary Institute (FIS) protiv karantenske vrste narančinog trnovitog štitastog moljca (aleurocanthus spiniferus); fitosanitarni inspektori su odredili da se Closer obavezno koristi na stablima na privatnom posjedu (u rujnu 2021.god.).
 
TETRAMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
EU, ECHA: nije odobren
Proizvodi: Permex 22E (uz Permetrin i Piperonil butoksid); Cymina Plus (tetrametrin uz cipermetrin); Cymina Ultra (tetrametrin uz cipermetrin), Sanmex Fly and Wasp Killer.; Bonide Wasp and Hornet Killer, Enforcer Flea Spray, Hi-Yield Wasp and Hornet Spray, Ortho MAX Flying Insect Killer, Raid Flea Killer, Raid Flying Insect Killer.
Hrvatska FIS: Permex 22E, Cymina Plus, Cymina Ultra nisu odobreni MIZ: Permex 22E odobren u travnju 2012. Cymina Ultra odobren u veljači 2011. Cymina Plus nije odobren.
Izvori: - ECHA 2019. Tetramethrin Factsheet.
- ECHA, (ažuriran 21/10/2018) Tetramethrin
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Tetramethrin.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2008, revised 2010. Reregistration Eligibility Decision Document for Tetramethrin.
- Thoreby, E. (author), Williams, M.M. (editor), Lah, K. (updater) 2011. Tetramethrin. Toxipedia.
NA HVARU, DDD: korišten za akcije adulticidne dezinskeckije metodom ULV zamagljivanja sa vozila, 2016. godine - Permex 22E na području Grada Hvara, u lipnju, srpnju x2, kolovozu i listopadu 2016. godine; na području Starog Grada u lipnju, srpnju i kolovozu 2016. godine; na području Općine Jelsa u srpnju x2, i kolovozu 2016. godine. 2017. Grad Hvar, Permex 22E  25/05., 20/06., 13/07.; 11/08., 28/09., 12/10., 22L.; Stari Grad,  17.-18/05., 14/07., 11/08., 26/09., 10L.; Jelsa 12/07., 10/08., 27/09., 9L.; 2018. Hvar, 24/07., 3kg; Stari Grad 26/07., 15/08., 06/09., 3L; Jelsa 25/07., 14/08., 05/09/2018., 4L 2019., 2020.god. Permex 22E korišten u sklopu programa DDDa na Hvaru.
 
TIAMETOKSAM. Neonikotinoid.
Moguće nuspojavevisoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
EU: nije odobren ECHA: odobren PT18 01/02/2015 - 31/05/2025.
Proizvodi: Actara 25WG, Actara 240SC, Cruiser SB, Centric, Flagship, Meridian, Optigard, Platinum
Hrvatska FIS/MIZ: Actara 25WG , Actara 240SC nisu odobreni
Izvori: - ECHA 2019. Thiamethoxam Substance information.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Thiamethoxam
- Coulon, M., Schurr, F., Martel, A.-C., Cougoule, N., Bégaud, A., Mangoni, P., Dlamon, A., Alaux, C., Le Conte, Y., Thiéry R., Ribière-Chabert, M., Dubois, E. 2018. Metabolisation of thiamethoxam (a neonicotinoid pesticide) and interaction with the Chronic bee paralysis virus in honeybees. Pesticide Biochemistry and Physiology, 144: 10-18
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Thiamethoxam.
- Tosi, S., Nieh, J.C. 2017. A common nicotinoid pesticide, thiamethoxam, alters honey bee activity, motor functions and movement to light. Nature Scientific Reports 7: article number 15132.
- Toxnet (Toxicology Data Network) 2011, updated 2012. Thiamethoxam.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Actaru (10/05/2019., 14/06/2019., 19/06/2019.)
 
TRICOSENE. Kemijski spoj - muscalure, Z-9-tricosene, cis-tricos-9-ene, muscamone.
Feromon izoliran iz kućne muhe (Musca domestica)
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodene beskralježnace; kod ljudi: izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; može uzrokovati poteškoće sa disanjem
EU: Nije odobren. ECHA: Odobren, PT19, repelenti i atraktanti, 01/10/2014 - 30/09/2024.
Proizvodi: Quickbayt (imidakloprid i tricosene), Maxforce Fly Spot Bait, Bonanza Fly Bait, Stimukil Fly Bait. 
Hrvatska FIS: Quick Bayt nije odobren
Izvori: - ECHA 2019. Tricosene Factsheet.
- University of Hertfordshire Bio-Pesticides DataBase. 2018. Muscalure, Z-9-tricosene.
- PubChem Open Chemistry Database, 2005, updated January 2019. Tricosene
NA HVARU: DDD program, na smetlištima: 2018: Quick Bayt®, Grad Hvar, 03/07, 2 kg; Stari Grad, 03/07, 25/07, 15/08, 06/09/2018. 2 kg.
2020. Quick Bayt korišten oko Jelse na Otoku Hvaru (DDD program).
 
TRIKLORFON. Organofosphat.
Moguće nuspojaveotrovan za ribe; kod ljudi: mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati povraćanje, proljev i grčeve u trbuhu; u kontaktu sa očima izaziva iritaciju, suze, krvarenje i zamućen vid; u kontaktu sa kožom može izazivati iritaciju, znojenje i mišićno trzanje; inhalacijom može uzrokovati poteškoće sa disanjem, plučni edem, krvarenje kroz nos; sumnja se da može poremetiti plodnost te uzrokovati urođene mane; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; izloženost visokim razinama može uzrokovati probleme sa ravnotežom, nerazgovijetan govor, slabost, grčeve, padanje u nesvijest, čak i smrt; simptomi kao što su grčevi, trnci i utrnulost a kasnije ataksija i paraliza mogu se pojaviti tek 1-4 tjedna poslije izloženosti; vrlo otrovan za ptice, pčele, i vodeni život s dugotrajnim učincima
EU /ECHA / Hrvatska FIS/MIZ: Nije odobren
Izvori- Toxnet (Toxicology Data Network) 1983, updated 2018. Trichlorfon
- National Center for Biotechnology Information.PubChem Compound Database. 2005, modified 2018. Metrifonate - TRICHLORFON.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Trichlorfon.
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1993. Trichlorfon. (Pesticide Information Project, Cornell University)
NA HVARU: stanovnicima bio je dijeljen godinama uz Ratimor u neadekvatnoj ambalaži od celofana
Neadekvatna ambalaža za opasne otrove. Foto: Vivian Grisogono
2. SINERGIST (INERTNA TVAR / MJEŠAVINA)
PIPERONIL BUTOKSID (PBO). Piretroidni sinergist.
Mogući štetni učinci: otrovan za ribe; može ozrokovati urođene mane, uključujući holoprozencefaliju; može usporiti mentalni razvoj kod dojenčadi; studije na životinjama pokazuju moguće oštećenje, uključujući tumore kod miševa i štakora.
Proizvodi: Permex 22E (permetrin, tetrametrin); Cymina Ultra (Cipermetrin, Tetrametrin), Cymina Plus (Cipermetrin, Tetrametrin), Neopitroid Premium (permetrin i d-aletrin)
EU: [nije još procjenjern] ECHA: odobren, PT18, 01/07/2018. - 30/06/2028. Hrvatska FIS: ovi proizvodi nisu odobreni
Izvori: - Okamiya, H., Mitsumori, K., Onodera, H., Ito, S., Imazawa, T., Yasuhara, K., Takahashi, M. 1998. Mechanistic study on liver tumor promoting effects of piperonyl butoxide in rats. Archives of Toxicology 72 (11): 744-750.
- Khan, M.Z. & Law, F.C.P. 2005. Adverse effects of pesticides and related chemicals on enzyme and hormone systems of fish, amphibians and reptiles: a review. Proceedings of the Pakistan Academy of Science 42 (4): 315-323. 
- U.S. Environmental Protection Agency. 2006. Reregistration Eligibility Decision for Piperonyl Butoxide (PBO)
- Muguruma, M., Nishimura, J., Jin, M., Kashida, Y., Moto, M., Takahashi, M., Yokouchi, Y., Mitsumori, K. 2006. Molecular pathological analysis for determining the possible mechanism of piperonyl butoxide-induced hepatocarcinogenesis in mice. Toxicology 228 (2-3): 178-187. 
- Horton, M. K., Rundle, A., Camann, D.E., Boyd Barr, D., Rauh, V.A., whyatt, R. M. 2011. Impact of Prenatal Exposure to Piperonyl Butoxide and Permethrin on 36-month Neurodevelopment. Pediatrics.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Piperonyl Butoxide
- Everson, J.L., Sun, M.R., Fink, D.M., Heyne, G.W., Melberg, C.G., Nelson, K.F., Doroodchi, P., Colopy, L.J., Ulschmid, C.M., Martin, A.A., McLaughlin, M.T., Lipinski, R.J. 2019. Developemntal Toxicity Assessment of Piperynol Butoxide Exposure Targeting Sonic Hedgehog Signaling and Forebrain and Face Morphogenesis in the Mouse: An in Vitro and in Vivo Study. Environmental Health Perspectives, 127, 10
Pregled inertnih tvari: United States Environmental Protection Agency listing: Pesticide Registration, Inert Ingredients.
NA HVARU - vidjeti 'permetrin', 'tetrametrin', 'aletrin'
 
3. FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide)
AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina)
Mogući štetni učinci: sumnja na moguće uzrokovanje raka; vrlo štetan ako se proguta ili udiše; uzrokuje nadraživanje oka i kože; visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste
EU: Odobren 01/01/2012. - 31/12/2024.
Proizvodi: Universalis (azoksistrobin i folpet), Amistar 250SC
Hrvatska FIS: Universalis odobren 21/05/2007.-31/12/2023; Amistar 250SC odobren 19/06/2009-31/12/2025.
Izvori- PubChem 2021. Azoxystrobin.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Azoxystrobin.
- United States Environmental Protection Agency 2016. Azoxystrobin, Conditional Registration.
- United States Environmental Protection Agency 1997. Azoxystrobin. Pesticide Fact Sheet, for Conditional Registration.
NA HVARU se koristi Universalis kao preventivni fungicid osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
NA HVARU 2021. I 2022.: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Azoksistrobin pronađen u uzorcima kose preuzetim u veljači 2021. i studenome 2022. od mještanke iz Pitava
Fungicid. Foto: Vivian Grisogono
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, BAKROV (BAKARNI) SULFAT
Mogući štetni učinci- vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
EU: Bordoška juha, bakarni oksid, bakarni oksiklorid, bakar hidroksid odobreni 01/01/2019 - 31/12/2025; bakar sulfat odobren 24/11/2006.-31/12/2023.       
Proizvodi: Modra galica (bakrov sulfat pentahidrat), bordoška juha (bakrov sulfat i hidratizirano vapno / kalcijev dihidroksid), Nordox 75WG (bakarni (I) oksid), Cuprablau Z (bakar hidroksid - kalcij klorid kompleks + cink sulfid), Champion (bakarni spojevi, bakarni hidroksid), Champion Flow SC (bakarni spojevi, bakarni hidroksid), Champion WG50 (bakarni spojevi, bakarni hidroksid), Cuprocaffaro 50WP (bakarni spojevi, bakarni oksiklorid), Neoram WG (bakarni oksiklorid), Bordoška juha Caffaro 20WP (bakarni spojevi, bordoška juha), Bordoška juha 20WP Manica (bakarni spojevi, bordoška juha)
Hrvatska FIS: Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08/07/2004.-31/12/2023; Bordoška juha 20WP manica odobren 24/11/2006.-31/12/2023. Champion Flow SC odobren 17/06/1997.-31/12/2023. Champion WG50 odobren 21/01/2008.-31/12/2023. Cuprablau Z 35WG odobren 17/04/2019.-01/01/2022. Cuprocaffaro 50WP odobren 17/04/2019.-01/01/2022. Neoram WG odobren 24/01/2008.-31/12/2023. Nordox 75WG odobren 24/01/2002.-31/12/2023. Modra galica, Cuprablau Z Ultra, Modra Galica (Scarmagnan) nisu odobreni. Champion i Cuprablau-Z nisu više odobreni od 01/01/2020., krajnji rokovi za prodaju zaliha 01/07/2020, za primjenu zaliha 01/07/2021.
Izvori- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. August 2018. Copper Sulphate.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. May 2018. Bordeaux Mixture.
- Rodrigues, C.G., Krüger, A. P., Barbosa, W. F., Guedes, R. N. C. 2016. Leaf Fertilizers Affect Survival and Behavior of the Neotropical Stingless Bee Friesella schrottkyi (Meliponini: Apidae: Hymenoptera). Journal of Economic Entomology, Vol.109, 3, pp 1001-1008.
- Mathew, P., Ravi, D.A., Varghese, S.S., Manojkumar, A.D. 2015. Effect of copper-based fungicide (bordeaux mixture) spray on the total copper content of areca nut: Implications in increasing prevalence of oral submucous fibrosis. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry.
- European Food Safety Authority. 2008. Conclusion on the peer review of copper compounds. Scientific Report 187, 1-101.
- EXTOXNET Extension Toxicology Network. 1994. Copper Sulphate.
NA HVARU korišten kao preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu, osobito ne sjevernoj strani otoka (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi bakra protiv jaja lišnih uši, štitastih uši, crvenog pauka, štetnih grinja u više navrata od veljače do srpnja (22/02/2019, 14/03/2019, 15/03/2019 (na maslinama), 15/03/2019 (na lozama), 19/06/2019, 26/07/2019)
Prskanje loza. Foto: Vivian Grisogono 
BIKSAFEN (pripada skupini tvari pyrazoliuma)
Moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; vrlo toksičan za ribe; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; opasan za pčele; kod ljudi, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta
EU: odobren 01/10/2013-31/05/2025
Proizvod: Ascra Xpro EC (fluopyrum, protokionazole, biksafen)
Hrvatska FIS: Ascra Xpro odobren 01/12/2017-31/07/2022
Izvori:
- PPDB, 2021. Bixafen
- PubChem 2021. Bixafen
 
BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida)
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
EU: Odobren 01/08/2008 - 31/07/2022.
Proizvodi: Cantus, Signum (boskalid and piraklostrobin), Bellis ( piraklostrobin, boskalid), Pictor ( boskalid, dimoksistrobin)
Hrvatska FIS: Cantus odobren 09/12/2004.-31/12/2023.; Signum odobren 29/12/2006.-31/12/2023.; Bellis odobren 04/01/2008-31/12/2023.; Pictor odobren 29/12/2006.-31/12/2023.
Izvori: - PubChem 2021. Boscalid
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2021. Boscalid
- Liao, L-H., Wu, W-Y., Dad,A., Berenbaum, M.R. 2019. Fungicide suppression of flight performance in the honeybee (apis mellifera) and its amelioration by quercetin. Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Signum (19/06/2019.)
NA HVARU 2021: Boskalid pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima. Uzorak preuzet 22/06/2021.
 
CIMOKSANIL (pripada skupini tvari oksim cijanoacetamida)
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju gutanja; sumnja na mogućnost djelovanja na nerođeno dijete; možda izaziva poremećaj plodnosti; duže izlaganje može izazvati oštećenje organa; izaziva iritaciju očiju i kože.
EU: Odobren 01/09/2009-31/08/2022.
Proizvod: Antracol Combi WP 76
Hrvatska FIS Antracol Combi nije odobren
Izvori: -PubChem 2020. Cymoxanil.
-PPDB Pesticide Properties Database, University of Hertfordshire. 2019. Cymoxanil
 
CINK SULFID (anorganski spoj)
Mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
Proizvod: Cuprablau Z ( bakarni hidroksid, kalcijev klorid i cink sulfid)
Hrvatska FIS: Cuprablau Z nije odobren
Izvori: - ECHA 2021. Infocard: Zinc Sulphide
- PubChem Open Chemistry Database. 2020. Zinc Sulfide
- Fisher Science Education. 2015. Safety Data Sheet
- Angstrom Sciences Inc. 2015. Safety Data Sheet
 
CIPRODINIL (pripada skupini anilinopyrimidina)
EU: odobren 01/05/2007-30/04/2023.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože
Proizvodi: Chorus 75WG, Chorus 50WG, Switch 62,5WG (ciprodinil i fludioksonil)
Hrvatska FIS: Chorus 50WG odobren 27/07/2012-27/07/2022, Chorus 50WG odobren 06/09/2005-31/12/2023, Switch 62,5WG odobren 07/02/2007-31/12/2023
Izvori: -PubChem 2021. Cyprodinil
- PPDB 2021. Cyprodinil
NA HVARU 2021: Ciprodinil pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima. Uzorak preuzet 22/06/2021.
 
DIFENOKONAZOL(pripada skupini tvari Triazola)
Mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodene biljke i alge; otrovan za pčele (apis mellifera); donekle otrovan za sisavce i ptice; kod ljudi: mogući karcinogen; mogući poremetač endokrinog sustava; otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju
EU: Odobren01/01/2009 - 31/12/2021.
Proizvod: Difcor 
Hrvatska FIS: Difcor odobren 14/06/2017.-31/12/2023.
Izvori: -PubChem 2021. Difenoconazole (Compound)
- PPDB 2021. Difenoconazole
- Leite, D.T., Sampaio, R.B:, Santos, J.N., Chambo, E.D., Carvalho, C.A.L., Sodré, G.S. 2018. Toxicity of Fenpyroximate, Difenoconazole and Mineral oil on Apis Mellifera L. Sociobiology 65 (4) 737-743. 44 references
- McArt, S.H., Fersch, A.A., Milano, N.J., Truitt, L.L., Böröczky, K. 2017. High pesticide risk to honey bees despite low focal crop pollen collection during pollination of a mass blooming crop. Scientific Reports 7, 46554. 55 references
- Marek Kubik, Janusz Nowacki, Andrzej Pidek, Zofia Warakomska, Lech Michalczuk, et al.. 2000. Residues of captan (contact) and difenoconazole (systemic) fungicides in bee products from an apple orchard. Apidologie, Springer Verlag, 31 (4), pp.531-541. 11 references
NA HVARU, 2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Difcor u travnju protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
 
DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina)
Mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta
EU: Odobren 01/10/2007-31/07/2022.
Proizvod: Acrobat MZ WG, Cabrio Team (Dimetomorf i piraklostrobin) 
Hrvatska FIS: Acrobat MZ WG nije odobren od 04/07/2021.; Cabrio Team nije odobren
Izvori: - PubChem 2020. Dimethomorph
- PPDB Pesticide Properties Database University of Herfordshire. 2019. Dimethomorph
- Böhma, F., Bischoff, G., Zebitz, C.P.W., Rosenkranz, P., Wallner, K. 2018. Pesticide residue survey of pollen loads collected by honeybees (Apis mellifera) in daily intervals at three agricultural sites in South Germany. PLoS One published online July 6th 2018.
- Wang, C., Zhang, Q., Wang, F., Liang, W., 2017. Toxicological effects of dimethomorph on soil enzymatic activity and soil earthworm (Eisenia fetida) Chemosphere 169 316-323
- Cycoń, M., Piotrowska-Seget, Z., Kozdrój, J. 2010. Responses of indigenous microorganisms to a fungicidal mixture of mancozeb and dimethomorph added to sandy soils. International Biodeterioration and Biogredation 64 (4) 316-323
 
DIMOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina)
EU: odobren 01/01/2006 - 31/01/2022
Moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima, vrlo toksičan za ribe, gliste i vodene beskralježnjake; toksičan za medonosne pčele, ptice, organizme koji žive u sedimentu, alge; kod ljudi: endokrini disruptor; sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta
Proizvod: Pictor (dimoksistrobin and boskalid)
Hrvatska FIS: Pictor odobren 29/12/2006-31/12/2023
Izvodi:
- PubChem 2021. Dimoxystrobin
- PPDB 2021. Dimoxystrobin
 
DITIANON (pripada skupini tvari quinona)
Moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; može urokovati oštećenje bubrega i jetra; ako se proguta može uzrokovati mućninu, proljev i povraćanje; štetno ako se udiše; može izazvati alergijsku reakciju na koži.; može urokovati jako nadraživanje oka.
EU; odobren 01/06/2011.-31/08/2024.
Proizvod: Pergado D (ditianon i mandipropamid)
Hrvatska FIS: Pergado D odobren 28/01/2019.-31/07/2024.
Izvori: - PubChem 2005 / 2021. Dithianon
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2020. Dithianon
 
FLUDIOKSONIL (pripada skupini tvari fenipirola)
Moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
EU: odobren 01/11/2008. - 31/10/2022.
Proizvodi: Maxim 025 FS, Geoxe, Switch 62,5 WG (fludioksonil, ciprodinil)
Hrvatska FIS: Maxim 025 FS odobren 12/04/1999. - 31/12/2023.; Geoxe odobren 02/05/2015. - 31/10/2021.; Switch 62,5 WG odobren 07/02/2007. - 31/12/2023.
Izvori:
- PubChem 2021. Fludioxonil
- PPDB 2021 Fludioxonil
 
FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida)
Moguće nuspojave-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
EU: odobren 01/02/2014 - 31/01/2024.
Proizvodi: Velum Prime, Luna Privilege (fluopiram), Luna Experience (fluopiram, tebukonazol); Luna Care (fluopiram i fosetil), Luna sensation (fluopiram, trifloksistrobin), Propulse (fluopiram, protiokonazol), Ascra Xpro (fluopiram, protiokonazol, biksafen)
Hrvatska FIS: Velum Prime odobren 04/02/2016.-31/01/2025.; Luna privilege odobren 09/02/2015.-31/01/2025.; Luna experience odobren 19/01/2015.-31/08/2020; Luna Care odobren 23/04/2020.-30/04/2022.; Luna sensation odobren 09/07/2019.-31/01/2025.; Propulse odobren 30/05/2016.-31/07/2022.; Ascra Xpro odobren 01/12/2017.-31/07/2022.
Izvori:
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2018. Fluopyram
- Bayer Crop Science Safety Data Sheet, 2017. Luna Experience SC400
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Lunu Privilege (26/07/2019.) i Lunu Experience (14/03/2019., 10/05/2019., 24/05/2019., 18/06/2019.,26/06/2019., 26/07/2019.)
NA HVARU 2021. Fluopiram pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22/06/2021.
 
FLUKSAPIROKSAD (pripada skupini tvari pirazoliuma)
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice, gliste, ribe, vodene beskralješnjake, vodene biljke, alge; donekle toksičan za medonosne pčele; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta, može uzrokovati nadraživanje oka
EU: odobren 01/01/2013 - 31/05/2025.
Proizvod: Priaxor EC ( piraklostrobin, fluksapiroksad),
Hrvatska FIS: Priaxor EC odobren 24/10/2017 - 31/01/2022.
Izvori:-PPDB 2021. Fluxopyroxad
- PubChem 2021. Fluxapyroxad
 
FOLPET (sintetički ftalimid)
Moguće nuspojavevisoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2022.. [ECHA: odobren, PT 06 (konzervansi za gotove proizvode), 07 (sredstva za zaštitu površine), 09 (sredstva za zaštitu vlakana, kože, gume i polimeriziranih materijala)]
Proizvodi: Universalis (folpet i azoksistrobin), Folpan 80 WDG (folpet), Folpan 50 WP (folpet), Phoenix®, Mikal Flash (folpet and fosetil-al), Mikal Premium F (folpet, fosetil, iprovalikarb), Pergado F (folpet i mandipropamid)
Hrvatska FIS: Universalis odobren 21/05/2007.-31/12/2023., Folpan 80 WDG odobren 26/01/2005.-31/12/2023., Mikal Flash odobren 30/11/2006.-31/12/2023., Mikal Premium F odobren 29/11/2007.-31/12/2023., Pergado F odobren 26/11/2007.-31/12/2023. Mikal i Folpan 50WP nisu odobreni
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Folpet.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Folpet.
- United States Environmental Protection Agency 1999. R.E.D. facts. Folpet.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mikal Flash i Mikal Premium F (02/05/2019., 27/05/2019., 18/06/2019., 03/07/2019.), i Pergado F (27/05/2019.)
 
FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al) Organophosphate
Moguće nuspojaveotrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: (Aliette) uzrokuje jako nadraživanje oka; (Mikal) mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2022. Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava.
Proizvodi: Luna Care (fosetil i fluopiram), Aliette®WG, Aliette Flash, Mikal Premium F (fosetil, folpet, iprovalikarb), Mikal Flash (fosetil-al, folpet), Previcur Energy (fosetil, propamokarb)
Hrvatska FIS: Luna Care odobren 23/04/2020.-30/04/2022.; Previcur energy odobren 23/05/2007.-31/12/2023.; Mikal Flash odobren 30/11/2006.-31/12/2023.; Mikal Premium F odobren 29/11/2007.-31/12/2023.; Aliette Flash odobren 27/11/2006.-31/12/2023. Aliette WG, Mikal nisu odobreni
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Fosetyl-Al
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Fosetyl-al
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1993, updated 2006, field updates 2010. Fosetyl-Aluminium
- United States Environmental Protection Agency 1991. R.E.D. facts. Fosetyl-Al
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mikal Flash i Mikal Premium F (02/05/2019., 27/05/2019., 18/06/2019., 03/07/2019.), i Aliette Flash (12/04/2019.)
 
IPROVALIKARB pripada skupini tvari karbamata
Mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokujer nagrizanje kože
EU: odobren 01/04/2016. - 31/03/2031.
Proizvodi: Mikal Premium F (folpet, fosetyl, iprovalikarb), Melody Duo 66,8 (propineb and iprovalicarb), Melody Duo WP 66,75 (propineb and iprovalicarb)
Hrvatska FIS: Mikal Premium F odobren 29/11/2007.-31/12/2023. Melody Duo 66,8, Melody Duo WP 66,75 nisu odobreni
Izvori: - PubChem 2020. Iprovalicarb
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2019. Iprovalicarb
- US Environmental Protection Agency 2002. Iprovalicarb (Melody) Pesticide Tolerance 8/02.
- European Commission 2002. Review Report for the active substance iprovalicarb (working document)
- Bayer Crop Science 2004/2005. Safety Data Sheet Melody Duo WP66,8 10XI KG FS Internation
 
KALCIJ KLORID (anorganski spoj)
Moguće nuspojave: kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka
EU: nije odobren
Proizvod: Cuprablau Z Ultra. Hrvatska FIS: nije odobren
Izvori: - Pub Chem 2005 / 2021. Calcium chloride
- University of Hertfordshire 2021. Pesticide Properties DataBase Calcium chloride
 
KALCIJEV DIHIDROKSID (anorganski spoj)
Moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
EU kalcijev hidroksid odobren od 01/07/2015., ali nije na popisu dozvoljenih sredstava 2021.god. ECHA: odobren 01/05/2018. - 30/04/2028.
Proizvod: Bordoška juha (Bordeaux Mixture) Hrvatska FIS: Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08/07/2004.-31/12/2023; Bordoška juha 20WP manica odobren 24/11/2006.-31/12/2023.
Izvori: - PubChem 2020. Calcium Dihydroxide
- ECHA Infocard 2020. Calcium Dihydroxide
 
KAPTAN (pripada skupini tvari ftalimida)
EU odobren 01/10/2007 - 31/07/2022
Moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; sumnja na moguće uzrokovanje raka; smatra se da je mogući endokrini disruptor; uzrokuje nadraživanje kože i oka; može izazvati alergijsku reakciju na koži
Proizvodi: Captan WP 50, Captan 80 WG, Captan ST-S, Merpan 80 WDG, Kastor (Stoper), Zato Plus
Hrvatska FIS: Captan WP 50 odobren 01/03/2006-31/12/2023; Captan 80 odobren 21/01/2008-31/12/2023; Captan ST-S odobren 03/2/1997-31/12/2023. Merpan 80 WDG odobren 29/04/2003-31/12/2023. Kastor odobren 05/12/2003-31/12/2023.
Izvori:
- PubChem 2021. Captan
- PPDB 2021. Captan
 
KARBENDAZIM (pripada skupini tvari benzimidamola)
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; donekle toksičan za pčele; kod ljudi može uzrokovati genetska oštećenja; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa
EU: Nije odobren
Proizvod: Tilt CB 187.5 FW (karbendazim and propikonazol) 
Hrvatska FIS: Tilt CB 187,5FW nije odobren
Izvori - PubChem 2020. Carbendazim
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2019. Carbendazim
 
KLOROTALONIL (pripada skupini tvari kloronitrila)
Mogući štetni učinci: vrlo toksičan ua ribe; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice, pčele i gliste; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta; mogući karcinogen; možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; uzrokojue ozbiljno nadraživanje oka; može izazivati iritaciju dišnog sustava ako se udiše; može uzrokovati alergijsku reakciju kod kože
EU: nije odobren
Proizvod: Folio Gold (klorotalonil i metalaksil)
Hrvatska FIS: Folio Gold, autorizacija ukinuta 20/11/2019
Izvori: - PubChem 2020. Chlorothalonil
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2019. Chlorothalonil
 
KRESOKSIM METIL (pripada skupini tvari Strobilurin)
Mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za sisavce, pćele (apis mellifera), gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; izaziva iritaciju dišnog sustava, očiju i kože.
EU: Odobren 01/01/2012 - 31/12/2024.
Proizvod: Stroby WG.  
Hrvatska FIS: Stroby WG odobren 25/07/2011.-31/12/2025.
Izvori:- PubChem Open Chemistry Database. 2005 updated 2020. Kresoxim Methyl
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2019. Kresoxim Methyl
- Tesoriero, D., Maccagnani, B., Santi, F., Celli, G. 2003. Toxicity of three pesticides on larval instars of Osmia cornuta: preliminary results. Bulletin of Insectology 56 (1) 169-171. 21 references
NA HVARU, 2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Stroby (ili Nativo) u svibnju, kolovozu i studenome protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
 
MANDIPROPAMID (mandelamid)
Moguće nuspojave-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; može biti štetan za ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na mogućnost djelovanja na nerođeno dijete; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka; može izazivati alergijsku reakciju na koži;
EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023.
Proizvodi: Pergado F (mandipropamid i folpet) Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana. -Pergado MZ (mandipropamid i mankozeb) Upozorenje: Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji. -Pergado D (mandipropamid i ditianon) Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
Hrvatska FIS: Pergado F odobren 26/11/2007.-31/12/2023., Pergado D odobren 28/01/2019.-31/07/2024., Pergado MZ nije odobren od 04/07/2021.
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 26/10/2006 updated 10/07/2019. Mandipropamid
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, updated June 2019. Mandipropamid
NA HVARU Pergado se koristi pogotovo u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Pergado MZ (19/06/2019.)
 
MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata)
Moguće nuspojave:- otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost djelovanja ne nerođeno dijete; nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće.
EU/ECHA: nije odobren
Proizvodi: Cadillac 80WP, Acrobat MZ WG (mankozeb, dimetomorf); Ridomil Gold MZ pepite (mankozeb, metalaksil), Ridomil Gold MZ 68WP (mankozeb, metalaksil), Mankozeb Blue 72 WG, Mankokal, Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Pergado MZ (mankozeb i mandipropramid)
Hrvatska FIS: Cadillac 80WP, Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ pepite, Mankozeb Blue 72WG, Pergado MZ, nisu odobreni od 04/07/2021.; Fubol Gold, Ridomil Gold MZ 68WP nisu odobreni
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Mancozeb
- Axelstad, M., Boberg, J., Nellemann, C., Kiersgaard, M., Jacobsen, P.R., Christiansen, S., Hougaard, K.S., Hass, U. 2011. Exposure to the widely used fungicide mancozeb causes thyroid disruption in rat dams but no behavioral effects in the offspring. Toxicological Sciences 120 (2) 439-446
- U.S. Environmental Protection Agency 2005. Mancozeb Facts - Pesticide Reregistration
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi mankozeba (26/04/2019., 10/05/2019., 26/06/2019.); Acrobat MZ (12/04/2019., 05/06/2019., 18/06/2019., 03/07/2019.); Pergado MZ (19/06/2019.); Ridomil Gold MZ pepite (12/04/2019., 05/06/2019., 18/06/2019., 19/06/2019., 03/07/2019.)
 
METALAKSIL (pripada skupini fenilamida)
Moguće nuspojave- otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023. Metalaksil-M odobren 01/06/2020.-31/05/2035.
Proizvodi: Folio Gols (metalaksil i klorotalonil), Fubol Gold (metalaksil i mankozeb), Ridomil Gold MZ pepite (metalaksil, manckozeb), Ridomil Gold Plus 42,5 WP (metalaksil-M, bakarni spojevi, bakarni oksiklorid); Ridomil Gold R (metalaksil-M, bakarni spojevi, bakarni oksiklorid),  Ridomil Gold MZ 68WP (melataksil, mankozeb) 
Hrvatska FIS: Folio Gold registracija ukinuta 20/11/2019.; Ridomil Gold Plus 42,5 WP registracija ukinuta 01/01/2020.; Ridomil Gold MZ 68WP i Fubol Gold nisu na popisu dozvoljenih sredstava
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2006 modified 2019. Metalaxyl-M
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Metalaxyl-M
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Ridomil Gold MZ pepite (12/04/2019., 05/06/2019., 18/06/2019., 19/06/2019., 03/07/2019.)
 
METIRAM (pripada skupini tvari karbamata)
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
EU: odobren 01/07/2006. - 31/01/2022.
Proizvodi: Cabrio® Top (Metiram & Piraklostrobin), Polyram DF
Hrvatska FIS:Cabrio Top odobren 07/04/2011.-07/04/2023.; Polyram DF odobren 02/02/2012.-02/02/2022.
Izvori: - PubChem Open Chemistry Database. 2005, modified 2019. Metiram
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Metiram
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1991, revised 2010. Metiram
NA HVARU: Cabrio® Top se koristi u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojaveotrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju gutanja; uzrokuje jako nadraživanje oka; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2021.
Proizvodi: Topas 100EC. 
Hrvatska FIS: Topas 100EC odobren 01/02/2007.-31/12/2023.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Penconazole
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Penconazole
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Topas (05/06/2019., 18/06/2019., 03/07/2019., 26/07/2019.)
 
PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini Strobilurina)
Moguće nuspojavevrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
EU: Odobren 01/06/2004 - 31/01/2023.
Proizvodi: Retengo, Cabrio® Top (piraklostrobin, metiram), Cabrio Team ® (piraklostrobin, dimetomorf), Signum (piraklostrobin, boskalid), Priaxor EC ( piraklostrobin, fluksapiroksad), Bellis ( piraklostrobin, boskalid)
Hrvatska FIS: Retengo odobren 23/09/2015-31/01/2022.; Cabrio Top odobren 07/04/2011.-31/01/2023.; Signum odobren 29/12/2006.-31/12/2023.; Priaxor EC odobren 24/10/2017-31/01/2022.; Bellis odobren 04/01/2008-31/12/2023. Cabrio Team nije odobren
Izvori- PubChem Open Chemistry Database, 2006 modified 2021. Pyraclostrobin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2021. Pyraclostrobin
- Pearson, B.L., Simon, J.M., McCoy, E.S., Salazar, G., Fragola, G., Zylka, M.J. 2016. Identification of chemicals that mimic transcriptional changes associated with autism, brain aging and neurodegeneration. Nature Communications 7, 11173
- United States Centers for Disease Control and Prevention. 2008. Acute Pesticide Poisoning Associated with Pyraclostrobin Fungicide - Iowa 2007 Morbidity and Mortality Weekly Rreport 56 (51) 1343-1345
NA HVARU: Cabrio® Top se koristi u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Signum (19/06/2019.)
NA HVARU 2021. Piraklostrobin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22/06/2021.
 
PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina)
Moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu
EU: odobren 01/05/2007 - 30/04/2022.
Proizvod: Pyrus® 400SC, Scala 
Hrvatska FIS: Pyrus 400SC odobren 09/05/2007.-31/12/2023.; Scala odobren 12/09/2016.-30/04/2022.
Izvori- PubChem Open Chemistry Database, 2005/2019. Pyrimethanil
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2019. Pyrimethanil
- Bernabo, I., Guardia, A., Macirella, R., Tripepi, S., Brunelli, E. 2017. Chronic exposure to fungicide pyrimethanil: multi-organ effects on the Italian tree frog (Hyla intermedia). Scientific Reports 7, 6869.
-Toxnet, Toxicology Data Network. 2004 / 2010. Pyrimethanil
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Pyrus 400SC (26/04/2019., 10/05/2019., 05/06/2019., 18/06/2019., 26/07/2019., i Scala (19/06/2019.)
 
PROPAMOKARB (pripada skupini tvari karbamata)
Moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
EU: Odobren 01/10/2007.-31/07/2020.
ProizvodiPrevicur Energy (propamocarb i fosetil-al); Previcur 607SL (propamokarb hidroklorid)
Hrvatska FIS: Previcur Energy odobren 23/05/2007.-31/12/2023.; Previcur 607SL nije odobren
Izvori: - PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2020. Propamocarb
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2019. Propamocarb
- EFSA Scientific report 2006. Conclusion on the peer review of propamocarb. EFSA 78, 1-80.
 
PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojavevisoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; Mogući karcinogen (US EPA)
EU: nije odobren.
Proizvodi: Tilt 250EC, Tilt CB 187,5FW,Menara, Mantis, Banner Maxx
Hrvatska FIS: Tilt 250EC, Tilt CB 175,5FW Menara, Mantis, Banner Maxx nisu odobreni
Izvori: - University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2021. Propiconazole
- U.S. Environmental Protection Agency, 2014. Tilt fungicide. Revised master label
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
 
PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata)
Moguće nuspojavevrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
EU: nije odobren
ProizvodiAntracol WG 70; Antracol WP 70; Antracol Combi WP76 (propineb i cimoksanil)
Hrvatska FIS: Antracol WG70, Antracol WP 70, Antracol Combi WP 76 nisu odobreni
Izvori- PubChem Open Chemistry Database, 2005 modified 2019. Propineb
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Propineb
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
PROTIOKONAZOL pripada skupini tvari triazolintiona
Mogući štetni učinci: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
EU: odobren 01/08/2008-31/07/2022.
Proizvod: Falcon Forte (spiroksamin, tebukonazol, protiokonazol); Propulse (fluopiram, priotokonazol)
Hrvatska FIS: Falcon Forte odobren 20/03/2019.-31/07/2022.; Propulse odobren 30/05/2016. - 31/07/2022.
Izvori: - PubChem 2020. Prothioconazole
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2019. Prothioconazole
- Zhang, Z. Du, G., Gao, B., Hu, K., Kaziem A.E., Li, L., He, Z., Shi, H., Wang, M. 2019. Stereoselective endocrine-disrupting effects of the chiral triazole fungicide prothioconazole and its chiral metabolite. Environmental Pollution, 251 30-36
- CLH Report, Proposal for Harmonised Classification and Labelling. 2018. Substance name: Prothioconazole.
- EPA 2016. Prothioconazole; Pesticide Tolerances. Federal Register, The Daily Journal of the United States Government.
 
SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina)
Moguće nuspojavevrlo otrovan za akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; sumnja na moguće šteno djelovanje na plodnost; možda izaziva oštećenje fetusa; (Falcon Forte) može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
EU: odobren 01/01/2012 - 31/12/2023.
Proizvodi: Spirox, Falcon EC460 (spiroksamin, tebukonazol, triadimenol), Falcon Forte (spiroksamin, tebukonazol, protiokonazol)
Hrvatska FIS: Spirox odobren 04/04/2016.-31/12/2022. Falcon Forte odobren 20/03/2019.-31/07/2022. Falcon EC 460 nije odobren
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2021. Spiroxamine
- European Chemicals Agency, Substance Information. 2018. Spiroxamine
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2021. Spiroxamine
NA HVARU pojedinci upotrebljavaju Falcon u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Falcon 460EC (18/06/2019., 26/07/2019.)
NA HVARU 2021. Spiroksamin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22/06/2021.
 
SUMPOR (anorganski spoj)
Moguće nuspojavenakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
EU: odobren 01/01/2010. - 31/12/2021.
Proizvodi: Chromosul 80; Sugran (Chromosul WG), Sumpor prašivo; Sumpor SC 80; Sumpor Micro 80WP, Sumpor močivi tiosam 80 mikro, Sumporno prašivo 
Hrvatska FIS: Chromosul 80 odobren 04/09/1997.-31/12/2023.; Sugran odobren 03/02/2016.-11/12/2022.; Sumpor prašivo odobren 21/09/2016.-31/12/2022.; Sumpor WG 80 odobren 124/10/2016.-11/12/2022.; Sumpor SC 80 odobren 25/05/1998.-31/12/2023.; Sumporno prašivo odobren 13/12/2004.-31/12/2023.; Sumpor micro 80WP, Sumpor močivi tiosam 80 mikro nisu odobreni
Izvori: - University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2021. Sulphur
- Petit, A-N., Fontaine, F., Vatsa, P., Clément, C., Vaillant-Gaveau, N. 2012. Fungicide impacts on photosynthesis in crop plants. Photosynthesis Reseach 111 (3) 315-326
- Extension Toxicology Network  (Extoxnet). 1995. Sulfur. (Pesticide Information Project, Cornell University)
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi sumpora (15/03/2019., 19/06/2019., 26/06/2019.)
 
TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojavevrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan ako se proguta; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2022. [ECHA: odobren, PT07 (sredstva za zaštitu površine), 08 (sredstva za zaštitu drva), 10 (sredstva za zaštitu u graditeljstvu)]
ProizvodiLuna Experience (tebukonazol, fluopiram), Falcon 460 EC (tebukonazol, spiroxamine), Nativo 75WG (tebukonazol, trifloksistrobin) 
Hrvatska FIS: Luna experience odobren 19/01/2015.-31/08/2022; Falcon Forte odobren 20/03/2019.-31/07/2021., Nativo 75WG odobren 06/03/2008.-31/12/2023. Falcon EC 460 nije odobren
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2021. Tebuconazole
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2021. Tebuconazole
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Falcon 460EC (18/06/2019., 26/07/2019.); Luna Experience (14/03/2019., 10/05/2019., 24/05/2019., 18/06/2019., 26/06/2019., 26/07/2019.), Nativo 75WG (08/03/2019., 14/03/2019., 15/03/2019., 12/04/2019., 02/05/2019., 24/05/2019., 27/05/2019., 05/06/2019., 18/06/2019., 19/06/2019., 03/07/2019.)
NA HVARU, 2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja preporučio da se koristi Nativo (ili Stroby) u svibnju, protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
 
TRIADIMENOL (pripada skupini tvari triazola)
Mogući štetni učinci: toksičan ua ribe, toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; poremečuje reprodukciju kod nekih vrsta riba; toksićan za vodeni okoliš; može naštetiti guštericama; može uzrokovati neurološke promjene u ponašanju štakora; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta; možda poremečuje plodnost; može naštetiti nerođenom djetetu; može naštetiti bebi koja se doji; uzrokojue nadraživanje oka; uzrokuje blagu iritaciju kože
EU: nije odobren
Proizvod: Falcon EC 460 (spiroksamin, tebukonazol, triadimenol).
Hrvatska FIS: Falcon EC 460 nije odobren
Izvori: - PubChem 2021. Triadimenol
Wang, Z., Tian, Z., Zhang, W., Zhang, L., Diao, J., Zhou, Z. 2019. Stereoselective metabolism and potential adverse effects of chiral fungicide triadimenol on Eremias argus. Enironmental Science and Pollution Research 27, 7823-7834 (2020)
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2019. Triadimenol
Walker, Q.D., Malman, R.D. 1996. Triadimefon and Triadimenol: Effects on Monoamine Uptake and Release. Toxicology and Applied Pharmacology 139 (2) 227-233
 
TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina)
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
EU: odobren 01/08/2018-31/07/2033.
Proizvodi: Nativo 75WG (trifloksistrobin i tebukonazol). Luna Sensation (trifloksistrobin i fluopiram) Zato Plus (trifloksistrobin i kaptan)
Hrvatska FIS: Nativo 75WG odobren 06/03/2008.-31/12/2023.; Luna sensation odobren 09/07/2019.-31/01/2025. Zato Plus odobren 21/01/2008-31/12/2023 (Sumnja na moguće uzrokovanje raka )
Izvori- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2021. Trifloxystrobin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2021. Trifloxystrobin
- Junges, C.M., Peltzer, P.M., Lajmanovich, R.C., Attademo, A.M., Cabagna Zenklusen, M.C., Basso, A. 2012. Toxicity of the fungicide trifloxystrobin on tadpoles and its effect on fish-tadpole interaction. Chemosphere 87 1348-1354.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Nativo 75WG (08/03/2019., 14/03/2019., 15/03/2019., 12/04/2019., 02/05/2019., 24/05/2019., 27/05/2019., 05/06/2019., 18/06/2019., 19/06/2019.,  03.07.2019.)
2019: Poznati profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Nativo (ili Stroby) u svibnju, protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
NA HVARU 2021. Trifloksistrobin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22/06/2021.
 
4. LIMACID (MOLUSKICID) (za puževe, puževe golaće i druge člankonošce)
METALDEHID
Mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
EU: odobren, 01/06/2011-31/05/2023. ECHA: nije odobren
Proizvodi: Pužomor, Pužocid, Gardene. (U kombinaciji sa carbarylom: Lily Miller Slug, Snail and Insect Killer Bait, Ortho Bug-Geta Plus). ECHA: nema odobrenih proizvoda
Hrvatska FIS: Pužomor odobren 12/01/2005.-31/12/2023. MIZ: Pužomor nije odobren
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database, 2005, modified 2019. Metaldehyde.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database updated 2018. Metaldehyde.
- Toxnet (Toxicology Data Network), 1983, updated 2010. Metaldehyde.
KORIŠTEN NA HVARU: Pužomor se koristi već godinama na veliko u vrtovima i poljima, i svake godine je uzrok smrti brojnih pasa i mačaka, slučajno ili namjerno.
 
5. RODENTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT14, rodenticidi
Rodenticid djeljen na Hvaru u nesigurnoj kutiji, 2018.g.
BRODIFAKOUM. Rodenticid - superwarfarin; antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov.
Mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i ptice; dugotrajni štetni učinci u vodenim okolišima; vrlo toksičan ako se proguta; uzrokuje krvarenje; može biti smrtonosan za ljude i životinje podjednako; može biti smrtonosan ako se udahne i kod kontakta sa kožom
EUNije odobren. ECHA: odobren PT14, 01/02/2012 - 30/06/2024. 
Proizvodi: Ratimor, Ridak, Delicat, Sorexa Checkatube. ECHA:  odobreni proizvodi: include AGRIGARD PASTA BF-50, ALBAROD BF-50 PASTA, BRODI PASTE, BRODITEC P-50, BRODITEC P-50 CEREALI, ANTI-RAT Plus, Vahaplokid, ANTI-RAT Plus vaska briketes, ANTI-RAT Plus vaškiniai blokai, BRODI RAT BLOCK, BRODIFACOUM BB, i dr. 
Hrvatska FIS/MIZ: Ratimor proizvodi (meki mamac, pelete, žitni mamac) nisu odobreni
Izvori:- ECHA 2019. Brodifacoum factsheet
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Brodifacoum
- PubChem, Open Chemistry Database 2011, updated 2018: Brodifacoum
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, updated 2018. Brodifacoum
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1984, updated 2014. Brodifacoum
NA HVARU: Brodifakoum je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. i 2018. godine.
 
BROMADIOLON. Rodenticid - antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov.
Mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
EU: Nije odobren od 31/05/2021. ECHA: Odobren PT14, 01/07/2011. - 30/06/2024. 
Proizvodi: Brodilon, Ratimor wax blocks, Ratimor Bromadialone Fresh Bait, Ratimor Bromadiolone Pasta Bait, Maki, Coumarin, Tomcat, Sarakat Bromabait, Contrac, Bromone, Maki, Super-Caid 
Hrvatska FIS/MIZ: Ratimor proizvodi (meki mamac, pelete, žitni mamac), Brodilon nisu dozvoljeni
Izvori- ECHA 2019. Bromadiolone Factsheet
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Bromadiolone
- PubChem, Open Chemistry Database, 2011. ažuriran 2018. Bromadiolone
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, ažuriran 2018. Bromadiolone
NA HVARU: Ratimor žitni mamac i paraf. blok, 2016. godine, na području Grada Hvara u svibnju i listopadu; na području Starog Grada u travnju i listopadu; na području Općine Jelsa u travnju-svibnju i listopadu. 2017. godine: oko Grada Hvara u svibnju - lipnju, te 17. i 23.11. granule 1010 kg, parafinski blokovi 172 kg.;na području Starog Grada - 787 kg- i na području Općine Jelsa - 981kg- u svibnju i studenome 2017. godine. 2018.godine, oko Grada Hvara 22.05., 03.10., granule 455 kg, parafinski blokovi 22 kg.;na području Starog Grada 22.-24.05, 02.-04.10; na području Općine Jelsa 18.-21.05., 25.09.-04.10.2018.
Ratimor je bio redovono dijeljen stanovnicima na Hvaru u celofanu sve do 2017. godine, sa upustvama unutar ambalaže. 2018. - 2020. godine je Ratimor djeljen u tankoj kutiji, i to bez detalnjih uputa kako se mora koristiti.
 
6. HERBICIDI. (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide)
 
DIFLUFENIKAN pripada grupi: karboksamid
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za alge i organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; donekle štetan za ribe, gliste i ptice; kod ljudi: mogući ometač reprodukcije i razvoja; uzrokuje nadraživanje oka; možda uzrokuje nadraživanje u disnom sustavu.
Proizvod: Tornado Forte (klorotoluron i diflufenican)
Hrvatska FIS: Tornado Forte odobren 03/06/2015-31/12/2022.
Izvori: PubChem 2021. Diflufenican
PPDB 2021. Diflufenican
 
GLIFOSAT pripada grupi: fosfonoglicina
Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je (uključujući široko korišten Roundup / Cidokor) zabranjeno u EU u 2016. godini.
Cidokor korišten u polju. Foto: Frank Verhart
Sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude:
- karcinogen;
- neurotoksičan;
- genotoksičan;
- doprinosi rezistenciji na antibiotik;
- utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane;
- ometač endokrinog sustava;
- oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu;
- doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.
Detaljnu prezentaciju dokaza o potencijalnim štetnim učincima glifosata možete pronaći ovdje.
EU: Glifosat odobren 16/12/2017 - 15/12/2022. 
Proizvodi: Cidokor/Roundup, Cidokor Max, Cidokor Plus, Ouragan/Touchdown, Herkules, Herkules 480SL, Herkules Super, Glyfos, Oxalis, Roundup Bioactive, Roundup Rapid, Boom Efekt itd.
Hrvatska FIS: Roundup Bioactive odobren 01/07/2016.-01/03/2022.; [Agrobase Croatia: registracija ukinuta]; FISRoundup Rapid odobren 24/11/2015.-01/03/2022.; [Agrobase Croatia: registracija ukinuta.]
FIS: Boom efekt odobren 01/03/2012.-01/03/2022.
FIS Cidokor Max odobren 09/06/2015.-01/03/2022., [Agroklub: nije odobren od 31/12/2018.; Agrobase Croatia: registracija ukinuta];
FIS: Cidokor Plus: odobren 24/11/2015.-01/03/2022., [Agroklub: nije odobren od 20/09/2018., Agrobase Croatia: registracija ukinuta];
FIS: Ouragan System 4: odobren 24/01/2012.-24/01/2022.;
FIS Herkules odobren 22/02/2017.-01/03/2022.;
FIS: Glyfos nije odobren
FIS Herkules 480 SL nije odobren;
FIS Herkules Super nije odobren;
FIS Oxalis nije odobren od 16/12/2018.,; [Agrobase Croatia: Oxalis odobren do 25/07/2021.];
FIS: Cidokor nije odobren
NA HVARU herbicidi na bazi glifosata poput Cidokora, Ouragana, Oxalisa i Boom Efekt-a se koriste intenzivno u mnogim poljima i vrtovima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Poznati profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvarupreporučio da se koristi Cidokor ili Herkules Super, ili Glyfos protiv korova u travnju i svibnju.
2021. NA HVARU. Glifosat pronađen u uzorku kose preuzet u veljači 2021. od mještanke iz Pitava
 
KLOROTOLURON pripada grupi: urea
EU odobren 01/03/2006-31/10/2022
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Proizvodi: Tolurex 50SC; Tornado Forte (klorotoluron & diflufenican)
FIS: Tolurex 50SC nije dozvoljen (2021). Tornado Forte odobren 03/06/2015-31/12/2022.
Izvori:
PPDB 2021. Chlorotoluron
PubChem 2021. Chlorotoluron
NA HVARU 2021: Klorotoluron pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima. Uzorak preuzet 22/06/2021.
 
PENDIMETALIN pripada grupi: dimitroaniline
EU odobren 01/09/2017-30/11/2024.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
Proizvodi: Stomp Aqua; Pendus 330EC
FIS: Stomp Aqua odobren 20/10/2015-01/09/2023; Pendus 330EC odobren 28/06/2016-01/09/2022.
Izvori:
Pesticide Properties Database 2021. Pendimethalin
New Jersey Department of Health. 2017. Pendimethalin: Hazardous Substance Fact Sheet.
Beyond Pesticides/NCAMP 2007. Factsheet. Pendimethalin
NA HVARU 2021: Pendimetalin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22/06/2021.
 
Informacije ažurirane 05/10/2021. godine.
 
Naša istraživanja oko pesticida traju već godinama. Navedene informacije su točne i ispravne ukoliko znamo. Zavod za javno zdravstvo spltsko-dalmatinske županije i neke od hvarskih lokalnih zajednica do sada nisu nam dali cijele informacije koje smo tražili. Ako primećujete greške ili imate informaciju koja bi mogla biti korisna za ovaj tekst, molimo da nas kontaktirate putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

Novosti: Ekologija.hr

 • Green Skills Award 2022 eTwinning projektu “The green changemakers”

 • Povodom Dana planeta Zemlje, sudionici međunarodnog eTwinning projekta „The green changemakers“ proveli su radionicu izrade platnenih vrećica od starih majica! Poruka koju su mladi eTwinneri poslali ovom aktivnošću je ujedno i savjet: iskoristite staru odjeću, odbacite plastične vrećice i zamijenite ih svojom homemade torbom i tako pridonesite stvaranju čišćeg i zdravijeg svijeta!

 • Brine li vas otapanje ledenjaka, izumiranje vrsta životinja i porast razine okeana i mora? Onda je vrijeme da se zapitate – što mogu učiniti? Takve male promjene u našem okolišu mogu značajno smanjiti zagađivanje i uveliko očuvati prirodu.

 • Kućanski uređaji predstavljaju neizostavni dio svakog domaćinstva. Ali kako ih pravilno koristiti? Kako da budu ekološki prihvatljivi? Ako želite da smanjite potrošnju električne energije ovih aparata i utjecaj na okoliš koji oni neizostavno imaju, onda je izbor pravilnog režima rada i način korištenja dobar početak.

 • This school year, the students of Gymnasium Vukovar took part in workshops: Lego robotics Education and LittleBits Education registered on the official map of the European week of skills acquired in Vocational Education and training.

 • Sat za planet Zemlju najveća je globalna volonterska akcija za očuvanje planeta, a obilježava se 28. ožujka gašenjem svjetla u 20.30 sati, priopćila je u srijedu Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozivajući građane da se uključe u akciju. "Svjetska biološka raznolikost se smanjuje neviđenom i alarmantnom brzinom, a milijunu vrsta prijeti izumiranje, dok je planet na rubu globalnog zagrijavanja", upozorio je WWF.

 • Znate li što je glavna odlika interijera domova 21. stoljeća? Kombiniranje praktičnog, elegantnog i ekološki prihvatljivog stila, koji u rezultatu daju atraktivan dom uređen prema svim kriterijima njegovih ukućana, ali i okoliša koji diktira određena pravila.

 • Održivi turizam nije samo popularan trend. Održivi turizam postaje prioritet - ako ne i moralni imperativ - za sve čelne ljude tvrtki koje nude turističke smještaje.

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Pozivamo sve nastavnike, učenike, roditelje, građane i prijatelje škole da podrže našu akciju prikupljanja EE otpada! Pokažimo ekološku osvještenost i dokažimo da u skladu sa osobnom odgovornošću znamo i možemo aktivno djelovati u skladu s načelima održivog razvitka te u svojim kućanstvima i gradu živjeti u harmoniji s prirodom!

 • 4US Cesare Paciotti je ekološki osvještena casual linija za svakodnevni look. Kreirana je kao unisex linija, a s vremenom je postala suvremena, eko i fashion linija za nju i njega.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.