Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

Tu ćete naći detaljni popis mnogih kemijskih pesticida koje koriste privatnici i / ili lokalne vlasti na Hvaru i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj. Navedeni su i  mogući štetni učinci spomenutih otrova po stručnoj literaturi i prema informaciji u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) (popis dozvoljenih kemijski pesticida za 'zaštitu bilja') i u Registru biocidnih preparata koji vodi Ministarstvo zdravstva (MIZ). 
Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja Foto: Vivian Grisogono

Popis po abecednom redu aktivnih tvari pesticida po kategorijama: 1. insekticidi, 2. sinergist, 3. fungicidi, 4. limacid, 5. rodenticidi, 6. herbicidi.

Kod svakog otrova ćemo identificirati slijedeće:
- tip otrova,
- poznati mogući štetni učinci,
- status odobrenja pri EU-u i FIS-u (popis kemijskih pesticida za 'taštitu bilja') i ECHA-u te MIZ-u (popis biocidnih preparata),
- uobičajeni proizvodi dozvoljeni u Hrvatskoj koji sadrže aktivni sastojak i
- znanstvene i službene informacije o samom otrovu.
 
Brza provjera:
Možete provjeriti trenutno stanje odobrenja za pesticide na sljedeći način:
Pesticidi Europa (Proizvodi „za zaštitu bilja“): EU Pesticides Database (Baza podataka o pesticidima);
Hrvatski Fitosanitarni Zavod (FIS): https://fis.mps.hr/trazilicaszb/
Biocidi, Europa: European Chemicals Agency- ECHA (Europska agencija za kemikalije);
Ministarstvo zdravstva RH (MIZ): Registar biocidnih pripravaka – kolovoz 2022.

(Za više informacija o postupcima odobravanja pesticida i biocida potražite u našem članku „Pesticidi: zakoni i dozvole”)

Opaska o ponovnoj autorizaciji kemijskih pesticida: vjerujemo da razdvajanje kemijskih otrova na „proizvode za zaštitu bilja“ i „biocide“ dovodi do zabune oko toga koje tvari jesu, a koje nisu službeno odobrene. Što je još štetnije, to dovodi do situacija u kojima se biocidi, koji su zabranjeni kao proizvodi za „zaštitu bilja,“ koriste na poljima i vrtovima s usjevima poput vinove loze, masline, drugog voća i povrća, te tako ulaze u prehrambeni lanac, unatoč tome što su zabranjeni. To se redovito događa diljem Hrvatske zbog Programa suzbijanja štetočina.

Odobrenja u EU.

„Zaštita bilja”: Kako biste provjerili EU status aktivnih tvari u proizvodima za „zaštitu bilja,” referirajte se EU Pesticides Database (bazu podataka o pesticidima) („Search Active substances, safeners and synergists”) Svaki rezultat sadrži poveznice na najnovije zakone koji se odnose na navedene pesticide. Na stranici Active substances, safeners and synergistsnaziv sredstva za zaštitu bilja koje vas zanima u okvir označen „Filter results“: ispod okvira pojavit će se glavni podaci o odobrenjima i drugim važnim informacijama.

Imajte na umu da se URL (internetska poveznica) za bazu podataka EU-a povremeno mijenja: ako poveznica iz ovog članka ne radi, trebali biste moći pristupiti bazi podataka korištenjem tražilice i upisivanjem: „EU Pesticides Database“.

Biocidni pesticidi: Web stranica ECHA-e je izvor informacija o zakonima koji reguliraju biocidne pesticide i njihove postupke odobravanja. Ovdje možete provjeriti popis tvari koje su odobrene ili se njihovi učinci ispituju, upisivanjem naziva aktivnog sastojka u polje s oznakom "Substance Name" ("Naziv Supstance") ili upisivanjem naziva pesticidnog proizvoda u polje s oznakom "Product Name" ("Naziv proizvoda"), onda kliknite 'search'. Ako je predmet na popisu, detalji će se pojavit ispod, na dnu stranice od tražilice. Prikazat će jednu ili više verzija tvari, dajući razne pojedinosti, uključujući status odobrenja; desno od rezultata nalazi se kućica koja vodi do odobrenih proizvoda na bazi djelatne tvari; drugi s desna nalazi se simbol „oka“ koji otvara članak s dodatnim informacijama o tvari.

Napomena: EU i ECHA popisi odobrenih tvari ne podudaraju se uvijek..Nazivi pod kojima se proizvodi pesticida stavljaju na Hrvatsko tržište možda se neće pojaviti na EU/ECHA popisima.

Odobrenja u Hrvatskoj

Sredstva za zaštitu bilja“
Hrvatski fitosanitarni zavod - Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) izdaje popis registriranih sredstava za zaštitu bilja. Prije je imao poseban popis proizvoda čije je odobrenje povučeno, no to više ne objavljuju.

Za korištenje FIS-ove tražilice, odaberite sredstvo za zaštitu bilja, zatim upišite naziv proizvoda u okvir označen Naziv sredstva; ako je proizvod registriran za korištenje u Hrvatskoj, pojavit će se skočni prozor s njegovim nazivom ispod samog okvira; mogu postojati različite varijante proizvoda s istim nazivom, tako da možete kliknuti na onaj koji želite unijeti u okvir; zatim kliknite na gumb „Pretraži“ na dnu stranice (ako ostavite opći naziv u okviru, sve varijante proizvoda će se prikazati kada kliknete gumb za pretraživanje); kliknite na proizvod prikazan ispod gumba za pretraživanje kako biste pronašli sve njegove pojedinosti. Ako se nijedan proizvod ne pojavi u pretraživanju, to znači da nije odobren.

Za provjeru registriranih aktivnih tvari pesticidnih proizvoda kliknite na „Sredstvo za zaštitu bilja,“ zatim u kućicu „Aktivne tvari“ upišite naziv tvari (nemojte upisivati naziv proizvoda). Pretraživanje će otkriti svaki proizvod na popisu FIS-a koji sadrži odabranu tvar. Kliknite na broj pored proizvoda kako biste vidjeli njegove detalje. Kada je stranica otvorena, svi drugi proizvodi koji sadrže istu aktivnu tvar bit će navedeni na desnoj strani, što olakšava provjeru proizvoda jednog za drugim bez potrebe za vraćanjem na stranicu s tražilicom.

Biocidi
Registar Ministarstva zdravlja je tablica, a ne baza podataka. Ažurira se u intervalima, ali nije uvijek jasno jesu li određeni proizvodi još uvijek odobreni. Što je zbunjujuće. Na primjer, popis za 2022. uključivao je neke proizvode čije aktivne sastojke ECHA nije odobrila, poput Muhomor AZ-a (broj 758 na popisu), odobren 20.05.2014. čija aktivna tvar Azametipos je zabranjena pri EU-u i nije odobren pri ECHA-u: Neopitroid Premium Plusa (2781), odobren 29.06.2022. a koji sadržava Praletrin, tvar koju je ECHA još uvijek pregledavala u sivibnju 2023., i Permex 22E (869), odobren 26.04.2012. koji sadržava Tetrametrin, koji je također još u reviziji u svibnju 2023. Još na popisu iz kolovoza 2022.god. nalazili su neki proizvodi  bez podataka o datumu odobrenja, kao što je Sprej Despar (1088) protiv muha i mrava, koji sadrži aktivne tvari d-fenotrin, d-aletrin i tetrametrin.

Biocidi se, u sklopu Programa suzbijanja štetočina, redovito raspršuju na velikim područjima Hrvatske, uključujući i po zemljištima koja se koriste za uzgoj usjeva, čime se povećava rizik od dospijevanja zabranjenih tvari u prehrambeni lanac (za detaljniji opis problema pogledajte naš članak „Zašto trujemo naš raj?“).

Ostatci u prehrambenom lancu. Ostatci biocidnih proizvoda i proizvoda za „zaštitu bilja“ dopušteni su u određenoj mjeri u prehrambenom lancu, doduše „sigurne“ razine postavljene su uglavnom prema testovima na pojedinačnim tvarima, dok većina pesticidnih proizvoda sadrži više od jednog aktivnog otrova. Nikada nije provedeno konačno testiranje kako bi se utvrdile opasnosti koktela otrova iz svih izvora u prehrambenom lancu. (Za dodatne informacije pogledajte odjeljak „Maksimalne razine ostataka“ u našem članku „Pesticidi, zakoni i dozvole“).

Napomena: u našem tekstu DDD (što predstavlja „Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,“) odnosi se na Hrvatski nacionalni program suzbijanja štetočina koji se kontinuirano provodi u cijeloj zemlji. U našem pregledu aktivnih tvari i srodnih proizvoda, unosi iz Ministarstva zdravstva navedeni su prema brojevima kako se pojavljuju na njihovim popisima.

Za popis pesticidnih proizovda korištenih u Hrvatskoj, kliknite ovdje.

Insekti su izuzetno važni. Foto: Vivian Grisogono
AKTIVNE TVARI PO KATEGORIJAMA
 
1. INSEKTICIDI.- ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)
 
4,4'-DDD (p.p'-DDD) Organoklorni insekticid. Metabolit insekticida DDT; komponenta komercijalnih smjesa DDT-a. Diklorodifenildikloroetan
4,4'-DDD moguće nuspojave: Vrlo otrovan za vodeni svijet, vodeni okoliš, također s dugotrajnim učincima. Kod ljudi: sumnja se na karcinogen; endokrini disruptor; vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može izazvati učinke na reprodukciju i razvoj, neurotoksikant; iritant dišnog trakta; otrovan u dodiru s kožom; iritantan za kožu; kronična izloženost može uzrokovati atrofiju kore nadbubrežne žlijezde i oštećenje jetre; može izazvati simptome uključujući anoreksiju, mučninu, povraćanje, proljev, dermatitis, apatiju od blagog otupljenja od interesa do duboke psihotične depresije, ginekomastiju, hematuriju, leukopeniju, trombocitopeniju i malaksalost.
EU / ECHA veljača 2024.: 4,4'-DDD nije dozvoljen
DDT: zabrane. DDT je zabranjen u SADu 1972.godine. Korištenje DDTa u poljoprivredi je djelomično zabranjen u Europskoj uniji u prosincu 1978. godine, onda potpuno zanranjen u ožujku 1983. godine. Države potpisnice Stokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koja je potpisana 22.05.2001.godine i stupila je na snagu 17.05.2004. godine, su preuzele obvezu za zabraniti ili ograničiti korištenja tih opasnih tvari, uključujući DDTa. Međutim DDT je i dalje odobren u slučaju potrebe protiv malarije, uz javni registar potpisnika koji ga proizvode ili koriste.
Izvori:
PubChem 2004/2023 p.p'DDD
Pesticide Properties Database 2023. DDD
HVAR 2023:  Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost 4,4'-DDD kod sljedećih osoba:
1.žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15.06.2023., analiziran 17.07.2023.
2. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.,
 
4,4-DDE (p.p'-DDE) Organoklorni pesticid; metabolit
Proizvod pretvorbe DDT-a (diklordifeniltrikloroetana). 4,4-DDE ima insekticidne osobine ali nije korišten kao kemijski pesticid.
4,4-DDE moguće nuspojave: Vrlo postojano u tlu, sa visokom biokoncentracijom; vrlo otrovno za ribe, vodene beskralježnjake; kod ljudi: mogući karcinogen, endokrini disruptor, neurotoksin; visoko otrovno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu; štetno za reprodukciju i razvoj; izaziva nadraživanje kože.
EU / ECHA veljača 2024.: 4,4'-DDD nije dozvoljen
DDT: zabrane. DDT je zabranjen u SADu 1972.godine. Korištenje DDTa u poljoprivredi je djelomično zabranjen u Europskoj uniji u prosincu 1978.godine, onda potpuno zanranjen u ožujku 1983.godine. Države potpisnice Stokholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koja je potpisana 22.05.2001.godine i stupila je na snagu 17.05.2004. godine, su preuzele obvezu za zabraniti ili ograničiti korištenja tih opasnih tvari, uključujući DDTa. Međutim DDT je i dalje odobren u slučaju potrebe protiv malarije, uz javni registar potpisnika koji ga proizvode ili koriste.
Izvori: - PubChem 2023, p.p'-DDE
- International Union of Pure and Applied Chemistry, Pesticide Properties DataBase, 2022. DDE (dichlorodiphenyldichloroethylene, DDT dehydrochloride, p.p'-DDE)
- US Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2022. ToxGuide TM for DDT, DDE, and DDD.
- US Environmental Protection Agency, 2022. DDT - A Brief History and Status.
- US Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2021. DDT, DDE, DDD
- Environmental Protection Agency (USA), 2000, DDE
2022. NA HVARU: Na analizi od Kudzu Science laboratorija 4,4-DDE pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke (rođ. 1948.) iz Pitava
NA HVARU 2023: Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 15.06.2023., analiziranog 17.07.2023., utvrđena je prisutnost 4,4-DDE kod ženske osobe ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku.
NA HVARU 2023.: Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 22.12.2023., analiziranog 08.01.2024., utvrđena je prisutnost 4,4-DDE kod ženske osobe ( rođ. 1982.) koja živi u Jelsi.
 
ABAMEKTIN (Avermektin B1a i B1b u kombinaciji; vidjeti Emamektin). Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Akaricid i insekticid, regulator rasta.
Abamektin moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, akvatične organizme, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta i udiše, i kroz dodir; poremećuje plodnost kod muškaraca; može naškoditi nerođenom dijetetu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti; uzrokuje štetu neurološkom sustavu, npr. podrhtavanje i ataksija; uzrokuje poteškoće sa disanjem, nadraživanje oka i kože.
EU: veljača 2024., Abamektin odobren 01.04.2023-31.03.2038. ECHA veljača 2024.: PT18 Nije odobren (odobrenje isteklo 30.06.2023.)
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024..: 1 autorizacija (istekla). Hrvatska FIS, veljača 2024., 4 odobrenih proizvoda: (708) Vertimec O18EC odobren 12.06.2006.- 31.04.2024. registracija isteće 31.10.2024., zadnji rok za primjenu 31.10.2025.; (970) Vertimec Pro odobren 18.05.2016.-30.04.2029.; (365) Kraft 18EC odobren 31.01.2007. - 31.12.2023. registracija istekla; (1091) Apache odobren 13.07.2017.-30.04.2029.; (1272) Voliam Targo (abamectin, klorantraniliprol) odobren 26.02.2020.-30.04.2024., registracija isteće, krajnji rok za prodaju 31.10.2024., rok za primjenu zaliha 31.10.2025. MIZ: (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda na bazi Abamektina, Emamektina ili Avermektina na popisu MIZa.
Izvori:
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Abamectin
- PubChem Open Chemistry Database. 2006, updated 2023. Abamectin
- University of California, Statewide Integrated Pest Management Program. Abamectin
NA HVARU proizvodi na bazi abamektina upotrebljeni u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Vertimec 018EC i Kraft 18EC (10/05/2019., 19/06/2019.).
2022: Vertimec 018EC korišten za tretiranje palmi u Općini Jelsa.
 
ACETAMIPRID. Neonikotinoid
Acetamiprid mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom ili propikonazolom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože
EU: veljača 2024.. Acetamiprid odobren 01.03.2018.-28.02.2033.  ECHA: Odobren, PT18, 01.02.2020. - 31.01.2027.
Proizvodi: Mospilan 20SP, Mospilan 20SG, Acelan 20SP, Volley, Wizzaard, Macho 60FS
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024. 1 autorizacija. Hrvatska FIS veljača 2024.. 2 odobrena proizvoda: (777) Mospilan 20SG odobren 07.10.2015.-30.04.2025. (920) Mospilan 20SP odobren 30.10.2015. - 30.04.2025.. MIZ (kolovoz 2022.), 11 proizvoda na popisu: (490) Forth plus protiv mrava odobren 24.03.2014.; (2332) Forth mamac za mrave odobren 24.03.2017.; (2746) Muholov odobren 20.12.2018.; (3314) Strike insekcticid protiv mrava odobren 28.12.2016.; (3315) Strike insekticidna naljepnica protiv muha odobren 30.03.2017.; (3316) Strike mamac za mrave odobren 21.10.2016.; (3319) Strike univerzalni insekticid odobren 28.12.2016.; (3320) Strike univerzalni insekticid koncentrat odobren 16.2.2017.; (685) Lexan 83SG odobren 17.03.2010.: (745) Moschina odobren 05.02.2010.; (1120) Sugarkill Gold odobren 17.03.2010.;  Mospilan 20SP, Mospilan 20SG Acelan 20SPVolleyWizzaardMacho 60FS nisu odobreni
Izvori: - ECHA. Acetamiprid Factsheet.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Acetamiprid
- Cayman Chemical 2018. Safety Data Sheet: Acetamiprid
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Acetamiprid
- Iwasa, T., Motoyama, N., Ambrose, J.T., Roe, R.M. 2004. Mechanism for the differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honey bee, Apis mellifera. Crop Protection 23: 371-378
KORIŠTEN NA HVARU: uzgajivači povrća su upotrebljavali Mospilan 20SP (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mospilan 20SP (24.05.2019., 14.06.2019., 19.06.2019., 26.06.2019.).
 
ALETRIN, TRANS-ALETRIN (BIOALETRIN), d-ALETRIN, d-TRANS-ALETRIN (ESBIOTRIN), PRALETRIN, Sintetički piretroidi.
Aletrin mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, gliste, donekle za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne.
EU: veljača 2024.. Aletrin, Bioaletrin (trans-Aletrin) nisu odobreni; d-Trans-Aletrin, d-Aletrin, Praletrin nisu na popisu. ECHA veljača 2024.: aletrin i trans-aletrin nisu na popisu;, d-aletrin, d-trans-aletrin (Esbiotrin) nisu odobreni; praletrin još pod evaluacijom,
Odobreni proizvodi, EU, ECHA, Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. MIZ, (kolovoz 2022.): oko 69 proizvoda na bazi praletrina na popisu: 1243 Biokill Extra (praletrin, lambda-cihalotrin), odobren 24.06.2014.; 1383 Raid sprej protiv gmuzećih insekata (praletrin, IR-trans fenotrin), odobren 10.06.2015.; 1384 Raid sprej protiv muha i komaraca (praletrin, IR-trans fenotrin), odobren 10.06.2015.; 1397 Bengal spirale (praletrin), odobren 19.06.2015.; 1398 Bengal tekućina (praletrin), odobren 19.06.2015.; 1399 Bengal tablete (praletrin), odobren 23.06.2015.; 1752 Bado ose i stršljene (praletrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 21.04.2022.; 1769 Bengal sprej protiv svih insekata (praletrin), odobren 08.05.2017.; 1780 Bio Kill Extra micro-fast (praletrin), odobren 05.09.2017.; 1781 Bio Kill Extra Micro-Fast (praletrin), odobren 28.09.2017.; 1819 Biosekt univerzalni insekticid (praletrin, permetrin), odobren 16.02.2022.; 1872 Bombex ® Farumy ® (praletrin), odobren 31.05.2016.; 1892 Bros električni aparat + tablete protiv komaraca II (praletrin, piperonil butoksid), odobren 27.09.2018.; 1893 Bros električni aparat + tekućina protiv komaraca za djecu (praletrin), odobren 24.01.2018.; 1894 Bros električni aparat + tekućina protiv komaraca / tekućina protiv komaraca za električni aparat 1, (praletrin), odobren 01.02.2018.; 1901 Bros Spirale protiv komaraca i mušica I (praletrin), odobren 27.09.2016.; 1904 BROS Sprej protiv osa i stršljena I (praletrin, piperonil butoksid) odobren 07.01.2020.; 1915 Bugster EC (praletrin, cipermetrin), odobren 18.02.2019.; 1985 CleanKill Extra Micro-Fast (praletrin), odobren 18.02.2021.; 1986 Clean Kill Original Plus (praletrin), odobren 18.02.2021.; 2059 Cyparbio caps (praletrin, cipermetrin), odobren 04.03.2019.; 2133 Despar Električni uređaj i tekući refil za zaštitu od komaraca i muha (praletrin), odobren 28.04.2022.; 2135 Despar tablete za zaštitu od komaraca i tigrastih komaraca u kućanstvu (praletrin), odobren 23.03.2022.; 2136 Despar Tekući refil za el. uređaj za zaštitu od komaraca i muha (praletrin), odobren 23.03.2022.; 2265 Effect Microtech CS PRO (praletrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 01.07.2020.; 2269 Effect Protect Uložak za el. isparivač protiv komaraca (praletrin), odobren 25.03.2020.; 2331 Forth Uložak za el isparivač protiv komaraca (praletrin), odobren 13.05.2016.; 2342 Fulmin protiv komaraca (praletrin), odobren 01.04.2021.; 2384 Good Night Mosquito Coil - spirala protiv komaraca (praletrin), odobren 06.05.2020.; 2557 Killtox tablete za el. aparat protiv komaraca (praletrin), odobren 03.06.2016.; 2558 Killtox tekućina za električni aparat protiv komaraca (praletrin), odobren 03.06.2016.; 2774 Neo Alfa + Turbo (praletrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 09.02.2022.; 2778 Neopitroid EC 100 (praletrin, cipermetrin), odobren 06.05.2019.; 2781 Neopitroid Premium Plus (praletrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 29.06.2022.; 2805 Nooze liquido antizanzare plus (praletrin), odobren 19.07.2019.; 2806 Nooze spirali antizanzare plus (praletrin), odobren 05.12.2019.; 2842 Orphea spirala protiv komaraca (praletrin), odobren 31.01.2022.; 2905 Phobi Aurodil Super PB+ (praletrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 09.02.2022.; 2922 Pitroid tablete protiv komaraca (praletrin), odobren 08.09.2016.; 2923 Pitroid spirale citronella (praletrin), odobren 02.01.2027.; 2924 Pitroid spirale neutral (praletrin), odobren 08.09.2016.; 2925 Pitroid tekuće punjenje (praletrin), odobren 02.01.2017.; 3019 Raid spirale protiv komaraca (praletrin), odobren 17.12.2015.; 3022 Raid sprej protiv muha i komaraca, miris cvijeta naranče (praletrin), odobren 29.09.2017.; 3023 Raid sprej protiv muha i komaraca, miris eukaliptisa (praletrin), odobren 12.01.2016.; 3025 Raid tekućina za el. aparatić, miris cvijeta naranče (praletrin), odobren 31.01.2018.; 3026 Raid tekućina za el. aparatić, miris eukaliptisa (praletrin), odobren 04.01.2016.; 3027 Raid tekućina za el. aparatić, miris lavande (praletrin), odobren 02.01.2017.; 3028 Raid tekućina za el. aparatić, miris ruže i sandalovine (praletrin), odobren 18.06.2020; 3029 Raid® sprej za ose i stršljene (praletrin), odobren 07.02.2022.; 3318 Strike spirale protiv komaraca (praletrin), odobren 30.03.2017.; 3350 Tekućina za komarce - Fumisect (praletrin), odobren 18.06.2020.; 3427 Universal Pitroid (praletrin, cyclopropane carboxylate), odobren 26/05/2020; 138 Bayer Garden tekućina za aparat protiv komaraca (praletrin), odobren 28.09.2011.; 139 Bayer Garden ulošci za aparat protiv komaraca (praletrin), odobren 28.09.2011.; 156 Bio Kill Extra (praletrin, lamba-cyhalothrin), odobren 04.02.2014.; 225 BROS el aparat + tekućina protiv komaraca / BROS tekućina protiv komaraca (praletrin), odobren 05.02.2011.; 226 BROS el aparat + tekućina protiv komaraca za djecu stariju od jedne godine (praletrin), odobren 28.09.2013.; 235 BROS sprej protiv moljaca (praletrin, d-fenotrin, piperonil butoksid), odobren 26.07.2012.; 236 BROS sprej protiv muha i komaraca (praletrin, d-fenotrin, piperonil butoksid), odobren 25.07.2012.; 498 Fulmine tablete protiv komaraca (praletrin), odobren 20.02.2012.; 679 Laminirane tablete K plus ZAZ protiv muha i komaraca 30/1 (praletrin), odobren 21.03.2014.; 711 Mercator el. isparivač protiv kom. s uloškom / Mercator uložak za el. isparivač protiv komaraca (praletrin), odobren 16.07.2012.; 950 Raid Silver tekućina za elaparat (praletrin), odobren 19.03.2010.; 958 Refill Despar tekući za el. aparat za 45 noći (praletrin), odobren 21.05.2014.; 1081 Spirala K Plus ZAZ protiv kom. 10/1 (praletrin), odobren 21.03.2014.; 1117 Sting (praletrin, permetrin), odobren 09.12.2010.; 1140 Tablete Despar protiv komaraca 30 kom (praletrin), odobren 21.05.2014.; 1155 Tekuće punjenje plus ZAZ protiv komaraca i malih insekata (praletrin), odobren 21.03.2014.
d-aletrin: 14 proizvoda na popisu; 2425 Hit flying insect killer (d-aletrin), odobren 29.04.2020.; 227 BROS Fenjer protiv komaraca / BROS tablete za fenjer protiv komaraca (d-aletrin, piperonil butoksid) 03.10.2012.; 237 BROS štapići protiv komaraca (d-aletrin), odobren 15.12.2011.; 497 Fulmine spirale protiv komaraca (d-aletrin), odobren 20.02.2012.; 878 Pitroid spirale citronella (d-aletrin), odobren 12.06.2009.; 879 Pitroid spirale citronella neutral (d-aletrin), odobren 12.06.2009.; 944 Raid laminirane tablete za el. aparat (d-aletrin, piperonil butoksid), odobren 14.07.2010.; 951 Raid spirale protiv komaraca new (d-aletrin), odobren 14.07.2010.; 1082 Spirale Despar protiv komaraca (d-aletrin), odobren 21.05.2014.; 1083 Spirale Despar protiv komaraca 10/1 citronella (d-aletrin), odobren 21.05.2014.; 1087 Sprej Despar protiv muha i komaraca (d-aletrin, d-fenotrin), odobren 21.05.2014.; 1088 Sprej Despar protiv muha i komaraca (d-aletrin, d-tetrametrin), bez datuma odobrenja; 1089 Sprej despar protiv žohara i mrava (d-aletrin, d-fenotrin), odobren 21.05.2014.; 1090 Sprej Despar protiv žohara i mrava (d-aletrin, d-fenotrin, d-tetrametrin), bez datuma odobrenja.
trans-aletrin, d-trans aletrin: 4 proizvoda na popisu 140 Baygon el.aparatić s tabletama (d-cis trans aletrin), odobren 02.11.2011.; 668 Komtoks (bioaletrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 10.07.2013.; 945 Raid lanterna punjenje za svjetiljku protiv komaraca (d-cis trans aletrin), odobren 14.07.2010.; 952 Raid sprej muhe i komarci (d-cis, trans aletrin), odobren 10.10.2011.;
aletrin: 1 proizvod, 1186. Unitox aerosol protiv muha i komaraca listed (aletrin, deltametrin, piperonil butoksid), odobren 30.12.2013. Neopitroid Premium (odobren July 2011) nije više odobren.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. allethrin
- PubChem, 2005/2023: Allethrin
- PubChem Open Chemistry Database 2006/2023. Prallethrin
- PubChem Open Chemistry Database. 2007 / 2023. Bioallerthrin (Esbiothrin, Trans-Allethrin)
NA HVARU, 2022. Na analizi od Kudzu Science laboratorija Aletrin pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke (rođ. 1948.) iz Pitava
NA HVARU 2023. Na analizi od Kudzu Science laboratorija Aletrin pronađen u uzorku kose (uzorak preuzet 06.11.2023. analiziran 01.12.2023.) od mještanke (rođ. 1987.) iz Jelse
DDD program 2022., 2023. Neopitroid Premium korišten za ULV dezinsekciju 27.07.2022, 19.06.2023.; Neopitroid Premium Plus korišten za ULV dezinsekciju 18.07.2023. i 21.08.2023.
 
ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid.
Alfa-cipermetrin mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; štetan ako se udiše, može nadražiti dišni sustav; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
EU: veljača 2024.. alfacipermetrin, (i beta-cipermetrin, zeta-cipermetrin) nisu odobreni. ECHA,veljača 2024.: alfa-cipermetrin (αCipermetrin) odobren, PT18, 01.07.2016. - 30.06.2026.; beta-cipermetrin, zeta-cipermetrin nisu odobreni
Alfa-cipermetrin proizvodi: Fastac 10 EC, Neopitroid Alfa, Antec, Contest, Fendona, Littac, Tenopa.
Odobreni proizvodi: ECHA, veljača 2024.alfa-cipermetrin ( αCipermetrin) 15 autorizacija; Hrvatska FIS, veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Fastac 10EC, Fastac 10SC; Neopitroid Alfa, Antec, Contest, Fendona, Littac, Tenopa nisu odobreni. MIZ: (kolovoz 2022.), 1 proizvod na popisu: (1297) Alfasect, odobren 27.12.2014.
-University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Alpha-cipermetrin.
- El Okda, E-S., Abdel-Hamid, M. A-A., Hamdy, A.M. 2017. Immunological and genotoxic effects of occupational exposure to alpha-cipermetrin pesticide. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. Vol 30 (4) 603-615.
- Bej, S., Mukherjee, D., Saha, N.C. 2015. Acute toxicity of alpha-cipermetrin to oligochaete worm, Branchiura sowerbyi (Beddard 1982) along with their behavioural responses. International Journal of Scientific Research. 1:12, 325- 326.
- Wast, N., Gupta, A.K., Prakash, M.M., Gaherwal, S. 2014. Toxic Effect of Alphamethrin 10 EC on Freshwater Fish, Poecilia reticulata (Peters, 1859). World Applied Sciences Journal 30 (6): 782-786.
- Kemabonta, K., Akinhanmi, F.O. 2013. Toxicological Effects of Chlorpyrifos, Dichlorvos and Alpha cipermetrin on Adult Albino Mice, Mus Musculus. Production, Agriculture and Technology. 9 (2): 1-17.
- Sarikaya, R., 2009. Investigation of Acute Toxicity of Alpha-cipermetrin on Adult Nile Tilapia (Oreochromos niloticus L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 85-89
NA HVARU: mnogi poljoprivrednici su koristili Fastac EC protiv mušica, pogotovo u maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Fastac 10EC (14.06.2019., 19.06.2019.)
DDD Program na Hvaru: Neopitroid Alfa korišten 2021. i 2022.god.
 
ALUMINIJEV FOSFID insekticid, akaricid, rodenticid, fumigant
Aluminijev fosfid moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. U dodiru s vodom oslobana zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti. Smrtonosno ako se proguta ili se udiše. Otrovno u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.
EU: veljača 2024.. aluminijev fosfid odobren 01.09.2009.-30.11.2026.; ECHA: odobren PT14 (rodenticidi) 01.09.2011.-31.07.2024.; odobren PT18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) 01.02.2012.-31.07.2024.; odobren PT20 (za suzbijanje drugih kralježnjaca) 01.07.2015.-30.06.2025.
Odobreni proizvodi: ECHA, veljača 2024.: PT14 10 autorizacija; PT18 3 autorizacije; PT20 1 autorizacija;; (zahtjevi za obnavljanje odobrenja u tijeku u svim kategorijama). Hrvatska FIS, veljača 2024., 7 odobrenih proizvoda: (491) Phostoxin kuglice (15.09.2005.-31.12.2028.); (492) Phostoxin pelete (20.06.2005.-31.12.2028.); (493) Phostoxin tablete (30.08.2005.-31.12.2028.); (1343) Gastoxin Pellet (16.02.2021.-31.08.2028.); (1529) Quickphos 3G Tablets (08.03.2023.-31.08.2024.); (1564) Quickphos 0.6 G Pellets (03.05.2023.-31.08.2024.); (1587) Quickphos bags (08.08.2023.-31.08.2024.)  MIZ (kolovoz 2022.) nema odobrenih proizvoda
- PubChem 2023: Aluminium Phosphide
- Gurjar, M., Baronia, A.K., Azim, A., Sharma, K. 2011. Managing aluminium phosphide poisonings. Journal of Emergencies, Trauma and Shock, 4 (3): 378-384 (Jul-Sept 2011), 82 references
- Sedaghattalab, M. 2022. Treatment of critical aluminium phosphide (rice tablet) poisoning with high-dose insulin: a case report. Journal of Medical Case Reports. 16, article number 192 (2022), 10 references
NA HVARU: U svibnju 2023.g. Phostoxin kuglice korištene za trovanje mačaka u Vrboskoj.
 
AQUATAIN AMF. Larvicid na bazi PDMS (polydimethylsiloxane)
Stvori tanki sloj silikona na površini vode koje sprečava normalan razvoj juvenilnih stadija komaraca (ličinki i kukuljica)
Aquatain mogući štetni učinci: uzrokuje štetu kod neciljanih organizama
EU: oslobođen od registracije pri Europskoj Komisiji, zbog način djelovanja.
Izvori: -Opis proizvoda: Aquatain AMF
NA HVARU: DDD program, 2017: oko Staroga Grada 9L, 23.-25.05.; oko Jelse 16L, 19.-22.05.2017.
 
AVERMEKTIN (vidjeti Abamektin, Emamektin benzoat)
 
AZAMETIPOS. Organofosfat, namijenjen za uporabu na ciljana područja a ne za prskanje u zraku; uglavnom se koristi protiv muha u zatvorenim prostorima, na konjima, govedima, svinjama i pilićima.
Azametipos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne; može uzrokovati glavobolje, slabost, nervozu, znojenje, povraćanje i poteškoće s gutanjem; izloženost visokim razinama može uzrokovati mišićno trzanje, bolove u očima, nerazgovijetan govor, koliku, hiper-salivaciju, poteškoće sa srcem, poteškoće sa disanjem, grčeve i padanje u nesvijest; također u kontaktu sa očima ili kožom izaziva njihovu iritaciju
EU / ECHA: veljača 2024. Azametipos nije odobren.
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024Nema odobrenih proizvoda Hrvatska FIS: veljača 2024: nema odobrenih proizvoda. Muhomor nije odobren 
MIZ: (kolovoz 2022.), 10 Azametipos proizvoda na popisu: (26) Aeroxon sredstvo protiv muha odobren 05.11.2012. 231 BROS naljepnica protiv muha odobren 27.12.2012.; (484) Fly Select, odobren 03.07.2013.; (758) Muhomor AZ, odobren 25.05.2014.; (1184) Twenty 1 WP odobren 21.04.2011.; (1277) S-Budget ljepjiva traka za muhe, odobren 09.10.2014.; (1281) LD 100 A, odobren 13.10.2014.; (1608) Alphi / Twenty i WP, odobren 10.04.2019.; (2129) Desintec NeoEx odobren 07.02.2017.; (2130) Desintec NeoEx 10%, odobren 07.02.2017.
Izvori: - Pub Chem: 2023. Azamethiphos
- European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 1999. Azamethiphos, Summary Report.
- Scottish Environment Protection Agency. Azamethiphos. Scottish Pollutant Release Directory.
- University of Hertfordshire. Azamethiphos. Veterinary Substances Database.
- Pesticides Action Network (PAN) Europe. 2006. What substances are banned and authorized in the EU market?
- Muhomor. 2017. Muhomor je insekticid topiv u vodi. Djelatna tvar: Azametifos u koncentraciji 10%. Genera, Jedna komapnija za Jedno zdravlje.
NA HVARU, DDD program: 2017. Muhomor- oko Grada Hvara 40,5 kg, 20/06, 13/07, 11/08, 28/09, 12/10; u Starom Gradu i okolnim selima - 33 kg, u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017.godine; u Općini Jelsa su Muhomorom - 31,5 kg - obrađeni kontejneri za odvoz smeće i tretirano je smetlište, u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine. 2018. Muhomor: na području Grada Hvara 9 kg 24/07, 16/08, 04/09.; na području Starog Grada 13 kg, 03.07., 25.07., 15.08., 06.09.2018.
Po Programu mjera i Provedbenom planu (DDD) od Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, organofosfati nisu bili na popisu odobrenih pesticida 2017.ni 2018. godine, međuPROGRAMtim je Muhomor ipak korišten na Hvaru, te 2019.godine.
 
BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (Bti). BACILLUS THURINGIENSIS subsp. kurstaki. Bakterija tla.
Mogući štetni učinci: - mogući uzročnik problema sa reprodukcijom ptica; dugoročna uporaba možda uzrokuje gubitak biološke raznolikosti u okolišu; može uznemiriti važne močvarne organizme; može izazvati iritaciju očiju i kože kod ljudi i životinja; može biti štetan ako se udiše.
EU: veljača 2024.. Bt thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, strain AM65-52 odobren 01.05.2009. - 30.06.2038.; Bt thuringiensis subsp. kurstaki, strain ABTS-351, Bt thuringiensis subsp. kurstaki, strain EG2348, Bt thuringiensis subsp. kurstaki, strain PB54, Bt thuringiensis subsp. kurstaki, strain SA11, Bt thuringiensis subsp. kurstaki, strain SA12, odobreni 01.05.2009.-30.06.2038.; Bacillus amyloliquefaciens str.QST 713 odobren 01.02.2007.-30.06.2038.; Bacillus amyloliquefaciensAH2 odobren 27.09.2021.-27.09.2036.; Bacillus amyloliquefaciens IT-45 odobren 27.02.2022.-27.02.2037.; Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 odobren 01.06.2017.-01.06.2032.; Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 odobren 01.04.2015.-31.03.2025.; Bacillus pumilus QST 2808 odobren 01.09.2014.-31.08.2024.; Bacillus subtilis strain IAB/BS03 odobren 20.10.2019.-20.10.2034.; Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strain ABTS-1857 odobren 01.05.2009.-30.06.2038.; Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strain GC-91 odobren 01.05.2009.-15.08.2024.; Bacillus subtilis strain IBE 711, Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis strain NB 176 (TM 14 1), Bacillus firmus l-1582 i delta-endotoxin od Bacillus thuringiensis nisu odobreni.  ECHA veljača 2024.., PT18: Bt subsp. israelensis Serotype H14, strain AM65-52 odobren, 01.10.2013. - 31.03.2026.; Bt subsp. israelensis, strain SA3A odobren 01.07.2016 - 30.06.2026.; Bt subsp. kurstaki, strain ABTS-351 odobren 01.03.2017. - 28.02.2027. Bacillus sphaericus 2362 strain ABTS-1743 odobren 01.07.2016.-30.06.2026.;  Bacillus sphaericus, Bt subsp. israelensis serotype H14 nisu više odobreni.
Proizvodi: Belthirul (prije Baturad WP) (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: PB 54), Aquabac©, Teknar©, Bactimos© i Vectobac©
Odobreni proizvodi: ECHA PT18, veljača 2024.: Bt subsp. israelensis Serotype H14, strain AM65-52, 11 autorizacija; Bt subsp. kurstaki, strain ABTS-351 1 odobren proizvod. Bacillus sphaericus 2362 strain ABTS-1743 1 autorizacija. Bt subsp. israelensis, strain SA3A nema odobrenih proizvoda.
Hrvatska FIS, veljača 2024., 10 odobrenih proizvoda: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275 3 proizvoda (78) Biobit WP 16.05.2001.-31.12.2028.; (267) Foray 48 B 25.05.2006.-31.12.2028.; (1314) Dipel DF 23.09.2020.-30.04.2024.; Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: PB 54, Zbirka kulture: br. CECT 7209 1 proizvod, (58) Belthirul (Baturad) odobren 03.12.2004.-30.04.2029.; Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: EG 2348, Zbirka kulture: br. NRRL B-18208 1 proizvod, (1309) Lepinox Plus odobren 10.08.2020.-30.04.2024. Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 (1553) Serifel odobren 29.03.2023.-16.09.2027.; Fungicidi: Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 (1280) Serenade ASO odobren 01.04.2020.-30.04.2024; Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 (1429) Taegro odobren 15.12.2021.-01.06.2033.; Bacillus pumilus soj QST 2808 (1281) Sonata odobren 02.04.2020.-31.08.2025.;   Bacillus subtilis soj IAB/BS03 (1566) Fungisei (05.05.2023.-20.10.2035.)  MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda
Izvori: - Washington State Department of Health. Mosquito Larvicide - Bti.
- Siegel, J.P., Shadduck, J.A. 1990. Mammalian Safety of Bacillus thuringiensis israelensis. in: de Barjac, H., Sutherland, D.J. eds, Bacterial Control of Mosquitoes and Blackflies. pub. Unwin Hymen, London, pp. 202- 2017 
- Lacey, L.A., Merritt, R.W. c.2001. The Safety of Bacterial Microbial Agents Used for Control of Blackfly and Mosquito Control in Aquatic Environments. (PDF document. Authors affiliated to USA Yakima Agricultural Research Laboratory and Michigan State University respectively.)
- Poulin, B., Lefebre, G., Paz, L., 2010. Red flag for green spray: adverse trophic effects of Bti on breeding birds. Journal of Applied Ecology. Vol.47, Issue 4, 884-889.
- Maletz, S., Wollenweber, M., Kubiak, K., Müller, A., Schmitz, S., Maier, D., Hecker, M., Hollert, H.. 2015. Investigation of potential endocrine disrupting effects of mosquito larvicidal Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) formulations. The science of the total environment. Vol.536, 729-738.
NA HVARU, DDD program: Oko Grada Hvara 2017 22/09, 2018, 19/09., ULV dezinsekcija borova (3ha) sa Baturadom protiv gusjenica borovog prelca, količina pesticida 600 litara svake godine.
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Baturad WP (14/06/2019.)
2019: Reklama na kalendaru za maslinare na Hvaru preporučila da se koristi Baturad (ili Decis, ili Imidan, ili Rogor) protiv maslininog moljaca (prays oleae) u svibnju i lipnju; Baturad (ili Rogor) protiv maslinovih buha u svibnju.
 
CIPERMETRIN. Sintetički piretroid.
Cipermetrin moguće nuspojave:- vrlo otrovan za mačke, pčele, gliste, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
EU: veljača 2024.. Cipermetrin odobren 01.02.2022 - 31.01.2029. pod uvjetom: dopuštene su samo uporabe izvan razdoblja cvatnje kultura te u razdoblju kada nisu prisutni korovi u cvatu (Provedbena uredba 24.11.2021.). ECHA: veljača 2024.. odobren, PT18, 01.06.2020. - 31.05.2030.
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024..: 104 autorizacije (PT18). Hrvatska FIS, veljača 2024., 6 odobrenih proizvoda: (809) Kofumin 308EC odobren 07.05.2015.- 01.02.2025.; (876) Cythrin MAX odobren 23.06.2015. -01.02.2025.; (1364) Columbo 0,8 MG odobren 28.05.2021.-01.02.2025.; (1418) Picador 1,6 MG odobren 06.12.2021.-01.02.2025; (1455) Sherpa 100 EW odobren 10.03.2022 - 01.02.2025.; (1572) Cypgold odobren 05.01.2023.-01.02.2025. (810) Kofumin 77UL, Cymina Aqua, Cymina 10, Cymina Ultra, Cymina Plus, Cipex, Microfly nisu odobreni
MIZ (kolovoz 2022), oko 53 proizvoda na popisu, od kojih samo 15 se baziraju samo na cipermetrinu, jedan na alfacipermetrinu i dva na cipermetrin cis.trans.: 64. Amplat (suspension) (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 11.03.2010.; 65. Amplat (emulsion) (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) 11.09.2009.; 91. Aquacip (cipermetrin) 29.03.2010.; 92. Cymina 10 (cipermetrin) odobren 10.02.2011.; 25. Aeroxon prah protiv mrava (cipermetrin) odobren 07.06.2013.; 218. Bogaclean Flea Fogger (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, piretrini & piretroidi, S-metropen) odobren 31.12.2013.; 232. Bros prašak protiv insekata (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 03.11.2011.; 241. Bros sprej protiv osa i stršljenova (cipermetrin, permetrin, tetrametrin) odobren 16.08.2012.; 305. Cit-Spritz - (ekstrakt biljke Chrysanthemum cinerariaefolium, piperonil butoksid, cipermetrin cis/trans) odobren 08.02.2010.; 342. Cymina Ultra (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 04.02.2011.; 343. Cymina Ultra (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 04.02.2011.;344. Cyperbase (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 24.03.2014.; 345. Cypesect Caps (cipermetrin, piperonil butoksid) odobren 27.12.2012.; 452. Draker 10.2 (cipermetrin, tetrametrin) odobren 05.02.2010.; 453. Draker RTU (cipermetrin, tetrametrin) odobren 02.10.2012.; 457. Duracid prašivo cipermetrin odobren 01.02.2011.; 458. Duracid sprej (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 01.02.2011.; 480. Final Universal Ungezieferspray (cipermetrin, tetrametrin, permetrin) odobren 26.09.2013.; 494. Foval CE (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 04.11.2010.; 495. Foval komarci i muhe (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 29.12.2010.; 684. LD100 D (cipermetrin) odobren 02.07.2013.; 749. Mount sprej žohar (cipermetrin, deltametrin) odobren 19.11.2012.; 946. Raid Max sprej protiv mrava i žohara (cipermetrin, imiprotrin) odobren 29.09.2017.; 962. Rotryn 50 (concentrated for emulsion) (cipermetrin) odobren 19.04.2010.; 963. Rotryn 50 (EC concentrated emulsion) (cipermetrin cis-trans) odobren 19.04.2010.; 1149. Tator (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 25.02.2011.; 1224. WACIP 1000 (cipermetrin) odobren 12.03.2010.; 1297. Alfasect (alpha-cipermetrin) odobren 27.12.2014.; 1897. BROS prašak protiv mrava III (cipermetrin) odobren 11.9.2017.; 1899. Bros prašak protiv muha I (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 06.02.2019.; 1915. Bugster EC (cipermetrin, praletrin) odobren 22.02.2016.; 1965. Chromorel P (cipermetrin) odobren 18.02.2019.; 1981. Cimetrol Super EW (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, piriproxyfen) odobren 08.04.2020.; 2058. Cyperfum (cipermetrin, ekstrakt biljke chrysanthemum cinerariaefolium) odobren 04.11.2021.; 2059. Cyprabio Caps (cipermetrin, praletrin) odobren 04.03.2019.; 2061. Cytrol 10/4 ULV (cipermetrin, piperonil butoksid) odobren 15.01.2020.; 2125. Desintec InsektEx Eartag (cipermetrin) odobren 08.07.2017.; 2240. Draker ONE (cipermetrin) odobren 07.01.2020.; 2423. Hit Chalk prah protiv žohara (cipermetrin) odobren 06.05.2020; 2424, Hit crawling insect killer (cipermetrin, imiprotrin) odobren 11.05.2020.; 2463. Indusect EC (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 07.06.2017.; 2464. Indusect ME (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 08.06.2017.; 2556. Killtec Ultra (cipermetrin, tetrametrin, ekstrakt biljke chrysanthemum cinerariaefolium) odobren 30.10.2019.; 2730. Mirmex GR (cipermetrin) odobren 07.01.2020.; 2773. Neo Alfa (cipermetrin) 16.01.2018.; 2774. Neo Alfa + turbo (cipermetrin, piperonil butoksid, praletrin) odobren 09.12.2022; 2778. Neopitroid EC 100 (cipermetrin, praletrin) odobren 06.05.2019.; 2802. Nooze insetticida liquido microincapsulato (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 01.06.2020.; 2804. Nooze insetticida liquido spray S&F (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 28.02.2020.; 3020. Raid sprej protiv mrava i žohara, miris cvijeta naranče (cipermetrin, imiprotrin) odobren 29.09.2017.; 3021. Raid sprej protiv mrava i žohara, miris eukaliptisa (cipermetrin imiprotrin) odobren 18.03.2010.; 3038. Ring'O (cipermetrin) odobren 20.09.2019.; 3346. Tator (cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 21.02.2019. Cymina Plus, Cipex10E, Cythrin Max, Microfly nisu odobren
-PubChem Open Chemistry Database. 2005. Cypermethrin.
-Aggarwal, P., Jamshed, N., Ekka, M., Imran A. 2015. Suicidal poisoning with Cypermethrin: A clinical dilemma in the emergency department. Journal of Emergencies, Trauma and Shock. 8:2 123-125.
-U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs. 2016. Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential. Annual Cancer Report.
- U.S.Environmental Protection Agency 2008. Re-registration Eligibility Decision for Cypermethrin
- World Health Organization 1989. Environmental Health Criteria 82. Cypermethrin.
NA HVARU, DDD program: Cipex 10E, Microfly, korišteni su za akcije adulticidne dezinsekcije: 2016., u Gradu Hvaru i okolini, u lipnju, srpnju (x2), kolovozu i listopadu 2016.godine; u Starom Gradu i okolini, u lipnju, srpnju i kolovozu 2016.godine; u Općini Jelsa, u srpnju x2 i kolovozu 2016. godine.. 2017., Cipex 10E oko Svete Nedjelje u lipnju, srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu 2017. godine.; u Starom Gradu i okolini - 8L - u svibnju, srpnju, kolovozu, rujnu 2017.godine; u Općini Jelsa - 10L-, u srpnju, kolovozu, rujnu 2017. godine. Microfly - 7kg- korišten je protiv muha oko kontejnera i na smetlištima u Starom Gradu i okolini i u Općini Jelsa - 5 kg - u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godcypermethrinine. 2018., Grad Hvar, Cipex, 03.07., 04.09., 19.09., 18.10., 13L; Microfly 03.07., 25.07., 16.08., 04.09., 19.09., 10,5L. Stari Grad, 26.09., 15.08., 06.09., Cipex 2L, Microfly 3L; Jelsa 25.07., 14.08. i 05.09.2018., Cipex 3L, Microfly 4L.
2019., 2020.god.: Cipex10E, Microfly korišteni u sklopu programa DDDa.
2019Reklama na kalendaru za maslinare na Hvaru preporučila da se koristi Cythrin Max 250EC (ili Imidan, ili Decis, ili Rogor, ili Baturad) protiv maslininih moljaca (prays oleae) u svibnju.
DDD program na Hvaru: Neo Alfa i Cipex 10E korišteni oko Općine Jelsa 2021.god.
NA HVARU 2023. Na analizi od Kudzu Science laboratorija Cipermetrin pronađen u uzorku kose (uzorak preuzet 06.11.2023. analiziran 01.12.2023.) od mještanke (rođ. 1987.) iz Jelse
 
DELTAMETRIN. Sintetički piretroid.
Deltametrin mogući štetni učinci: otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
EU: veljača 2024.. Deltametrin odobren: 01.11.2003. - 15.08.2026. ECHA: veljača 2024.. odobren, PT18, 01.10.2013. - 31.03.2026.
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.: 98 autorizacija. Hrvatska FIS veljača 2024., 20 odobrenih proizvoda: (986) Scatto odobren 12.07.2016. -31.10.2028.; (999) Rotor Super odobren 10.08.2016.-31.10.2028.; (829) Poleci odobren 15.01.2014.-14.01.2029.; (925) Poleci Plus odobren 11.05.2016.-31.10.2028.; (175) Decis 2.5 odobren 02.03.2000. - 31.12.2028.; (946) Decis 100EC odobren 18.03.2016. - 31.10.2028.; (909) Decis trap mediteranska voćna muha odobren 23.09.2015. - 31.10.2028.; (1368) Decis Trap trešnjina muha, odobren 10.06.2021.-31.10.2028.; (740) Eco Trap, odobren 29.11.2011.-31.10.2028.; (944) K-Obiol EC 25 (deltametrin, piperonil butoksid) odobren 01.03.2016.-31.10.2024.; (1156) Ritmus, odobren 06.06.2018.-31.10.2028.; (1187) Granprotec, odobren 21.12.2018.-31.10.2028.; (1224) Demetrina 25EC, odobren 24.07.2019.-31.10.2028.;(1360)  Grial, odobren 20.04.2021.-31.10.2028.; (1432) Deltagri, odobren 20.04.2021.-31.10.2028.; (1497) Decis Trap Suzukii, odobren 01.08.2022.-31.10.2028.; (1507) Delmur Trap Dacus, odobren 28.09.2022.-31.10.2024.; (1508) Delmur Trap, odobren 29.09.2022.-31.10.2024; (1579). Decide, odobren 02.06.2023.-31.10.2024.; (1609) Decis Trap Maslinina Muha approved 21/11/2023-15/08/2027. Decis 1,25EC, Decis 6,25EC nisu odobreni. MIZ: (kolovoz 2022,) 10 proizvoda na popisu: (228) Bros insect spray  odobren 25.07.2012.; (240) Bross odobren 11.12.2013.; (352) Deltacaps 50CS odobren 04.11.2013.; (354) Deltasect 015RTU odobren 05.11.2013.; (355) Deltasect 1,2 ULV odobren 05.11.2013.; (669) K-Othrine SC 25 odobren 02.10.2009.; (749) Mount Sprej žohar odobren 19/11/2012; (1071) Somi odobren 13/06/2013; (1118) Strike Flow SC 7,5 odobren 13.02.2013.; (1186) Unitox Aerosol protiv muha i komaraca odobren 10.12.2013.; Decis 1,25EC, Decis 6,25EC,Decis Trap, Poleci, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super nisu odobreni.
- PubChem, Open Chemistry Database. 2023. Deltamethrin.
- Dai, P-L., Wang, Q., Sun, J-H., Liu, F., Wang, X., Wu, Y-Y., Z. T. 2009. Effects of sublethal concentrations of bifenthrin and deltamethrin on fecundity, growth, and development of the honeybee Apis mellifera ligustica. Environmental Toxicology. 29-3, 644-649
- Parasitipedia.net. Deltamethrin: Safety Summary for Veterinary Use 
NA HVARU: Deltametrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
2018: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Deltametrin (proizvode Decis 100EC, Decis 2,5EC, Scatto Rotor Super i Poleci Plus) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Scatto i Poleci Plus, (14.06.2019., 13.09.2019., 27.09.2019) te Decis i Rotor Super (14.06.2019., 19.06.2019., 13.09.2019., 27.09.2019.)
 
DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR).
Diflubenzuron mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen;
EU: veljača 2024.. Diflubenzuron nije odobrenECHA: veljača 2024.. odobren, PT18, 01.02.2015. - 31.01.2025.
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.: 10 autorizacija. Hrvatska FIS veljača 2024.. Nema odobrenih proizvoda. Dimilin SC48, Dimilin GR2, Dimilin TB2, Dimilin SC15, Flubex nisu odobreni. MIZ: (kolovoz 2022,) 4 proizvoda na popisu: (405) Dimilin SC48 odobren 14.01.2010., (403) Dimilin GR2, (403) Dimilin TB2, (404) Dimilin SC15 odobreni 10.08.2009. Flubex nije odobren.
Izvori: - ECHA 2019. Diflubenzuron Factsheet.
- PubChem Open Chemistry Database 2023: Diflubenzuron.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023 Diflubenzuron.
- United States Environmental Protection Agency 1997. Reregistration Eligibility Decision (R.E.D.): Diflubenzuron.
NA HVARU: Flubex je korišten za akcije larvicida 2016. godine: na području Grada Hvara u svibnju i listopadu; na području Starog Grada u travnju i listopadu; na području Općine Jelsa u travnju, svibnju i listopadu 2016. godine. 2017., Dimilin je korišten za akcije larvicida u lipnju i srpnju u Općini Jelsa u slivnicima oborinskih voda i crnim jamama). 2018., Grad Hvar, Dimilin 5,5kg, 13.06., 03.07.; Jelsa, Dimilin, 5kg, 13.06., 25.08., u slivnicima oboriskih voda u Općini Jelsa na lokaciji uz cestu prema kupalištu Soline, a u naselju Jelsa na lokaciji Parka i užeg centra.
Diflubenzuron je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. i 2018. godine.
2019., 2020., 2021., 2022. god. Dimilin korišten u sklopu programa DDDa u Jelsi i okolini.
 
DIMETOAT. Organofosfat.
Dimetoat mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
EU / ECHA: veljača 2024.. Dimetoat nije odobren 
Proizvodi: Rogor 40, Calinogor, Chromogor, Cygon, Perfekthion, Fosfamid 40, Aadimethoal.
Odobreni proizvodi: EU/ECHA/ Hrvatska FIS veljača 2024../MIZ (kolovoz 2022.),: nema odobrenih proizvoda; Calinogor, Fosfamid, Aadimethoal, Rogor 40, Chromogor, Perfekthion nisu odobreni.
Izvori: - World Health Organisatibikon 1989. International Programme on Chemical Safety: Environmental Health Criteria for Dimethoate.
- Scottish Environment Protection Agency. Dimethoate.
- PubChem Open Chemistry Database 2023. Dimethoate
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023: Dimethoate.
NA HVARU mnogi poljoprivrednici koriste pesticide na osnovi Dimetoata (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2018.: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Dimetoat (proizvode Calinogor, Chromogor, Perfekthion, Rogor 40) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Caligonor, Chromogor, Perfekthion (14.06.2019., 13.09.2019.) te Rogor 40 (14.06.2019., 19.06.2019., 13.09.2019., 27.09.2019.)
 
EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis.
Emamektin benzoat moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
EU: veljača 2024.. Emamektin odobren 01.05.2014.-30.11.2024. (Emamektin benzoat nije na popisu)  ECHA veljača 2024.: nije odobren
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS: Emamektin benzoat, veljača 2024., 3 odobrena proizvoda: (1202) Revive II odobren 19.03.2019.-30.04.2025., (738) Affirm odobren 04.11.2011.-04.11.2028., (1148) Affirm Opti odobren 26.03.2018.-30.04.2025. Proclaim nije odobren. MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda; Affirm Opti, Revive II, Proclaim nisu odobreni.
Izvori- PubChem Open Chemistry Database 2023. Emamectin
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database 2023. Emamectin benzoate
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Emamektin benzoata u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Revive korišten na palmama u Parku u Jelsi, 12.04.2019. i 2020.god.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Affirm Opti (19.06.2019., 26.06.2019.)
 
FENOTRIN, d-FENOTRIN, CIFENOTRIN, IR-TRANS-FENOTRIN Sintetički piretroid.
Fenotrin mogući štetni učinci: izuzetno toksičan za mačke, pčele i vodene organizme; kod ljudi može uzrokovati vrtoglavicu, salivaciju, glavobolju, umor, proljev, razdražljivost na zvuk i dodir.
EU: veljača 2024.. fenotrin, d-fenotrin, cifenotrin, IR-trans pheniothrin nisu odobreni;  ECHA veljača 2024.: PT18. IR-trans fenotrin odobren 01.09.2015. - 31.08.2025.; cifenotrin odobren 01.02.2020. - 31.01.2030. fenotrin, d-fenotrin nisu odobreni
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.. PT18: cifenotrin, 2 autorizacije; IR-trans fenotrin, 34 autorizacije; Hrvatska FIS, veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. MIZ: (kolovoz 2022.): 21 proizvod na popisu, 2 bez datuma odobrenja; 2 na bazi samog fenotrina, 12 na bazi d-fenotrina, 4 na bazi cifenotrina, 2 na bazi IR-trans-fenotrina, 1 na bazi R-trans-fenotrina: 101 Aroxol sprej protiv muha i komaraca (fenotrin, tetrametrin) odobren 11.03.2013.; 136 Bayer Garden protiv gmižućih insekata (cifenotrin, imiprotrin) odobren 27.09.2011.; 137 Bayer Garden protiv letećih insekata (d-fenotrin, d-tetrametrin) odobren 27.09.2011.; 224 Bros 007 za mrave i puzeće insekte (cifenotrin) odobren 13.02.2012.; 230 Bros mamac za faraonske mrave (cifenotrin) odobren 14.02.2012.; 235 Bros sprej protiv moljaca (d-fenotrin, praletrin, piperonil butoksid) odobren 26.07.2012.; 236 Bros sprej protiv muha i komaraca (fenotrin, praletrin, piperonil butoksid) odobren 25.07.2012.; 351 Daytox insekticid u spreju (d-fenotrin, permetrin, piperonil butoksid) 20.02.2012.; 882 Pitroid Total Spray (d-fenotrin, permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 22.05.2009.; 916 Protect Wasp Killer Aerosol (cifenotrin, d-trans-tetrametrin odobren 04.10.2010.; 953 Rapid Sprej protiv gmižućih i letećih insekata (d-fenotrin, tetrametrin) odobren 21.4.2011.; 1087 Sprej Despar protiv muha i komaraca (d-fenotrin, d-aletrin) odobren 21.5.2014.; 1088 Sprej Despar protiv muha i komaraca (d-fenotrin, d-aletrin, tetrametrin) bez datuma odobrenja; 1089 Sprej Despar protiv žohara i mrava (d-fenotrin, d-aletrin) odobren 21.5.2014.; 1090 Sprej Despar protiv žohara i mrava (d-fenotrin, d-aletrin, tetrametrin) bez datuma odobrenja; 1354 Insekticid za dom Yuki Sprej (d-fenotrin, d-trans-tetrametrin) odobren 20.04.2015.; 1355 Insekticid dvostruko djelovanje (d-fenotrin, permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 10.4.2015.; 1383 Raid Sprej protiv gmižućih i letećih insekata (IR trans-fenotrin, praletrin) odobren 10.6.2015.; 1384 Raid sprej protiv muha i komaraca (R-trans-fenotrin, praletrin) odobren 10.06.2015.; 2426 Hit insect killer 400ml sprej protiv insekata (d-fenotrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 20.02.2019.; 3313 Stop insekticid sprej za leteće gmižuće insekte (IR trans-fenotrin, permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid) odobren 30.04.2018.
- PubChem 2023 Phenothrin
- WHO/FAO 1994. d-Phenothrin. WHO/FAO Data Sheet on Pesticides no.85.
- Cox, C. 2003. Sumithrin (d-phenothrin). Insecticide Factsheet. Journal of Pesticide Reform. 23 / 2, 10- 14.
NA HVARU: d-Fenotrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere (DDD) od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
 
FIPRONIL. Pirazol
Fipronil moguće nuspojave: visoko otrovno za pčele medarice i druge polinatore, ptice, sisavce, vretence, vodene rakove, organizme koji žive u sedimentima, otrovno za ribe, vodene beskralježnjake i gujavice. Kod ljudi, mogući karcinogen (USEPA); visoko otrovno u slučaju udisanja ili gutanja; otrovno za štitnjaču, bubrege i jetra; neurotoksično; može izazvati nadraživanje oka i kože, glavobolje, vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, mućkanje i napadaje.
EU: veljača 2024.. Fipronil nije odobren ECHA: veljača 2024.: odobrenje isteklo 30.09.2023.
Proizvodi: BROS prašak protiv mrava (fipronil, silicijev dioksid); Goliath gel; AFOURMI F, PA, SG; Celaflor; FORMIDOR; Funxio;
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.: 7 autorizacija još na popisu. Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda: MIZ (kolovoz 2022.) 1 proizvod na popisu: (1329) BROS prašak protiv mrava odobren 27.02.2015.; Goliath gel, AFOURMI F, Celaflor, FORMIDOR, Funxio nisu na popisu odobrenih proizvoda.
Izvori: - ECHA Fipronil factsheet
- PubChem National Library of Medicine, 2023. Fipronil
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase 2023. Fipronil
- Jinguji, H., Ohtsu, K., Ueda, T., Goka, K. 2018. Effects of short-term, sublethal fipronil and its metabolite on dragonfly feeding activity. PLOS ONE published July 11 2018.
NA HVARU, 2023: Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Fipronila kod sljedećih osoba:
1. žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023.
2. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
3. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023. 
 
FIPRONIL SULFONA pirazol; glavni metabolit od fipronila
Fipronil sulfona moguće nuspojave: visoko otrovno za pčele medarice, ptice, ribe, vodene beskralježnake, vodene rakove, i organizme koji žive u sedimentima. Fipronil sulfona je dugotrajniji u organizmima te otrovnija za sisavce i ljude nego fipronil. EU  /ECHA veljača 2024.: Fipronil sulfona nije na popisu
Izvori: - PubChem National Library of Medicine, 2023. Fipronil sulfone
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties DataBase, 2023. Fipronil Sulfone
- Kim Y. A., Yoon, Y.S., Kim H.S., Jeon, S.J., Cole, E., Lee, J., Kho, Y., Cho, Y.H. 2019. Distribution of fipronil in humans, and adverse health outcomes of in utero fipronil sulfone exposure in newborns. International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol 222, issue 3 pp 524-532
NA HVARU, 2022.: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Fipronil sulfona pronađena u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke (rođ. 1948.) iz Pitava
NA HVARU, 2023: Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Fipronil sulfone kod sljedećih osoba:
1. žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023.
2. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
3. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023. 
 
FOSMET. Organofosfat.
Fosmet mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život i okoliš; vrlo toksičan za pčele; može biti toksičan za ptice, gliste, mačke i pse; kod ljudi: može biti smrtonosan ako se udahne; ako se proguta, uzrokuje bol u želucu, proljev, mučninu; može izazvati oštećenje organa, nadraživanje očiju; vjerojatno izaziva oštećenje fetusa ili narušava plodnost; može uzrokovati oticanje, svrbež, povećanu temperaturu kože ako se apsorbira kroz kožu.
EU/ ECHA: veljača 2024.. Fosmet nije odobren
Proizvodi: Imidan 50 WG. , Imidan 50WP
Odobreni proizvodi: ECHA/Hrvatska FIS veljača 2024. / MIZ (kolovoz 2022.): Nema odobrenih proizvoda; Imidan 50WP, Imidan 50WG nisu odobreni
- Ultra Scientific Inc. Phosmet (Imidan) Safety Data Sheet.
- United States Environmental Protection Agency. 2001. Pesticides: Reregistration. Phosmet IRED facts. (safer alternatives available)
- PubChem Open Chemistry Database: 2023. Phosmet (Imidan, Imidathion)
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database, 2023: Phosmet.
2018: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Fosmet (proizvod Imidan) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Imidan 50WG (14.06.2019., 19.06.2019., 26.06.2019. 13.09.2019., 27.09.2019.)
 
IMIDAKLOPRID. Neonikotinoid.
Imidakloprid moguće štetne nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele, ptice; otrovno za ribe, gliste, sisavce; dugoročno štetan u tlu; kod ljudi: štetan ako se proguta; može uzrokovati toksičnost za reproduktivne organe; mogući faktor u poremečaju autističnog spektra.
EU: veljača 2024.. Imidakloprid nije odobren od 01.01.2020. ECHA: veljača 2024.: odobren, PT18, 01.07.2013. - 31.12.-2025..
Proizvodi: QuickBayt® (imidakloprid i tricosene), Admire, Advantage, Kohinor, Merit, Confidor, Hachikusan, Premise, Prothor, Winner, Gaucho. ECHA odobreni proizvodi: FLYGOLD ULTRA, Lurectron Flybait (with Tricosene), Muchostop, QUICKBAYT GR, QUICKBAYT 
Odobreni proizvodi: ECHA PT18 veljača 2024.: 80 autorizacija. Hrvatska FIS veljača 2024.: Nema odobrenih proizvoda, Quick Bayt nije odobren MIZ (kolovoz 2022,): 5 proizvoda na popisu: (932) Quick Bayt (imidakloprid) odobren 10/08/2009; (933) Quickbayt spray (imidakloprid) odobren 10.08.2009.; (1402) Bros duo protiv muha 1 (imidakloprid, silikon dioksid) odobren 01.07.2015.; (1908) Bros zamka za mrave II (imidakloprid, geraniol) odobren 29.09.2017.; (696) Maxforce Quantum odobren 03.10.2011.; QuickBayt® (imidakloprid, tricosene / musculare) nije odobren
- PubChem Open Chemistry Database 2023. Imidacloprid.
- University of Hertfordshire, Pesticides Properties Database. 2023. Imidacloprid.
- Baines, D., Wilton, E., Pawluk, A., de Gorter, M., Chomistek, N. 2017. Neonicotinoids act like endocrine disrupting chemicals in newly-emerged bees and winter bees. Scientific Reports 7: article number 10979
- Eng, M.L., Stutchbury, B.J.M., Morrissey, C.A. 2017. Imidacloprid and chlorpyrifos insecticides impair migratory ability in a seed-eating songbird. Scientific Reports, 7., article no. 15176.
- Zhang, E., Nieh, J.C. 2015. The neonicotinoid imidacloprid impairs honey bee aversive learning of simulated predation.Journal of Experimental Biology, 218: 3199-3205
- Pisa, L.W., Amaral-Rogers, V., Belzunces, L.P., Bonmatin, J.M., Downs, C.A., Goulson, D., Kreutzweiser, D.P., Krupke, C., Liess, M., McField, M., Morrissey, C.A., Noome, D.A., Settele, J., Simon-Delso, N., Stark, J.D., Van der Sluijs, J.P., Van Dyck, H., Wiemers, M. 2015. Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates. Environmental Science and Pollution Research, 22: 1: 68-102.
- Keil, A.P., Daniels, J.L., Hertz-Picciotto, I. 2014. Autism spectrum disorder, flea and tick medication, and adjustments for exposure misclassification: the CHARGE (Childhood Autism Risks from genetics and Environment) case-controlled study. Environmental Health, 13:3
DDD PROGRAM NA HVARU: 2017. Quick Bayt korišten oko Općine Sućuraj (pogrešno na potvrdi piše da je aktivna tvar tiametoksam - Potvrda 52177, 04.06.2017.)
2018: Quick Bayt®, Grad Hvar, 03.07, 2 kg; Stari Grad, 03.07, 25.07, 15.08, 06.09.2018. 2 kg. - DDD program, na smetlištima:
2020., 2022. Quick Bayt korišten oko Općine Jelsa.
NA HVARU 2022: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Imidakloprid pronađen u uzorku kose preuzet 24.11.2022. od mještanke (rođ. 1948.) iz Pitava
NA HVARU, 2023: Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Imidakloprida kod sljedećih osoba:
1. žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023.
2. žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
3. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
4. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
5. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023
 
IMIPROTRIN sintetički piretroid
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za pčele, ribe, vodene organizme; otrovan za mačke i druge životinje; kod ljudi: mogući ljudski kancerogen; može izazvati oštećenje organa; otrovno u slučaju udisanja ili gutanja; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju dišnog sustava i koze te nadraživanje očiju.
EU: veljača 2024. Imiprotrin nije odobren. ECHA, veljača 2024.: odobren, PT18, 01.07.2019. - 30.06.2029.
Odobreni proizvodi: ECHA PT18, veljača 2024.: 1 autorizacija. Hrvatska FIS: veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda; MIZ (kolovoz 2022.), 5 proizvoda na popisu: (946) Raid Max sprej protiv mrava i žohara odobren 29.09.2017.; (2424) Hit crawling insect killer odobren 11.05.2020.; (3020) Raid sprej protiv mrava i žohara, miris cvijeta naranče odobren 29.09.2017.; (3021) Raid sprej protiv mrava i žohara, miris eukaliptisa odobren 18.03.2010.; (136) Bayer Garden protiv gmizućih insekata (imiprotrin, cifenotrin), odobren 27.09.2011.
- PubChem Open Chemistry Database, 2023: Imiprothrin
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database, 2023: Imiprothrin
 
KARBARIL (CARBARYL). Karbamat
Karbaril mogući štetni učincivrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme, ljuskavce, gliste; vrlo otrovan za sisavce, može biti smrtonosan kako za životinje tako i za ljude; mogući ljudski kancerogen; kod ljudi može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava i inhibiciju kolinesteraze; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju, suze, i zamućen vid u očima, te iritaciju kože; može uzrokovoati znojenje, slabost mišića, mišićno trzanje, glavobolje, oštećenje pamćenja, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, podrhtavanja, konvulzije, cijanozu, slinjenje i iscjedak iz nosa.
EU, ECHA: veljača 2024.. Karbaril nije odobren
Proizvodi: Sevin. U kombinaciji sa limacidom Metaldehydom: Lily Miller Slug, Snail and Insect Killer Bait, Ortho Bug-Geta Plus.
Odobreni proizvodi: ECHA/Hrvatska FIS veljača 2024./MIZ (kolovoz 2022.): Nema odobrenih proizvoda. Sevin nije odobren
Izvori: - ECHA. Carbaryl Substance Infocard- University of Hertfordshire PPDB, 2023. Carbaryl.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Carbaryl.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2016. Carbaryl Factsheet.
DUGOROČNO KORIŠTEN U HRVATSKOJ, naročito kao najstarije sredstvo za prorjeđivanje, primjenjuje se 14 – 21 dan nakon pune cvatnje, kada je promjer ploda 12-15 mm. (izvori: Radivojević et al. 2011. Effect of chemical and hand thinning young apple tree on yield and fruit quality. 46. hrvatski; i 6. Međunarodni Simpozij Agronoma, Opatija Hrvatska, str 1044-1047; Jašarović, T.L. dipl.ing.agr. 2013. Prorjeđivanje plodova. Na web stranici Ministarstva Poljoprivrede). Međutim, nema više dozvolu za primjenu u Hrvatskoj
 
KLORPIRIFOS. Organofosfat.
Klorpirifos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke.
EU / ECHA: veljača 2024. Klorpirifos nije odobren. (Odobren prvi put 01.07.2006.)
Proizvodi: Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Nufos, Dursban E-48.
Odobreni proizvodi: ECHA/Hrvatska FIS veljača 2024./MIZ (kolovoz 2022.): Nema odobrenih proizvoda. FIS: Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Nufos, Dursban E-48 nisu odobreni: registracija svih sredstava na bazi klorpirifosa je ukinuta 16.02.2020., prodaja dozvoljena do 16.03.2020., korištenje do 16.04.2020.
Izvori:
- United States Environmental Protection Agency 2016. Revised Human Health Risk Assessment on Chlorpyrifos.
- Earthjustice, Pesticide Action Network et al., January 17th 2017. Comments on EPA Proposal to Revoke Chlorpyrifos Tolerances (EPA-HQ-OPP-2015-0653).
- Lulac (11 Petitioners, environmental NGOs including Pesticide Action Network (PANNA), Farmworker Justice GreenLatinos, Learning Disabilities Association of America, Farmworkers Association of Florida) v. U.S. Environmental Protection Agency,  Complaint July 30th 2007, final judgement decision date April 29th 2021: Chlorpyrifos banned for food uses in the United States, except any which the EPA can find safe for workers and children. (EPA final rule revoking all tolerances for the insecticide chlorpyrifos under the Federal Food, Drug and Cosmetic ACT was delivered in August 2021.) EPA 02/08/2022. Chlorpyrifos; Final Order Denying Objections, Requests for Hearings, and Requests for a Stay of the August 2021 Tolerance Final Rule (Order effective February 28 2022).
- United Kingdom Health and Safety Executive (HSE) 2016. Changes to Authorisations for Products Containing Chlorpyrifos. (Use restricted to spraying brassica seedlings only, all existing stocks of chlorpyrifos to be destroyed) - Note: original link no longer available, text cited in UK Parliament POST: 'Pesticides and health', by Nicole Kennard and Cristiana Vagnoni, p.11.  (POSTbrief 43, September 2021)
- Eng, M.L., Stutchbury, B.J.M., Morrissey, C.A. 2017. Imidacloprid and chlorpyrifos insecticides impair migratory ability in a seed-eating songbird. Scientific Reports, 7., article no. 15176.
- Junquera, P. article updated 2017. CHLORPYRIFOS: SAFETY SUMMARY for VETERINARY USE in DOGS, CATS, HORSES, CATTLE, SHEEP, GOATS, SWINE and POULTRY. Poisoning, intoxication, overdose, antidote. Parasitipedia.net
- Republic of the Philippines Department of Health, Food and Drug Administration, 18th June 2018. Ban on Chlorpyrifos and Dichlorvos for Use in Household/ Urban Pesticide Products, and Household/ Urban Pesticide Products containing Chlorpyrifos and Dichlorvos as Active Ingredients.  FDA Circular No. 2018-008.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database. 2023. Chlorpyrifos.
- Health and Environment Alliance (HEAL) kolovoz 2018. Chlorpyrifos factsheet (citira 40 stručnih radova)
KORIŠTEN NA HVARU: u 2016. godini u parku u Jelsi Pyrinex 48EC se koristio na grmovima i stablima protiv lišnih uši.
 
LINDANE Organokloridni insekticid; Organokloridni akaricid, Organokloridni rodenticid; veterinarska supstanca
Lindane mogući štetni učinci: Vrlo otrovan za medonosne pčele i druge vrste pčela; vrlo otrovno za vodene organizme i vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; u humns, vrlo otrovan, može biti smrtonosan ako se udiše,  proguta ili apsorbira kroz kožu; karcinogen; endokrini disruptor; mogući štetni učinci na razmnožavanje i razvoj; može naškoditi dojenoj djeci; nadražuje kožu, nadražuje oči; može uzrokovati bolove u trbuhu, mučninu, povraćanje, napadaje, drhtanje mišića; može uzrokovati oštećenje organa uslijed dugotrajne ili opetovane izloženosti.
EU / ECHA: veljača 2024. Lindane nije odobren  FIS: veljača 2024. / MIZ: (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda
Proizvodi od lindana zabranjeni su u većini zemalja. Međutim, čini se da bi šamponi i losioni za liječenje ušiju, šuge itd. još uvijek mogli biti dostupni, osobito u Sjedinjenim Državama. Mreža za obrazovanje i istraživanje Lindane navodi proizvode koji su registrirani pri Agenciji za zaštitu okoliša Sjedinjenih Država (EPA), ali informacije su bez datuma i nije jasno nalaze li se proizvodi još uvijek na tržištu. Farmaceutska uporaba lindana navodno je zabranjena u SAD-u 2015., ali neki se proizvodi s lindanom i dalje pojavljuju na web stranicama Sjedinjenih Država, npr. web stranica klinike Cleveland 2023.; Web stranica Medscape 2023. Prema klinici Mayo (2023.), Lindane šampon je još uvijek dostupan, ali samo uz liječnički recept. Unatoč tome što je zabranjen u Europskoj uniji, "Njegova postojanost, bioakumulativna i toksična svojstva, izlijevanje iz bivših proizvodnih mjesta i ilegalno odlaganje HCH-otpada, izazvali su ozbiljnu zabrinutost.." *
Izvori: PubChem 2023. Lindane
PPDB 2023. Lindane
Actylis, USA 2019. Lindane Safety Data Sheet
European Environment Agency. Lindane
* European Parliament Directorate General for Internal Policies. 2016. Lindane (persistent organic pollutant) in the EU. Study for the PETI Committee.
NA HVARU 2023. Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Lindana kod sljefećih osoba:
1. žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
2. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
 
MALATION - organofosfatni insekticid, akaricid, veterinarska supstanca
EU: veljača 2024. odobren 01.05.2010.-31.07.2026. ECHA veljača 2024.: Malation nije odobren
Malation moguće nuspojave: Odgovarajuće H oznake: H302: Štetno ako se proguta;; H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. ; H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš.; H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Još: vrlo otrovan za pčele. Kod ljudi: endokrini disruptor; neurotoksičan; može biti fatalan ako se proguta i ulazi u dišni sustav; mogući karcinogen; nadražije kožu; uzrokuje jako nadraživanje oka; možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta.
FIS: veljača 2024. / MIZ: ( kolovoz 2022.) nema odobrenih proizvoda
Izvori:
PubChem 2023. Malathion
PPDB 2023. Malathion
U.S. Environmental Protection Agency Washington DC. 2022. Malathion amended label
Winfield Safety Data Sheet 17/03/2015. Malathion 5.
NA HVARU 2023.: Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 26.06.2023., analiziranog 17.07.2023., utvrđena je prisutnost malationa kod ženske osobe ( rođ. 1988.) koja živi u Pitvama.
 
MIREX Organokloridni insekticid i inhibator plamena
Mirex moguće nuspojave: H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za medonosne pčele; postojani organski zagađivač. Kod ljudi: H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka; H301 toksičan ako se proguta; H302 štetan ako se proguta; H361 Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na plodnost i novorođeno dijete; H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom; štetan ako se proguta; H311 toksičan za kožu; H312 štetan za kožu; uzrokuje nadraživanje oka; može urokovati oštećenje bubrega, jetra, endokrini sustav, neurološki sustav, bubrežni sustav.
Znakovi upozorenja: P203, P260, P262, P263, P264, P270, P273, P280, P301+P316, P301+P317, P302+P352, P316, P317, P318, P321, P330, P361+P364, P362+P364, P391, P405 i P501 (link na engleskom: GHS Classification page)
EU / ECHA: veljača 2024.. Mirex nije odobren  FIS veljača 2024. / MIZ (kolovoz 2022.) nema odobrenih proizvoda.
Izvori:
PubChem 2005/2024.Mirex
PPDB 2023. Mirex
ECHA substance infocard: Mirex
NA HVARU 2023.: Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 22.12.2023., analiziranog 08.01.2024., utvrđena je prisutnost mirexa kod ženske osobe ( rođ. 1982.) koja živi u Jelsi.
 
PERMETRIN. Sintetički piretroid.
Permetrin moguće nuspojavevisoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
EU: veljača 2024. Permetrin nije odobren ECHA: veljača 2024.: Permetrin odobren, PT18., 01.05.2016. - 30.04.2026.
Odobreni proizvodi: ECHA PT18, veljača 2024.: 54 autorizacija. Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda, Permex 22E, Neopitroid Premium nisu više odobreni. MIZ (kolovoz 2022.): oko 78 proizvoda na popisu:141 Baygon protector sprej protiv mrava i žohara (permetrin, piretrini & piretroidi), odobren 06.06.2010.; 163 Biokill (permetrin), odobren 11.03.2010.; 164 Biotoll neopremin (permetrin - cis-trans 25-75), odobren 19.05.2009.; 241 Bros sprej protiv osa i stršljena (permetrin, cipermetrin, tetrametrin), odobren 16.08.2012.; 331 Coopex dimni generator (permetrin), odobren 10.09.2009.; 465 Effect insekticid protiv osa i stršljenova (aerosol) (permetrin, tetrametrin), odobren 10.05.2011.; 466 Effect microtech CS (permetrin, tetrametrin), odobren 26.09.2013.; 467 Effect ultimum (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 15.04.2014.; 468 Effect univerzalni insekticid aerosol (permetrin, tetrametrin), odobren 21.05.2009.; 471 Entox insekticidni aerosol (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 13.06.2011.; 477 Fentin aerosol (permetrin), odobren 19.01.201; 479 Final fliegen turbo spray (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 26.09.2013.; 480 Final universal ungezieferspray (permetrin,tetrametrin, cipermetrin), odobren 26.09.2013.; 493 Forth Univerzalni insekticid (permetrin), odobren 24.03.2014.; 653 Killtox insekticid (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 05.10.2010.; 668 Komtoks (permetrin, bioallethrin, piperonil butoksid), odobren 10.07.2013.; 723 Microsene (permetrin, cis-trans, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 17.03.2010.; 724 Microsene (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 11.09.2009.; 747 Mount sprej (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 27.04.2012.; 748 Mount sprej aqua (permetrin, tetrametrin), odobren 19.11.2012.; 869 Permex 22E (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 26.04.2012.; 872 Pertrin S (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 20.03.2010.; 880 Pitroid spray protiv gmizućih kukaca (permetrin, tetrametrin), odobren 20.04.2009.; 881 Pitroid spray protiv letećih kukaca (permetrin, tetrametrin), odobren 20.04.2009.; 882 Pitroid total spray (permetrin, d-fenotrin, piperonil butoksid), odobren 22.05.2009.; 954 Raid spray protiv muha i komaraca (permetrin, tetrametrin), odobren 18.03.2010.; 955 Raid tarme protiv moljaca cedar (permetrin), odobren 23.06.2010.; 956 Raid tarme protiv moljaca lavanda (permetrin), odobren 23.06.2010.; 1055 Smartline insekticid sprej (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 23.05.2011.; 1117 Sting (permetrin, praletrin), odobren 09.12.2010.; 1130 Super Birtox insekticid aerosol (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 24.06.2010.; 1161 Terminator X insekticidni posip (permetrin), odobren 01.02.2011.; 1163 Terminator X univerzalni insekticid (permetrin), odobren 09.12.2010.; 1244 Bio Kill (permetrin), odobren 24.06.2014.; 1249 Insekticid Joker Bun (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 26.06.2014.; 1342 Biotip insekticidno prašivo (permetrin), odobren 05.03.2015.; 1352 Bitox insecticide spray 400ml (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 10.04.2015.; 1355 Insekticid dvostruko djelovanje (permetrin, tetrametrin, d-fenotrin, piperonil butoksid), odobren 20.04.2015.; 1371 Insekticid Tam Tam (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 07.05.2015.; 1563 Agritox (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 30.04.2018.; 1574 Akvacid (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 24.05.2016.; 1778 Bifent Fogger Plus (permetrin, tetrametrin, piperonyl), odobren 23.05.2019.; 1819 Biosekt univerzalni insekticid 500ml (permetrin, praletrin), odobren 15.02.2022.; 1896 Bros prašak protiv mrava II (permetrin, silicon dioxide / diatomejska zemlja), odobren 01.04.2016.; 1898 Bros prašak protiv mrava IV (permetrin, geraniol), odobren 04.04.2018.; 1902 Bros sprej protiv gmizućih insekata I (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 06.02.2019.; 1904 Bros sprej protiv osa i stršljena I (permetrin, praletrin, piperonil butoksid), odobren 07.01.2020.; 2265 Effect Microtech CS Pro (permetrin, praletrin, piperonil butoksid), odobren 01.07.2020.; 2270 Effect Ultimum Pro (permetrin, teteramethrin, piperonil butoksid), odobren 19.06.2020.; 2295 Faracid (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 06.02.2019.; 2296 Faracid + (permetrin, piperonil butoksid), odobren 14.09.2017.; 2301 Flash 23 - sprej protiv pužećih kukaca (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 14.02.2017.; 2302 Flash 23 sprej protiv gmizućih insekata (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 22.07.2021.; 2318 Flytrin 6.14 (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 20.05.2021.; 2339 Froxynol 250 (permetrin, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1.3-diamine), odobren 07.01.2020.; 2465 Indusect micro (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 08.06.2017.; 2507 Inz-Eco mosquito trap (permetrin, pyriproxyfen, tetrametrin), odobren 17.11.2020.; 2625 LD 100 G (permetrin), odobren 23.6.2017.; 2743 Mr. Kill sprej protiv muha i drugih insekata (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, piretrini & piretroidi), odobren 13.02.2017.; 2775 Neo Starr (permetrin, piperonil butoksid), odobren 17.11.2017.; 2779 Neopitroid EC 20 Pro (permetrin, piperonil butoksid), odobren 08.01.2016.; 2780 Neopitroid prah PRO (permetrin, piperonil butoksid), odobren 22.02.2016.; 2781 Neopitroid Premium Plus (permetrin, praletrin, piperonil butoksid), odobren 29.06.2022.; 2788 New Spraymaster (permetrin, ekstrakt biljke chrysanthemum cinerariaefolium, piperonil butoksid), odobren 05.06.2019.; 2789 New Spraymaster ONE SHOT (permetrin, ekstrakt biljke chrysanthemum cinerariaefolium, piperonil butoksid), odobren 29.05.2019.; 2803 Nooze insetticida spray (permetrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 11.03.2020.; 2891 Pertrin RTU (permetrin), odobren 06.04.2016.; 2905 Phobi aurodil super PB+ (permetrin, praletrin, piperonil butokside, odobren 09.02.2022.; 2966 Profissimo sprej protiv insekata (permetrin, tetrametrin), odobren 12.06.2018.; 3247 Speed Stop insekticidna pjena protiv mrava i žohara 300ml (permetrin, tetrametrin), odobren 10/03/2020; 3261 Sprej protiv mrava i žohara / Ant and crawling spray (permetrin, tetrametrin), odobren 09.05.2017.;3262 Sprej protiv muha i osa / Fly and wasp killer (permetrin, tetrametrin), odobren 09.05.2017.; 3313 Stop insekticid sprej za leteće i gmižuće inskete (permetrin, trans-fenotrin, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 30.04.2018.; 3317 Strike protiv osa, stršljena i azijskih stršljena (permetrin, d-trans-tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 31.01.2017.; 3321 Strike® univerzalno insekticidno sredstvo za posipanje (permetrin, piperonil butoksid), odobren 24.02.2017.; 3351 Terminator X Insekticidno prašivo (permetrin), odobren 15.04.2016.; 3352 Terminator X Univerzalni insketicid (permetrin), odobren 15.04.2016.; 3426 Universal (permetrin, ekstrakt biljke chrysanthemum cinerariaefolium), odobren 22.03.2019. Neopitroid Premium nije odobren.
- PubChem 2023. Permethrin
- Alavanja, M.C.R., Hoffmann, J.N., Lynch, C.F., Hines, C.J., Barry, K. H., Barker, J., Buckman, D.W., Thomas, K., Sandler, D. P., Hoppin, J.A., Koutros, S., Andreotti, G., Lubin, J.H., Blair, A., Beane Freeman, L.E. 2014. Non-Hodgkin Lymphoma Risk and Insecticide, Fungicide and Fumigant Use in the Agricultural Health Study. PLoS One (US National Library of Medicine, National Institutes of Health) 9 (10): e109332.
- U.S. Environmental Protection Agency. August 2009. permetrin Facts.
- Hoffmann, M., Meléndez, J.L., Ruhman, M.A., 2008. Risks of permetrin Use to the Federally Threatened California Red-legged Frog (Rana aurora draytonii) and Bay Checkerspot Butterfly (Euphydryas editha bayensis), and the Federally Endangered California Clapper Rail (Rallus longirostris obsoletus), Salt Marsh Harvest Mouse (Reithrodontomys raviventris), and San Francisco Garter Snake (Thamnophis sirtalis tetrataenia). Environmental Fate and Effects Division Office of Pesticide Programs, Washington, D.C. 20460
- U.S. Environmental Protection Agency. 2007. permetrin & Resmethrin (Pyrethroids), Toxicity and Exposure Assessment for Children's Health. TEACH Chemical summary.
-World Health Organization. 2006. "International Program on Chemical Safety, Environmental Health Criteria 92: permetrin."
- U.S. Environmental Protection Agency. 2006. "Reregistration Eligibility Decision (RED) for permetrin."
- U.S. Centers for Disease Control (ATSDR). 2003. "Toxicological Profile for Pyrethrins and Pyrethroids."
- U.S. Environmental Protection Agency. 2002. "TRI Explorer: Providing Access to EPA's Toxic Release Inventory Data."
- International Cat Care. permetrin Poisoning in Cats.
DDD PROGRAM NA HVARU: korišten za akcije adulticidne dezinskeckije metodom ULV zamagljivanja sa vozila, 2016. godine - Permex 22E na području Grada Hvara, u lipnju, srpnju x2, kolovozu i listopadu 2016. godine; na području Starog Grada u lipnju, srpnju i kolovozu 2016. godine; na području Općine Jelsa u srpnju x2, i kolovozu 2016. godine. 2017. Grad Hvar, Permex 22E  25.05., 20.06., 13.07.; 11.08., 28.09., 12.10., 22L.; Stari Grad,  17.-18.05., 14.07., 11.08., 26.09., 10L.; Jelsa 12.07., 10.08., 27.09., 9L.; 2018. Hvar, 24.07., 3kg; Stari Grad 26.07., 15.08., 06.09., 3L; Jelsa 25.07., 14.08., 05.09.2018., 4L 2019., 2020.god. Permex 22E korišten u sklopu programa DDDa na Hvaru; Neopitroid Premium korišten oko Općine Sućuraj 2018.god., oko Općine Jelsa 2022.god.; Neopitroid Premium Plus korišten oko Općine Jelsa 2023. god. 
KORIŠTEN U HRVATSKOJ, DDD Program: npr. Neopitroid Premium prskan iz zraka u Vukovarsko-srijemskoj županiji (2014.g.) i u Osiječko-baranjskoj županiji (2019.g.); za zamagljivanje u Glini i Velikoj Gorici, 2021.
NA HVARU, 2021. i 2022.: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Permetrin pronađen u uzorcima kose preuzetim u veljači 2021. i studenome 2022. od mještanke (rođ. 1948.) iz Pitava
HVAR 2023: Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Permetrina kod sljedećih osoba:
1.žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
2. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
3.žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023
 
PIRIPROKSIFEN Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR).
Piriproksifen mogući štetni učincivrlo toksičan za ribe i za vodene beskralježnjake;; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za pćele, gliste, i za ptice; kod ljudi: mogući ometač endokrinog sustava; može narušavati plodnost kod muškaraca; možda toksičan za jetra i krv; vrlo otrovan ako se proguta ili u kontaktu sa kožom; izaziva iritaciju očiju.
EU: veljača 2024. Piriproksifen odobren 01.08.2020. - 31.07.2035. ECHA: veljača 2024.: odobren PT18 01.02.2015 - 31.01.2025.
Proizvodi: Pyxal, Sumilan, Proxilar compresse, Tigrex compresse. 
Odobreni proizvodi: ECHA PT18, veljača 2024.: 9 autorizacija.  Hrvatska FIS veljača 2024.: 3 odobrena proizvoda: (1008) Brai odobren 05.10.2016.-31.12.2028.; (1099) Harpun odobren 31.08.2017.-31.12.2028.; (1112) Proximo odobren 28.11.2017.-31.12.2028.; Pyxal, Sumilan, Proxilar compresse, Tigrex compresse nisu odobreni; MIZ (kolovoz 2022,) 4 proizvoda na popisu: (1981) Cimetrol Super EW odobren 08.04.2020.; (2507) Inz-Eco Mosquito Trap odobren 17.11.2020.; (2508) Inzecto Larvicide Chips G odobren 24.01.2022.; (2892) Pesguard Gel odobren 03.03.2016.
- PubChem 27/03/2005 ažuriran 01/02/2020. Pyriproxyfen (compound)
- EFSA. 2020. Pyriproxyfen
- Shahid, A., Zaidi, S.D., Akbar, H., Saeed, S. 2019. An investigation on some toxic effects of pyriproxyfen in adult male mice. Iran Journal of Basic Medical Sciences 22 (9) 997 - 1003. 48 references
- Pesticide Properties Database. 2019. Pyriproxyfen.
- US Environmental Protection Agency. 2012. Label amendments for Pyriproxyfen Insect Growth Regulator.
NA HVARU, 2019: Reklama na kalendaru za maslinare na Hvaru preporučila da se koristi Pyxal u svibnju protiv štitastih uši (Coccoidea)
 
PROPOXUR Karbamate insecticid,, akaricid
Propoxur mogući štetni učinci: vrlo otrovno za ribe, ptice, pčele i neke biljke (krizanteme, orhideje, ruže); kod ljudi: vjerojatno ljudski kancerogen; endokrini disruptor; može uzrokovati glavobolje, zamagljen vid, suženje zjenica, vrtoglavica, grčevi u trbuhu, proljev, mučnina, povraćanje, grčevi mišića, prekomjerno lučenje sline, znojenje, poteškoće s disanjem, trzanje mišića, konvulzije, nesvjestica, čak i smrt; može se apsorbirati u tijelo udišanjem, kroz kožu i gutanjem.
Službena GHS upozorenja: H301: otrovno ako se proguta; H400: Vrlo otrovno za vodene organizme; H410: Vrlo otrovno za vodene organizme s dugotrajnim učincima; Oznake upozorenja: P264, P270, P273, P301+P316, P321, P330, P391, P405, i P501
EU / ECHA: veljača 2024. Propoxur nije odobren  Hrvatska FIS veljača 2024./ MIZ (kolovoz 2022.) Propoxur nije odobren
Proizvodi (na Internetu, srpanj 2023.): Baygon; Hockley Propoxur (UK, za izvoz izvan EU-a); Propoxur 200g(ltr EC (Pestman, China); Propoxur - Pestanal® (Merck, više nije dostupan); Indiamart Propoxur products (Aprocarb); AccuStandard Propoxur product listing. Petcare NOTIX PS Propoxur 0,1% dog shampoo; Elite zoo (Propoxur) shampoo Antiparasitic for short-haired cats, 275 ml; Bayer Propoxur Bayopet® Dog Shampoo Against Lice and Fleas; Bayopet Tick and Flea Collar for Dogs.
Odobreni proizvodi: ECHA / FIS veljača 2024../MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda 
Izvori: PubChem 2023. Propoxur (Compound)
PPBD: Pesticide Properties Database. 2023. Propoxur
International Labour Organisation (World Health Organization) 2021. Propoxur, Physical and Chemical Information.
Chemical Watch Factsheet. 2010. Propoxur
New Jersey Department of Health and Senior Services. 1998, revised 2005. Propoxur Hazardous Substance Fact Sheet. https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1604.pdf
U.S. Environmental Protection Agency 1997. R.E.D. Facts: Propoxur
NA HVARU, 2023: Propoxur identificiran kod žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske putem uzorka kose uzetog 25.05.2023., analiziranog u laboratoriju Kudzu Science 21.06.2023.
 
RESMETRIN. Sintetički piretroid.
Resmetrin moguće nuspojave: posebno toksičan za pčele i ribe; toksičan za ptice; kod ljudi: sumnja se da je karcinogen; može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava; neurotoksičan; možda toksičan za štitnjaču; može izazvati iritaciju očiju i kože.
EU, ECHA: veljača 2024. Resmetrin nije odobren [zabranjen u Americi još 2015.g]
Proizvodi: Chrysron, Crossfire, Raid Flying Insect Killer
Odobreni proizvodi: ECHA, FIS, veljača 2024. /MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda.
Izvori: - PubChem Open Chemistry Database. 2023. Resmethrin.
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database 2023. Resmethrin.
- US EPA. 2011. permetrin, Resmethrin, d-fenotrin (Sumithrin®): Synthetic Pyrethroids for Mosquito Control.
NA HVARU: Resmetrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere (DDD) od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
 
SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa)
Spinosad mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
EU: veljača 2024. Spinosad odobren 01.02.2007.-15.03.2025. ECHA: veljača 2024. odobren, PT18, 01.11.2012. - 30.04.2025.
Odobreni proizvoda: ECHA PT18, veljača 2024.: 38 autorizacija; Hrvatska FIS veljača 2024. 3 odobrena proizvoda: (374) Laser odobren 20.03.2002.-30.04.2029. (635) Success Bait odobren 11.01.2005.-31.12.2023., (1530) Laser GR odobren 28.12.2022.-30.04.2029.  MIZ, kolovoz 2022:  Nema odobrenih proizvoda, Laser, Success Bait nisu odobreni
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase. 2023. Spinosad.
- PubChem Database 2023. Spinosad factor A
- Syracuse Environmental Research Associates, Inc. 2016. Spinosad: Human Health and Ecological Risk Assessment. SERA TR-056-16-03b
NA HVARU pojedinci su upotrebljavali sredstva na bazi Spinosada u poljima, osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Laser (19.06.2019.) i Success Bait (13.09.2019., 27.09.2019.)
 
SPIROTETRAMAT
Spirotetramat moguće nuspojave: Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; otrovan za akvatične organizme koji žive u sedimentu, alge, ptice, ribe, gliste. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre i bubrega; može uzrokovati oštečenje pluća; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može izazvati alergijsku reakciju na koži; uzrokuje nadraživanje oka.
EU: veljača 2024. Spirotetramat odobren 01.05.2014. - 30.04.2024. ECHA: veljača 2024.: Spirotetramat nije odobren
Odobreni proizvoda: ECHA PT18, veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Hrvatska FIS veljača 2024.: 1 odobren proizvod, (1017) Movento odobren 31.10.2016. - 30.04.2025. MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda, Movento nije na popisu odobrenih proizvoda
- PubChem Database 2023 Spirotetramat
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase. 2023. Spirotetramat
- Francesena, N., Desneux, N., de Campos, M.R. et al. 2017. Side effects of spirotetramat on pupae and adults of a Neotropical strain of Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae): Effects on the life parameters and demography. Environmental Science & Pollution Research 24, 17719–17730 (2017). https://doi.org/10.1007/s11356-017-9400-z pub 10.6.2017
- María Del Mar Fernández, Pilar Medina, Alberto Fereres, Guy Smagghe, Elisa Viñuela, Are Mummies and Adults of Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae) Compatible With Modern Insecticides? , Journal of Economic Entomology, Volume 108, Issue 5, October 2015, Pages 2268–2277, https://doi.org/10.1093/jee/tov181
NA HVARU: Movento preporučen od Ministarstva Poljoprivrede protiv karantenske vrste narančinog trnovitog štitastog moljca (aleurocanthus spiniferus); fitosanitarni inspektori su odredili da se Movento obavezno koristi na stablima na privatnom posjedu (u rujnu 2021.god.).
 
SULFOKSAFLOR
Sulfoksaflor moguće nuspojave: Otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; opasan za pčele i gliste; opasan za ljuskavce i organizme koji žive u sedimentu. Kod ljudi: može uzrokovati oštećenje jetre; mogući ljudski karcinogen (US Environmental Protection Agency); možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta.
EU: veljača 2024. Sulfoksaflor odobren 18.08.2015.-18.08.2025.  (Međutim u travnju 2022.g. Europska Komisija je zaključila da „se ne može isključiti rizik za pčele od uporaba sulfoksaflora na otvorenom. Stoga...potrebno i primjereno ograničiti odobrenje sulfoksaflora samo na uporabe u trajnim staklenicima.“). ECHA: veljača 2024.: Sulfoksaflor nije odobren
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Hrvatska FIS veljača 2024.: 1 odobren proizvod, (1223) Closer odobren 28.05.2019. - 18.08.2026. MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda, Closer nije na popisu odobrenih proizvoda
- PubChem Database 2023. Sulfoxaflor
- Pesticide Properties Database. 2023. Sulfoxaflor
- Damasceno, J.M., Rato, L.D., Simoes, T., Morao, I.F.C., Meireles, G., Novais, S.C., Lemos, M.F.L. 2021. Exposure to the Insecticide Sulfoxaflor Affects Behaviour and Biomarkers Responses of Carcinus maenas (Crustacea: Decapoda) Biology (Basel) December, 10 (12): 1234
- Siviter H, Brown MJF, 2018. Leadbeater E. Sulfoxaflor exposure reduces bumblebee reproductive success. Nature, September, 561 (7721): 109-112
NA HVARU: Fitosanitarni Institut (FIS) iz Ministarstva poljoprivrede je preporčio Closer protiv karantenske vrste narančinog trnovitog štitastog moljca (aleurocanthus spiniferus); čak su fitosanitarni inspektori odredili da se Closer obavezno koristi na stablima u vrtu na privatnom posjedu na Hvaru u rujnu 2021.god..
 
TETRAMETRIN, d-TETRAMETRIN, TRANS-TETRAMETRIN, d-TRANS-TETRAMETRIN. Sintetički piretroidI.
Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
EU: veljača 2024. Tetrametrin nije odobren; d-Tetrametrin, trans-Tetrametrin nisu na popisu. ECHA veljača 2024.: Tetrametrin i d-Tetrametrin nisu odobreni, još su pod evaluacijom, prijava u tijeku. Trans-Tetrametrin, d-Trans-Tetrametrin nisu na popisu.
Proizvodi: Permex 22E (uz Permetrin i Piperonil butoksid); Cymina Plus (tetrametrin uz cipermetrin); Cymina Ultra (tetrametrin uz cipermetrin), Sanmex Fly and Wasp Killer.; Bonide Wasp and Hornet Killer, Enforcer Flea Spray, Hi-Yield Wasp and Hornet Spray, Ortho MAX Flying Insect Killer, Raid Flea Killer, Raid Flying Insect Killer.
Odobreni proizvodi: ECHA PT18: veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Permex 22E, Cymina Plus, Cymina Ultra nisu odobreni
MIZ (kolovoz 2022,) oko 88 proizvoda na popisu, od kojih samo 3 na bazi samog tetrametrina, 9 na bazi d-tetrametrina ili d-trans-terametrina, a ostali u kombinacijama sa drugim pesticidima:1249 insekticid Joker Bun (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 26.06.2014.; 1352 Bitox insecticide Spray 400ml (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 20.04.2015.; 1354 Insekticid za dom Yuki Spray, (d-trans-tetrametrin, fenotrin), odobren 20.04.2015.; 1355 Insekticid dvostruko djelovanje, ((tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid, d-fenotrin), odobren 20.04.2015.; 1371 Insekticid Tam Tam, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 07.05.2015.; 1563 Agritox, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 30.04.2018.; 1572 Akvacid, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 24.05.2016.; 1736 Atoks, (tetrametrin, methyl cyclopropane carboxylate), odobren 14.02.2017.; 1737 Atoks hornet sprej protiv osa, stršljena i njihovih legla (tetrametrin), odobren 19.06.2019.; 1752 Bado ose i stršljeni, (tetrametrin, prallethrin, piperonil butoksid), odobren 21.04.2022.; 1768 Bengal sprej protiv svih insekata, (d-trans-tetrametrin), odobren 25.09.2017.; 1778 Bifent Fogger Plus, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 23.05.2019.; 1899 BROS prašak protiv muha 1 (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 06.02.2019.; 1902 BROS sprej protiv gmižućih insekata 1, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 06.02.2019.; 1903 BROS sprej protiv muha i komaraca, (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 19.10.2021.; 1981 Cimetrol Super EW, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid, piriproxyfen), odobren 08.04.2020.; 2067 Daytox insekticid u spreju, (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 03.06.2016.; 2134 Despar insekticidni sprej protiv komaraca i muha 400ml, trans-tetamethrin, odobren 23.03.2022.; 2270 Effect Ultimum pro, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 19.06.2020.; 2295 Faracid, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 06.02.2019.; 2298 Flash 22 - sprej protiv letećih kukaca(tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 25.04.2017.; 2299 Flash 22 mosche e zanzare 400ml, (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 04.04.2016.; 2300 Flash 22 sprej protiv muha i komaraca (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 22.07.2021.; 2301 Flash 23 sprej protiv puzećih kukaca, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 14.02.2017.; 2302 Flash 23 sprej protiv gmizučih insekata, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 22.07.2021.; 2317 Fly tomb 4 GR, (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 15.06.2016.; 2318 Flytrin 6.14, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 20.05.2021.; 2334 FORTH spray protiv moljaca, (tetrametrin), odobren 17.12.2015.; 2426 HIT insect killer 400ml sprej protiv insekata, (tetrametrin, piperonil butoksid, d-fenotrin)), odobren 20.02.2019.; 2463 Indusect EC , (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 07.06.2017.; 2464 Indusect ME, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 08.06.2017.; 2465 Indusect Micro, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 08.06.2017.; 2507 Inz-Eco mosquito trap, (tetrametrin, permetrin, piriproxyfen), odobren 17.11.2020.; 2556 Killer ultra, (tetrametrin, cipermetrin, chrysanthemum cinerariaefolium extract), odobren 30.10.2019.; 2743 Mr Kill sprej protiv muha i drugih insekata, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid, piretrini & piretroidi), odobren 13.02.2017.; 2802 Nooze insetticida liquido microincapsulato, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 01.06.2020.; 2803 Nooze insetticida spray M&Z, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 11.03.2020.; 2804 Nooze insetticida spray S&F, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 28.02.2020.; 2966 Profissimo sprej protiv insekata 400 ml, (tetrametrin, permetrin), odobren 12.06.2018.; 2971 Protect wasp killer aerosol, (d-trans-tetrametrin), odobren 08.06.2022.; 3247 Speed Stop Insekticidna pjena protiv mrava i žohara 300 ml, (tetrametrin, permetrin), odobren 10.03.2020.; 3261 Sprej protiv mtava i žohara / ant and crawling spray, (tetrametrin, permetrin), odobren 09.05.2017.; 3262 Sprej protiv muha i osa / fly & wasp killer, (tetrametrin, permetrin), odobren 09.05.2017.; 3313 Stop insekticid sprej za leteće i gmižuće insekte, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 30.04.2018.; 3317 Strike protiv osa, stršljena i azijskih stršljena, (d-trans-tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 31.01.2017.; 3346 Tator, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 21.02.2019.; 64 Amplat, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 11.03.2010.; 65 Amplat, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 11.09.2009.; 101 Aroxol sprej protiv muha i komaraca, (tetrametrin, fenotrin), odobren 11.03.2013.; 137 Bayer Garden protiv letećih insekata, (d-tetrametrin, d-fenotrin), odobren 27.09.2011.; 217 Bogaclean antiparasitic spray, (tetrametrin, piperonil butoksid, piretrini & piretroidi), odobren 31.12.2013.; 218 Bogaclean flea fogger, (tetrametrin, piperonil butoksid, piretrini & piretroidi, cipermetrin, S-metropen), odobren 31.12.2013.; 228 Bros insect spray, (tetrametrin, deltamethrin, piperonil butoksid), odobren 25.07.2012.; 232 Bros prašak protiv insekata, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 03.11.2011.; 241 Bros sprej protiv osa i stršljenova, (tetrametrin, cipermetrin, permetrin), odobren 16.08.2012.; 315 Clear Score Plus, (tetrametrin, piretrini, naftni plinovi, izopropanol), odobren 03.09.2009.; 342 Cymina Ultra, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 04.02.2011.; 343 Cymina Ultra, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 04.02.2011.; 344 Cyperbase, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 24.03.2014.; 452 Draker 10.2, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 05.02.2010.; 453 Draker RTU, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 02.10.2012.; 458 Duracid sprej, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 01.02.2011.; 465 Effect insekticid protiv osa i stršljenova (aerosol), (tetrametrin, permetrin), odobren 10.05.2011.; 466 Effect Microtech CS, (tetrametrin, permetrin), odobren 26.09.2013.; 467 Effect Ultimum, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 15.04.2014.; 468 Effect univerzalni insekticid aerosol, (tetrametrin, permetrin), odobren 21.05.2009.; 471 Entox insekticid aerosol, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 13.06.2011.; 479 Final Fliegen Turbo Spray, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 26.09.2013.; 480 Final universal ungezieferspray, (tetrametrin, permetrin, cipermetrin), odobren 26.09.2013.; 492 Forth sprej protiv muha i komaraca, (tetrametrin, piretrini, piretroidi, piperonil butoksid), odobren 24.04.2014.; 494 Foval CE, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 04.11.2010.; 495 Foval Komarci i muhe, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 29.12.2010.; 594 Insetticida fulmine contro mosce i zanzare, (tetrametrin), odobren 07.04.2010.; 653 Killtox insekticid, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 05.10.2010.; 698 Maxicarb forte, (tetrametrin, bendiokarb, piperonil butoksid), odobren 14.12.2012.; 712 Mercator insekticid protiv letećih insekata s raspršivačem, (tetrametrin, pyrethrum extract (piretrini & piretroidi), odobren 01.04.2010.; 723 Microsene, (permetrin, cis/trans 25/75, tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 17.03.2010.; 724 Microsene, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 11.09.2009.; 747 Mount Sprej, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 27.04.2012.; 748 Mount sprej aqua, (tetrametrin, permetrin), odobren 19.11.2012.; 869 Permex 22E, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 26.04.2012.; 872 Pertrin S, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 20.03.2010.; 880 Pitroid spraj protiv gmižućih kukaca, (tetrametrin, permetrin), odobren 20.04.2009.; 881 Pitroid spraj protiv letećih kukaca, (tetrametrin, permetrin), odobren 20.04.2009.; 882 Pitroid Total Spray, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid, d-fenotrin), odobren 22.05.2009.; 916 Protect wasp Killer Aerosol, (d-trans-tetrametrin, cifenotrin), odobren 04.10.2010.; 952 Raid sprej muhe i komarci, (tetrametrin d-cis, trans-allethrin), odobren 10.10.2011.; 953 Raid sprej protiv gmižućih i letećih insekata, (tetrametrin, fenotrin), odobren 21.04.2011.; 954 Raid sprej protiv muha i komaraca, (tetrametrin, permetrin), odobren 18.03.2010.; 1055 Smartline insekticid sprey, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 23.05.2011.; 1088 Sprej Despar protiv muha i komaraca, (d-tetrametrin, d-allethrin, d-fenotrin), Nema detalja odobrenja; 1090 Sprej Despar protiv žohara i mrava, (d-tetrametrin, d-allethrin, d-fenotrin), Nema detalja odobrenja 1091 Sprej Plus ZAZ protiv muha i komaraca 400ml, (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 21.03.2014.; 1092 Sprej protiv insekata 400ml, (tetrametrin, piperonil butoksid), odobren 09.03.2011.; 1130 Super Birtox insekticid aerosol, (tetrametrin, permetrin, piperonil butoksid), odobren 24.06.2010.; 1149 Tator, (tetrametrin, cipermetrin, piperonil butoksid), odobren 25.02.2011.; 1162 Terminator X sprej protiv muha i komaraca, tetrametrin, natural pyrethrin extract, piperonil butoksid), odobren 09.12.2010. Cymina Plus nije odobren.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023. Tetramethrin.
- PubChem 2023. Tetramethrin
- U.S. Environmental Protection Agency. 2008, revised 2010. Reregistration Eligibility Decision Document for Tetramethrin.
- Thoreby, E. (author), Williams, M.M. (editor), Lah, K. (updater) 2011. Tetramethrin. Toxipedia.
NA HVARU, DDD: korišten za akcije adulticidne dezinskeckije metodom ULV zamagljivanja sa vozila, 2016. godine - Permex 22E na području Grada Hvara, u lipnju, srpnju x2, kolovozu i listopadu 2016. godine; na području Starog Grada u lipnju, srpnju i kolovozu 2016. godine; na području Općine Jelsa u srpnju x2, i kolovozu 2016. godine. 2017. Grad Hvar, Permex 22E  25.05., 20.06., 13.07.; 11.08., 28.09., 12.10., 22L.; Stari Grad,  17.-18.05., 14.07., 11.08., 26.09., 10L.; Jelsa 12.07., 10.08., 27.09., 9L.; 2018. Hvar, 24/07., 3kg; Stari Grad 26/07., 15.08., 06.09., 3L; Jelsa 25/07., 14.08., 05.09.2018., 4L 2019., 2020.god. Permex 22E korišten u sklopu programa DDDa na Hvaru.
 
TIAMETOKSAM. Neonikotinoid.
Tiametoksam moguće nuspojavevisoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
EU: veljača 2024. Tiametoksam nije odobren  ECHA: veljača 2024.: Tiametoksam odobren PT18 01.02.2015. - 31.01.2025.
Proizvodi: Agita 10WG, Actara 25WG, Actara 240SC, Cruiser SB, Centric, Flagship, Meridian, Optigard, Platinum
Odobreni proizvodi: ECHA PT18 veljača 2024.: 2 autorizacije. Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. MIZ (kolovoz 2022,) 1 proizvod na popisu: (27) Agita 10WG, odobren 02.03.2020. Actara 25WG, Actara 240SC Cruiser SB, Centric, Flagship, Meridian, Optigard, Platinum nisu odobreni
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Thiamethoxam
- Coulon, M., Schurr, F., Martel, A.-C., Cougoule, N., Bégaud, A., Mangoni, P., Dlamon, A., Alaux, C., Le Conte, Y., Thiéry R., Ribière-Chabert, M., Dubois, E. 2018. Metabolisation of thiamethoxam (a neonicotinoid pesticide) and interaction with the Chronic bee paralysis virus in honeybees. Pesticide Biochemistry and Physiology, 144: 10-18
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023. Thiamethoxam.
- Tosi, S., Nieh, J.C. 2017. A common nicotinoid pesticide, thiamethoxam, alters honey bee activity, motor functions and movement to light. Nature Scientific Reports 7: article number 15132.
NA HVARU pojedinci su  upotrebljavali sredstva na bazi tiametoksama  u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Actaru (10.05.2019., 14.06.2019., 19.06.2019.)
 
TRANSFLUTRIN. Piretroidni insekticid
Transflutrin moguće nuspojavevrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; kod ljudi, mogući karinogen; otrovan ako se udiše; otrov za bubrege i jetru; izaziva iritaciju kože, te iritaciju očiju.
EU: veljača 2024. Transflutrin nije odobren ECHA: veljača 2024.: odobren PT18 01.11.2015. - 31.10.2025.
Odobreni proizvodi: ECHA PT18, veljača 2024. 98 autorizacija. Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda MIZ: (kolovoz 2022,) 12 proizvoda na popisu, 15 na bazi samog transflutrina, 5 u kombinacijama. 940. Raid 4 seasons sredstvo protiv moljaca jesen / zima (transflutrin) odobren 14.07.2010. 941. Raid 4 seasons sredstvo protiv moljaca proljeće / ljeto (transflutrin) odobren 14.07.2010. 942. Raid električni aparatić night and day protiv muha i komaraca (transflutrin) odobren 14.07.2010. 947. Raid Night and day refill (transflutrin) odobren 10.03.2010. 948. Raid protect protiv moljaca lavanda (transflutrin) odobren 23.06.2010. 1376 Orthi protiv osa i stršljena (ciflutrin, transflutrin), piperonil butoksid) odobren 20.05.2015; 1415 Bengal Solid transflutrin na popisu ali bez datuma 2382 Good Knight Liquid Vaporiser (transflutrin, geraniol) odobren 30.04.2020. 3011 Raid aktivni mirisni listići (transflutrin) odobren 30.10.2015. 3015. Raid laminirane tablete protiv komaraca (transflutrin, piperonil butoksid) odobren 30.10.2015.. 3016. Raid laminirane tablete protiv komaraca s mirisom eukaliptisa (transflutrin, piperonil butoksid) odobren 30.10.2015. 3024. Raid tablete protiv komaraca bez mirisa (transflutrin, piperonil butoksid) odobren 30.10.2015.
Izvori-Mahato, H., Das, V., Saha, T., Dutta S.K., Battacharra, S., Biswas, S. 2015. Toxic potential of inhalational transfluthrin insecticide on different tissues in animal model International Journal of Current Rsearch 7 (11) pp 22554-22559.
Santa Cruz, USA. 2019. Transfluthrin Safety Data Sheet.
AK Scientific Inc. USA. 2020. Transfluthrin Safety Data Sheet
ECHA Transfluthrin. Substance Infocard
PubChem 2023 Transfluthrin
PPDB 2023. Transfluthrin
NA HVARU: 2023. Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Transflutrina kod sljedećih osoba:
1.žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
2. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
3. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
4. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023
5. .žene (rođ 1982.) koja živi u Jelsi, uzorak kose uzet 22.12.2023., analiziran 08.01.2024.
 
TRICOSENE. Kemijski spoj - muscalure, Z-9-tricosene, cis-tricos-9-ene, muscamone.
Feromon izoliran iz kućne muhe (Musca domestica)
Tricosene mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodene beskralježnace; kod ljudi: izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; može uzrokovati poteškoće sa disanjem
EU: veljača 2024. Tricosene nije odobren. ECHA: veljača 2024.: odobren, PT19, repelenti i atraktanti, 01.10.2014. - 30.09.2024.
Proizvodi: Quickbayt® (imidakloprid i tricosene), Maxforce Fly Spot Bait, Bonanza Fly Bait, Stimukil Fly Bait. 
Odobreni proizvodi: ECHA PT18, PT19, veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda. Quick Bayt uz Tricosene nije odobren
Izvori: - ECHA 2019. Tricosene Factsheet.
- University of Hertfordshire Bio-Pesticides DataBase. 2023. Muscalure, Z-9-tricosene.
- PubChem Open Chemistry Database, 2023. Tricosene
 
TRIKLORFON. Organofosphat.
Triklorfon moguće nuspojaveotrovan za ribe; kod ljudi: mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati povraćanje, proljev i grčeve u trbuhu; u kontaktu sa očima izaziva iritaciju, suze, krvarenje i zamućen vid; u kontaktu sa kožom može izazivati iritaciju, znojenje i mišićno trzanje; inhalacijom može uzrokovati poteškoće sa disanjem, plučni edem, krvarenje kroz nos; sumnja se da može poremetiti plodnost te uzrokovati urođene mane; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; izloženost visokim razinama može uzrokovati probleme sa ravnotežom, nerazgovijetan govor, slabost, grčeve, padanje u nesvijest, čak i smrt; simptomi kao što su grčevi, trnci i utrnulost a kasnije ataksija i paraliza mogu se pojaviti tek 1-4 tjedna poslije izloženosti; vrlo otrovan za ptice, pčele, i vodeni život s dugotrajnim učincima
EU /ECHA / Hrvatska FIS veljača 2024./MIZ (kolovoz 2022.). Triklorfon nije odobren, nema odobrenih proizvoda.
Izvori: - National Center for Biotechnology Information.PubChem Compound Database. 2005, modified 2018. Metrifonate - TRICHLORFON.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023. Trichlorfon.
NA HVARU: stanovnicima bio je dijeljen godinama uz Ratimor u neadekvatnoj ambalaži od celofana
Neadekvatna ambalaža za opasne otrove. Foto: Vivian Grisogono
2. SINERGIST (INERTNA TVAR / MJEŠAVINA)
PIPERONIL BUTOKSID (PBO). Piretroidni sinergist.
Piperonil butoksid mogući štetni učinci: otrovan za ribe; može ozrokovati urođene mane, uključujući holoprozencefaliju; može usporiti mentalni razvoj kod dojenčadi; studije na životinjama pokazuju moguće oštećenje, uključujući tumore kod miševa i štakora.
EU: veljača 2024. Piperonil butoksid nije još procjenjen na nivou EU-a. ECHA veljača 2024.: Piperonil butoksid odobren, PT18, 01.07.2018. - 30.06.2028.
Proizvodi: Permex 22E (permetrin, tetrametrin); Cymina Ultra (Cipermetrin, Tetrametrin), Cymina Plus (Cipermetrin, Tetrametrin), Neopitroid Premium (permetrin i d-aletrin)
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.: 27 autorizacija.
Hrvatska FIS veljača 2024. 2 proizvoda na popisu: (944) K-Obiol EC 25 (deltametrin, piperonil butoksid), odobren 01.03.2016. - 31.10.2024. i (810) Kofumin 77 UL (cipermetrin, piperonil butoksid) odobren 19.12.2014.-15.10.2022., autorizacija istekla, krajnji rok za primjenu zaliha 15.04.2024. Permex 22E (permetrin, tetrametrin); Cymina Ultra (Cipermetrin, Tetrametrin), Cymina Plus (Cipermetrin, Tetrametrin), Neopitroid Premium nisu odobreni. 
MIZ (kolovoz 2022.): oko 101 proizvod na popisu (insecticidi, ECHA PT18); među njima (869) Permex 22E odobren u travnju 2012. (342, 343) Cymina Ultra odobren u veljači 2011. Neopitroid Premium odobren u srpnju 2011., odobrenje isteklo u kolovozu 2022. Cymina Plus nije odobren
- Okamiya, H., Mitsumori, K., Onodera, H., Ito, S., Imazawa, T., Yasuhara, K., Takahashi, M. 1998. Mechanistic study on liver tumor promoting effects of piperonyl butoxide in rats. Archives of Toxicology 72 (11): 744-750.
- Khan, M.Z. & Law, F.C.P. 2005. Adverse effects of pesticides and related chemicals on enzyme and hormone systems of fish, amphibians and reptiles: a review. Proceedings of the Pakistan Academy of Science 42 (4): 315-323. 
- U.S. Environmental Protection Agency. 2006. Reregistration Eligibility Decision for piperonyl butoxide (PBO)
- Muguruma, M., Nishimura, J., Jin, M., Kashida, Y., Moto, M., Takahashi, M., Yokouchi, Y., Mitsumori, K. 2006. Molecular pathological analysis for determining the possible mechanism of piperonyl butoxide-induced hepatocarcinogenesis in mice. Toxicology 228 (2-3): 178-187. 
- Horton, M. K., Rundle, A., Camann, D.E., Boyd Barr, D., Rauh, V.A., whyatt, R. M. 2011. Impact of Prenatal Exposure to piperonyl butoxide and permetrin on 36-month Neurodevelopment. Pediatrics.
- Everson, J.L., Sun, M.R., Fink, D.M., Heyne, G.W., Melberg, C.G., Nelson, K.F., Doroodchi, P., Colopy, L.J., Ulschmid, C.M., Martin, A.A., McLaughlin, M.T., Lipinski, R.J. 2019. Developmental Toxicity Assessment of Piperonyl Butoxide Exposure Targeting Sonic Hedgehog Signaling and Forebrain and Face Morphogenesis in the Mouse: An in Vitro and in Vivo Study. Environmental Health Perspectives, 127, 10
Pregled inertnih tvari: United States Environmental Protection Agency listing: Pesticide Registration, Inert Ingredients.
NA HVARU - vidjeti 'permetrin', 'tetrametrin', 'aletrin'
HVAR 2023: Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 15.06.2023., analiziranog 17.07.2023., utvrđena je prisutnost Piperonil butoksida kod ženske osobe( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku.
 
3. FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide, nisu 'biocidi')
AMETOKRADIN triazolopirimidinski fungicid
Mogući štetni učinci:vrlo otrovno za ribe; umjereno otrovno za vodene beskrajlešnake, alge, ptice, gliste; GHS (Globalno harmonizirani sustav označavanja): H302 štetno ako se proguta. Oznake upozorenja  (link na engleskom, Pravilnik na hrvatskom ovdje): P264, P270, P301+P317, P330, P501.
EU: veljača 2024. Ametokradin odobren do 31.12.2025.
Ametokradin odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024.: 2 odobrena proizvoda 998 Orvego (Ametokradin, Dimetomorph) odobren 12.09.2016.-31.07.2028.; 1333 Enervin SC (Ametokradin) odobren 28.12.2020.-31.07.2024.
Izvori: PPDB. 2023. Ametocradin
PubChem 2008. Ametocradin
NA HVARU, 2023: Ametokradin identificiran kod žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske putem uzorka kose uzetog 25.05.2023., analiziranog u laboratoriju Kudzu Science 21.06.2023.
 
AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina)
Azoksistrobin mogući štetni učinci: sumnja na moguće uzrokovanje raka; vrlo štetan ako se proguta ili udiše; uzrokuje nadraživanje oka i kože; visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste.
EU: veljača 2024. Azoksistrobin odobren 01.01.2012. - 31.12.2024. [ECHA: odobren PT07, konzervansi za film; PT 09 konzervansi za vlaknu, kožu, gumu i polimerizirane materijale; PT10 građevinski materijali.]
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 26 odobrenih proizvoda, 19 na bazi samog azoksistrobina, 7 u kombinacijama sa drugim aktivnim tvarima. 20 Amistar 250 SC, odobren 29.06.2009.-31.12.2025.; 472 Ortiva, odobren 12.07.2010.-31.12.2025.; 541 Quadris, odobren 19.03.2010.-31.07.2025.; 701 Universalis (azoksistrobin, folpet), odobren 21.05.2007.-31.12.2028.; 778 Ortiva Top (azoksistrobin, difenokonazol), odobren 28.03.2013.-31.12.2024.; 863 Tazer, odobren 13.02.2015.-31.12.2025.; 926 Azaka, odobren 03.12.2015.-31.12.2025.; 951 Amistar Gold (azoksistrobin, difenokonazol), odobren 09.02.2016.-31.12.2024.; 979 Zignal Super (azoksistrobin, fluazinam), odobren 02.06.2016.-28.02.2029.; 1122 Zakeo 250 SC, odobren 08.01.2018.-31.12.2025.; 1124 Mirador 250 SC, odobren 08.01.2018.-31.12.2025.; 1125 Zaftra AZT 250 SC, odobren 08.01.2018.-31.12.2025.; 1126 Custodia (azoksistrobin, tebukonazol), odobren 09.01.2018.-31.08.2024.; 1164 Zoxis 250 SC, odobren 17.08.2018.-31.12.2025.; 1177 Legado, odobren 08.08.2018.-31.12.2025.; 1206 Diagonal, odobren 26.02.2019.-31.12.2025.; 1220 Patras (azoksistrobin, tebukonazol), odobren 20.05.2019.-31.08.2028.; 1237 Sinstar, odobren 13.08.2019.-31.12.2025.; 1325 Azbany, odobren 04.11.2020.-31.12.2025.; 1413 Sivar, odobren 22.11.2021.-31.12.2025.; 1417 Aztek 250 SL, odobren 06.12.2021.-31.12.2025.; 1458 Calizi, odobren 16.03.2022.-31.12.2025.; 1490 Ortofin, odobren 18.07.2022.-31.12.2025.; 1509 Sivar Gold, odobren 05.10.2022.-31.12.2025.; 1513 Dynasty (azoksistrobin, difenokonazol), odobren 24.10.2022.-31.12.2024.; 1537 Priori odobren 20.01.2023.-31.12.2025.
Izvori: - ECHA Substance Infocard: Azoxystrobin
- PubChem 2023. Azoxystrobin.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023. Azoxystrobin.
- United States Environmental Protection Agency 2016. Azoxystrobin, Conditional Registration.
- United States Environmental Protection Agency 1997. Azoxystrobin. Pesticide Fact Sheet, for Conditional Registration.
NA HVARU se koristi Universalis kao preventivni fungicid osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
NA HVARU 2021. I 2022.: Na analizi od Kudzu Science laboratorija Azoksistrobin pronađen u uzorcima kose preuzetim u veljači 2021. i studenome 2022. od mještanke (1948.) iz Pitava.
NA HVARU, 2023: Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Azoksistrobina kod sljedećih osoba:
1. žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023.
2. žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
3. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
4. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
5. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023.
6.žene (rođ) 1987.) koja živi u Jelsi, uzorak kose uzet 06.11.2023. analiziran 01.12.2023.
7.žene (rođ 1982.) koja živi u Jelsi, uzorak kose uzet 22.12.2023., analiziran 08.01.2024.
 
BACILLUS amyloliquefaciens, pumilus, subtilis soj
EU veljača 2024.: Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 odobren 01.02.2007.-30.06.2038.; Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 odobren 01.06.2017.-01.06.2032.; Bacillus pumilus soj QST 2808 odobren 01.09.2014.-31.08.2024.; Bacillus subtilis soj IAB/B503 odobren 20.10.2019.-20.10.2034.;
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024. odobreni proizvodi: Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 (1280) Serenade ASO odobren 01.04.2020.-30.04.2029; Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 (1429) Taegro odobren 15.12.2021.-01.06.2033.; Bacillus pumilus soj QST 2808 (1281) Sonata odobren 02.04.2020.-31.08.2025.;   Bacillus subtilis soj IAB/BS03 (1566) Fungisei odobren 05.05.2023.-20.10.2035.
 
BAKAR, SPOJEVI BAKRA, BAKROV (BAKARNI) SULFAT
Bakat mogući štetni učinci- vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
EU: veljača 2024. Bordoška juha, bakarni oksid, bakarni oksiklorid, bakar hidroksid odobreni 01.01.2019. - 31.12.2025.; bakar sulfat odobren 24.11.2006.-31.12.2025.
Odobreni proizvodi: EU veljača 2024. : Bordeaux Mixture odobren 01.01.2019.-31.12.2025.; Hrvatska FIS veljača 2024.: 1 Bordoska juha Caffaro 20 WP (bordeaux mixture), odobren 08.07.2004.-31.12.2028.; 85 Bordoska juha 20WP Manica (bordeaux mixture), odobren 24.11.2006.-31.12.2028.; 122 Champion WG 50 (bakarni hidroksid), odobren 21.01.2008.-31.12.2028.; 162 Cuprocaffaro 50 WP (bakarni oksiklorid), odobren 02.05.2005.-31.12.2028.; 440 Modro ulje (bakarni hidroksid, parafinsko ulje), odobren 23.07.2008.-31.12.2025.; 452 Neoram WG (bakarni oksiklorid), odobren 24.01.2008.-31.12.2025.; 458 Nordox 75 WG (bakarni oksid), odobren 24.01.2002.-31.12.2028.; 817 Amaline Flow (tribazični bakreni sulfat, zoksamid), odobren 22.03.2013.-21.03.2025.; 992 Optix R (tribazični bakreni sulfat, fosetil)  odobren 04.08.2016.-01.01.2029.; 1047 Ridomil Gold R (metalaksil-M, bakarni oksiklorid) odobren 11.04.2017.-30.06.2025.; 1144 Cyclo R liquido (bakarni hidroksid), odobren 22.03.2018.-31.01.2029.; 1167 Red Fox (bakarni oksid, parafinsko ulje), odobren 23.07.2018.-31.12.2028.; 1182 Cupra (bakarni oksiklorid), odobren 22.10.2018.-31.01.2029.; 1210 Copper Key (bakarni oksiklorid), odobren 25.03.2019.-01.01.2029.; 1211 Codimur 50 (bakarni oksiklorid), odobren 27.03.2019.-01.01.2029.; 1212 Copper Lainco (bakarni oksiklorid), odobren 26.03.2019.-01.01.2029.; 1219 Cuprablau Z 35 WG (bakarni oksiklorid), odobren 17.04.2019.-31.12.2025.; 1230 Bordoflow (bordeaux mixture), odobren 12.08.2019.-01.01.2029.; 1239 Airone SC (bakarni hidroksid), odobren 09.08.2019.-01.01.2029.; 1270 Fantic A (benalaksil-M, bakarni hidroksid, bakarni oksiklorid), odobren 19.12.2019.-01.01.2029.; 1468 Copforce Extra (bakarni hidroksid, cimoksanil), odobren 07.04.2022.-31.08.2028., 1590 Codimur SC (bakarni oksiklorid) odobren 09.08.2023.-31.12.2026.; 1592 Copper Key Flow (bakarni oksiklorid) odobren 09.08.2023.-31.12.2026.
Nisu odobreni: Modra galica, Cuprablau Z Ultra, Modra Galica (Scarmagnan) nisu odobreni. Champion i Cuprablau-Z nisu više odobreni od 01.01.2020.., krajnji rokovi za prodaju zaliha 01/07/2020, za primjenu zaliha 01.07.2021., Champion Flow SC, (1176) Codimur SC, (1178) Copper Key Flow
Izvori- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Copper Sulphate.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Bordeaux Mixture.
- Rodrigues, C.G., Krüger, A. P., Barbosa, W. F., Guedes, R. N. C. 2016. Leaf Fertilizers Affect Survival and Behavior of the Neotropical Stingless Bee Friesella schrottkyi (Meliponini: Apidae: Hymenoptera). Journal of Economic Entomology, Vol.109, 3, pp 1001-1008.
- Mathew, P., Ravi, D.A., Varghese, S.S., Manojkumar, A.D. 2015. Effect of copper-based fungicide (bordeaux mixture) spray on the total copper content of areca nut: Implications in increasing prevalence of oral submucous fibrosis. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry.
- European Food Safety Authority. 2008. Conclusion on the peer review of copper compounds. Scientific Report 187, 1-101.
NA HVARU bakarni proizvodi često korišteni kao preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu, osobito ne sjevernoj strani otoka (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi bakra protiv jaja lišnih uši, štitastih uši, crvenog pauka, štetnih grinja u više navrata od veljače do srpnja (22.02.2019, 14.03.2019, 15.03.2019 (na maslinama), 15.03.2019 (na lozama), 19.06.2019, 26.07.2019)
Prskanje loza. Foto: Vivian Grisogono 
BIKSAFEN (pripada skupini tvari pyrazoliuma)
Biksafen moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; vrlo toksičan za ribe; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; opasan za pčele; kod ljudi, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
EU: veljača 2024. Biksafen odobren 01.10.2013.-31.05.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 3 odobrena proizvoda: 1111 Ascra Xpro (fluopirum, protiokonazol, biksafen), odobren 01.12.2017.-31.07.2029.; 1244 Zantara (biksafen, protiokonazol), odobren 31.07.2019.-31.08.2028.; 1431 Cayunis (biksafen, trifloksistrobin), odobren 23.12.2021.-31.12.2024.
- PPDB, 2023. Bixafen
- PubChem 2023. Bixafen
 
BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida)
Boskalid moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
EU: veljača 2024. Boskalid odobren 01.08.2008. - 15.04.2026.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 8 odobrenih proizvoda, 3 na bazi samog boskalida, 5 u kombinacijama sa drugim aktivnim tvarima: 66 Bellis (boskalid, piraklostrobin), odobren 04.01.2008.-31.12.2028.; 110 Cantus, odobren 09.12.2004.-31.12.2028.; 494 Pictor (boskalid, dimoksistrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2028.; 616 Signum (boskalid, piraklostrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2028.; 1142 Collis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 05.02.2018.-31.07.2028.; 1486 Loyalty odobren 21.06.2022.-31.07.2024.; 1532 Empartis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 13.12.2022.-31.07.2024., reistracija isteće, krajnji rok za prodaju 31.01.2025., krajnji rok za primjenu 31.01.2026.; 1602. Royalty odobren 12.07.2023.-15.04.2027. 1479 Pictor Active (boskalid, piraklostrobin), odobren 09.06.2022.-31.01.2024. registracija istekla, krajnji rok za prodaju 30.05.2024., krajnji rok za primjenu 31.07.2024.
- PubChem 2023. Boscalid
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023. Boscalid
- Liao, L-H., Wu, W-Y., Dad,A., Berenbaum, M.R. 2019. Fungicide suppression of flight performance in the honeybee (apis mellifera) and its amelioration by quercetin. Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Signum (19.06.2019.)
NA HVARU 2021: Boskalid pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima. Uzorak preuzet 22.06.2021.
 
CIMOKSANIL (pripada skupini tvari oksim cijanoacetamida)
Cimoksanil mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju gutanja; sumnja na mogućnost djelovanja na nerođeno dijete; možda izaziva poremećaj plodnosti; duže izlaganje može izazvati oštećenje organa; izaziva iritaciju očiju i kože.
EU: veljača 2024. Cimoksanil odobren 01.09.2009.-15.08.2026.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FISveljača 2024. 12 odobrenih proizvoda, 5 na bazi samog cimoksanila, 7 u kombinacijama s drugim pesticidima: 787 Momentum Trio (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 13.06.2016.-31.08.2028.; 924 Proxanil 450 SC (cimoksanil, propamokarb), odobren 04.12.2015.-31.07.2024.; 1165 Magma Triple (cimoksanil, folpet, fosetil), odobren 21.06.2018.-31.08.2028.; 1183 Reboot (cimoksanil, zoksamid), odobren 02.11.2018.-31.08.2028.; 1192 Cymbal Flow, odobren 08.01.2019.-31.08.2028.; 1328 Curzate 60 WG, odobren 18.12.2020.-31.08.2024.; 1468 Copforce Extra, odobren 07.04.2022.-31.08.2028.; 1477 Magma Triple WG (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 02.06.2022.-31.07.2028. 1542 Vitene 45 WG odobren 06.02.2023.-31.08.2024.; 1543 Sacron 45 WG odobren 06.02.2023.-31.08.2024.; 1594 Afrasa Triple WG (cimoksanil, folpet, fosetil) odobren 07.07.2023.-31.08.2024.; 1621 Carial Flex (cimoksanil, mandipropramid) odobren 18.01.2024.-31.12.2026.  Nisu odobreni: 165 Curzate F (cimoksanil, folpet), odobren 10.03.2006., oobrenje isteklo 24.03.2023, krajni rok 24.03.2024.; Antracol Combi WP 7 i drugi Antracol proizvodi.
-PubChem 2023. Cymoxanil.
-PPDB Pesticide Properties Database, University of Hertfordshire. 2023. Cymoxanil
 
CINK SULFID (anorganski spoj)
Cink sulfid mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu.
EU: veljača 2024. Cink sulfid nije na popisu odobrenih pesticida
Proizvod: Cuprablau Z ( bakarni hidroksid, kalcijev klorid i cink sulfid)
Hrvatska FIS veljača 2024. Cuprablau Z nije odobren
Izvori: - ECHA 2021. Infocard: Zinc Sulphide
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Zinc Sulfide
- Fisher Science Education. 2015. Safety Data Sheet
- Angstrom Sciences Inc. 2015. Safety Data Sheet
 
CIPRODINIL (pripada skupini anilinopyrimidina)
EU: veljača 2024. Ciprodinil odobren 01.05.2007.-15..03.2025.
Ciprodinil moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 3 odobrena proizvoda, od kojih 2 na bazi samog ciprodinila, 1 u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima. 790 Chorus 50WG odobren 27.07.2012.-30.04.2029, 126 Chorus 75WG odobren 06.09.2005.-31.12.2028., 646 Switch 62,5WG (ciprodinil i fludioksonil) odobren 07.02.2007.-31.10.2024.
- PubChem 2023. Cyprodinil
- PPDB 2023. Cyprodinil
NA HVARU 2021: Ciprodinil pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima. Uzorak preuzet 22.06.2021.
 
DIFENOKONAZOL(pripada skupini tvari Triazola)
Difenokonazol mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodene biljke i alge; otrovan za pčele (apis mellifera); donekle otrovan za sisavce i ptice; kod ljudi: mogući karcinogen; mogući poremetač endokrinog sustava; otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju.
EU: veljača 2024. Difenokonazol odobren01.01.2009. - 31.12.2026.
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024.: 21 proizvoda, 9 na bazi samog difenokonazola, 12 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 154 Argo, odobren 20.06.2005.-31.12.2028.; 200 Difcor odobren 14.06.2007.-31.12.2028.; 210 Dividend 030 FS, odobren 21.04.1997.-31.12.2023. (zadnje informacije nedostupne); 414 Maxim Extra 050 FS (difenokonazol, fludioksonil), odobren 03.03.2005.-31.12.2028.; 600 Score 250 EC, odobren 30.01.2007.-31.12.2028.; 778 Ortiva Top (difenokonazol, azoksistrobin), odobren 28.03.2013.-31.12.2024.; 851 Dynali (difenokonazol, ciflufenamid), odobren 05.11.2014.-31.12.2024.; 890 Difenzone, odobren 23.01.2015.-31.12.2028.; 897 Magnello (difenokonazol, tebukonazol), odobren 21.09.2015.-31.12.2024.; 951 Amistar Gold (difenokonazol, azoksistrobin), odobren 09.02.2016.-31.12.2024.; 981 Interest, odobren 20.06.2016.-31.12.2028.; 1067 Narita, odobren 18.05.2017.-31.12.2028.; 1158 Difend Extra (difenokonazol, fludioksonil), odobren 11.06.2018.-31.12.2028.; 1195 Sercadis Plus (difenokonazol, fluksapiroksad), odobren 31.01.2019.-31.12.2028.; 1293 Decibel Max (difenokonazol, kresoksim-metil), odobren 16.06.2020.-31.12.2028.; 1316 Vibrance Gold (difenokonazol, sedaksan, fludioksonil), odobren 06.11.2020.-31.12.2024.;1425 Spyrale (difenokonazol, fenpropidin), odobren 10.12.2021.-31.12.2028.; 1475 Difure Solo, odobren 31.05.2022.-31.12.2028.; 1513 Dynasty (difenokonazol, azoksistrobin), odobren 24.10.2022.-31.12.2024.; 1551 Brivela (difenokonazol, fluksapiroksad) odobren 08.03.2023.-31.12.2024. autorizacija isteće, rok za prodaju zaliha 30.06.2025., rok za primjenu 30.06.2026. ; 1586 Greteg odobren 19.07.2023.-31.12.2024;
- PPDB 2023. Difenoconazole
- Leite, D.T., Sampaio, R.B:, Santos, J.N., Chambo, E.D., Carvalho, C.A.L., Sodré, G.S. 2018. Toxicity of Fenpyroximate, Difenoconazole and Mineral oil on Apis Mellifera L. Sociobiology 65 (4) 737-743. 44 references
- McArt, S.H., Fersch, A.A., Milano, N.J., Truitt, L.L., Böröczky, K. 2017. High pesticide risk to honey bees despite low focal crop pollen collection during pollination of a mass blooming crop. Scientific Reports 7, 46554. 55 references
- Marek Kubik, Janusz Nowacki, Andrzej Pidek, Zofia Warakomska, Lech Michalczuk, et al.. 2000. Residues of captan (contact) and difenoconazole (systemic) fungicides in bee products from an apple orchard. Apidologie, Springer Verlag, 31 (4), pp.531-541. 11 references
NA HVARU, 2019Reklama na kalendaru za maslinare na Hvaru preporučila da se koristi Difcor u travnju protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
 
DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina)
Dimetomorf mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta.
EU: veljača 2024.. Dimetomorf odobren 01.10.2007.-15.02.2025.
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024.: 5 proizvoda, svi u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 272 Forum Star (dimetomorf, folpet), odobren 12.12.1997.-31.12.2028.; 998 Orvego (dimetomorf, ametokradin), odobren 12.09.2016.-31.07.2028.; 1013 Sphinx Extra 685 WDG (dimetomorf, folpet), odobren 05.10.2016.-31.07.2024.; 1276 Metomor F (dimetomorf, folpet), odobren 28.02.2020-31.07.2028.; 1313 Diflunova (dimetomorf, fluazinam), odobren 25.09.2020.-31.07.2028. Nisu odobreni: Acrobat MZ WG odobrenje isteklo 04/07/2021; Cabrio Team (Dimetomorf i piraklostrobin) nije odobren..
- PubChem 2023. Dimethomorph
- PPDB Pesticide Properties Database University of Herfordshire. 2023. Dimethomorph
- Böhma, F., Bischoff, G., Zebitz, C.P.W., Rosenkranz, P., Wallner, K. 2018. Pesticide residue survey of pollen loads collected by honeybees (Apis mellifera) in daily intervals at three agricultural sites in South Germany. PLoS One published online July 6th 2018.
- Wang, C., Zhang, Q., Wang, F., Liang, W., 2017. Toxicological effects of dimethomorph on soil enzymatic activity and soil earthworm (Eisenia fetida) Chemosphere 169 316-323
- Cycoń, M., Piotrowska-Seget, Z., Kozdrój, J. 2010. Responses of indigenous microorganisms to a fungicidal mixture of mancozeb and dimethomorph added to sandy soils. International Biodeterioration and Biogredation 64 (4) 316-323
 
DIMOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina)
EU: veljača 2024. Dimoksistrobin nije odobren (odobrenje isteklo 31.07.2023.)
Dimoksistrobin moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima, vrlo toksičan za ribe, gliste i vodene beskralježnjake; toksičan za medonosne pčele, ptice, organizme koji žive u sedimentu, alge; kod ljudi: endokrini disruptor; sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta
(Odobreni) proizvod, Hrvatska FISveljača 2024. 1 proizvod: 494 Pictor (dimoksistrobin, boskalid) odobren 29.12.2006.-31.12.2023., registracija ističe 31.01.2024., krajnji rok za primjenu zaliha 31.07.2024.
- PubChem 2023. Dimoxystrobin
- PPDB 2023. Dimoxystrobin
 
DITIANON (pripada skupini tvari quinona)
Ditianon moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; može urokovati oštećenje bubrega i jetra; ako se proguta može uzrokovati mućninu, proljev i povraćanje; štetno ako se udiše; može izazvati alergijsku reakciju na koži; može urokovati jako nadraživanje oka.
EU: veljača 2024. Ditianon odobren 01.06.2011.-31.08.2024.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 8 odobrenih proizvoda, 5 na bazi samog ditianona, 3 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 923 Faban (ditianon, pirimetanil), odobren 20.11.2015.-30.04.2029.; 930 Delan 700 WDG, odobren 01.06.2016.-31.08.2025.; 996 Delan Pro (ditianon, kalijevi fosfonati), odobren 12.08.2016.-31.08.2025.; 1196 Pergado D (ditianon, mandipropamid), odobren 28.01.2019.-31.07.2024. Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka.; 1266 Envita (prije Delan SC) odobren 17.01.2020.-31.05.2025.; 1382 Alcoban, odobren 27.07.2021.-31.08.2025.; 1395 Dynamo, odobren 04.10.2021.-31.08.2025.; 1517 Ditoflo 700 WG, odobren 02.11.2022.-31.08.2025. Nije odobren: 1038 Tercel (ditianon, piraklostrobin), (01.09.2017.-31.01.2022.) autorizacija isteknuta, zadnji rok 31.07.2023.
- PubChem 2023. Dithianon
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2023. Dithianon
 
FLUDIOKSONIL (pripada skupini tvari fenipirola)
Fludioksonil moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
EU: veljača 2024.. Fludioksonil odobren 01.11.2008. - 15.06.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 10 proizvoda, 2 na bazi samog fludioksonila, 8 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 413 Maxim 025 FS, odobren 12.04.1999.-31.12.2028.; 414 Maxim Extra 050 FS (fludioksonil, difenoconazole), odobren 03.03.2005.-31.12.2028.; 416 Maxim XL 035 FS (fludioksonil, metalaxil-M), odobren 01.02.2007.-31.12.2028.; 646 Switch 62,5 WG (fludioksonil, ciprodinil) odobren 07.02.2007.-31.10.2024.; 968 Geoxe, odobren 02.05.2016.-31.12.2024.;1066 Vibrance Duo (fludioksonil, sedaxan), odobren 04.05.2017.-31.10.2024.; 1158 Difend Extra (fludioksonil, difenokonazol), odobren 11.06.2018.-31.12.2028.; 1225 Kinto Plus (fludioksonil, fluxapiroksad, tritikonazol), odobren 22.07.2019.-31.10.2028.; 1316 Vibrance Gold (fludioksonil, difenokonazol, sedaksan), odobren 06.11.2020.-31.12.2024.; 1491 Vibrance Star (fludioksonil, sedaksan, tritikonazol), odobren 22.07.2022.-31.10.2028.
- PubChem 2023. Fludioxonil
- PPDB 2023 Fludioxonil
HVAR 2023: Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 15.06.2023., analiziranog 17.07.2023., utvrđena je prisutnost Fludioksonila kod ženske osobe ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku.
 
FLUKSAPIROKSAD (pripada skupini tvari pirazoliuma)
Fluksapiroksad moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice, gliste, ribe, vodene beskralješnjake, vodene biljke, alge; donekle toksičan za medonosne pčele; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka, može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta, može uzrokovati nadraživanje oka.
EU: veljača 2024. Fluksapiroksad odobren 01.01.2013. - 31.05.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 10 proizvoda, 3 n bazi samog fluksapiroksada, 7 u kombinacijama s drugom aktivnim tvarima: 1010 Systiva, odobren 06.10.2016.-31.12.2028.; 1088 Sercadis, 24.05.2017.-31.05.2026.; 1103 Priaxor EC (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 24.10.2017.-31.01.2029.; 1195 Sercadis Plus (fluksapiroksad, difenokonazol), odobren 31.01.2019.-31.12.2028.; 1225 Kinto Plus (fluksapiroksad, fludioksonil, tritikonazol), odobren 22.07.2019.-31.10.2028.; 1388 Revystar XL (fluksapiroksad, mefentriflukonazol), odobren 22.07.2021.-31.05.2026.; 1448 Revytrex (fluksapiroksad, mefentriflukonazol), odobren 22.02.2022.-31.05.2026.; 1450 Imtrex XE, odobren 25.02.2022.-31.05.2026.; 1469 Mizona (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 06.05.2022.-31.01.2024.; 1551 Brivela (difenokonazol, fluksapiroksad) odobren 08.03.2023.-31.12.2024. autorizacija isteće, rok za prodaju zaliha 30.06.2025., rok za primjenu 30.06.2026.
-PPDB 2023. Fluxapyroxad
- PubChem 2023. Fluxapyroxad
 
FLUOPIRAM (pripada skupini tvari (pripada skupini piridin-etil-benzamida)
Fluopiram moguće nuspojave-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
EU: veljača 2024. Fluopiram odobren 01.02.2014. - 30.06.2026.
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024. : 7 proizvoda, 2 na bazi samog fluopirama, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 858 Luna Experience (fluopiram, tebukonazol), odobren 19.01.2015.-31.08.2024.; 859 Luna Privilege, odobren 09.02.2015.-31.01.2025.; 945 Velum Prime, odobren 04.02.2016.-31.01.2025.; 974 Propulse (fluopiram, protiokonazol), odobren 30.05.2016.-31.07.2024.; 1111 Ascra Xpro (fluopiram, biksafen, protiokonazol), odobren 01.12.2017.-31.07.2029; 1240 Luna Sensation (fluopiram, trifloksistrobin), odobren 09.07.2019.-31.01.2025.; 1289 Luna Care (fluopiram, fosetil), odobren 23.04.2020.-30.04.2029.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2023. Fluopyram
- Bayer Crop Science Safety Data Sheet, 2017. Luna Experience SC400
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Fluopirama u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Lunu Privilege (26/07/2019.) i Lunu Experience (14.03.2019., 10.05.2019., 24.05.2019., 18.06.2019.,26.06.2019., 26.07.2019.)
NA HVARU 2021. Fluopiram pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22.06.2021.
 
FOLPET (sintetički ftalimid)
Folpet moguće nuspojavevisoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
EU: veljača 2024. Folpet odobren 01.10.2007. - 15.02.2025.. [ECHA: odobren, PT 06 (konzervansi za gotove proizvode), 07 (sredstva za zaštitu površine), 09 (sredstva za zaštitu vlakana, kože, gume i polimeriziranih materijala)]
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024. : 19 odobrenih proizvoda, 4 na bazi samog folpeta, 15 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 264 Folpan 80 WDG, odobren 26.01.2005.-31.07.2024.; (1248 "Folpan 80 WDG", odobren 09.07.2019.-31.07.2024.;) 272 Forum Star (dimetomorf, folpet), odobren 12.12.1997.-31.12.2028.; 278 Futura 50 WP, odobren 30.01.2002.-31.12.2028.; 430 Mikal Flash (folpet, fosetil), odobren 30.11.2006.-31.12.2028.; 431 Mikal Premium F (folpet, fosetil, iprovalikarb), odobren 29.11.2007.-31.12.2028.; 489 Pergado F (folpet, mandipropamid), odobren 26.11.2007.-31.12.2028. Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.; 573 Folpan Gold (folpet, metalaxil-M), odobren 15.10.2003.-31.12.2028.; 701 Universalis (azoksistrobin, folpet), odobren 21.05.2007.-31.12.2028.; 787 Momentum Trio (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 13.06.2016.-31.08.2028.; 997 Solofol, odobren 24.08.2016.-31.07.2028.; 1013 Sphinx Extra 685 WDG (dimetomorf, folpet), odobren 05.10.2016.-31.07.2024.; 1034 Fantic F, odobren 09.02.2017.-31.07.2029.; 1046 Vincare (folpet, bentiavalikarb), odobren 06.03.2017.-31.07.2028.; 1165 Magma Triple (cimoksanil, folpet, fosetil), odobren 21.06.2018.-31.08.2028.; 1276 Metomor F (dimetomorf, folpet), odobren 28.02.2020.-31.07.2028.; 1337 Actlet F (folpet, metalaxil-M), odobren 04.02.2021.-31.07.2028.; 1344 Valis F (folpet, valifenalate), odobren 03.03.2021.-31.07.2028.; 1477 Magma Triple WG (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 02.06.2022.-31.07.2028.; 1594 Afrasa Triple WG (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 07.07.2023.-31.08.2024.  165 Curzate F (cimoksanil, folpet), odobren 10.03.2006. - 24.03.2023., zadnji rok 24.03.2024. Nisu odobreni: Mikal, Folpan 50WP
Izvori- ECHA. Folpet Substance Infocard
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Folpet.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Folpet.
- United States Environmental Protection Agency 1999. R.E.D. facts. Folpet.
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Folpeta u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mikal Flash i Mikal Premium F (02/05/2019., 27/05/2019., 18/06/2019., 03/07/2019.), i Pergado F (27/05/2019.)
 
FOSETIL, FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al) Organophosphate
Fosetil-Al moguće nuspojaveotrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: (Aliette) uzrokuje jako nadraživanje oka; (Mikal) mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
EUveljača 2024. Fosetil odobren 01.05.2007. -15.03.2025.. Fosetil-Al nije na popisu dozvoljenih sredstava.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024. : 22 proizvoda, 12 na bazi samog fosetila, 10 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 15 Aliette Flash, odobren 27.11.2006.-31.12.2028.; 41 Fosbel 80 WG, odobren 13.01.2005.-31.12.2028.; 430 Mikal Flash (folpet, fosetil), odobren 30.11.2006.-31.12.2028.; 431 Mikal Premium F (folpet, fosetil, iprovalikarb), odobren 29.11.2007.-31.12.2028.; 520 Previcur Energy (fosetil, propamokarb), odobren 23.05.2007.-31.12.2028.; 523 Profiler (fosetil, fluopikolid), odobren 09.01.2008.-31.12.2028.; 787 Momentum Trio (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 13.06.2016.-31.08.2028.; 802 Azimut 80 WG, odobren 20.12.2012.-30.04.2029.; 892 Alfil, odobren 20.08.2015.-30.04.2029.; 893 Alfil WG, odobren 20.08.2015.-30.04.2029.; 992 Optix R (fosetil, spojevi bakra: tribazični bakreni sulfat) odobren 04.08.2016.-01.01.2029.; 1165 Magma Triple (cimoksanil, folpet, fosetil), odobren 21.06.2018.-31.08.2028.; 1261 Kilate WG, odobren 18.12.2019.-30.04.2029.; 1274 Golbex WG, odobren 26.02.2020.-30.04.2029.; 1275 Keyfol WG, odobren 27.02.2020.-30.04.2029.; 1289 Luna Care (fluopiram, fosetil), odobren 23.04.2020.-30.04.2029.; 1291 Kilate WP, odobren 02.06.2020.-30.04.2029.; 1367 Allum, odobren 10.06.2021.-30.04.2029.; 1457 Keyfol WP, odobren 18.03.2022.-30.04.2029.; 1463 Golbex WP, odobren 30.03.2022.-30.04.2029.; 1477 Magma Triple WG (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 02.06.2022.-31.07.2028.; 1594 Afrasa Triple WG (cimoksanil, fosetil, folpet), odobren 07.07.2023.-31.08.2024.  Aliette WG, Mikal nisu odobreni
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Fosetyl-Al
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Fosetyl-al
- United States Environmental Protection Agency 1991. R.E.D. facts. Fosetyl-Al
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Fosetila u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mikal Flash i Mikal Premium F (02.05.2019., 27.05.2019., 18.06.2019., 03.07.2019.), i Aliette Flash (12.04.2019.)
 
IPROVALIKARB pripada skupini tvari karbamata
Iprovalikarb mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokujer nagrizanje kože.
EU: veljača 2024. Iprovalikarb odobren 01.04.2016. - 31.03.2031.
Odobren proizvod Hrvatska FIS veljača 2024.: 1 proizvod: 431 Mikal Premium F (folpet, fosetil, iprovalikarb), odobren 29.11.2007.-31.12.2028. Melody Duo 66,8, (propineb, iprovalikarb),  Melody Duo WP 66,75 (propineb, iprovalikarb) nisu odobreni
Izvori:- ECHA. Iprovalicarb
- PubChem 2023. Iprovalicarb
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2023. Iprovalicarb
- US Environmental Protection Agency 2002. Iprovalicarb (Melody) Pesticide Tolerance 8/02.
- European Commission 2002. Review Report for the active substance iprovalicarb (working document)
- Bayer Crop Science 20.04.2005. Safety Data Sheet Melody Duo WP66,8 10XI KG FS Internation
 
KALCIJ KLORID (anorganski spoj)
Kalcij klorid moguće nuspojave: kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka.
EU: veljača 2024. Kalcij klorid nije odobren [ECHA odobren PT02 (dezinficijensi i algicidi koji nisu namijenjeni izravnoj primjeni na ljude ili životinje), 03 (veterinarska higijena) 04 (područje hrane i stočne hrane) 05 (pitka voda); PT11 konzervansi za sustave za hlađenje tekućinama i obradu (procedura za odobrenje u tijeku)]
Odobreni proizvodi:  Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda, Cuprablau Z Ultra nije odobren
- University of Hertfordshire 2023. Pesticide Properties DataBase Calcium chloride
 
KALCIJEV DIHIDROKSID (anorganski spoj)
Kalcijev hidroksid moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu.
EU: veljača 2024. Kalcijev hidroksid odobren od 01.07.2015., kalcijen dihidroksid nije na popisu dozvoljenih sredstava. [ECHA veljača 2024: odobren PT02 (dezinfeksijska sredstva i algicidi), PT03 (za veterinsarku higienu) 01.05.2018. - 30.04.2028.]
Odobreni proizvodi, veljača 2024.: EU: Bordoška juha (Bordeaux Mixture) odobren 01.01.2019.-31.12.2025.  Hrvatska FIS: Nema odobrenih proizvoda od kalcijevog hidroksida ili kalcijevog dihidroksida na popisu. Međutim proizvodi na temelju bordoske juhe su odobreni, naime (1) Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08.07.2004.-31.12.2028.; (85) Bordoška juha 20WP manica odobren 24.11.2006.-31.12.2028.
- PubChem 2023. Calcium Dihydroxide
- ECHA Infocard Calcium Dihydroxide
 
KAPTAN (pripada skupini tvari ftalimida)
EU: veljača 2024. Kaptan odobren 01.10.2007 - 15.11.2024.
Kaptan moguće nuspojave: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.; toksičan za ptice, gliste, alge i vodene beskralježnjake; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; sumnja na moguće uzrokovanje raka; smatra se da je mogući endokrini disruptor; uzrokuje nadraživanje kože i oka; može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 10 odobrenih proizvoda, 9 ba bazi samog kaptana, 1 u kombinaciji s drugim pesticidima: 112 Captan 80 WG, odobren 21.01.2008.-31.12.2028.; 113 Captan ST-S, odobren 03.02.1997.-31.12.2028.; 114 Captan WP 50, odobren 01.03.2005.-31.12.2028.; 422 Merpan 80WDG, odobren 29.04.2003.-31.12.2028. 632 Kastor, 05.12.2003.-31.12.2028.; 723 Zato Plus (kaptan, trifloksistrobin), odobren 21.01.2008.-31.12.2028.; 978 Scab 80 WG, odobren 19.05.2016.-31.07.2028.; 995 Khapo 80 WG odobren 03.08.2016.-31.07.2028.; 1022 Caption 80 WG, odobren 25.11.2016.-31.07.2028.; 1123 Scab 480 SC, odobren 23.01.2018.-31.07.2028.; 1249 "Merpan 80 WDG", odobren 08.07.2019.-31.12.2023., autorizacija istekla.
- PubChem 2023. Captan
- PPDB 2023. Captan
 
KARBENDAZIM (pripada skupini tvari benzimidamola)
Karbendazim moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; donekle toksičan za pčele; kod ljudi može uzrokovati genetska oštećenja; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa.
EU: veljača 2024. Karbendazim nije odobren
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: Nema odobrenih proizvoda, Tilt CB 187,5FW (karbendazim and propikonazol) nije odobren
- PubChem 2023. Carbendazim
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2023. Carbendazim
 
KLOROTALONIL (pripada skupini tvari kloronitrila)
Klorotalonil mogući štetni učinci: vrlo toksičan ua ribe; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice, pčele i gliste; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta; mogući karcinogen; možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; uzrokojue ozbiljno nadraživanje oka; može izazivati iritaciju dišnog sustava ako se udiše; može uzrokovati alergijsku reakciju kod kože.
EU:veljača 2024. Klorotalonil nije odobren,
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: Nema odobrenih proizvoda, Folio Gold (klorotalonil i metalaksil), autorizacija ukinuta 20.11.2019.
- PubChem 2023. Chlorothalonil
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2023. Chlorothalonil
 
KREZOKSIM-METIL (pripada skupini tvari Strobilurin)
Krezoksim metil mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za sisavce, pćele (apis mellifera), gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; izaziva iritaciju dišnog sustava, očiju i kože.
EU: veljača 2024. Krezoksim-metil odobren 01.01.2012. - 31.12.2024..
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 8 odobrenih proizvoda, 3 na bazi samog kresoksim-metila, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 633 Stroby WG, odobren 25.07.2011.-31.12.2025.; 1142 Collis (boskalid, krezoksim-metil), odobren 05.02.2018.-31.07.2028.; 1284 Sugoby, odobren 27.03.2020.-31.12.2025.; 1285 Quimera, odobren 27.03.2020.-31.12.2025.; 1293 Decibel Max (krezoksim-metil, difenokonazol) odobren 16.06.2020.-31.12.2028.; 1453 Decibel Vitis (krezoksim-metil, penkonazol) odobren 07.03.2022.-31.12.2028.; 1504 Duett Turbo (krezoksim-metil, mefentriflukonazol) odobren 22.09.2022.-31.12.2025.; 1532 Empartis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 13.12.2022.-31.07.2024., reistracija isteće, krajnji rok za prodaju 31.01.2025., krajnji rok za primjenu 31.01.2026.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Kresoxim Methyl
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Kresoxim Methyl
- Tesoriero, D., Maccagnani, B., Santi, F., Celli, G. 2003. Toxicity of three pesticides on larval instars of Osmia cornuta: preliminary results. Bulletin of Insectology 56 (1) 169-171. 21 references
NA HVARU, 2019: Poznat profesionalni proizvođač maslinovog ulja na Hvaru preporučio da se koristi Stroby (ili Nativo) u svibnju, kolovozu i studenome protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
 
MANDIPROPAMID (mandelamid)
Mandipropamid moguće nuspojave-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; može biti štetan za ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na mogućnost djelovanja na nerođeno dijete; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka; može izazivati alergijsku reakciju na koži.
EU: veljača 2024. Mandipropamid odobren 01.08.2013. - 31.12.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 6 proizvoda, 1 na bazi samog mandipropamida, 3 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 489 Pergado F (folpet, mandipropamid), odobren 26.11.2007.-31.12.2028.Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana. ; 1617 Revus, odobren 18.12.2023.-31.12.2026.; 1175 Ampexio (mandipropamid, zoxamide), odobren 14.08.2018.-01.07.2025.; 1196 Pergado D (dithianon, mandipropamid), odobren 28.01.2019.-31.07.2024Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka.; 1606 Orondis Ultra (mandipropamid, oksatiapripolin) odobren 02.11.2023.-31.12.2026.; Carial Flex (cimoksanil, mandipropramid) odobren 18.01.2024.-31.12.2026.   Pergado MZ odobren 21.05.2007.-31.12.2023., odobrenje povučeno 04.07.2021.; 571 Revus, odobren 26.11.2007.-18.12.2023., autorizacija istekla, rok
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Mandipropamid
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2023. Mandipropamid
NA HVARU Pergado se koristi pogotovo u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Pergado MZ (19.06.2019.)
 
MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata)
Mankozeb moguće nuspojave:- otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost djelovanja ne nerođeno dijete; nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće.
EU/ECHA: veljača 2024.. Mankozeb nije odobren
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024.: Nema odobrenih proizvodaCadillac 80WP, Acrobat MZ WG (mankozeb, dimetomorf), Ridomil Gold MZ pepite (mankozeb, metalaksil), Mankozeb Blue 72WG, Pergado MZ (mankozeb i mandipropramid), nisu odobreni od 04.07.2021.; Fubol Gold, Ridomil Gold MZ 68WP (mankozeb, metalaksil), Mankokal, Dithane M-45, Dithane DG, NeoTec nisu odobreni
- PubChem Open Chemistry Database. 2023
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Mancozeb
- Axelstad, M., Boberg, J., Nellemann, C., Kiersgaard, M., Jacobsen, P.R., Christiansen, S., Hougaard, K.S., Hass, U. 2011. Exposure to the widely used fungicide mancozeb causes thyroid disruption in rat dams but no behavioral effects in the offspring. Toxicological Sciences 120 (2) 439-446
- U.S. Environmental Protection Agency 2005. Mancozeb Facts - Pesticide Reregistration
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Mankozeba u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi mankozeba (26/04/2019., 10/05/2019., 26/06/2019.); Acrobat MZ (12.04.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 03.07.2019.); Pergado MZ (19.06.2019.); Ridomil Gold MZ pepite (12.04.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 19.06.2019., 03.07.2019.)
 
METALAKSIL, METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida)
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
EU: veljača 2024. Metalaksil odobren 01.07.2010. - 30.09.2026. Metalaksil-M odobren 01.06.2020.-31.05.2035.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 8 odobrenih proizvoda, 1 na bazi samog metalaksila, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima; 1 na bazi metalaksil-M-a, 4 na bazi metalaksil-M-a uz druge aktivne pesticide: 28 Apron XL 350 ES (metalaksil-M), odobren 25.07.2011.-25.07.2028.; 416 Maxim XL 035 FS (fludioksonil, metalaksil-M), odobren 01.02.2007.-31.12.2028.; 573 Folpan Gold (folpet, metalaksil-M), odobren 15.10.2003.-31.12.2023.; 1047 Ridomil Gold R (metalaksil-M, bakarni spojevi, bakarni oksiklorid), odobren 11.04.2017.-30.06.2025.; 1144 Cyclo R Liquido (metalaksil, bakarni spojevi, bakarni hidroksid), odobren 22.03.2018.-31.01.2024.; 1235 Redigo M (metalaksil, protiokonazol), odobren 12.09.2019.-31.07.2028.; 1335 Armetil 25, odobren 28.12.2020.-30.06.2024.; 1337 Actlet F (folpet, metalaksil-M), odobren 04.02.2021.-31.07.2028.
266 Fonganil Gold (metalaksil-M), odobrenje 14.12.2010.-24.03.2023. isteklo, zadnji rok 24.03.2024.; Ridomil Gold MZ pepite, odobren 24.01.2011.-24.01.2021., odobrenje povučeno 04.07.2021.; Folio Gold odobrenje povučeno 20.11.2019.; Ridomil Gold Plus 42,5 WP odobrenje povučeno 01.01.2020.; Ridomil Gold MZ 68WP, Fubol Gold nisu odobreni
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Metalaxyl-M
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Metalaxyl-M
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Metalaksila u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Ridomil Gold MZ pepite (12.04.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 19.06.2019., 03.07.2019.)
NA HVARU, 2023: Metalaksil identificiran kod žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske putem uzorka kose uzetog 25.05.2023., analiziranog u laboratoriju Kudzu Science 21.06.2023.
 
METIRAM (pripada skupini tvari karbamata)
Metiram moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
EUveljača 2024. Metiram odobren 01.07.2006.-31.01.2024. ali autorizascija istekla 28.11.2023.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 0, 101 Cabrio®Top (metiram, piraklostrobin) odobren 07.04.2011.-31.01.2024., registracija istekla, rok za prodaju 28.08.2024., krajnji rok za primjenu 28.11.2024.; 755 Polyram DF, odobren 02.02.2012.-31.01.2024., registracija istekla rok za prodaju 28.08.2024., krajnji rok za primjenu 28.11.2024.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Metiram
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Metiram
NA HVARU: Cabrio® Top se koristi u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola)
Penkonazol moguće nuspojaveotrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju gutanja; uzrokuje jako nadraživanje oka; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
EU: veljača 2024 Penkonazol odobren 01.01.2012.. - 15.10.2026.
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024: 3 proizvoda, 2 na bazi samog penkonazola: 679 Topas 100 EC, odobren 01.02.2007.-31.12.2028.; 1453 Decibel Vitis (penkonazol, kresoksim-metil) odobren 07.03.2022.-31.12.2028.; 1488 Kantarel, odobren 27.05.2022.-31.12.2028.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Penconazole
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Penconazole
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Penkonazola u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Topas (05/06/2019., 18/06/2019., 03/07/2019., 26/07/2019.)
 
PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini Strobilurina)
Piraklostrobin moguće nuspojavevrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
EU: veljača 2024. Piraklostrobin odobren 01.06.2004. - 15.09.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 9 odobrenih 3 na bazi samog piraklostrobina, 6 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 66 Bellis (boskalid, piraklostrobin), odobren 04.01.2008.-31.12.2028.; 616 Signum (boskalid, piraklostrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2028.; 901 Retengo, odobren 23.08.2015.-31.01.2029.; 1103 Priaxor EC (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 24.10.2017.-31.01.2029.; 1356 Revycare, odobren 23.09.2015.-31.01.2029.; 1462 Architect (piraklostrobin, mepikvat, proheksadion) odobren 29.03.2022.-31.12.2024.; 1469 Mizona (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 06.05.2022.-31.01.2029. 1479 Pictor Active (boskalid, piraklostrobin), odobren 09.06.2022.-31.01.2029.101 Cabrio®Top (metiram, piraklostrobin) odobren 07.04.2011.-31.01.2024., registracija istekla, rok za prodaju 28.08.2024., krajnji rok za primjenu 28.11.2024.; 1519 Insignia, odobren 03.11.2022.-31.01.2024., registracija isteče, krajnji rok za primjenu zaliha 31.07.2025.; 1038 Tercel (ditianon, piraklostrobin), odobrenje (01.09.2017.-31.01.2022.) isteklo, zadnji rok 31.07.2023.; Cabrio Team ® (piraklostrobin, dimetomorf) nije odobren;
- PubChem Open Chemistry Database, 2006 modified 2023. Pyraclostrobin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Pyraclostrobin
- Pearson, B.L., Simon, J.M., McCoy, E.S., Salazar, G., Fragola, G., Zylka, M.J. 2016. Identification of chemicals that mimic transcriptional changes associated with autism, brain aging and neurodegeneration. Nature Communications 7, 11173
- United States Centers for Disease Control and Prevention. 2008. Acute Pesticide Poisoning Associated with Pyraclostrobin Fungicide - Iowa 2007 Morbidity and Mortality Weekly Rreport 56 (51) 1343-1345
NA HVARU: Cabrio® Top se koristi u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Signum (19/06/2019.)
NA HVARU 2021. Piraklostrobin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22.06.2021.
 
PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina)
Pirimetanil moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
EU: veljača 2024. Pirimetanil odobren 01.05.2007.-15.03.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 8 proizvoda na popisu, 7 na bazi samog pirimetanila: 540 Pyrus® 400 SC, odobren 09.05.2007.-30.04.2024.; 923 Faban (pirimetanil, ditianon) odobren 20.11.2015.-30.04.2029.; 1000 Scala, odobren 12.09.2016.-30.04.2024.; 1416 Penbotec 400 SC, odobren 07.01.2022.-30.04.2029.; 1464 Avalon, odobren 12.04.2022.-30.04.2029.; 1471 Laitane, odobren 06.05.2022.-30.04.2028.; 1472 Erune 40 SC, odobren 06.05.2022.-30.04.2028.; 1493 Pretil, odobren 25.07.2022.-30.04.2024.
- PubChem Open Chemistry Database, 2023. Pyrimethanil
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2023. Pyrimethanil
- Bernabo, I., Guardia, A., Macirella, R., Tripepi, S., Brunelli, E. 2017. Chronic exposure to fungicide pyrimethanil: multi-organ effects on the Italian tree frog (Hyla intermedia). Scientific Reports 7, 6869.
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Pirimetanila u poljima, osobito vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Pyrus 400SC (26.04.2019., 10.05.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 26.07.2019., i Scala (19.06.2019.)
NA HVARU, 2023: Pirimetanil identificiran kod žene (rođ. 1975.) koja živi u blizini Vrboske putem uzorka kose uzetog 25.05.2023., analiziranog u laboratoriju Kudzu Science 21.06.2023.
 
PROPAMOKARB (pripada skupini tvari karbamata)
Propamokarb moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan.
EU: veljača 2024. Propamokarb odobren 01.10.2007.-15.06.2025.
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024. : 7 proizvoda, 4 na bazi samog propamokarba, 3 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 331 Infinito (propamokarb, fluopikolid) odobren 21.01.2008.-31.12.2028.; 520 Previcur Energy (propamokarb, fosetil) odobren 23.05.2007.-31.12.2028.; 524 Proplant, odobren 06.12.2002.-31.12.2028.; 924 Proxanil 450 SC (propamokarb, cimoksanil) odobren 04.12.2015.-31.07.2024.; 1209 Rival, odobren 28.03.2019.-31.07.2024.; 1392 Omix, odobren 20.09.2021.-31.07.2024.; 1583. Sporax odobren 12.07.2023.-15.06.2026.  Previcur 607SL (propamokarb hidroklorid) nije odobren
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Propamocarb
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2023. Propamocarb
- EFSA Scientific report 2006. Conclusion on the peer review of propamocarb. EFSA 78, 1-80.
 
PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojavevisoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; Mogući karcinogen (US EPA).
EUveljača 2024. Propikonazol nije odobren.
Proizvodi: Tilt 250EC, Tilt CB 187,5FW,Menara, Mantis, Banner Maxx
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024. : nema odobrenih proizvoda. Tilt 250EC, Tilt CB 175,5FW Menara, Mantis, Banner Maxx nisu odobreni
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Propiconazole
- U.S. Environmental Protection Agency, 2014. Tilt fungicide. Revised master label
NA HVARU pojedinci su upotrebljali Tilt u poljima, , osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
HVAR 2023: Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Propikonazola kod sljedećih osoba:
1.žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
2. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
3. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
4. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023.
 
PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata)
Propineb moguće nuspojavevrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
EUveljača 2024. Propineb nije odobren
ProizvodiAntracol WG 70; Antracol WP 70; Antracol Combi WP76 (propineb i cimoksanil)
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda.Antracol WG70, Antracol WP 70, Antracol Combi WP 76 nisu odobreni
- PubChem Open Chemistry Database, 2023. Propineb
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Propineb
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Propineba u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
PROTIOKONAZOL pripada skupini tvari triazolintiona
Protiokonazol mogući štetni učinci: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše.
EUveljača 2024. Protiokonazol odobren 01.08.2008.-15.08.2025.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024. : 25 proizvoda, 10 na bazi samog protiokonazola, 15 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 526 Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) odobren 16.01.2007.-31.12.2028.; 865 Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) odobren 10.03.2015.-31.08.2028.; 974 Propulse (protiokonazol, fluopiram) odobren 30.05.2016.-31.07.2024.; 987 Redigo Pro (protiokonazol, tebukonazol) odobren 18.07.2016.-31.08.2028.; 1083 Elatus Era (protiokonazol, benzovindiflupir) odobren 05.07.2017.-02.03.2024.; 1111 Ascra Pro (protiokonazol, fluopiram, biksafen) odobren 01.12.2017.-31.07.2029.; 1184 Proline, odobren 14.11.2018.-31.07.2028.; 1199 Curbatur 250 EC, odobren 20.02.2019.-31.07.2028.; 1204 Falcon Forte (protiokonazol, spiroksamin, tebukonazol) odobren 20.03.2019.-31.08.2028.; 1235 Redigo M (protiokonazol, metalaxil) odobren 12.09.2019.-31.07.2028.; 1342 Redigo FS 100, odobren 15.02.2021.-31.07.2028.; 1346 Praktis, odobren 03.03.2021.-31.07.2028.; 1373 Protendo 300 EC, odobren 16.06.2021.-31.07.2028.; 1409 Pecari 300 EC, odobren 14.09.2021.-31.07.2028.; 1419 Delaro Forte (protiokonazol, spiroksamin, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1424 Protos, odobren 10.12.2021.-31.07.2024.; 1439 Prosaro Plus (protiokonazol, spiroksamin) odobren 17.02.2022.-31.07.2027.; 1461 Univoq (protiokonazol, fenpikoksamid) odobren 21.03.2022.-31.07.2028.; 1480 Jaguar (protiokonazol, tebukonazol) odobren 31.05.2022.-31.07.2024.; 1505 Verben (protiokonazol, prokvinazid) odobren 22.09.2022.-31.07.2029.; 1534 Smaragd (protiokonazol, tebukonazol) odobren 05.01.2023.-31.07.2024.; 1539 Hilago, odobren 09.01.2023.-31.07.2024.; 1577 Pride odobren 10.07.2023.-15.08.2026.: Melvar odobren 20.11.2023.-15.08.2026; 1612 Protiostar odobren 20.11.2023.-15.08.2026.; 1482 Protiokonazol 300 EC odobren 31.03.2022.-31.07.2028. ali nije više na popisu odobrenih proizvoda u studenome 2023.
- PubChem 2023. Prothioconazole
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2023. Prothioconazole
- Zhang, Z. Du, G., Gao, B., Hu, K., Kaziem A.E., Li, L., He, Z., Shi, H., Wang, M. 2019. Stereoselective endocrine-disrupting effects of the chiral triazole fungicide prothioconazole and its chiral metabolite. Environmental Pollution, 251 30-36
- CLH Report, Proposal for Harmonised Classification and Labelling. 2018. Substance name: Prothioconazole.
- EPA 2016. Prothioconazole; Pesticide Tolerances. Federal Register, The Daily Journal of the United States Government.
 
SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina)
Spiroksamin moguće nuspojavevrlo otrovan za akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; sumnja na moguće šteno djelovanje na plodnost; možda izaziva oštećenje fetusa; (Falcon Forte) može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
EU: veljača 2024. Spiroksamin odobren 01.01.2012. - 31.05.2026.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 6 odobrenih proizvoda, 2 na bazi samog spiroksamina, 4 u kombinacijama s drugim aktivnim tvari: 960 Spirox, odobren 04.04.2016.-31.12.2024.; 1204 Falcon Forte (spiroksamin, protiokonazol, tebukonazol) odobren 20.03.2019.- 31.08.2028.; 1324 Prosper CS 300, odobren 23.11.2020.-31.12.2024.; 1419 Delaro Forte (spiroksamin, protiokonazol, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1431 Cayunis (spiroksamin, trifloksistrobin, biksafen) odobren 23.12.2021.-31.12.2024.; 1439 Prosaro Plus (spiroksamin, protiokonazol) odobren 17.02.2022.-31.07.2027. Falcon EC 460 (tebukonazol, spiroksamin) odobren 10.02.2006.-31.08.2020. odobrenje povučeno 31.08.2020.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Spiroxamine
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Spiroxamine
NA HVARU pojedinci su upotrebljavali Falcon u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Falcon 460EC (18.06.2019., 26.07.2019.)
NA HVARU 2021. Spiroksamin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22.06.2021.
 
SUMPOR (anorganski spoj)
Sumpor moguće nuspojavenakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Sumpor sigurnosno-tehnički list (2022): Odjeljak 8,2.  Zaštita za oči i lice: Koristiti zaštitne naočale s bočnom zaštitom. Zaštita kože: zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Prikladne su rukavice za zaštitu od kemikalija ispitane prema EN 374. Preporuča se zajedno s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za posebne namjene...• vrsta materijala NBR (Nitrilni kaučuk) • debljina materijala >0,11 mm • vrijeme probijanja materijala rukavica >480 minuta (stupanj permeacije: 6).. Zaštita dišnih puteva: Zaštita dišnih puteva je potrebna pri: Dizanje prašine. Filter za lebdeće čestice (EN 143). P1 (filtrira najmanje 80 % lebdećih čestica, oznaka boje: bijela). Ograničavanje i nadzor izloženosti okoliša. Držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.
EUveljača 2024. Sumpor odobren 01.01.2010.-15.04.2025.; Vapneni sumpor (Kalcijev polisulfid) odobren 01.06.2011.-31.08.2024. Sumporna kiselina nije odobrena
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024.: 18 proizvoda: 134 Chromosul® 80, odobren 04.09.1997.-31.12.2028.; 148 Cosavet DF odobren 24.03.2004.-31.12.2028.;343 Kalinosul 80 WG odobren 13.07.2000.-31.12.2028.; 363 Kossan WG odobren 20.11.2001.-31.12.2028.; 366 Kumulus DF odobren 20.06.2006.-31.12.2028.; 636 Solfosul 80 DF odobren 07.03.2001.-31.12.2028.; 641 Sumpor SC-80 odobren 25.05.1998.-31.12.2028.; 642 Sumporno prašivo odobren 13.12.2004.-31.12.2028.; 657 Brimflo odobren 19.02.2007.-31.12.2028.; 672 Thiovit Jet odobren 06.12.2004.-31.12.2028.; 940 Sulgran odobren 03.02.2016.-31.12.2028.; 1003 Sumpor prašivo odobren 21.09.2016.-31.12.2028.; 1012 Sumpor WG 80 odobren 14.10.2016.-31.12.2028.; 1053 Microthiol Special Disperss odobren 12.04.2017.-31.12.2024.; 1420 Sumpor prašivo 98,5 DP odobren 21.02.2022.-31.12.2028.; 1466 Azumo WG odobren 06.04.2022.-31.12.2028.; 1489 Solfoxidante odobren 28.12.2021.-21.12.2028.; 1585 Visul WG odobren 17.07.2023.-31.12.2024. Sumpor micro 80WP, Sumpor močivi tiosam 80 mikro nisu odobreni
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Sulphur
- Petit, A-N., Fontaine, F., Vatsa, P., Clément, C., Vaillant-Gaveau, N. 2012. Fungicide impacts on photosynthesis in crop plants. Photosynthesis Reseach 111 (3) 315-326
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Sumpora u poljima, osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi sumpora (15.03.2019., 19.06.2019., 26.06.2019.)
 
TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola)
Tebukonazol moguće nuspojavevrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan ako se proguta; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka.
EU: veljača 2024. Tebukonazol odobren 01.09.2009.- 15.08.2026. [ECHA: odobren, PT07 (sredstva za zaštitu površine), 08 (sredstva za zaštitu drva), 10 (sredstva za zaštitu u graditeljstvu)]
Odobreni proizvodi, Hrvatska FISveljača 2024. 24 odobrenih proizvoda; 11 na bazi samog tebukonazola, 13 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 261 Folicur EW 250, odobren 17.06.1997.-31.12.2028.; 448 Mystic EC odobren 20.03.2008.-31.12.2028.; 450 Nativo 75 WG (tebukonazol, trifloksistrobin) odobren 06.03.2008.-31.12.2028.; 471 Orius 6 FS odobren 25.03.2004.-31.12.2028.; 526 Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) odobren 16.01.2007.-31.03.2028.; 858 Luna Experience (fluopiram, tebukonazol), odobren 19.01.2015.-31.08.2024.; 861 Tebusha 25% EW odobren 26.01.2016.-31.08.2028.; 865 Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) odobren 10.03.2015.-31.08.2028.; 889 Tebkin 250 EW odobren 31.08.2015.-31.08.2028.; 890 Tebu Super 250 EW odobren 31.08.2015.-31.08.2028.; 891 Tebucol odobren 31.08.2015.-31.08.2028.; 897 Magnello (difenokonazol, tebukonazol), odobren 21.09.2015.-31.12.2024.; 987 Redigo Proplant (protiokonazol, tebukonazol) odobren 18.07.2016.-31.08.2028.; 1028 Tebseme odobren 13.01.2017.-31.08.2028.; 1044 Riza odobren 01.03.2017.-31.08.2028.; 1052 Tarcza 060 FS odobren 31.03.2017.-31.08.2028.; 1126 Custodia (azoksistrobin, tebukonazol), odobren 09.01.2018.-31.08.2024.; 1131 Ulysses odobren 15.01.2018.-31.08.2028.; 1204 Falcon Forte (prothioconazole, spiroksamin, tebukonazol) odobren 20.03.2019.-31.08.2028.; 1220 Patras (azoksistrobin, tebukonazol), odobren 20.05.2019.-31.08.2028.; 1244 Zantara (tebukonazol, biksafen) odobren 31.07.2019.-31.08.2028.; 1359 Djembe (tebukonazol, bromukonazol) odobren 20.04.2021.-31.08.2028.; 1480 Jaguar (protiokonazol, tebukonazol) odobren 31.05.2022.-31.07.2024.; 1534 Smaragd (protiokonazol, tebukonazol) odobren 05.01.2023.-31.07.2024. 721 Zamir (tebukonazol, prokloraz) odobrenje 04.04.2008.-31.12.2021. isteklo, zadnji rok 30.06.2023.; Falcon EC 460 (tebukonazol, spiroksamin) odobren 10.02.2006.-31.08.2020. odobrenje povučeno 31.08.2020.
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Tebuconazole
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Tebuconazole
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Tebukonazola u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Falcon 460EC (18.06.2019., 26.07.2019.); Luna Experience (14.03.2019., 10.05.2019., 24.05.2019., 18.06.2019., 26.06.2019., 26.07.2019.), Nativo 75WG (08.03.2019., 14.03.2019., 15.03.2019., 12.04.2019., 02.05.2019., 24.05.2019., 27.05.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 19.06.2019., 03.07.2019.)
NA HVARU, 2019: reklama na kalendaru za maslinare preporučila da se koristi Nativo (ili Stroby) u svibnju, protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
HVAR 2023.  Kemijskom analizom laboratoriju Kudzu Science uzoraka kose utvrđena je prisutnost Tebukonazola kod sljedećih osoba:
1. žene ( rođ. 1964.) koja živi u Vrisniku; uzorak kose uzet 15/06/2023., analiziran 17.07.2023.
2. muškarca (rođ. 1964.) koji živi u Hvaru; uzorak kose uzet 17.06.2023., analiziran 17.07.2023.
3. muškarac (rođ. 2019.) koji živi u Pitvama, uzorak kose uzet 26.06.2023., analiziran 17.07.2023.
4. žene (rođ. 1988.) koja živi u Pitvama, uzorak kose uzet 25.05.2023., analiziran 21.06.2023
 
TRIADIMENOL (pripada skupini tvari triazola)
Triadimenol mogući štetni učinci: toksičan ua ribe, toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; poremečuje reprodukciju kod nekih vrsta riba; toksićan za vodeni okoliš; može naštetiti guštericama; može uzrokovati neurološke promjene u ponašanju štakora; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta; možda poremečuje plodnost; može naštetiti nerođenom djetetu; može naštetiti bebi koja se doji; uzrokojue nadraživanje oka; uzrokuje blagu iritaciju kože.
EUveljača 2024. Triadimenol nije odobren
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024.: nema odobrenih proizvoda. Falcon EC 460 (spiroksamin, tebukonazol, triadimenol) nije odobren
- PubChem 2023. Triadimenol
Wang, Z., Tian, Z., Zhang, W., Zhang, L., Diao, J., Zhou, Z. 2019. Stereoselective metabolism and potential adverse effects of chiral fungicide triadimenol on Eremias argus. Enironmental Science and Pollution Research 27, 7823-7834 (2020)
- PPDB Pesticide Properties Database University of Hertfordshire. 2023. Triadimenol
Walker, Q.D., Malman, R.D. 1996. Triadimefon and Triadimenol: Effects on Monoamine Uptake and Release. Toxicology and Applied Pharmacology 139 (2) 227-233
 
TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina)
Trifloksistrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka.
EU: veljača 2024. Trifloksistrobin odobren 01.08.2018.-31.07.2033.
Odobreni proizvodi, Hrvatska FIS veljača 2024.: 6 odobrenih proizvoda, 1 na bazi samog trifloksistrobina, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 450 Nativo 75 WG (tebukonazol, trifloksistrobin) odobren 06.03.2008.-31.12.2028.; 723 Zato Plus (kaptan, trifloksistrobin- napomena: sumnja na moguće uzrokovanje raka), odobren 21.01.2008.-31.12.2028.; 765 Zato 50 WG, odobren 04.07.2012.-04.07.2024.; 1240 Luna Sensation (fluopiram, trifloksistrobin), odobren 09.07.2019.-31.01.2025.; 1419 Delaro Forte (protiokonazol, spiroksamin, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1431 Cayunis (trifloksistrobin, spiroksamin, biksafen) odobren 23.12.2021.-31.12.2024. Fandango EC200 nije odobren
- PubChem Open Chemistry Database. 2023. Trifloxystrobin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2023. Trifloxystrobin
- Junges, C.M., Peltzer, P.M., Lajmanovich, R.C., Attademo, A.M., Cabagna Zenklusen, M.C., Basso, A. 2012. Toxicity of the fungicide trifloxystrobin on tadpoles and its effect on fish-tadpole interaction. Chemosphere 87 1348-1354.
NA HVARU pojedinci su koristili sredstva na bazi Trifloksistrobina u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Nativo 75WG (08.03.2019.,  14.03.2019.,  15.03.2019.,  12.04.2019., 02.05.2019.,  24.05.2019.,  27.05.2019.,  05.06.2019.,  18.06.2019.,  19/06/2019.,   03.07.2019.)
2019Reklama na kalendaru za maslinare na Hvaru preporučila da se koristi Nativo (ili Stroby) u svibnju, protiv paunovog oka (spilocaea oleagina Cast.)
NA HVARU 2021. Trifloksistrobin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22.06.2021.

4. LIMACID (MOLUSKICID)ECHA kôd odobrenja PT16 (za puževe, puževe golaće i druge bezkralježnjace)

METALDEHID
Metaldehid mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
EU: veljača 2024.. Metaldehid odobren, 01.06.2011.-31.08.2026. ECHA veljača 2024.: nije odobren
Proizvodi: Pužomor, Pužocid, Gardene. (U kombinaciji sa carbarylom: Lily Miller Slug, Snail and Insect Killer Bait, Ortho Bug-Geta Plus). ECHA: nema odobrenih proizvoda
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024, 6 odobrenih proizvoda: 284 Gardene, odobren 10.04.2006.-31.12.2028.; 534 Pužocid, odobren 08.12.1999.-31.12.2028.; 535 Pužomor, odobren 12.01.2005.-31.12.2028.; 1246 Metarex Inov, odobren 08.08.2019.-31.05.2024.; 1290 Ecometal, odobren 20.04.2020.-31.05.2024.; 1340 Plantella Arion +, odobren 08.01.2021.-31.05.2024.
MIZ: Pužomor nije odobren
- PubChem Open Chemistry Database, 2023. Metaldehyde.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database updated 2023. Metaldehyde.
KORIŠTEN NA HVARU: Pužomor se koristi već godinama na veliko u vrtovima i poljima, i svake godine je uzrok smrti brojnih pasa i mačaka, slučajno ili namjerno.
 
5. RODENTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT14, rodenticidi
 
ALUMINIJEV FOSFID insekticid, akaricid, rodenticid, fumigant
Aluminijev fosfid moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. U dodiru s vodom oslobana zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti. Smrtonosno ako se proguta ili se udiše. Otrovno u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.
EU: veljača 2024.  aluminijev fosfid odobren 01.09.2009.-31.11.2026.; ECHA veljača 2024.: odobren PT14 (rodenticidi) 01.09.2011.-31.07.2024.; odobren PT18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) 01.02.2012.-31.07.2024.; odobren PT20 (za suzbijanje drugih kralježnjaca) 01.07.2015.-30.06.2025.
Odobreni proizvodi: ECHA, veljača 2024.: PT14 10 autorizacija; PT18 3 autorizacije; PT20 1 autorizacija;; (zahtjevi za obnavljanje odobrenja u tijeku u svim kategorijama). Hrvatska FIS, veljača 2024., 7 odobrenih proizvoda (opis, insekticidi): (491) Phostoxin kuglice 15.09.2005.-31.12.2028.; (492) Phostoxin pelete 20.06.2005.-31.12.2028.; (493) Phostoxin tablete 30.08.2005.-31.12.2028.; (1343) Gastoxin Pellet 16.02.2021.-31.08.2028.; (1529) Quickphos 3G Tablets 08.03.2023.-31.08.2024.; (1564) Quickphos 0.6 G Pellets 03.05.2023.-31.08.2024. (1587) Quickphos Bags odobren 08.08.2023.-31.08.2024. MIZ (kolovoz 2022.) nema odobrenih proizvoda
- PubChem 2023: Aluminium Phosphide
- Gurjar, M., Baronia, A.K., Azim, A., Sharma, K. 2011. Managing aluminium phosphide poisonings. Journal of Emergencies, Trauma and Shock, 4 (3): 378-384 (Jul-Sept 2011), 82 references
- Sedaghattalab, M. 2022. Treatment of critical aluminium phosphide (rice tablet) poisoning with high-dose insulin: a case report. Journal of Medical Case Reports. 16, article number 192 (2022), 10 references
NA HVARU: U svibnju 2023.g. sumnja se da su Phostoxin kuglice korištene za trovanje mačaka u Vrboskoj.
 
BRODIFAKOUM Rodenticid - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov.
Brodifakoum mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i ptice; dugotrajni štetni učinci u vodenim okolišima; vrlo toksičan ako se proguta; uzrokuje krvarenje; može biti smrtonosan za ljude i životinje podjednako; može biti smrtonosan ako se udahne i kod kontakta sa kožom.
EU: veljača 2024. Brodifakoum nije odobren. ECHA: veljača 2024.: odobren PT14, 01.02.2012. - 30.06.2024. 
Proizvodi: Ratimor, Ridak, Delicat, Sorexa Checkatube. Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024.: 568 autorizcaije. Hrvatska FIS veljača 2024. / MIZ (kolovoz 2022.): Nema odobrenih proizvoda. Ratimor proizvodi (meki mamac, pelete, žitni mamac) nisu odobreni
Izvori:- ECHA 2019. Brodifacoum factsheet
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Brodifacoum
- PubChem, Open Chemistry Database 2023: Brodifacoum
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, 2023. Brodifacoum
NA HVARU: Brodifakoum je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. i 2018. godine.
 
BROMADIOLON. Rodenticid - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov.
Bromadiolon mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
EU: veljača 2024. Bromadiolon nije odobren od 31.05.2021. ECHA veljača 2024: Bromadiolon odobren PT14, 01.07.2011. - 30.06.2024., (zahtjev za obnovu odobrenja u tijeku)
Proizvodi: Brodilon, Ratimor wax blocks, Ratimor Bromadialone Fresh Bait, Ratimor Bromadiolone Pasta Bait, Maki, Coumarin, Tomcat, Sarakat Bromabait, Contrac, Bromone, Maki, Super-Caid 
Odobreni proizvodi: ECHA veljača 2024: 552 autorizacije; Hrvatska FIS veljača 2024.,/ MIZ kolovoz 2022.: Nema odobrenih proiuvoda. Ratimor proizvodi (meki mamac, pelete, žitni mamac), Brodilon nisu dozvoljeni
Izvori- ECHA 2019. Bromadiolone Factsheet
- ECHA (ažuriran 15.08.2018.) Bromadiolone
- PubChem, Open Chemistry Database, 2023. Bromadiolone
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, 2023. Bromadiolone
NA HVARU: Ratimor žitni mamac i paraf. blok, 2016. godine, na području Grada Hvara u svibnju i listopadu; na području Starog Grada u travnju i listopadu; na području Općine Jelsa u travnju-svibnju i listopadu. 2017. godine: oko Grada Hvara u svibnju - lipnju, te 17. i 23.11. granule 1010 kg, parafinski blokovi 172 kg.;na području Starog Grada - 787 kg- i na području Općine Jelsa - 981kg- u svibnju i studenome 2017. godine. 2018.godine, oko Grada Hvara 22.05., 03.10., granule 455 kg, parafinski blokovi 22 kg.;na području Starog Grada 22.-24.05, 02.-04.10; na području Općine Jelsa 18.-21.05., 25.09.-04.10.2018.
Ratimor je bio redovono dijeljen stanovnicima na Hvaru u celofanu sve do 2017. godine, sa upustvama unutar ambalaže. 2018. - 2020., 2021. i 2022. godine je Ratimor dijeljen u tankoj kutiji, i to bez detalnjih uputa kako se mora koristiti.
 
CINKOV FOSFID
Cinkov fosfid mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, za ptice i sisavce; kod ljudi: vrlo orovan, može biti smrtonosan ako se proguta; može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa.
EU: veljača 2024. Cinkov fosfid odobren 01.05.2011.-31.07.2024. ECHA, veljača 2024.: nije odobren
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024: 2 odobrena proizvoda: 1296 Arvalin odobren 25.06.2020.-30.04.2025.; 1362 Ratron GL, odobren 30.04.2021.-31.07.2025. MIZ (kolovoz 2022.) nema odobrenih proizoda.
- PubChem 2023: Zinc phosphide, Billy.
- Pesticides Properties Database 2023: Zinc Phosphide (Zincphos, Zinc Diphosphide)
 
6. HERBICIDI. (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide, nisu biocidi)
 
DIFLUFENIKAN pripada grupi: karboksamid
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za alge i organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; štetan za ribe, gliste i ptice; može biti štetan za pčele; kod ljudi: mogući ometač reprodukcije i razvoja; uzrokuje nadraživanje oka; možda uzrokuje nadraživanje u disnom sustavu.
EU: veljača 2024. Diflufenikan odobren 01.01.2008.-15.01.2026..
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024: 11 odobrenih proizvoda, 1 na bazi samog diflufenikana, 10 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 771 Tornado Forte (klorotoluron, diflufenikan) odobren 03.05.2015.-31.12.2028.; 1004 Alister New (diflufenikan, iodosulfuron, mesosulfuron, mefenpir) odobren 28.09.2016.-31.12.2024.; 1162 Fuga Delta (diflufenikan, flufenacet) odobren 21.06.2016.-31.12.2028.; 1216 Legacy Plus (klorotoluron, diflufenikan) odobren 15.04.2019.-31.12.2024.; 1231 Jura EC (diflufenikan, prosulfukarb) odobren 07.08.2019.-31.12.2028.; 1262 Xinia (diflufenikan, flufenacet, metribuzin) odobren 02.01.2020.-31.07.2028.; 1334 Lector Delta (diflufenikan, florasulam) odobren 05.01.2021.-31.12.2025.; 1385 Flash 500 SC, odobren 27.07.2021.-31.12.2024.; 1474 Arnold (diflufenikan, flufenacet) odobren 10.05.2022.-31.10.2028.; 1596 Carmina Forte (klorotoluron, diflufenikan) odobren 19.09.2023.-31.10.2024.; 1623 Collector (diflufenican, aclonifen) approved 29.01.2024-15.01.2027.
PubChem 2023. Diflufenican
PPDB 2023. Diflufenican
Ciarlo, T.J., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Schmehl. 2012. Learning Impairment in Honey Bees Caused by Agricultural Sparay Adjuvants. PLoS One 7 (7) e40848.
 
GLIFOSAT pripada grupi: fosfonoglicina
Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je (uključujući široko korišten Roundup / Cidokor) zabranjeno u EU u 2016. godini.
Cidokor korišten u polju. Foto: Frank Verhart
Sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude:
- karcinogen;
- neurotoksičan;
- genotoksičan;
- doprinosi rezistenciji na antibiotik;
- utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane;
- ometač endokrinog sustava;
- oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu;
- doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.
Detaljnu prezentaciju dokaza o potencijalnim štetnim učincima glifosata možete pronaći ovdje.
EU: veljača 2024.. Glifosat odobren 16.12.2017. - 15.12.2033. (odobren i već 2001)
Proizvodi: Cidokor/Roundup, Cidokor Max, Cidokor Plus, Ouragan/Touchdown, Herkules, Herkules 480SL, Herkules Super, Glyfos, Oxalis, Roundup Bioactive, Roundup Rapid, Boom Efekt itd.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024: 26 odobrenih proizvoda, 24 na bazi samog glifosata, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 758 Boom Efekt, odobren 01.03.2012.-01.03.2029.; 902 Cidokor Plus, odobren 24.11.2015.-15.12.2028.; 907 Roundup Rapid, odobren 24.11.2015.-15.12.2028.; 921 Satelite, odobren 12.11.2015.-15.12.2028.; (1023 Catamaran 360, odobren 05.12.2016.-15.12.2024) 1562 Catamaran 360 odobren 24.04.2023.-15.12.2024.); 1048 Glifokor 360 TF, odobren 22.02.2017.-15.12.2028.; 1050 Herkules, odobren 22.02.2017.-15.12.2028.; 1106 Karda, odobren 16.11.2017.-15.12.2028.; 1152 Resolva 24H, odobren 10.04.2018.-18.12.2028.; 1154 Glyfoon 480, odobren 24.04.2018.-15.12.2028.; 1292 Galaxia Max (glifosat, MCPA), odobren 24.04.2020.-15.12.2028.; 1297 Total Up, odobren 26.06.2020.-15.12.2028.; 1401 Glyphogan, odobren 03.11.2021.-15.12.2028.; 1438 Rodeo Plus, odobren 17.02.2022.-15.12.2024.; 1449 Coctel Gold (glifosat, MCPA), odobren 18.02.2022.-31.10.2028.; 1459 Singlif, odobren 16.03.2022.-15.12.2024.; 1512 Glister Ultra, odobren 21.10.2022.; 15.12.2023.; 1523 Nasa, odobren 11.11.2022.-15.12.2024.; 1533 Barbarian Xtra 610, odobren 02.01.2023.-15.12.2024.; 1535 Gallup Super 480, odobren 05.01.2023.-15.12.2024.; 1565 Roundup Biactive odobren 25.04.2023.-15.12.2024.; (751 Ouragan System 4, odobren 24.01.2012.-24.01.2024.); 1567 Halvetic odobren 19.05.2023.-15.12.2024.; 1573 Ouragan System 4, odobren 21.04.2023.-15.12.2028.; 1575 Roundup Fuure odobren 15.06.2023.-15.12.2024.; 1593 Tartan Super 360 odobren 13.07.2023.-15.12.2024.; 1605. Clinic Xtreme odobren 15.09.2023.-15.12.2024.
Odobrenje povučeno: (742) "Glyphogan", odobren 29.11.2011.-0Neopitroid Premium korišten 2022.god. 3.11.2021. zadnji rok 03.05.2023.; (751) "Ouragan System 4" krajnji rok 21.06.2023.; (857) Cidokor Max, odobren 09.06.2015.-01.03.2022. zadnji rok 01.09.2023.; (993) Chikara Duo (glifosat, flazasulfuron) odobren 09.08.2016.-01.03.2022. zadnji rok 01.09.2023.; (1024) Total TF odobren 05.12.2016.-01.03.2022. zadnji rok 01.09.2023.; (1128) Gallup Super 480 odobren 07.02.2018.-05.01.2023. zadnji rok 05.07.2024.; (1136) Barbarian Xtra 610 odobren 27.02.2018.-02.01.2023. zadnji rok 02.07.2024. Nisu odobreni:  Glyfos, Herkules 480 SL Herkules Super, Oxalis nije odobren od 16.12.2018., Cidokor. (977) Roundup Bioactive, je bio odobren 01.07.2016.-15.12.2023 ali nije više na popisu u linpju 2023.g.
NA HVARU herbicidi na bazi glifosata poput Cidokora, Ouragana, Oxalisa i Boom Efekt-a se koriste intenzivno u mnogim poljima i vrtovima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2021. NA HVARU. Glifosat pronađen u uzorku kose preuzet u veljači 2021. od mještanke iz Pitava
 
ISOPROTURON - urea herbicid, fenilurea herbicid
EU: veljača 2024. dozvola istekla 30.06.2016., Isoproturon zabranjen od 2017.god. [ ECHA: veljača 2024. Početni zahtjev za odobrenje u postupku (PT07, konzervansi za film) i PT10 (konzervansi za građevinske materijale) ]
Isoproturon moguće nuspojaveOdgovarajuće H oznake: H351: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H373: Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Još kod ljudi: endokrini disruptor; mogući ometač reprodukcije i razvoja; uzrokuje nadraživanje oka i kože.
FIS veljača 2024. / MIZ (kolovoz 2022.): nema odobrenih proizvoda
Izvori:
Leoci, R. Ruberti, M. 2020. Isoproturon: A Controversial Herbicide Hard to Confine in a Global Market. Journal of Sustainable Development vol. 13 no. 6.
NA HVARU 2023. Kemijskom analizom laboratorija Kudzu Science uzorka kose uzetog 26.06.2023., analiziranog 17.07.2023., utvrđena je prisutnost Isoproturona kod ženske osobe ( rođ. 1988.) koja živi u Pitvama.:
 
KLOROTOLURON (KLORTOLURON na popisu FIS-a)  pripada grupi: urea
EU: veljača 2024. Klorotoluron odobren 01.03.2006.-15.08.2026.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024, klortoluron na popisu): 4 proizvoda na popisu, 1 na bazi samog klorotolurona, 3 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 771 Tornado Forte (klorotoluron, diflufenikan) odobren 03.05.2015.-31.12.2028.; 928 Tolurex 50 SC, odobren 25.09.2015.-31.10.2028.; 1216 Legacy Plus (klorotoluron, diflufenikan) odobren 15.04.2019.-31.12.2024.; 1596 Carmina Forte (klorotoluron, diflufenikan) odobren 19.09.2023.-31.10.2024.
PPDB 2023. Chlorotoluron
PubChem 2023. Chlorotoluron
NA HVARU 2021: Klorotoluron pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima. Uzorak preuzet 22.06.2021.
 
PENDIMETALIN pripada grupi: dimitroaniline
EUveljača 2024. Pendimetalin odobren 01.09.2017.-30.11.2024.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
Odobreni proizvodi: Hrvatska FIS veljača 2024: 7 odobrenih proizvoda, 5 na bazi samog pendimetalina, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 949 Dost 330 EC odobren 01.09.2016.-01.09.2024.; 982 Sharpen 330 EC odobren 16.06.2016.-01.09.2024.; 983 Pendus 330 EC odobren 28.06.2016.-01.09.2024.; 1498 Penter (pendimethalin, terbutilazin) odobren 10.08.2022.-30.11.2025.; 1516 Bismark (pendimethalin, klomazon) odobren 06.04.2022.-31.10.2028. 1547 Stomp Aqua odobren 27.02.2023.-30.11.2025.; 1568 Pendifin odobren 25.05.2023.-30.11.2025.
Odobrenje povučeno: (806) Wing P (pendimethalin, dimethenamid-P) odobren 24.02.2015.-01.03.2022., zadnji rok 01.09.2023.; (913) "Stomp Aqua", odobren 22.10.2015.-27.02.2023. zadnji rok 27.08.2024.
Pesticide Properties Database 2023. Pendimethalin
New Jersey Department of Health. 2017. Pendimethalin: Hazardous Substance Fact Sheet.
Beyond Pesticides/NCAMP 2007. Factsheet. Pendimethalin
NA HVARU 2021: Pendimetalin pronađen u uzorku prašine iz jedne kuće u blizini vinograda u Svirčima - uzorak preuzet 22.06.2021.
 
Informacije ažurirane u veljači 2024.godine.
Prijevodi: Ivana Župan, Josip Vlainić i dr.
 
Naša istraživanja oko pesticida traju već godinama. Navedene informacije su točne i ispravne ukoliko znamo. Ako primećujete greške ili imate informaciju koja bi mogla biti korisna za ovaj tekst, molimo da nas kontaktirate putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
Možete provjeriti podatke i nači najnovije informacije o statusu pesticida ne sljedećim linkovima:
   Pesticidi Europa (Proizvodi „za zaštitu bilja“): EU Pesticides Database (Baza podataka o pesticidima);
   Hrvatski Fitosanitarni Zavod (FIS): https://fis.mps.hr/trazilicaszb/
   Biocidi, Europa: European Chemicals Agency- ECHA (Europska agencija za kemikalije);
   Ministarstvo zdravstva RH (MIZ): Registar biocidnih pripravaka – kolovoz 2022.
:
 
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

Novosti: Ekologija.hr

Izvor nije pronađen

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

  • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

  • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

  • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

  • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

  • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.