Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

Objavljeno u Opasni otrovi!

Kemijski pesticidi koje koriste privatnici i / ili lokalne vlasti na Hvaru, i mogući štetni učinci spomenutih otrova po stručnoj literaturi i prema informaciji u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS), u kojem portalu je popis svih dozvoljenih pesticida u Republici Hrvatskoj.

Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja Foto: Vivian Grisogono
Kod svakog otrova ćemo identificirati slijedeće:
- tip otrova,
- poznati mogući štetni učinci,
- status odobrenja EU,
- uobičajeni proizvodi koji sadrže aktivni sastojak i
- znanstvene i službene informacije o samom otrovu.
 
Za provjeriti status bilo kojeg proizvoda možete se obratiti EU Bazi Podataka o Pesticidima. Međutim nije uvijek u skladu sa bazom od Europske agencije za kemikalije (European Chemicals Agency - ECHA) na kojoj su bilježena odobrenja aktivnih tvari i proizvoda. Web stranica ECHA-e je primarni izvor informacija o zakonima koji reguliraju pesticide i njihove postupke odobravanja. Ovdje možete provjeriti popis tvari koje su odobrene ili se njihovi učinci ispituju, upisivanjem naziva aktivnog sastojka u polje s oznakom "Naziv Supstance" ("Substance Name") ili upisivanjem naziva pesticidnog proizvoda u polje s oznakom "Naziv proizvoda" ("Product Name"), onda kliknite 'search'. Ako je predmet na popisu, detalji će se pojavit (u žutoj boji) ispod, na dnu stranice od tražilice.
Napomena: u našem tekstu, DDD znaći program Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, odnosno državni program za suzbijanje neželjene organizme, insekte i druge štetnike.
 
INSEKTICIDI.- ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)
ABAMEKTIN (Avermektin B1a i B1b u kombinaciji; vidjeti Emamektin). Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Akaricid i insekticid, regulator rasta.
Moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, akvatične organizme, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta i udiše, i kroz dodir; poremećuje plodnost kod muškaraca; može naškoditi nerođenom dijetetu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti; uzrokuje štetu neurološkom sustavu, npr. podrhtavanje i ataksija; uzrokuje poteškoće sa disanjem, nadraživanje oka i kože.
EU: odobren 01/05/2009 - 30/04/2020. ECHA: odobren PT18 01/07/2013 - 30/06/2023
Proizvodi: Vertimec 018EC, Kraft 18EC, Apache. ECHA odobreni proizvodi: BAYGON BAITS, Baygon Esca Scarafaggi, Raid baits, Raid Roach Bait, RAID Klopka za Žohare itd.
Izvori:
- ECHA 2019. Abamectin Factsheet
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Abamectin
- PubChem Open Chemistry Database. 2006, updated 2019. Abamectin
- University of California, Statewide Integrated Pest Management Program. Abamectin
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Vertimec 018EC i Kraft 18EC (10.05.2019., 19.06.2019.).
 
ACETAMIPRID. Neonikotinoid
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom ili propikonazolom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože
EU: Odobren. ECHA: Odobren, PT18, 01/02/2020 - 31/01/2027.
Proizvodi: Mospilan 20SP, Mospilan 20SG, Acelan 20SP, Volley, Wizzaard, Macho 60FS ECHA: Nema odobrenih proizvoda (06.05.2019., 07.11.2019.)
Izvori:
- ECHA 2019. Acetamiprid Factsheet.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005, updated 2019. Acetamiprid
- Cayman Chemical 2018. Safety Data Sheet: Acetamiprid
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Acetamiprid
- Iwasa, T., Motoyama, N., Ambrose, J.T., Roe, R.M. 2004. Mechanism for the differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honey bee, Apis mellifera. Crop Protection 23: 371-378
KORIŠTEN NA HVARU: uzgajivači povrća upotrebljavaju Mospilan 20SP (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mospilan 20SP (24.05.2019., 14.06.2019., 19.06.2019., 26.06.2019.).
 
ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci:
- vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; štetan ako se udiše, može nadražiti dišni sustav; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
EU: Odobrenje 01.03.2005 istječe 31.10.2018. ECHA: odobren, PT18, 01.07.2016. - 30.06.2026. 
Proizvodi: Fastac EC, Antec, Contest, Fedona, Littac, Tenopa. ECHA: Dozvoljeni proizvodi, 12.08.2019, 07.11.2019: (u nekim zemljama ali ne u Hrvatskoj): Canasta 1.5SC, Fendona 1.5SC, Littac, Pamova 1.5SC, Cardamon &SC, DigrainAC Inastro &SC, Olimero 6SC
Izvori:
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Alpha-cypermethrin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Alpha-cypermethrin.
- El Okda, E-S., Abdel-Hamid, M. A-A., Hamdy, A.M. 2017. Immunological and genotoxic effects of occupational exposure to alpha-cypermethrin pesticide. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. Vol 30 (4) 603-615.
- Bej, S., Mukherjee, D., Saha, N.C. 2015. Acute toxicity of alpha-cypermethrin to oligochaete worm, Branchiura sowerbyi (Beddard 1982) along with their behavioural responses. International Journal of Scientific Research. 1:12, 325- 326.
- Wast, N., Gupta, A.K., Prakash, M.M., Gaherwal, S. 2014. Toxic Effect of Alphamethrin 10 EC on Freshwater Fish, Poecilia reticulata (Peters, 1859). World Applied Sciences Journal 30 (6): 782-786.
- Kemabonta, K., Akinhanmi, F.O. 2013. Toxicological Effects of Chlorpyrifos, Dichlorvos and Alpha Cypermethrin on Adult Albino Mice, Mus Musculus. Production, Agriculture and Technology. 9 (2): 1-17.
- Sarikaya, R., 2009. Investigation of Acute Toxicity of Alpha-Cypermethrin on Adult Nile Tilapia (Oreochromos niloticus L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 85-89
NA HVARU: mnogi poljoprivrednici koriste Fastac EC protiv mušica, pogotovo u maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Fastac 10EC (14.06.2019. 19.06.2019.)
 
AQUATAIN AMF. Larvicid na bazi PDMS (polydimethylsiloxane)
Stvori tanki sloj silikona na površini vode koje sprečava normalan razvoj juvenilnih stadija komaraca (ličinki i kukuljica)
Mogući štetni učinci: uzrokuje štetu kod neciljanih organizama
EU: oslobođen od registracije pri Europskoj Komisiji, zbog način djelovanja.
Opis proizvoda: Aquatain AMF
NA HVARU: DDD program, 2017: oko Staroga Grada 9L, 23.-25.05.; oko Jelse 16L, 19.-22.05.2017.
 
AVERMEKTIN (vidjeti Abamektin, Emamektin benzoat)
 
AZAMETIPOS. Organofosfat, namijenjen za uporabu na ciljana područja a ne za prskanje u zraku; uglavnom se koristi protiv muha u zatvorenim prostorima, na konjima, govedima, svinjama i pilićima.
Mogući štetni učinci:
- vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne; može uzrokovati glavobolje, slabost, nervozu, znojenje, povraćanje i poteškoće s gutanjem; izloženost visokim razinama može uzrokovati mišićno trzanje, bolove u očima, nerazgovijetan govor, koliku, hiper-salivaciju, poteškoće sa srcem, poteškoće sa disanjem, grčeve i padanje u nesvijest; također u kontaktu sa očima ili kožom izaziva njihovu iritaciju
EU, ECHA: Nije odobren. Hrvatska: Muhomor nije na popisu dozvoljenih pesticida
Proizvodi: Muhomor, Salmosan, Alfacron 10, Alfacron Plus, Snip Fly Bait. ECHA: Nema odobrenih proizvoda (06.05.2019., 07.11.2019.) Hrvatska: Muhomor nije na popisu dozvoljenih pesticida
Izvori:
- Pub Chem: Compound summary for CID 71482, Safety and Hazards
- European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 1999. Azamethiphos, Summary Report.
- Scottish Environment Protection Agency. Azamethiphos. Scottish Pollutant Release Directory.
- University of Hertfordshire. Azamethiphos. Veterinary Substances Database.
- Pesticides Action Network (PAN) Europe. 2006. What substances are banned and authorized in the EU market?
- Muhomor. 2017. Muhomor je insekticid topiv u vodi. Djelatna tvar: Azametifos u koncentraciji 10%. Genera, Jedna komapnija za Jedno zdravlje.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Azamethiphos
NA HVARU, DDD program: 2017. Muhomor (uz Microfly) - oko Grada Hvara 40,5 kg, 20.06, 13.07, 11.08, 28.09, 12.10; u Starom Gradu i okolnim selima - 33 kg, u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017.godine; u Općini Jelsa su Muhomorom - 31,5 kg - (uz Microfly) obrađeni kontejneri za odvoz smeće i tretirano je smetlište, u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine. 2018. Muhomor: na području Grada Hvara 9 kg 24.07, 16.08, 04.09.; na području starog Grada 13 kg, 03.07., 25.07., 15.08., 06.09.2018.
Po Programu mjera i Provedbenom planu (DDD) od Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, organofosfati nisu bili na popisu odobrenih pesticida 2017.ni 2018. godine, međutim je Muhomor ipak korišten na Hvaru.
 
BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (Bti). Bakterija tla.
Mogući štetni učinci:
- mogući uzročnik problema sa reprodukcijom ptica; dugoročna uporaba možda uzrokuje gubitak biološke raznolikosti u okolišu; može uznemiriti važne močvarne organizme; može izazvati iritaciju očiju i kože kod ljudi i životinja; može biti štetan ako se udiše.
Proizvodi: Baturad, Aquabac©, Teknar©, Bactimos© i Vectobac©.
EU: Odobren 01.05.2009, istječe 30.04.2019, krajni rok 30.04.2020. ECHA: odobren, PT18, 01.10.2013. - 30.09.2023.
Izvori:
- Washington State Department of Health. Mosquito Larvicide - Bti.
- Poulin, B., Lefebre, G., Paz, L., 2010. Red flag for green spray: adverse trophic effects of Bti on breeding birds. Journal of Applied Ecology. Vol.47, Issue 4, 884-889.
- Maletz, S., Wollenweber, M., Kubiak, K., Müller, A., Schmitz, S., Maier, D., Hecker, M., Hollert, H.. 2015. Investigation of potential endocrine disrupting effects of mosquito larvicidal Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) formulations. The science of the total environment. Vol.536, 729-738.
NA HVARU, DDD program: Oko Grada Hvara 2017 22.09, 2018, 19.09., ULV dezinsekcija borova (3ha) sa Baturadom protiv gusjenica borovog prelca, količina pesticida 600 litara svake godine.
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Baturad WP (14.06.2019.)
 
CARBARYL (KARBARIL). Karbamat
Mogući štetni učinci:
- vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme, gliste; vrlo otrovan za sisavce, može biti smrtonosan kako za životinje tako i za ljude; mogući ljudski kancerogen; kod ljudi može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava i inhibiciju kolinesteraze; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju, suze, i zamućen vid u očima, te iritaciju kože; može uzrokovoati znojenje, slabost mišića, mišićno trzanje, glavobolje, oštećenje pamćenja, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, podrhtavanja, konvulzije, cijanozu, slinjenje i iscjedak iz nosa.
EU, ECHA, Hrvatska: Nije odobren
Proizvodi: Sevin. U kombinaciji sa limacidom Metaldehydom: Lily Miller Slug, Snail and Insect Killer Bait, Ortho Bug-Geta Plus. ECHA: nema odobrenih proizvoda (06.05.2019.).
Izvori:
- University of Hertfordshire PPDB, updated 2018. Carbaryl.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005, updated 2019. Carbaryl.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2016. Carbaryl Factsheet.
Izvori:- Radivojević et al. 2011. Effect of chemical and hand thinning young apple tree on yield and fruit quality. 46. hrvatski i 6. Međunarodni Simpozij Agronoma, Opatija Hrvatska, str 1044-1047.
- Jašarović, T.L. dipl.ing.agr. 2013. Prorjeđivanje plodova. Na web stranici Ministarstva Poljoprivrede
 
CIPERMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
EU odobren 01.03.2006, isteklo 31.10.2018. Cipermetrin je ponovno odobren provedbom Uredbom Komisije 2018/1130 (13.08.2018), međutim samo uvjetno i evaluacija još traje, najmanje do kraja 2018.god. Korištenje cipermetrina za zamagljivanje nije dozvoljeno. ECHA: odobren, PT18, 01.06.2020 - 31.05.2030. 24.10.2018., 07.11.2019. bilo je 100 proizvoda na osnovi cipermetrina, a svi su za zaštitu drva (wood preservatives), niti jedan za korištenje u zraku, odnosno za zamagljivanje.
Proizvodi: Cipex, Microfly, Cymina Ultra, Ammo, Cymbush, Demon, Raid Ant Killer, Hot-Shot Fogger, Raid Wasp and Hornet Killer. ECHA: nema dozvoljenih insekticidnih proizvoda na popisu (06.05.2019., 07.11.2019.).
Izvori:
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Cypermethrin
-TOXNET Toxicology Data Network (U.S.National Library of Medicine). 1986, updated 2012. Cypermethrin.
-Extension Toxicology Network, (Extoxnet). 1993. Pesticide Information profile: Cypermethrin. (Pesticide Information Project, Cornell University)
-PubChem Open Chemistry Database. 2005. Cypermethrin.
-Aggarwal, P., Jamshed, N., Ekka, M., Imran A. 2015. Suicidal poisoning with cypermethrin: A clinical dilemma in the emergency department. Journal of Emergencies, Trauma and Shock. 8:2 123-125.
-U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs. 2016. Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential. Annual Cancer Report.
NA HVARU, DDD program: Cipex 10E, Microfly, (uz Permex 22E), korišteni su za akcije adulticidne dezinsekcije: 2016., u Gradu Hvaru i okolini, u lipnju, srpnju (x2), kolovozu i listopadu 2016.godine; u Starom Gradu i okolini, u lipnju, srpnju i kolovozu 2016.godine; u Općini Jelsa, u srpnju x2 i kolovozu 2016. godine. 2017., Cipex 10E (uz Permex 22E) oko Svete Nedjelje u lipnju, srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu 2017. godine.; u Starom Gradu i okolini - 8L - u svibnju, srpnju, kolovozu, rujnu 2017.godine; u Općini Jelsa - 10L-, u srpnju, kolovozu, rujnu 2017. godine. Microfly - 7kg- (uz Muhomor) korišten je protiv muha oko kontejnera i na smetlištima u Starom Gradu i okolini i u Općini Jelsa - 5 kg - u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine. 2018., Grad Hvar, Cipex, 03.07., 04.09., 19.09., 18.10., 13L; Microfly 03.07., 25.07., 16.08., 04.09., 19.09., 10,5L. Stari Grad, 26.09., 15.08., 06.09., Cipex 2L, Microfly 3L; Jelsa 25.07., 14.08. i 05.09.2018., Cipex 3L, Microfly 4L.
 
DELTAMETRIN. Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci:
- otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo orovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
EU: Odobren: 01/1172003, isteklo 31.10.2018, krajni rok produžen do 31.10.2019. ECHA: odobren, PT18, 01.10.2013 - 30.09.2023.
Mnogi insekticidi bazirani na deltametrinu odobreni su ili ponovno odobreni na listi odobrenih proizvoda Europske Agencije za Kemikalije 26. listopada 2018. godine, ali popis nije uključivao niti jedan od slijedećih obično reklamiranih proizvoda, iako je nekoliko slično nazvanih Raid-ovih proizvoda bilo na listi kao odobreno.
Proizvodi: Butoflin, Crackdown, Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci Plus, Raid Max Bug Killer, Raid Max Spider and Scorpion Killer,
Izvori:
- ECHA (updated 15/08/2018) Deltamethrin
- PubChem, Open Chemistry Database. 2017. Deltamethrin.
- Dai, P-L., Wang, Q., Sun, J-H., Liu, F., Wang, X., Wu, Y-Y., Z. T. 2009. Effects of sublethal concentrations of bifenthrin and deltamethrin on fecundity, growth, and development of the honeybee Apis mellifera ligustica. Environmental Toxicology. 29-3, 644-649
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1995. Deltamethrin. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- Parasitipedia.net. Deltamethrin: Safety Summary for Veterinary Use 
NA HVARU: Deltametrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
2018: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Deltametrin (proizvode Decis 100EC, Decis 2,5EC, Scatto Rotor Super i Poleci Plus) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Scatto i Poleci Plus, (14.06.2019., 13.09.2019., 27.09.2019) te Decis i Rotor Super (14.06.2019., 19.06.2019., 13.09.2019., 27.09.2019.)
 
DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR).
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen;
EU: Odobren 01.01.2009., isteklo 31.12.2018., krajni rok produžen do 31.12.2019. ECHA: odobren, PT18, 01.02.2015. - 31.12.2025.
Proizvodi: Dimilin, Vigilante, Micromite, Flubex. ECHA: Dana 26.10.2018., 06.05.2019, 07.11.2019. godine Dimilin 5, Labyrinth + i Termigard Plus odobreni su za upotrebu do 2027. godine prema listi Europske Agencije za Kemikalije, dok Vigilante i Micromite nisu bili uključeni.
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database 2005, modified 2018: Diflubenzuron.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, updated 2018. Diflubenzuron.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Diflubenzuron
- United States Environmental Protection Agency 1997. Reregistration Eligibility Decision (R.E.D.): Diflubenzuron.
NA HVARU: Flubex je korišten za akcije larvicida 2016. godine: na području Grada Hvara u svibnju i listopadu; na području Starog Grada u travnju i listopadu; na području Općine Jelsa u travnju, svibnju i listopadu 2016. godine. 2017., Dimilin je korišten za akcije larvicida u lipnju i srpnju u Općini Jelsa u slivnicima oborinskih voda i crnim jamama). 2018., Grad Hvar, Dimilin 5,5kg, 13.06., 03.07.; Jelsa, Dimilin, 5kg, 13.06., 25.08., u slivnicima oboriskih voda u Općini Jelsa na lokaciji uz cestu prema kupalištu Soline, a u naselju Jelsa na lokaciji Parka i užeg centra.
Diflubenzuron je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. i 2018. godine. 
 
DIMETOAT. Organofosfat.
Mogući štetni učinci:
- vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
EU: Odobrenje 01.10.2007., istječe (krajni rok) 31.07.2019.. ECHA: nije odobren (06.05.2019., 07.11.2019.).
Proizvodi: Rogor 40, Calinogor, Chromogor, Cygon, Perfekthion, Fosfamid 40, Aadimethoal. ECHA: nema odobrenih proizvoda (06.05.2019., 07.11.2019.). Hrvatska: Registracija za Rogor 40, Calinogor, Chromogor, Perfekthion se ukine 30.06.2020. (Fosfamid i Aadimethoal nisu na popisu dozvoljenih pesticida)
Izvori:
- World Health Organisation 1989. International Programme on Chemical Safety: Environmental Health Criteria for Dimethoate.
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1993. Dimethoate
- Scottish Environment Protection Agency. Dimethoate.
- PubChem Open Chemistry Database 2005, modified 2008. Dimethoate. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- University of Hertfordshire 2018. Pesticide Properties Database: Dimethoate.
NA HVARU mnogi poljoprivrednici koriste pesticide na osnovi Dimetoata (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2018.: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Dimetoat (proizvode Calinogor, Chromogor, Perfekthion, Rogor 40) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Caligonor, Chromogor, Perfekthion (14.06.2019., 13.09.2019.) te Rogor 40 (14.06.2019., 19.06.2019., 13.09.2019., 27.09.2019.)
 
EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis.
Moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren (međutim Abamektin (avermektin) odobren, PT18, 01/07/2013 - 30/06/2023)
Proizvodi: Revive, Affirm, Affirm Opti, Proclaim. ECHAnema odobrenih proizvoda (06.05.2019., 07.11.2019.).
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database 2005, modified 2019. Emamectin
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database 2018. Emamectin benzoate
- Cornell Cooperative Extension, Pesticide Management Education Program 2000. Emamectin Benzoate - Registration of Proclaim Insecticide 3/00.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019: Revive korišten na palmama u Parku u Jelsi, 12.04.2019.
2019: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Affirm Opti (19.06.2019., 26.06.2019.)
 
d-FENOTRIN. Sintetički piretroid.
Mogući štetni učinci:
- izuzetno toksičan za mačke, pčele i vodene organizme; kod ljudi može uzrokovati vrtoglavicu, salivaciju, glavobolju, umor, proljev, razdražljivost na zvuk i dodir.
EU, ECHA: Nije odobren (napomena: paralelna, ali različita tvar IR-transfenotrin dobila je uvjetno odobrenje u Izvješću o Procjeni prema Direktivi Europske komisije 98/8/EZ 2013. godine.)
Proizvodi: Sumithrin, Raid, Enforcer Flea Killer, enforcer BedBug spray, Enforcer Flying Insect Killer, enforcer Wasp and Hornet Killer, Ortho Max Flying Insect Killer, Anvil. ECHA:nema odobrenih proizvoda (06.05.2019. 07.11.2019.).
Izvori:
- WHO/FAO 1994. d-Phenothrin. WHO/FAO Data Sheet on Pesticides no.85.
- Cox, C. 2003. Sumithrin (d-Phenothrin). Insecticide Factsheet. Journal of Pesticide Reform. 23 / 2, 10- 14.
NA HVARU: d-Fenotrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere (DDD) od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.  
 
FOSMET. Organofosfat.
Mogući štetni učinci:
- vrlo otrovan za vodeni život i okoliš; vrlo toksičan za pčele; može biti toksičan za ptice, gliste, mačke i pse; kod ljudi: može biti smrtonosan ako se udahne; ako se proguta, uzrokuje bol u želucu, proljev, mučninu; može izazvati oštećenje organa, nadraživanje očiju; vjerojatno izaziva oštećenje fetusa ili narušava plodnost; može uzrokovati oticanje, svrbež, povećanu temperaturu kože ako se apsorbira kroz kožu.
EU: Odobren 01.10.2017., istječe 31.07.2019. ECHA: nije odobren
Proizvod: Imidan 50 WG. ECHA: nema odobrenih proizvoda (06.05.2019., 07.11.2019.).
Izvori:
- Ultra Scientific Inc. Phosmet (Imidan) Safety Data Sheet.
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1993. Phosmet. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- United States Environmental Protection Agency. 2001. Pesticides: Reregistration. Phosmet IRED facts. (safer alternatives available)
- PubChem Open Chemistry Database: 2005, modified 2018. Phosmet (Imidan, Imidathion)
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database, updated 2018: Phosmet.
2018: Hrvatska poljoprevredno-šumarska savjetodavna služba, Splitska-dalmatinksa županija, u srpnju 2018. godine preporučila je Fosmet (proizvod Imidan) protiv mogućeg rizika maslinine muhe.
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Imidan 50WG (14.06.2019., 19.06.2019., 26.06.2019. 13.09.2019., 27.09.2019.)
 
IMIDAKLOPRID. Neonikotinoid.
Moguće štetne nuspojave:
- vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele, ptice; otrovno za ribe, gliste, sisavce; dugoročno štetan u tlu; kod ljudi: štetan ako se proguta; može uzrokovati toksičnost za reproduktivne organe; mogući faktor u poremečaju autističnog spektra.
EU: Odobren do 31.07.2022., ali zabranjen za neke vrste cvijeća. ECHA: odobren, PT18, 01.07.2013. - 30.06.2023.
Proizvodi: Admire, Advantage, Kohinor, Merit, Confidor, Hachikusan, Premise, Prothor, Winner, Gaucho (nisu na ECHA popisu dozvoljenih proizvoda.) ECHA odobreni proizvodi: FLYGOLD ULTRA, Lurectron Flybait (with Tricosene), Muchostop, QUICKBAYT GR, QUICKBAYT,
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database 2005, updated January 2019. Imidacloprid. (Pesticide Information Project, Cornell University)
- University of Hertfordshire, Pesticides Properties Database. 2018. Imidacloprid.
- Baines, D., Wilton, E., Pawluk, A., de Gorter, M., Chomistek, N. 2017. Neonicotinoids act like endocrine disrupting chemicals in newly-emerged bees and winter bees. Scientific Reports 7: article number 10979
- Eng, M.L., Stutchbury, B.J.M., Morrissey, C.A. 2017. Imidacloprid and chlorpyrifos insecticides impair migratory ability in a seed-eating songbird. Scientific Reports, 7., article no. 15176.
- Zhang, E., Nieh, J.C. 2015. The neonicotinoid imidacloprid impairs honey bee aversive learning of simulated predation.Journal of Experimental Biology, 218: 3199-3205
- Pisa, L.W., Amaral-Rogers, V., Belzunces, L.P., Bonmatin, J.M., Downs, C.A., Goulson, D., Kreutzweiser, D.P., Krupke, C., Liess, M., McField, M., Morrissey, C.A., Noome, D.A., Settele, J., Simon-Delso, N., Stark, J.D., Van der Sluijs, J.P., Van Dyck, H., Wiemers, M. 2015. Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates. Environmental Science and Pollution Research, 22: 1: 68-102.
NA HVARU, DDD program: 2018, Grad Hvar, Quick Bayt® na smetlištima 03.07., 2 kg.; Stari Grad, 03.07., 25.07., 15.08., 06.09.2018., 2kg
 
KLORPIRIFOS. Organofosfat.
Mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke.
EU: Odobrenje 01.07.2006., isteklo 31.01.2019. krajni rok produžen do 31.01.2020. ECHA: Nije odobren 06.05.2019., 07.11.2019. 2018: Zabranjen u Sjedinjenim Američkim Državama i 8 država EU-a. Hrvatska: Registracija za Pyrex 48EC ukinuta 31.01.2019., ali još su dozvoljeni Dursban E48 (registracija 19.08.1997 - 31.12.2023) i Nufos (06.05.2004.-31.12.2023).
Proizvod: Pyrinex 48 EC. ECHA: nema odobrenih proizvoda.
Izvori:
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1983, updated 2015. [email protected]+389">Chlorpyrifos.
- United States Environmental Protection Agency 2016. Revised Human Health Risk Assessment on Chlorpyrifos.
- United Kingdom Health and Safety Executive (HSE) 2016. Changes to Authorisations for Products Containing Chlorpyrifos. (Use restricted to spraying brassica seedlings only, all existing stocks of chlorpyrifos to be destroyed)
- Junquera, P. article updated 2017. CHLORPYRIFOS: SAFETY SUMMARY for VETERINARY USE in DOGS, CATS, HORSES, CATTLE, SHEEP, GOATS, SWINE and POULTRY. Poisoning, intoxication, overdose, antidote. Parasitipedia.net
- United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2018. Lulac (11 Petitioners, including Pesticide Action Network (PANNA), Farmworker Justice GreenLatinos, Learning Disabilities Association of America, Farmworkers Association of Florida) v. Wheeler (for U.S. Environmental Protection Agency) EPA ordered to revoke all tolerances and cancel all registrations for chlorpyrifos within 60 days: Chlorpyrifos banned in the United States.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database. updated August 2018. Chlorpyrifos.
- Health and Environment Alliance (HEAL) kolovoz 2018. Chlorpyrifos factsheet (citira 40 stručnih radova)
KORIŠTEN NA HVARU: u 2016. godini u parku u Jelsi Pyrinex 48EC se koristio na grmovima i stablima protiv lišnih uši.
 
PERMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave:
- visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
EU: Nije odobren ECHA: odobren, PT18., 01.05.2016. - 30.04.2025. Permetrin je bio ponovno odobren provedenom Uredbom Komisije 1090/2014 (16.10.2014), ali, kao cipermetrin, samo uvjetno. Od 166 proizvoda na bazi permetrina na popisu ECHA-a (24.10.2018.), samo 10 nije bilo za zaštitu drva. Po uvjetima odobrenja nije dozvoljeno koristiti permetrin za zamagljivanje.
Proizvodi: Permex 22E; Neopitroid Premium; Sanmex Fly and Wasp Killer; Raid formula 277. 06.05.2019., na popisu dozvoljenih sredstava na bazi permetrina je bilo 12 proizvoda, 07.11.2019. je bilo 14 proivoda. Permex 22e i Permex 22ec nisu bili na popisu ECHA-a dozvoljenih proizvoda.
[ Detaljni Popis proizvoda sa permetrinom. ]
Izvori:
- ECHA 2019. Permethrin Factsheet.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Permethrin
- Alavanja, M.C.R., Hoffmann, J.N., Lynch, C.F., Hines, C.J., Barry, K. H., Barker, J., Buckman, D.W., Thomas, K., Sandler, D. P., Hoppin, J.A., Koutros, S., Andreotti, G., Lubin, J.H., Blair, A., Beane Freeman, L.E. 2014. Non-Hodgkin Lymphoma Risk and Insecticide, Fungicide and Fumigant Use in the Agricultural Health Study. PLoS One (US National Library of Medicine, National Institutes of Health) 9 (10): e109332.
- U.S. Environmental Protection Agency. August 2009. Permethrin Facts.
- Hoffmann, M., Meléndez, J.L., Ruhman, M.A., 2008. Risks of Permethrin Use to the Federally Threatened California Red-legged Frog (Rana aurora draytonii) and Bay Checkerspot Butterfly (Euphydryas editha bayensis), and the Federally Endangered California Clapper Rail (Rallus longirostris obsoletus), Salt Marsh Harvest Mouse (Reithrodontomys raviventris), and San Francisco Garter Snake (Thamnophis sirtalis tetrataenia). Environmental Fate and Effects Division Office of Pesticide Programs, Washington, D.C. 20460
- U.S. Environmental Protection Agency. 2007. Permethrin & Resmethrin (Pyrethroids), Toxicity and Exposure Assessment for Children's Health. TEACH Chemical summary.
-World Health Organization. 2006. "International Program on Chemical Safety, Environmental Health Criteria 92: Permethrin."
- U.S. Environmental Protection Agency. 2006. "Reregistration Eligibility Decision (RED) for Permethrin."
- U.S. Centers for Disease Control (ATSDR). 2003. "Toxicological Profile for Pyrethrins and Pyrethroids."
- U.S. Environmental Protection Agency. 2002. "TRI Explorer: Providing Access to EPA's Toxic Release Inventory Data."
- International Cat Care. Permethrin Poisoning in Cats.
NA HVARU, DDD: korišten za akcije adulticidne dezinskeckije metodom ULV zamagljivanja sa vozila, 2016. godine - Permex (uz Microfly i Cipex 10E) na području Grada Hvara, u lipnju, srpnju x2, kolovozu i listopadu 2016. godine; na području Starog Grada u lipnju, srpnju i kolovozu 2016. godine; na području Općine Jelsa u srpnju x2, i kolovozu 2016. godine. 2017. Grad Hvar, Permex (uz Microfly) 25.05., 20.06., 13.07.; (uz Cipex) 11.08., 28.09., 12.10., 22L.; Stari Grad, (uz Cipex) 17.-18.05., 14.07., 11.08., 26.09., 10L.; Jelsa (uz Cipex) 12.07., 10.08., 27.09., 9L.; 2018. Hvar, 24.07., 3kg; Stari Grad (uz Cipex, Microfly) 26.07., 15.08., 06.09., 3L; Jelsa (uz Cipex, Microfly) 25.07., 14.08., 05.09.2018., 4L
 
RESMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave:
- posebno toksičan za pčele i ribe; toksičan za ptice; kod ljudi: sumnja se da je karcinogen; može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava; neurotoksičan; možda toksičan za štitnjaču; može izazvati iritaciju očiju i kože
EU, ECHA: Nije odobren
Proizvodi: Chrysron, Crossfire, Raid Flying Insect Killer. ECHA: nema odobrenih proizvoda (06.05.2019., 07.11.2019.).
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2018. Resmethrin.
- University of Hertfordshire, Pesticide Properties Database 2018. Resmethrin.
- US EPA. 2011. Permethrin, Resmethrin, d-Phenothrin (Sumithrin®): Synthetic Pyrethroids for Mosquito Control.
NA HVARU: Resmetrin je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere (DDD) od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2017. godine.
 
SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa)
Mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
EU: Odobren 01.02.2007 - 30.04.2020. ECHA: odobren, PT18, 01.11.2012. - 31.10.2022.
Proizvodi: Laser, Success Bait. ECHA: 37 proizvoda odobrenih. Laser & Success Bait nisu odobreni, 06.05.2019., 07.11.2019.
Izvori:
- ECHA 2019. Spinosad Factsheet.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties DataBase. 2018. Spinosad.
- PubChem Database Spinosad factor A
- Syracuse Environmental Research Associates, Inc. 2016. Spinosad: Human Health and Ecological Risk Assessment. SERA TR-056-16-03b
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Laser (19.06.2019.) i Success Bait (13.09.2019., 27.09.2019. )
 
TETRAMETRIN. Sintetički piretroid.
Moguće nuspojave:
- visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
EU, ECHA: nije odobren. (zabranjen u Americi još 2015.g.)
Proizvodi: Permex 22E; Cymina Ultra, Sanmex Fly and Wasp Killer.; Bonide Wasp and Hornet Killer, Enforcer Flea Spray, Hi-Yield Wasp and Hornet Spray, Ortho MAX Flying Insect Killer, Raid Flea Killer, Raid Flying Insect Killer. ECHA: nema odobrenih proizvoda (07.11.2019.)
Izvori:
- ECHA, (ažuriran 21 10 2018) Tetramethrin
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Tetramethrin.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2008, revised 2010. Reregistration Eligibility Decision Document for Tetramethrin.
- Thoreby, E. (author), Williams, M.M. (editor), Lah, K. (updater) 2011. Tetramethrin. Toxipedia.
NA HVARU, DDD: korišteno za akcije adulticidne dezinskeckije metodom ULV zamagljivanja sa vozila, 2016. godine - Permex (uz Microfly i Cipex 10E) na području Grada Hvara, u lipnju, srpnju x2, kolovozu i listopadu 2016. godine; na području Starog Grada u lipnju, srpnju i kolovozu 2016. godine; na području Općine Jelsa u srpnju x2, i kolovozu 2016. godine. 2017. Grad Hvar Permex (uz Microfly) 25.05., 20.06., 13.07.; (uz Cipex) 11.08., 28.09., 12.10., 22L.; Stari Grad, (uz Cipex) 17.-18.05., 14.07., 11.08., 26.09., 10L.; Jelsa (uz Cipex) 12.07., 10.08., 27.09., 9L.; 2018. Hvar, 24.07., 3kg; Stari Grad (uz Cipex, Microfly) 26.07., 15.08., 06.09., 3L; Jelsa (uz Cipex, Microfly) 25.07., 14.08., 05.09.2018., 4L
 
TIAMETOKSAM. Neonikotinoid.
Moguće nuspojave:
- visoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
EU: Odobrenje produženo do 30.04.2019. ali pod strogim ograničenim uvjetima (Commission Implementing Regulation (EU) 2018/785, of 29th May 2018.) ECHA: odobren PT18 01.02.2015 - 31.05.2025.
Proizvodi: Actara 25WG, Cruiser SB, Centric, Flagship, Meridian, Optigard, Platinum (ECHA; nisu odobreni, 06.05.2019, 13.11.2019.). ECHA: odobreni proizvodi: Agita 10WG, AGITA 100 PLUS, AGITAGARD 10WG, AGITA®10wg, Ditex, MS Thia-Fly
Izvori:
- ECHA 2019. Thiamethoxam Substance information.
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Thiamethoxam
- Coulon, M., Schurr, F., Martel, A.-C., Cougoule, N., Bégaud, A., Mangoni, P., Dlamon, A., Alaux, C., Le Conte, Y., Thiéry R., Ribière-Chabert, M., Dubois, E. 2018. Metabolisation of thiamethoxam (a neonicotinoid pesticide) and interaction with the Chronic bee paralysis virus in honeybees. Pesticide Biochemistry and Physiology, 144: 10-18
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Thiamethoxam.
- Tosi, S., Nieh, J.C. 2017. A common nicotinoid pesticide, thiamethoxam, alters honey bee activity, motor functions and movement to light. Nature Scientific Reports 7: article number 15132.
- Toxnet (Toxicology Data Network) 2011, updated 2012. [email protected]+7938">Thiamethoxam.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Actaru (10.05.2019., 14.06.2019., 19.06.2019.)
 
TRICOSENE. Kemijski spoj - muscalure, Z-9-tricosene, cis-tricos-9-ene, muscamone.
Feromon izoliran iz kućne muhe (Musca domestica)
Mogući štetni učinci:
-vrlo otrovan za vodene beskralježnace; kod ljudi: izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; može uzrokovati poteškoće sa disanjem
EU: Nije odobren. ECHA: Odobren, PT19, repelenti i atraktanti, 01/10/2014 - 30/09/2024.
Proizvodi: Maxforce Fly Spot Bait, Bonanza Fly Bait, Stimukil Fly Bait. ECHA odobreni proizvodi (06.05.2019): Lurectron Flybait, te FLYGOLD ULTRA, QUICK BAYT, QUICK BAYT GR, Muchostop (vidjeti Imidacloprid)
Izvori:
- ECHA 2019. Tricosene Factsheet.
- University of Hertfordshire Bio-Pesticides DataBase. 2018. Muscalure, Z-9-tricosene.
- PubChem Open Chemistry Database, 2005, updated January 2019. Tricosene
NA HVARU: DDD program, na smetlištima: 2018: Quick Bayt®, Grad Hvar, 03.07, 2 kg; Stari Grad, 03.07, 25.07, 15.08, 06.09.2018. 2 kg.
 
TRIKLORFON. Organofosphat.
Moguće nuspojave:
- otrovan za ribe; kod ljudi: mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati povraćanje, proljev i grčeve u trbuhu; u kontaktu sa očima izaziva iritaciju, suze, krvarenje i zamućen vid; u kontaktu sa kožom može izazivati iritaciju, znojenje i mišićno trzanje; inhalacijom može uzrokovati poteškoće sa disanjem, plučni edem, krvarenje kroz nos; sumnja se da može poremetiti plodnost te uzrokovati urođene mane; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; izloženost visokim razinama može uzrokovati probleme sa ravnotežom, nerazgovijetan govor, slabost, grčeve, padanje u nesvijest, čak i smrt; simptomi kao što su grčevi, trnci i utrnulost a kasnije ataksija i paraliza mogu se pojaviti tek 1-4 tjedna poslije izloženosti; vrlo otrovan za ptice, pčele, i vodeni život s dugotrajnim učincima
EU /ECHA: Nije odobren
Izvori:
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1983, updated 2018. Trichlorfon
- National Center for Biotechnology Information.PubChem Compound Database. 2005, modified 2018. Metrifonate - TRICHLORFON.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Trichlorfon.
- Extension Toxicology Network (Extoxnet) 1993. Trichlorfon. (Pesticide Information Project, Cornell University)
NA HVARU: stanovnicima bio je dijeljen godinama uz Ratimor u neadekvatnoj ambalaži od celofana
 
SINERGIST (INERTNA TVAR / MJEŠAVINA)
PIPERONILBUTOKSID (PBO). Piretroidni sinergist.
Mogući štetni učinci:
- otrovan za ribe; može ozrokovati urođene mane, uključujući holoprozencefaliju; može usporiti mentalni razvoj kod dojenčadi; studije na životinjama pokazuju moguće oštećenje, uključujući tumore kod miševa i štakora.
Proizvodi: Permex 22E; Cymina Ultra; Neopitroid Premium
ECHA: odobren, PT18, 01.07.2018. - 30.06.2028.
Izvori:
- Okamiya, H., Mitsumori, K., Onodera, H., Ito, S., Imazawa, T., Yasuhara, K., Takahashi, M. 1998. Mechanistic study on liver tumor promoting effects of piperonyl butoxide in rats. Archives of Toxicology 72 (11): 744-750.
- Khan, M.Z. & Law, F.C.P. 2005. Adverse effects of pesticides and related chemicals on enzyme and hormone systems of fish, amphibians and reptiles: a review. Proceedings of the Pakistan Academy of Science 42 (4): 315-323. 
- U.S. Environmental Protection Agency. 2006. Reregistration Eligibility Decision for Piperonyl Butoxide (PBO)
- Muguruma, M., Nishimura, J., Jin, M., Kashida, Y., Moto, M., Takahashi, M., Yokouchi, Y., Mitsumori, K. 2006. Molecular pathological analysis for determining the possible mechanism of piperonyl butoxide-induced hepatocarcinogenesis in mice. Toxicology 228 (2-3): 178-187. 
- Horton, M. K., Rundle, A., Camann, D.E., Boyd Barr, D., Rauh, V.A., whyatt, R. M. 2011. Impact of Prenatal Exposure to Piperonyl Butoxide and Permethrin on 36-month Neurodevelopment. Pediatrics.
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Piperonyl Butoxide
- Everson, J.L., Sun, M.R., Fink, D.M., Heyne, G.W., Melberg, C.G., Nelson, K.F., Doroodchi, P., Colopy, L.J., Ulschmid, C.M., Martin, A.A., McLaughlin, M.T., Lipinski, R.J. 2019. Developemntal Toxicity Assessment of Piperynol Butoxide Exposure Targeting Sonic Hedgehog Signaling and Forebrain and Face Morphogenesis in the Mouse: An in Vitro and in Vivo Study. Environmental Health Perspectives, 127, 10
Pregled inertnih tvari: United States Environmental Protection Agency listing: Pesticide Registration, Inert Ingredients.
NA HVARU - vidjeti 'permetrin' ili 'tetrametrin'
 
FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide)
AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina)
Mogući štetni učinci: sumnja na moguće uzrokovanje raka; vrlo štetan ako se proguta ili udiše; uzrokuje nadraživanje oka i kože; visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste
EU: Odobren 01.01.2012. - 31.12.2024.
Proizvodi: Universalis (azoksistrobin i folpetom), Amistar, Mirador
Izvori:
- PubChem 2019. Azoxystrobin.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database 2018. Azoxystrobin.
- United States Environmental Protection Agency 2016. Azoxystrobin, Conditional Registration.
- United States Environmental Protection Agency 1997. Azoxystrobin. Pesticide Fact Sheet, for Conditional Registration.
NA HVARU se koristi Universalis kao preventivni fungicid osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
BAKAR, BAKROV (BAKARNI) SULFAT
Mogući štetni učinci:
- vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
EU: Odobren (01.01.2019-31.12.2025.) Hrvatska: Modra Galica (Scarmagnan) od 01.07.2016. nije na popisu dozvoljenih sredstava.
Proizvodi: Modra galica (bakrov sulfat pentahidrat), bordoška juha (bakrov sulfat i hidratizirano vapno / kalcijev dihidroksid), Nordox 75WG (bakarni (I) oksid), Cuprablau Z (bakar hidroksid - kalcij klorid kompleks + cink sulfid), Champion (bakarni spojevi, bakarni hidroksid), Champion Flow SC (bakarni spojevi, bakarni hidroksid), Champion WG50 (bakarni spojevi, bakarni hidroksid), Cuprocaffaro 50WP (bakarni spojevi, bakarni oksiklorid), Bordoška juha Caffaro 20WP (bakarni spojevi, bordoška juha), Bordoška juha 20WP Manica (bakarni spojevi, bordoška juha)
Izvori:
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. August 2018. Copper Sulphate.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. May 2018. Bordeaux Mixture.
- Rodrigues, C.G., Krüger, A. P., Barbosa, W. F., Guedes, R. N. C. 2016. Leaf Fertilizers Affect Survival and Behavior of the Neotropical Stingless Bee Friesella schrottkyi (Meliponini: Apidae: Hymenoptera). Journal of Economic Entomology, Vol.109, 3, pp 1001-1008.
- Mathew, P., Ravi, D.A., Varghese, S.S., Manojkumar, A.D. 2015. Effect of copper-based fungicide (bordeaux mixture) spray on the total copper content of areca nut: Implications in increasing prevalence of oral submucous fibrosis. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry.
- European Food Safety Authority. 2008. Conclusion on the peer review of copper compounds. Scientific Report 187, 1-101.
- EXTOXNET Extension Toxicology Network. 1994. Copper Sulphate.
NA HVARU korišten kao preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu, osobito ne sjevernoj strani otoka (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi bakra protiv jaja lišnih uši, štitastih uši, crvenog pauka, štetnih grinja u više navrata od veljače do srpnja.
 
FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida)
Moguće nuspojave:
-visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
EU: odobren 01/02/2014 - 31/01/2024.
Proizvodi: Luna Experience (fluopiram, tebukonazol); Luna Privilege, Luna sensation (fluopiram, trifloksistrobin), Velum Prime
Izvori:
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2018. Fluopyram
- Bayer Crop Science Safety Data Sheet, 2017. Luna Experience SC400
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Luna Privilege (26.07.2019.)
 
FOLPET (sintetički ftalimid)
Moguće nuspojave:
- visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
EU: odobren 01/10/2007 - 31/07/2020. ECHA: odobren, PT 06 (konzervansi za gotove proizvode), 07 (sredstva za zaštitu površine), 09 (sredstva za zaštitu vlakana, kože, gume i polimeriziranih materijala)
Proizvodi: Folpet 80 WDG, Folpan 50 wp, Phoenix®, Mikal Flash (folpet and fosetil-al), Mikal Premium F (folpet, fosetil, iprovalikarb), Pergado F (folpet i mandipropamid)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Folpet.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database. 2018. Folpet.
- United States Environmental Protection Agency 1999. R.E.D. facts. Folpet.
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mikal Flash i Mikal Premium F (02.05.2019., 27.05.2019., 18.06.2019., 03.07.2019.), i Pergado F (27.05.2019.)
 
FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al) Organophosphate
Moguće nuspojave:
- otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: (Aliette) uzrokuje jako nadraživanje oka; (Mikal) mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
EU: odobren 01/05/2007 - 30/04/2020
Proizvodi: Aliette®WG, Aliette Flash, Mikal Premium F (fosetil, folpet, iprovalikarb), Mikal Flash (fosetil-al, folpet), Previcur Energy (fosetil, propamokarb)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Fosetyl-Al
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Fosetyl-al
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1993, updated 2006, field updates 2010. [email protected]+6856">Fosetyl-Aluminum
- United States Environmental Protection Agency 1991. R.E.D. facts. Fosetyl-Al
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Mikal Flash i Mikal Premium F (02.05.2019., 27.05.2019., 18.06.2019., 03.07.2019.), i Aliette Flash (12.04.2019.)
 
MANDIPROPAMID (mandelamid)
Moguće nuspojave:
- visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; može biti štetan za ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na mogućnost djelovanja na nerođeno dijete; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka; može izazivati alergijsku reakciju na koži;
EU: odobren 01.08.2013. - 31.07.2023.
Proizvodi: Pergado F (mandipropamid i folpet) Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana. Pergado MZ (mandipropamid i mankozeb) Upozorenje: Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji. Pergado D (Mandipropamid i Mankozeb) Upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 26/10/2006 updated 10/07/2019. Mandipropamid
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, updated June 2019. Mandipropamid
NA HVARU Pergado se koristi pogotovo u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Pergado MZ (19.06.2019.)
 
MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata)
Moguće nuspojave:
- otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; sumnja na mogućnost djelovanja ne nerođeno dijete; nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće.
EU: odobren 01/07/2006. - odobrenje produženo do 31/01/2020.
Proizvodi: Acrobat MZ WG (mankozeb, dimetomorf); Ridomil Gold MZ pepite (mankozeb, metalaksil), Mankozeb, Mankokal, Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Cadillac, Pergado MZ (mankozeb i mandipropramid)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019.
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Mancozeb
- Axelstad, M., Boberg, J., Nellemann, C., Kiersgaard, M., Jacobsen, P.R., Christiansen, S., Hougaard, K.S., Hass, U. 2011. Exposure to the widely used fungicide mancozeb causes thyroid disruption in rat dams but no behavioral effects in the offspring. Toxicological Sciences 120 (2) 439-446
- U.S. Environmental Protection Agency 2005. Mancozeb Facts - Pesticide Reregistration
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste sredstva na osnovi mankozeba (26.04.2019., 10.05.2019., 26.06.2019.); Acrobat MZ (12.04.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 03.07.2019.); Pergado MZ (19.06.2019.); Ridomil Gold MZ pepite (12.04.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 19.06.2019., 03.07.2019.)
 
METALAKSIL (pripada skupini fenilamida)
Moguće nuspojave:
- otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.
EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023.
Proizvodi: Folio, Fubol Gold, Ridomil Gold MZ pepite (metalaksil, manckozeb), Ridomil Gold Plus 42,5 WP (metalaksil-M, bakarni spojevi, bakarni oksiklorid); Ridomil Gold R (metalaksil-M, bakarni spojevi, bakarni oksiklorid)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2006 modified 2019. Metalaxyl-M
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Metalaxyl-M
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Ridomil Gold MZ pepite (12.04.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 19.06.2019., 03.07.2019.)
 
METIRAM (pripada skupini tvari karbamata)
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
EU: odobren 01/07/20016 - 31/01/2020 (odobrenje produženo 31/01/2019).
Proizvodi: Cabrio® Top (Metiram & Piraklostrobin), Polyram
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005, modified 2019. Metiram
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Metiram
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1991, revised 2010. [email protected]+6705">Metiram
NA HVARU: Cabrio® Top se koristi u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojave:
- otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju gutanjem; uzrokuje jako nadraživanje oka; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
EU: odobren 01.01.2012. - 31.12.2021.
Proizvodi: Topas
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Penconazole
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Penconazole
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Topas (05.06.2019., 18.06.2019., 03.07.2019., 26.07.2019.)
 
PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini Strobilurina)
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
EU: Odobren 01/06/2004 - 31/01/2020.
Proizvodi: Cabrio® Top (Piraklostrobin & Metiram), Baitai ® (Piraklostrobin & Metiram), Cabrio Team ® (Piraklostrobin & Dimetomorf), Signum (Piraklostrobin, Boskalid)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database, 2006 modified 2019. Pyraclostrobin
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Pyraclostrobin
- Pearson, B.L., Simon, J.M., McCoy, E.S., Salazar, G., Fragola, G., Zylka, M.J. 2016. Identification of chemicals that mimic transcriptional changes associated with autism, brain aging and neurodegeneration. Nature Communications 7, 11173
- United States Centers for Disease Control and Prevention. 2008. Acute Pesticide Poisoning Associated with Pyraclostrobin Fungicide - Iowa 2007 Morbidity and Mortality Weekly Rreport 56 (51) 1343-1345
NA HVARU: Cabrio® Top se koristi u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Signum (19.06.2019.)
 
PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina)
Moguće nuspojave:
- otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu
EU: odobren 01/05/2007 - 30/04/2020
Proizvod: Pyrus® 400SC, Scala
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database, 2005/2019. Pyrimethanil
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database, 2019. Pyrimethanil
- Bernabo, I., Guardia, A., Macirella, R., Tripepi, S., Brunelli, E. 2017. Chronic exposure to fungicide pyrimethanil: multi-organ effects on the Italian tree frog (Hyla intermedia). Scientific Reports 7, 6869.
-Toxnet, Toxicology Data Network. 2004 / 2010. [email protected]+6916">Pyrimethanil
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Pyrus 400SC (26.04.2019., 10.05.2019., 05.06.2019., 18.06.2019., 26.07.2019., i Scala (19.06.2019.)
 
PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojave:
- visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; Mogući karcinogen (US EPA)
Proizvodi: Tilt 250EC, Menara, Mantis, Banner Maxx
EU: nema dozvolu od prosinca 2018 (krajni rok ožujak 2020). Hrvatska: Tilt 250EC, Menara, Mantis, Banner Maxx: registracija ukinuta
Izvori: - University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Propiconazole
- U.S. Environmental Protection Agency, 2014. Tilt fungicide. Revised master label
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju').
 
PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata)
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
EU: nije odobren (odobrenje opozvano, krajni rok 22.06.2019.)
Proizvodi: Antracol
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database, 2005 modified 2019. Propineb
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Propineb
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina)
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; sumnja na moguće šteno djelovanje na plodnost; možda izaziva oštećenje fetusa; (Falcon Forte) može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
EU: odobren 01.01.2012 - 31.12.2021.
Proizvodi: Falcon EC460 (spiroksamin, tebukonazol, triadimenol), Falcon Forte (spiroksamin, tebukonazol, protiokonazol)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Spiroxamine
- European Chemicals Agency, Substance Information. 2018. Spiroxamine
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Spiroxamine
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Falcon 460EC (18.06.2019., 26.07.2019.)
 
SUMPOR (anorganski spoj)
Moguće nuspojave:
- nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
EU: odobren 01/01/2010 - 31/12/2020
Izvori:
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Sulphur
- Petit, A-N., Fontaine, F., Vatsa, P., Clément, C., Vaillant-Gaveau, N. 2012. Fungicide impacts on photosynthesis in crop plants. Photosynthesis Reseach 111 (3) 315-326
- Extension Toxicology Network  (Extoxnet). 1995. Sulfur. (Pesticide Information Project, Cornell University)
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito u vinogradima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
 
TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola)
Moguće nuspojave:
- vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2019. ECHA: odobren, PT07 (sredstva za zaštitu površine), 08 (sredstva za zaštitu drva), 10 (sredstva za zaštitu u graditeljstvu)
Proizvodi:
Luna Experience (tebukonazol, fluopiram), Falcon 460 EC (tebukonazol, spiroxamine), Nativo 75WG (tebukonazol, trifloksistrobin)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database. 2005 modified 2019. Tebuconazole
- University of Hertfordshire: Pesticide Properties Database 2018. Tebuconazole
NA HVARU pojedinci ga upotrebljavaju u poljima, osobito vinogradima i maslinicima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
2019.: Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je preporučila poljoprivrednicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji da koriste Falcon 460EC (18.06.2019., 26.07.2019.); Luna Experience (14.03.2019., 10.05.2019., 24.05.2019., 18.06.2019., 26.06.2019., 26.07.2019.)
 
LIMACID (MOLUSKICID) (za puževe, puževe golaće i druge člankonošce)
METALDEHID
Mogući štetni učinci:
- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
EU: odobren, 01/06/2011-31/05/2023. ECHA: nije odobren (06.05.2019, 07.11.2019.)
Proizvodi: Pužomor, Pužocid, Gardene. (U kombinaciji sa Carbarylom: Lily Miller Slug, Snail and Insect Killer Bait, Ortho Bug-Geta Plus). ECHA: nema odobrenih proizvoda (06.05.2019, 07.11.2019.)
Izvori:
- PubChem Open Chemistry Database, 2005, modified 2019. Metaldehyde.
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database updated 2018. Metaldehyde.
- Toxnet (Toxicology Data Network), 1983, updated 2010. Metaldehyde.
KORIŠTEN NA HVARU: Pužomor se koristi već godinama na veliko u vrtovima i poljima, i svake godine je uzrok smrti brojnih pasa i mačaka, slučajno ili namjerno.
 
RODENTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT14, rodenticidi
Rodenticid djeljen na Hvaru u nesigurnoj kutiji, 2018.g.
BRODIFAKOUM. Rodenticid - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov.
Mogući štetni učinci:
- vrlo toksičan za ribe i ptice; dugotrajni štetni učinci u vodenim okolišima; vrlo toksičan ako se proguta; uzrokuje krvarenje; može biti smrtonosan za ljude i životinje podjednako; može biti smrtonosan ako se udahne i kod kontakta sa kožom
EUNije odobren. ECHA: odobren PT14, 01.02.2012 - 30.06.2024. 
Proizvodi: Ratimor, Ridak, Delicat, Sorexa Checkatube. ECHA:  odobreni proizvodi: include AGRIGARD PASTA BF-50, ALBAROD BF-50 PASTA, BRODI PASTE, BRODITEC P-50, BRODITEC P-50 CEREALI, ANTI-RAT Plus, Vahaplokid, ANTI-RAT Plus vaska briketes, ANTI-RAT Plus vaškiniai blokai, BRODI RAT BLOCK, BRODIFACOUM BB, i dr.
Izvori:
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Brodifacoum
- PubChem, Open Chemistry Database 2011, updated 2018: Brodifacoum
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, updated 2018. Brodifacoum
- Toxnet (Toxicology Data Network) 1984, updated 2014. Brodifacoum
NA HVARU: Brodifakoum je bio među preporučenim pesticidima na popisu u Programu mjere od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije, 2017. i 2018. godine.
 
BROMADIOLON. Rodenticid - antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov.
Mogući štetni učinci:
- vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
EU: Odobren 01.06.2011., istječe 31.05.2021. ECHA: Odobren
Proizvodi: Ratimor wax blocks, Ratimor Bromadialone Fresh Bait, Ratimor Bromadiolone Pasta Bait, Maki, Coumarin, Tomcat, Sarakat Bromabait, Contrac, Bromone, Maki, Super-Caid
Izvori:
- ECHA (ažuriran 15/08/2018) Bromadiolone
- PubChem, Open Chemistry Database, 2011. ažuriran 2018. Bromadiolone
- University of Hertfordshire Pesticide Properties Database, ažuriran 2018. Bromadiolone
NA HVARU: Ratimor žitni mamac i paraf. blok, 2016. godine, na području Grada Hvara u svibnju i listopadu; na području Starog Grada u travnju i listopadu; na području Općine Jelsa u travnju-svibnju i listopadu. 2017. godine: oko Grada Hvara u svibnju - lipnju, te 17. i 23.11. granule 1010 kg, parafinski blokovi 172 kg.;na području Starog Grada - 787 kg- i na području Općine Jelsa - 981kg- u svibnju i studenome 2017. godine. 2018.godine, oko Grada Hvara 22.05., 03.10., granule 455 kg, parafinski blokovi 22 kg.;na području Starog Grada 22.-24.05, 02.-04.10; na području Općine Jelsa 18.-21.05., 25.09.-04.10.2018.
Ratimor je bio redovono dijeljen stanovnicima na Hvaru u celofanu sve do 2017. godine, sa upustvama unutar ambalaže. 2018. godine je Ratimor djeljen u tankoj kutiji, i to bez detalnjih uputa kako se mora koristiti.

 
HERBICIDI. (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide)
GLIFOSAT. Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je (uključujući široko korišten Roundup / Cidokor) zabranjeno u EU u 2016. godini.
Cidokor korišten u polju. Foto: Frank Verhart
Sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude:
- karcinogen;
- neurotoksičan;
- genotoksičan;
- doprinosi rezistenciji na antibiotik;
- utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane;
- ometač endokrinog sustava;
- oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu;
- doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.
Detaljnu prezentaciju dokaza o potencijalnim štetnim učincima glifosata možete pronaći ovdje.
NA HVARU herbicidi na bazi glifosata poput Cidokora, Ouragana, Oxalisa i Boom Efekt-a se koriste intenzivno u mnogim poljima i vrtovima (vidjeti tekst: 'Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju')
Informacije ažurirane 13.11.2019. godine.
Naša istraživanja oko pesticida traju već godinama. Navedene informacije su točne i ispravne ukoliko znamo. Zavod za javno zdravstvo spltsko-dalmatinske županije i neke od hvarskih lokalnih zajednica do sada nisu nam dali cijele informacije koje smo tražili. Ako primećujete greške ili imate informaciju koja bi mogla biti korisna za ovaj tekst, molimo da nas kontaktirate putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Više u ovoj kategoriji: « Pesticidi: zakoni i dozvole
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

Novosti: Ekologija.hr

 • Kako biti savjesan putni, naučite u ovom članku...

 • The European week of skills gained through the vocational education and training is a yearly campaign launched in 2016. It was created and its purpose still is to promote vocational education and training by organizing various activities and manifestations throughout entire Europe on local, regional and the National level. The campaign gathers providers of educational and skills training services, civil society organizations, national agencies, business associates, union and wider population with the main goal of highlighting the benefits of vocational education and training as well as presenting a wide range of possibilities in every European country.

 • U današnje vrijeme kada smo svi zabrinuti zbog visokih računa za grijanje i okoliš, mnogi se okreću potrazi za jeftinijim i obnovljivim izvorima energije. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene biomase, a njezino korištenje dodatno potiču vrhunske ekološke karakteristike.

 • Da je Hrvatska bogata prirodnim ljepotama i da je posebitost upravo velika sačuvanost prirodnih oaza, svjesni su i Hrvati. No ono što možda s jedne strane veseli, a s druge zabrinjava jest to da su naše prirodne znamenitosti zapravo najpopularnije daleko izvan granica Lijepe naše.

 • Opće je poznato da svaki potrošački proizvod na ovaj ili onaj način utječe na okoliš. Međutim, prosječan potrošač nije svjestan i ne zna koji proizvod ima manje ili više utjecaja na životnu sredinu nego drugi. Bilo koji proizvod koji se proizvodi, koristi ili uklanja na način koji značajno smanjuje štetu zagađenja životne sredine, može se smatrati ekološki prihvatljivim.

 • Pripreme za zimske godišnje odmore, odlazak na jedno od poznatih svjetskih skijališta i uživanje u (nećete vjerovati koliko brzo) nadolazećim zimskim radostima, već su u punom jeku.

 • Apeli usmjereni na očuvanje okoliša nas svakodnevno podsjećaju na važnost pozornosti o okruženju u kome egzistiramo. Bez obzira na njihovu učestalost, činjenica je da ne činimo sve što je u našoj moći da udišemo kvalitetniji zrak ili jedemo zdraviju hranu.

 • Briga za zaštitu okoliša sa razlogom sve više raste, jer je stanje u kom se nalazi naša životna sredina postalo alarmantno. Postoji mnogo razloga zbog kojih se trebamo zapitati kako možemo pozitivno da utječemo na naš okoliš i naš dom. U narednom tekstu saznajte kako možete zaštiti okoliš, a da to i ne osjetite.

 • Ako ste poštovalac prirode i zalažete se za njeno očuvanje, onda se sigurno pitate koja su to mjesta na svijetu koja dijele vaš stav. Možda upravo sada odlučujete gdje ćete putovati uskoro, a mi smo spremni priteći u pomoć i otkriti vam koja su to ekološka, a ujedno i najljepša svjetska ostva.

 • Ako želite da postanete dio “zelenog pokreta” i da svojim djelovanjem pozitivno utječete na svoju životnu sredinu, srećom pa to više ne znači da morate da žrtvujete boje i kvalitet farbe koju koristite, pošto danas postoji odličan izbor ekoloških farbi koje pritom dolaze i u predivnim bojama.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Me?‘u prvim aktivnostima projekta „LORA - laboratorij održivog razvoja" okupljanje je škola koje ?‡e sudjelovati u edukativnim aktivnostima. 28. kolovoza 2019. poslali smo stoga poziv osnovnim školama za sudjelovanje u projektu. Poziv je bio otvoren do 20. rujna 2019., a prijavilo se čak 77 osnovnih škola iz svih krajeva Hrvatske, zbog čega smo iznimno ponosni!

   

 • Gra?‘anska inicijativa „Dani kolektivne sadnje drve?‡a u Hrvatskoj" od 25. do 27. listopada 2019. godine organizira sadnju drve?‡a pod nazivom „Zasadi drvo, ne budi panj". Cilj je akcije potaknuti gra?‘ane, udruge, tvrtke i ustanove da u tri dana diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama posade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju urbanih sredina i istaknuli važnost i brojne dobrobiti urbanog zelenila.

 • Pionir dokumentaraca o prirodi i neumorni istraživač Sir David Attenborough posjetio je Nacionalni park Plitvička jezera gdje je sudjelovao u snimanju novog BBC-jevog serijala Green Planet.

   

 • S obzirom na to da je prošli tjedan bio prvi tjedan škole, da su učitelji imali obaveza oko raspodijele knjiga i organizacije te je u svim školama krenula obrazovna reforma, više zainteresiranih učitelja nas je zamolilo da produžimo rok za prijave škola za sudjelovanje u projektu „LORA - laboratorij održivog razvoja".

 • Izradit ?‡emo 21 obrazovni program za osnovne škole, temeljen na specifičnim potrebama i zahtjevima svake škole. Obrazovni program za održivi razvoj uključuje i višemjesečni, samostalni rad učenika na projektima održivog razvoja u svojim lokalnim sredinama.