Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju

Objavljeno u Okoliš

PRELIMINARNI REZULTATI iz naše ankete o poljoprivredi na Starogradskom Polju (Hori, Ageru).

Magarci u Starogradskom Polju 02.06.2019. Magarci u Starogradskom Polju 02.06.2019. Foto: Vivian Grisogono

Ova anketa je potpuno anonimna i provodi se za informaciju u korist LAG-a Škoji, udruge Eco Hvar i Agencije za upravljanje Starogradskim poljem. Zahvaljujemo svima koji su ispunili anketu do sada. Ako niste još, i želite pomoći našim istraživanjima, molimo Vas da tražite obrazac putem maila na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Broj ispunjenih anketa: 63.

1. Ukupno: 571.296 kvadrata (m2) zemljišta (57,1296 ha)

Od kojih je obrađeno 496.011 m2, (49,6011 ha) (dva neodgovorena)

Plastenici na Starogradskom Polju, 28.02.2019. Foto: Vivian Grisogono

2. Uzgajajau sljedeće bilje (po broju osoba): loze 45; masline: 51; voće: 24; povrće: 39 ; lavanda: 12; šparoge: 2; žito: 0; bademi: 1; egzotične povrče (tomatiljo, aronije): 1; cvijeće - statice (limunij): 1

3. Drže životinje u polju: 4: (psa, 1; konja, 1; kokoši, 2; koze, 1.)

4. OPG imaju: 43

5. Certifikat za korištenje sredstava za zaštitu bilja imaju: 43

6. Ekološki certifikat imaju: 3

Herbicidi ispod maslina, 28.02.2019. Foto: Vivian Grisogono

7. Koriste sredstva za suzbijanje korova: 30

      -i to: Cidokor, Boomefekt, Uragan i drugi na bazi glifosata

      - Koliko često i kad? jednom godišnje; 1-2 puta godisnje; po potrebi; jednom u sezoni; „kad treba“; „jednom oko loze da se ne ogribje“; „jednom godišnje gdje ne može freza“; „malo“

8. Koriste insekticide protiv štetnika: 28

      - i to: na prirodnoj bazi po dozvoli ekološke nadzorne stanice; ekološke čajeve (koprive itd); fastac; actara; affirm; decis, bordoška juha; "za zlaticu"; "pitam struku"; cuprablau; rogor; mospillan; „koje trebaju za lozu i masline“; žute ploče za maslinovu muhu; „koje ima“; nordox

      - Koliko često i kad? po potrebi, ponekad ovisi o sezoni; jedanput godišnje; jedanput godišnje, u cvatu; dva puta godišnje; tri puta godišnje; po potrebi, u lipnju; svaku godinu; malo; vrlo rijetko, po potrebi kod velikih invazija

9. Koriste fungicide: 39

      - i to: na prirodnoj bazi po dozvoli ekološke nadzorne stanice; cuper blau; na bazi sumpora; bordoška juha; na bazi bakra; modra galica; sumpor; nordox; antrakol; mikal; luna; ridomil; topas; falcon; ("itd"); "sve"; cabrio top; „koja su preporučena za zaštitu loze“; „kontaktne/ na bazi bakra/ sistemic/sve vrste“; „razne“; „za vinovu lozu“; tilt; universalis; pyrex; cadillac; chromosul; „protiv pepelnice i peronospore“; pergardo.

Koliko često i kad? po potrebi; ponekad, ovisi o sezoni; 1 put godišnje; jedanput poslije berbe; 2 puta godišnje; 5-6 puta godišnje; do 6 puta godišnje; 6-7 puta godišnje; po potrebi; u svibnju, lipnju; „za vrijeme vegetacije loze“; „za vrijeme polivanja vilove loze“; od svibnja do srpnja; „kad moram“; 1-3 puta ovisno o sorti i klimatskoj godini, mikro lokaciji; „preventivno“; „u sezoni prskanja“; „bez toga ne ide“; 2-4 puta u vegetaciji; 2x godišnje u svibnju i srpnju; 7 - 10 puta za vrijeme vegetacije vinove loze
Fungicid na vočkama u veljači 2019. Foto: Vivian Grisogono

10. Aktivno prate informacije o poljoprivredi: da: 45; ne 17 (jedan neodgovoren)

- Izvori informacija su: Edukacije: 18; Stručnjaka: 23; Interneta: 35; Reklama: 11; Drugih poljoprivrednika: 39; radio emisije: 1;

11 Prate informacije (uključujući zabrane) u vezi kemijskih pesticida: da 48, ne 14 (jedan neodgovoren)

12 Prate informaciju o alternativnim ekološkim sredstvima za zaštitu bilja: da 43, ne 18; (dva neodgovorena)

Ekološka poljoprivreda u Starogradskom Polju, 02.06.2014. Foto: Vivian Grisogono

SUGESTIJE, PRIMJEDBE, KOMENTARI:

 • Bila bi zahvalna da znam gdje mogu dobit informacije i edukacije o zaštiti maslina, pravilnom rezanju i ekološkom uzgoju.
 • Ager je sramota zapušteno zemljište oko 80%, 20 % se po mome obrađuje. Putevi cesta katastrofa bez asvalta ga nema (teški pristup parcelama) ostave kučice moraju biti u određenim gabaritima i proporcijama (ne konterjneri i drvene barake i kučice) ozidano u kamenu ili obloženo kam. ploćama sa krovom, Za ostavu alata i odmor prije su bili trimovi sada je to nemoguće. Nažalost mladi se ne ukljućuju u poljoprivedu nemaju interes grožđe vino, nažalost piju sve više PIVO!!
 • Kako usmjeriti poljoprivrednike da kose umjesto koristiti kemijske pesticide? Treba gurati ekološku poljoprivredu na otoku.
 • Napravite anketu za navodnjavanje prema Nacionalnom programu navodnjavanja RH tj. Hrvatskim vodama
 • Hoćemo vodu
 • Dopustiti uređenje glavne ceste i omogućiti uređenje i pristup parceli prilaznim putem - proširenje puta i sl.
 • Treba naći način kako potaknuti vlasnike zemljišta koja su zapuštena da ih urede. Urediti makadamske puteve kako bi kretanje tim putevima bilo lakše i sigurnije. Poticate ljude da svoje životinje ne puštaju posvuda nego da se brinu o njima. Pronaći način da cijeli Ager dobije vodu.
 • Zabranite svaku vrstu Herbicida / Fungicida i najvažnije Insekticide!!!
 • Ima mnogo zapuštene zemje a tome je uzrok naša poljoprivredna politika za otoke o tome vam samo mogu reći grožđe koje proizvedemo 80% ljudi nezna što će snjime.
 • Bi držao životinje, ali ne mogu napraviti kučice za životinje!
 • Više potpora i poticaja korisnicima zemljišta u Ageru, da ne zavlada kupina - drveća, a priča o živućem polju starogrčkoj podijeli "ne padne u vodu"!
 • Ceste su u jako lošem stanju. Molim da se bar glavne ceste asfaltiraju.
 • Mogućnost gradnje kušaone za proizvode na posjedima OPG-a s minimalnim tehničkim uvjetima.
 • Da se smanje ograničenja i bude fleksibilnije, tada će svima biti bolje i manje zapuštenih površina.
 • Mislim da bi se trebalo izvršiti uvid u stanju na terenu, na području cijelog Agera. Kad dolazim na svoju parcelu prolazim kod drugih parcela gdje su neometano izgrađeni razni kućerci i ostavljena stara vozila i razno smeće. Mislim da treba ograničiti način gradnja. Ukoliko se odobri gradnja manjih objekata za alat, da bude točno propisan način to jest uvjetovan izgled i gabariti objekta.
 • Motivirati vlasnike da zapustene parcele privedu svrsi. - Poljoprivrednike motivirati sigurnim otkupom poljoprivrednih proizvoda s područja Agera. - Srediti poljoprivredne puteve kroz Ager.
 • Ako želite poljoprivredu u starogradskom polju asfaltirajte puteve kroz Ager.
 • Udruga koja čuva Ager, trebala bi biti fleksibilnija prema poljoprivrednicima. Mi živimo od poljoprivrede i svoga rada i ne od vas.
 • Do sad koristi nikakve štete - zajebancije svakake.
 •  Predlažem da i na ovako malih površinama postoji mogućnost izgradnje male poljske kučice.
 • Trim. Foto: Vivian Grisogono
 •  Po mom mišljenju u Ageru treba dozvoliti kučice ili nešto drugo tipizirano za ostavu alata, stoke, nemožemo danas graditi trime već nešto dolično sadašnjici ne drvo kontejnere kao što ima slučajeva već kamenom obložene kuće - kučice. Pristup asvaltom - betonom do svake parcele radi lakše obrade zemljišta.
 •  Asvaltirati cestu Stari Grad Vrboska, popraviti pristupne puteve - očistiti parcele od korova - ekološk zbrinjavanj bilnih ostataka - uvesti kontrolu plodnosti tla - preporučiti gnojidbu tla na osnovi stanja hraniva u tlu - uvesti zatraživanja međunarodnog prostora - smaniti gnodbu umjetnih gnojivima-
 • Napraviti cestu (bijeli asfalt ili nešto dozvoljeno), da turisti, cikloturisti i mi seljaci ne gutamo prašinu jer je cila hora u jednom dimu prašine -
 • Bilo bi dobro da jedinice lokalne samouprave povedu računa o osnivanju zadruga malih poljoprivrednika da nam Ager ne bude zapušten, jer na ovakav način će sve postati korov, kao što se počelo dogoditi u Ageru.
 • Za sve tekuće i buduće projekte kontaktirati "Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem".
 • U Ageru najviše preferira kupina, poče je i bušak tj šuma. Nadam se planu i programu za Ager, legalizacija kućica, izleti gostiju kroz Ager (organizirani), možda napraviti neki brend u vezi Agera (zbog lakšeg plasmana prozvoda) itd., itd.
 • Da se štoviše vodi briga o čistoći Agera i zemljišta, i da se potaknu sredstva iz EU. fondova za poticaje koji obrađuju zemlju u Ageru.
 • Što manje kupine a više obrađivog zemljišta. 
 • Hrvatska ima malo lokaliteta koji su u statusu međunarodne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Hvar ima Horu i još dva koji su nematerijalni. Na to možemo biti ponosan. Nažalost ne i na to kako Hora danas izgleda. Živjeti ili imati zemlju u spomeničkoj baštini nije baš ugodno. Nema apartmanizacije betonizacije, asvaltizacije. I to je u redu! Da bi naša Hora izgledala biserni onako tako je izgledala u mom djetinstvu potreban je veliki trud težaka i isto tako potpora države. Nema uređenog i lijepog zemljišta tamo gdje nema djelatnosti i prisutnosti težaka. Pitanje je kako ih motivirati. Ja Horu vidim kao vinogradenski sasortimentom Pošip, Maraškina, Bogdanuša i Plavac mali. Kompetentna osoba bi trebala odlučiti gdje će se što saditi a država bi trebala dati sadnice, osigurati pripremu zemljišta, te pole i žicu. Zainteresirani težaci bi otvorili zadrugu i vinariju gdje bi uz dva profesionalca i oni volontirali ali i prodavali svoje grožđe. Vino tu proizvedeno plasiralo bi se u Starom Gradu koji je također dio spomeničke baštine uz zabranu prodaje bilo kakvog drugog vina dok se ne proda vino iz Hore. Dakle trgovci i ugostitelji bili bi obvezni prodavati vino od grožđa koje je proizvedeno u Hori i na taj način bi se moglo učiniti zanimanje Težak atraktivnim. Jer jedino težaci mogu Hori vratiti pristojan izgled a oni do sada su jedini ti koji od činjenice da im je zemlja u spomeničkoj baštini imaju samo štetu. Dok korist ubiru država, ugostitelji, trgovci i one nakaradne tvorevine zvane Agroturizam iz kojih životinje slobodno puštene uništavaju susjedne vinograde i ubijaju i to malo volje ljudima koji ih obrađuju.
 • Popravite cestu prije svega.
 • Ceste puteve pristup puteve i asvalt.
 • Bilo bi dobro da domaći poljoprivrednici mogu napraviti malu kučicu za alat u Ageru
 • Treba asfaltirati cestu jer Ager privlači turiste i trebalo bi sačuvati suhozide i kamene kučice koje su sačuvali naši preci.
 • Treba napraviti tj. urediti postojeće ceste. Treba donjeti uredbe za domaće stanovništvo šta se može raditi a šta ne.
 • Potrebno bolje održavanje glavnih puteva. Razmotrati poticanje uređenja zapuštenih parcela.
 • asfaltirati put i legalizirati objekte.
 • 1. Naši preci gradili su kučice i trime za skloniti se od kiše i sunca, danas je to strana zasićena a mi sada nesmimo ništa dirat pa se pitam što ćemo mi ostaviti potomcima, prašumu, jer omladina ne ide u polje. Vinske kuće uzmu grožđe i ne plate meni, su dužni oko 100 tisuća kuna svima proizvođaćima, Država oko 4.000,000 kuna. 2. U polje idemo autima makedom to je put za mule i magarce.
 • Obavezno asfalt - ceste - pristup parcelama, dozvolit neke objekte kučice za ostavu alata.
 • Da se asfaltiraju ceste. I kučice za poljoprivrednog alata.
 • Asfaltiranje ceste, subvencije, izgradnja objekta u svrhu poljoprivrede, edukacija poljoprivrednika.
 • Zaštitni znak za Ager - kupnja.
 • Ager je previše zapušten, treba se više čistiti zapuštena područja jer ovako ne izgleda reprezentativno. I asvaltirati cestu od Starog Grada do Vrbovske.
 • Bilo bi dobro imati mogućnost navodnjavanja.
Zapuštene zemlje u Starogradskom Polju 28.02.2019. Foto: Vivian Grisogono
MOGUĆE NUSPOJAVE PESTICIDA SPOMENUTIH U ANKETAMA
INSEKTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)
ACTARA 25WG, ACTARA 240SC. Aktivna tvar: TIAMETOKSAM. Neonikotinoid. EU: nije odobren ECHA: odobren 01/02/2015. - 31/01/2025.
Tiametoksam moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
Croatia FIS: Actara 25WG odobren 28/03/2011. - 30/04/2020; Actara 240SC nije odobren
 
AFFIRM OPTI. Aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren
Emamektin benzoat moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele, ribe, akvatične organizme, ptice; kod ljudi, štetno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
Hrvatska FIS: Affirm Opti odobren 26/03/2018.-30/04/2025.
 
BORDOŠKA JUHA, koju neki koriste protiv insekata, je fungicid na bazi bakra (vidjeti niže)
 
DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC , DECIS TRAP -MEDITERANSKA VOĆNA MUHA, DECIS 6,25 EC aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid EU: Odobren: 01/1172003, - 31/10/2020. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Deltametrin, mogući štetni učinci: otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo orovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Decis 2,5 EC odobren 02/03/2000.-31/12/2023.; Decis 100 EC odobren 18/03/2016.-31/10/2020.; Decis trap - mediteranska voćna muha odobren 23/09/2015.-31/10/2020.; Decis 6,25 EC nije odobren
 
FASTAC 10 EC, FASTAC 10SC. aktivna tvar ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid. EU: Odobren 01/11/2019. - 31/10/2026. ECHA: odobren, PT18, 01/07/2016. - 30/06/2026.
Alfa-cipermetrin mogući štetni učinci: vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; ozbiljan zagađivač vode.
Hrvatska FIS: Fastac 10EC odobren 16/02/2017.-01/11/2020.; Fastac 10SC nije odobren
 
LASER. aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU: Odobren 01/02/2007. - 30/04/2020. ECHA: odobren, PT18, 01/11/2012. - 31/10/2022.
Spinosad mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
Hrvatska FIS: Laser odobren 20/03/2002.-31/12/2023.
 
MOSPILAN 20SG, MOSPILAN 20SP, aktivna tvar ACETAMIPRID Neonikotinoid EU: Odobren 01/03/2018.- 28/02/2033. ECHA: odobren 01/02/2020. - 31/01/2027.
Acetamiprid mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom ili propikonazolom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože
Hrvatska FIS: Mospilan 20SG odobren 07/10/2015.-30/04/2023. Mospilan 20SP odobren 30/10/2015.-30/04/2023.
 
NORDOX 75WG, koji neki koriste protiv insekata, je fungicid na bazi bakra (vidjeti niže)
 
ROGOR 40 Aktivna tvar DIMETOAT. Organofosfat. EU: nije odobren ECHA: nije odobren
Dimetoat, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
Hrvatska FIS: Rogor 40 nije odobren
 
HERBICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide)
BOOM EFEKT, aktivna tvar GLIFOSAT. Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je zabranjeno u EU u 2016. godini. Inače Glifosat je odobren 16/12/2017. - 15/12/2022.
Glifosat, sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude: karcinogen; neurotoksičan; genotoksičan; doprinosi rezistenciji na antibiotik; utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane; ometač endokrinog sustava; oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu; doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.
Za detalje nuspojava herbicida na bazi glifosata uz stručne izvore, vidjeti: 'Herbicidi na bazi glifosata, znanstveni radovi' na portalu Udruge Eco Hvar
Hrvatska FIS: Boom efekt odobren 01/03/2012.-01/03/2022.
 
CIDOKOR, aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor nije odobren
CIDOKOR MAX aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor max odobren do 01/03/2022.
CIDOKOR PLUS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor plus odobren 24/11/2015.-01/03/2022.
OURAGAN SYSTEM 4 (URAGAN). aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: odobren 24/01/2012. - 24/01/2022.
OXALIS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Oxalis nije odobren
 
FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide)
ANTRAKOL COMBI WP76. aktivne tvari PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: nije odobren, i CIMOKSANIL (pripada skupini tvari oksim cijanoacetamida) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2021.
Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
Cimoksanil moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi, štetno ako se proguta ili ako se udiše; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; sumnja na moguće uzrokovanje raka.
Hvratska FIS: Antracol Combi WP76 nije odobren
 
ANTRACOL WG70, ANTRACOL WP70 aktivna tvar PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: nije odobren
Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
Hvratska FIS: Antracol WG70, Antracol WP70 nisu odobreni
 
BORDOŠKA JUHA (BORDEAUX MIXTURE), aktivne tvari: BAKROV (BAKARNI) SULFAT, i HIDRATIZIRANO VAPNO / KALCIJEV DIHIDROKSID, EU: Bordeaux Mixture odobren 01/01/2019-31/12/2025
Bakrov sulfat moguće nuspojave: visoko toksičan za ribe, vodene beskralježnace, vodene biljke, alge, ptice, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju udisanja; može uzrokovati jako nadraživanje oka; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica
Kalcijev dihidroksid, moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
Hrvatska FIS: Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08/07/2004.-31/12/2023; Bordoška juha 20WP manica odobren 24/11/2006.-31/12/2023.
 
CABRIO® TOP aktivne tvari METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU: odobren 01/07/20016. - 31/01/2021., i PIRAKLOSTROBIN (pripada skupini Strobilurina), EU: Odobren 01/06/2004. - 31/01/2021.
Metiram, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
Piraklostrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Hrvatska FIS: Cabrio Top odobren 07/04/2011.-07/04/2021.
CADILLAC 80WP aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: odobren 01/07/2006. - 31/01/2021.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: Cadillac 80Wp odobren 15/06/2015. - 31/01/2021.
 
CHROMOSUL 80 Aktivna tvar SUMPOR, EU: odobren 01/01/2010 - 31/12/2020
Proizvod, upozorenja: Na istoj površini koristi se najviše četiri puta godišnje. Treba izbjegavati primjenu u punoj cvatnji loze.
Ne miješa se sa propamokarbon, kaptanomom, heptenofosom, uljnim sredstvima, bupirimatom i folpetom.
Sumpor moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Hrvatska FIS: Chromosul 80 odobren 04/09/1997.-31/12/2023.
 
CUPRABLAU Z, CUPRABLAU Z ULTRA aktivna tvar BAKAR HIDROKSID, EU: odobren 01/01/2019-31/12/2025 + CINK SULFID
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Cink sulfid mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
Hrvatska FIS: Cuprablau-Z, Cuprablau Z Ultra nisu odobreni
 
CUPRABLAU Z 35WG aktivne tvari SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01/01/2019-31/12/2025
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Cuprablau Z 35WG odobren 17/04/2019. - 01/01/2022.
 
FALCON EC 460 Aktivne tvari SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina) EU: odobren 01.01.2012 - 31.12.2021. + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2019., + TRIADIMENOL (pripada skupini tvari triazola) EU: nije odobren
Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka.
Triadimenol mogući štetni učinci: toksičan ua ribe, toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; poremečuje reprodukciju kod nekih vrsta riba; toksićan za vodeni okoliš; može naštetiti guštericama; može uzrokovati neurološke promjene u ponašanju štakora; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta; možda poremečuje plodnost; može naštetiti nerođenom djetetu; može naštetiti bebi koja se doji; uzrokojue nadraživanje oka; uzrokuje blagu iritaciju kože.
Hrvatska FIS: Falcon EC 460 odobren 10/02/2006.-31/08/2020.
 
FALCON FORTE, aktivne tvari TEBUKONAZOL, EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2020., + SPIROKSAMIN EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2021., + PROTIOKONAZOL (pripada skupini tvari triazolintiona) EU: odobren 01/08/2008-31/07/2020
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.
Protiokonazol moguće nuspojave: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
Hrvatska FIS: Falcon Forte odobren 20/03/2019.-31/07/2020.
 
LUNA PRIVILEGE, LUNA SENSATION. Aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024., i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: odobren 01/08/2018-31/07/2033.
Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Trifloksistrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Hrvatska FIS: Luna Privilege odobren 09/02/2015.-31/01/2025., Luna Sensation odobren 09/07/2019.-31/01/2025.
 
LUNA EXPERIENCE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024., + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2020.
Fluopiram moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
Hrvatska FIS: Luna Experience odobren 19/01/2015.-31/08/2020.
 
MIKAL, MIKAL FLASH. aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2020. i FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al, organofosfat) EU: odobren 01/05/2007 .- 30/04/2021.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Fosetil-aluminij moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Mikal Flash odobren 30/11/2006.-31/12/2023., Mikal nije odobren
 
MIKAL PREMIUM F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007 - 31/07/2020. i FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al, organofosfat) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2021., i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: odobren 01/04/2016-31/03/2031
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Fosetil-aluminij moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
Iprovalikarb mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokuje nagrizanje kože
Hrvatska FIS: Mikal Premium F odobren 29/11/2007.-31/12/2023.
 
MODRA GALICA aktivna tvar BAKROV SULFAT PENTAHIDRAT (nije na popisu EU-a)
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Modra Galica, Modra Galica Scarmagnan nisu odobreni.
 
NORDOX 75WG aktivna tvar BAKARNI OKSID, EU: Odobren
Spojevi bakra, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Nordox 75WG odobren 24/01/2002.-31/12/2023.
 
PERGADO D aktivne tvari MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023., i MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: odobren 01/07/2006. - 31/01/2021.
Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: Pergado D odobren 28/01/2019.-31/07/2024.
 
PERGADO F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2020., i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023.
Proizvod, upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado F odobren 26/11/2007.-31/12/2023.
 
PERGADO MZ Aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: odobren 01/07/2006. - 31/01/2021. i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01.08.2013. - 31.07.2023.
Proizvod, upozorenje: Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado MZ odobren 21/05/2007.-31/12/2023.
 
PYRUS® 400SC aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU: odobren 01/05/2007 - 30/04/2020
Pirimetanil moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu
Hrvatska FIS: Pyrus 400SC odobren 09/05/2007.-31/12/2023.
 
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: odobren 01/07/2006. - 31/01/2021. i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023.
Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: odobren 24/01/2011.-24/01/2021.
 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: odobren 01/07/2006. - 31/01/2021. i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023.
Hrvatska FIS nije odobren
 
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01/01/2019-31/12/2025
Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: nije odobren
 
SUMPOR MICRO 80 WP, SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MIKRO, SUMPOR PRAŠIVO, SUMPOR SC 80, SUMPOR WG 80, SUMPORNO PRAŠIVO,  aktivna tvar SUMPOR, EU: odobren 01/01/2010. - 31/12/2020.
Sumpor moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Hrvatska FIS: Sumpor prašivo odobren 21/09/2016.-31/12/2020.; Sumpor SC 80 odobren  25/05/1998. - 31/12/2023.; Sumpor WG 80 odobren 14/10/2016. - 11/12/2020.; Sumporno prašivo odobren 13/12/2004. - 31/12/2023.; Sumpor micro 80WP nije odobren, Sumpor močivi tiosam 80 mikro nije odobren
 
 
TILT CB 187,5 FW aktivne tvari PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: nije odobren + KARBENDAZIM (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: nije odobren
Propikonazol moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA)
Karbendazim moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; donekle toksičan za pčele; kod ljudi može uzrokovati genetska oštećenja; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa
Hrvatska FIS: Tilt CB 185,5 FW nije odobren
 
TILT 250 EC aktivna tvar PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: nije odobren
Propikonazol moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA)
Hrvatska FIS: Tilt CB 185,5 FW nije odobren
 
TOPAS 100EC aktivna tvar PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2021.
Penkonazol moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem: nadražuje oko; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
Hrvatska FIS: Topas 100 EC odobren 01/02/2007.-31/12/2023.
 
UNIVERSALIS. aktivne tvari AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina) EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2024., i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007 - 31/07/2020.
Azoksistrobin moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi, štetno ako se proguta ili ako se udiše; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; sumnja na moguće uzrokovanje raka.
Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Universalis odobren 21/05/2007.-31/12/2023.

Za detalje nuspojava pesticida uz stručne izvore, vidjeti tekst: 'Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja

(tekst ažuriran, ožujak 2020.)

Kontakt za dodatne informacije:

LAG Škoji: 095/549-5949 (web stranica: www.lag-skoji.hr)

Agencija za upravljanje Starogradskim Poljem: 021 765 275 (web stranica: www.starogradsko-polje.com)

Udruga Eco Hvar, tel. 098/977-3229, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tekst ažuriran 18.02.2020.

Nalazite se ovdje: Home Okoliš Anketa: Poljoprivreda na Starogradskom Polju

Novosti: Ekologija.hr

 • Sat za planet Zemlju najveća je globalna volonterska akcija za očuvanje planeta, a obilježava se 28. ožujka gašenjem svjetla u 20.30 sati, priopćila je u srijedu Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozivajući građane da se uključe u akciju. "Svjetska biološka raznolikost se smanjuje neviđenom i alarmantnom brzinom, a milijunu vrsta prijeti izumiranje, dok je planet na rubu globalnog zagrijavanja", upozorio je WWF.

 • Znate li što je glavna odlika interijera domova 21. stoljeća? Kombiniranje praktičnog, elegantnog i ekološki prihvatljivog stila, koji u rezultatu daju atraktivan dom uređen prema svim kriterijima njegovih ukućana, ali i okoliša koji diktira određena pravila.

 • Održivi turizam nije samo popularan trend. Održivi turizam postaje prioritet - ako ne i moralni imperativ - za sve čelne ljude tvrtki koje nude turističke smještaje.

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Pozivamo sve nastavnike, učenike, roditelje, građane i prijatelje škole da podrže našu akciju prikupljanja EE otpada! Pokažimo ekološku osvještenost i dokažimo da u skladu sa osobnom odgovornošću znamo i možemo aktivno djelovati u skladu s načelima održivog razvitka te u svojim kućanstvima i gradu živjeti u harmoniji s prirodom!

 • 4US Cesare Paciotti je ekološki osvještena casual linija za svakodnevni look. Kreirana je kao unisex linija, a s vremenom je postala suvremena, eko i fashion linija za nju i njega.

 • Eko turizam je grana turizma koja se sve više razvija i u čijem se smjeru temelji ključ napredovanja.

 • LED rasvjeta se svrstava među najpraktičnija rješenja kada je osvjetljenje prostora i javnih mjesta u pitanju, imajući na umu brojne pozitivne efekte korišćenja svjetiljki sa ovakvom tehnologijom.

 • Kako biti savjesan putni, naučite u ovom članku...

 • The European week of skills gained through the vocational education and training is a yearly campaign launched in 2016. It was created and its purpose still is to promote vocational education and training by organizing various activities and manifestations throughout entire Europe on local, regional and the National level. The campaign gathers providers of educational and skills training services, civil society organizations, national agencies, business associates, union and wider population with the main goal of highlighting the benefits of vocational education and training as well as presenting a wide range of possibilities in every European country.

 • U današnje vrijeme kada smo svi zabrinuti zbog visokih računa za grijanje i okoliš, mnogi se okreću potrazi za jeftinijim i obnovljivim izvorima energije. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene biomase, a njezino korištenje dodatno potiču vrhunske ekološke karakteristike.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) na svojoj sjednici održanoj 27. svibnja 2020., potaknuto velikim intenzitetom recentnih klimatskih promjena i njihovim utjecajem na čovjeka i prirodu, donijelo je Izjavu o klimatskim promjenama koju prenosimo u cijelosti.

 • Zamislite da ste u školi imali priliku razvijati svoju projektnu ideju, riješiti konkretan problem u svojoj lokalnoj zajednici, naučili izraditi financijski plan, montirati video, napisati PR članak i zamolbu za donaciju ili pak usavršiti vještine zagovaranja pri lokalnim vlastima kako bi se unaprijedile ustaljene društvene prakse. Što mislite? Koliko biste iz ovih iskustva naučili u usporedbi s paletom praktičnih znanja i vještina koju ve?‡ desetlje?‡ima naša djeca dobivaju u školama?

 • U sklopu projekta LORA - laboratorij održivog razvoja, sufinanciranom u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, udruga Bioteka s partnerima u narednim ?‡e mjesecima pisati autorske članke o 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Tema koju ?‡emo pokriti prvu odnosi se na Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima. Za portal Biologija.com.hr na ovu temu piše Jelena Babi?‡ iz udruge Hyla.

 • Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, sredinom ožujka prekinute su redovne obrazovne aktivnosti udruge Bioteka koje još od 2012. godine uključuju izravan rad s osnovnoškolskom djecom. Udruga je ubrzo doskočila ovoj nepredvi?‘enoj situaciji te započela sa snimanjem obrazovnih videomaterijala, kao pomo?‡ djeci u ovim izvanrednim okolnostima. 

   

 • Sivi vuk je, uz sme?‘eg medvjeda i euroazijskog risa, jedna od tri velike zvijeri koje obitavaju na području Hrvatske. Sve tri vrste stolje?‡ima vode konstantnu bitku za opstanak te su sustavno istrijebljene u ve?‡em dijelu Europe. Nestajanje vršnih predatora utječe na promjene u hranidbenoj mreži, što posljedično dovodi do neravnoteže cijelog ekosustava. Krajem 19. stolje?‡a vukovi su nastanjivali cjelokupan prostor Hrvatske, ali je sustavnim izlovljavanjem i uništavanjem staništa od strane čovjeka danas njihovo područje rasprostranjenja smanjeno.