Pesticidi pronađeni u kući u Svirčima na Hvaru

Rezultati testiranja uzorka prašine preuzetog 22.06.2021.

Vinograd do kuće u Svirčima Vinograd do kuće u Svirčima Foto: Vivian Grisogono
Test prašine proveden je u sklopu peticije Europske građanske inicijative 'Spasimo pčele i poljoprivrednike', koju je organizirao PAN Europe.
 
PAN EUROPE NAPOMENE:
1. 21 uzorak je prikupljen u 21 državi članici (MS) u okruženju intenzivne poljoprivrede, manje od 100 m od poljoprivrednih površina.
2. Top 5 zemalja EU u smislu broja kvantificiranih pesticida: BE-IT-AT-NL-CZ
3. Top 5 zemalja EU u smislu kumulativne količine pesticida: DK-ES-LT-IT-IE.
4. Pesticidi su pronađeni u svih 21 država članica (od 1 na Malti do 23 u Belgiji)
5. Pronađeni su mogući karcinogeni, endokrini disruptori (djeluju u vrlo malim dozama) i reprotoksične tvari
6. Ovo je prvi put da je takva studija provedena u cijeloj EU. Rezultati nisu reprezentativni za situaciju u svakoj zemlji: oni su snimka stanja na jednom mjestu u zemlji. Ipak, ova studija naglašava da su ljudi u svojim domovima svakodnevno izloženi različitim pesticidima, u različitim količinama. Prašina se može naći posvuda: u našim krevetima, na podu gdje pužu naše bebe, itd. ... čak iu zemljama u kojima je pronađeno malo pesticida (Malta, Luksemburg ili Njemačka na primjer), identificirani su zabrinjavajući pesticidi.
7. <LQ znači "niže od granice kvantifikacije": tvar je otkrivena, ali je preniska da bi se kvantificirala. To ne znači da je nevažno jer za mnoge kemikalije nema sigurne granice (npr. kancerogene tvari ili tvari koje ometaju endokrini sustav).
 
REZULTATI TESTA NA PRAŠINU IZ KUĆE U SVIRČIMA NA OTOKU HVARU:
Pronađeni pesticidi: Pendimetalin 10,5; Boskalid 104; Klorotoluron <1Q; Ciprodinil <1Q Fluopiram <1Q; Piraklostrobin 269; Spiroksamin <1Q; Trifoksistrobin <1Q
 
Detalji o tim aktivnim tvarima:
 
PENDIMETALIN herbicid
EU odobren 01.09.2017.-30.11.2024.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 6 odobrenih proizvoda, 4 na bazi samog pendimetalina, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: (949) Dost 330 EC odobren 01.09.2016.-01.09.2024.; (982) Sharpen 330 EC odobren 16.06.2016.-01.09.2024.; (983) Pendus 330 EC odobren 28.06.2016.-01.09.2024.; (1498) Penter (pendimethalin, terbutilazin) odobren 10.08.2022.-30.11.2025.; (1516) Bismark (pendimethalin, klomazon) odobren 06.04.2022.-31.10.2023. (1547) Stomp Aqua odobren 27.02.2023.-30.11.2025. Odobrenje povučeno: (806) Wing P (pendimethalin, dimethenamid-P) odobren 24.02.2015.-01.03.2022., zadnji rok 01.09.2023.; (913) "Stomp Aqua", odobren 22.10.2015.-27.02.2023. zadnji rok 27.08.2024.
 
BOSKALID fungicid
EU: Odobren 01.08.2008. - 15.04.2026.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 8 odobrenih proizvoda, 2 na bazi samog boskalida, 6 u kombinacijama sa drugim aktivnim tvarima: 66 Bellis (boskalid, piraklostrobin), odobren 04.01.2008.-31.12.2023.; 110 Cantus, odobren 09.12.2004.-31.12.2023.; 494 Pictor (boskalid, dimoksistrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2023.; 616 Signum (boskalid, piraklostrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2023.; 1142 Collis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 05.02.2018.-31.07.2028.; 1479 Pictor Active (boskalid, piraklostrobin), odobren 09.06.2022.-31.01.2024.; 1486 Loyalty odobren 21.06.2022.-31.07.2024.; 1532 Empartis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 13.12.2022.-31.07.2024.
 
KLOROTOLURON herbicid
EU odobren 01.03.2006.-31.10.2023.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023, klortoluron na popisu):3 proizvoda na popisu, 1 na bazi samog klorotolurona, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: (771) Tornado Forte (klorotoluron, diflufenikan) odobren 03.05.2015.-31.12.2023.; (928) Tolurex 50 SC, odobren 25.09.2015.-31.10.2023.; (1216) Legacy Plus (klorotoluron, diflufenikan) odobren 15.04.2019.-31.12.2023.
 
CIPRODINIL fungicid
EU odobren 01.05.2007.-30.04.2022. - 15.03.2025.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože;
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 3 proizvoda, od kojih 2 na bazi samog ciprodinila, 1 u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima. 790 Chorus 50WG odobren 27.07.2012.-30.04.2024, 126 Chorus 75WG odobren 06.09.2005.-31.12.2023., 646 Switch 62,5WG (ciprodinil i fludioksonil) odobren 07.02.2007.-31.10.2024.
 
FLUOPIRAM fungicid
EU: odobren 01.02.2014. - 31.01.2024.
Moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 7 proizvoda, 2 2 na bazi samog fluopirama, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 858 Luna Experience (fluopiram, tebukonazol), odobren 19.01.2015.-31.08.2024.; 859 Luna Privilege, odobren 09.02.2015.-31.01.2025.; 945 Velum Prime, odobren 04.02.2016.-31.01.2025.; 974 Propulse (fluopiram, protiokonazol), odobren 30.05.2016.-31.07.2024.; 1111 Ascra Xpro (fluopiram, biksafen, protiokonazol), odobren 01.12.2017.-31.07.2024.; 1240 Luna Sensation (fluopiram, trifloksistrobin), odobren 09.07.2019.-31.01.2025.; 1289 Luna Care (fluopiram, fosetil), odobren 23.04.2020.-30.04.2024.
 
PIRAKLOSTROBIN fungicid
EU: Odobren 01.06.2004. - 31.01.2024.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 11 proizvoda na popisu, 10 odobrenih 3 na bazi samog piraklostrobina, 8 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 66 Bellis (boskalid, piraklostrobin), odobren 04.01.2008.-31.12.2023.; 101 Cabrio Top (piraklostrobin, metiram) odobren 07.04.2011.-31.01.2024.; 616 Signum (boskalid, piraklostrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2023.; 901 Retengo, odobren 23.08.2015.-31.01.2024.; 1103 Priaxor EC (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 24.10.2017.-31.01.2024.; 1356 Revycare, odobren 23.09.2015.-31.01.2024.; 1462 Architect (piraklostrobin, mepikvat, proheksadion) odobren 29.03.2022.-31.12.2024.; 1469 Mizona (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 06.05.2022.-31.01.2024. 1479 Pictor Active (boskalid, piraklostrobin), odobren 09.06.2022.-31.01.2024.; 1519 Insignia, odobren 03.11.2022.-31.01.2024. 1038 Tercel (ditianon, piraklostrobin), odobrenje (01.09.2017.-31.01.2022.) isteklo, zadnji rok 31.07.2023.; Cabrio Team nije odobren
 
SPIROKSAMIN fungicid
EU: odobren 01.01.2012. - 31.12.2023.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; možda izaziva oštećenje fetusa; (Falcon Forte) može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 6 odobrenih proizvoda, 2 na bazi samog spiroksamina, 4 u kombinacijama s drugim aktivnim tvari: 960 Spirox, odobren 04.04.2016.-31.12.2024.; 1204 Falcon Forte (spiroksamin, protiokonazol, tebukonazol) odobren 20.03.2019.- 31.08.2028.; 1324 Prosper CS 300, odobren 23.11.2020.-31.12.2024.; 1419 Delaro Forte (spiroksamin, protiokonazol, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1431 Cayunis (spiroksamin, trifloksistrobin, biksafen) odobren 23.12.2021.-31.12.2024.; 1439 Prosaro Plus (spiroksamin, protiokonazol) odobren 17.02.2022.-31.07.2027. Falcon EC 460 (odobren 10.02.2006.-31.08.2020) odobrenje povučeno 31.08.2020.
 
EU: odobren 01.08.2018.-31.07.2033.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 6 proizvoda, 1 na bazi samog trifloksistrobina, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 450 Nativo 75 WG (tebukonazol, trifloksistrobin) odobren 06.03.2008.-31.12.2023.; 723 Zato Plus (kaptan, trifloksistrobin- napomena: sumnja na moguće uzrokovanje raka), odobren 21.01.2008.-31.12.2023.; 765 Zato 50 WG, odobren 04.07.2012.-04.07.2024.; 1240 Luna Sensation (fluopiram, trifloksistrobin), odobren 09.07.2019.-31.01.2025.; 1419 Delaro Forte (protiokonazol, spiroksamin, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1431 Cayunis (trifloksistrobin, spiroksamin, biksafen) odobren 23.12.2021.-31.12.2024. Fandango EC200 nije odobren
 
ISTRAŽIVANJE je napravljeno u okviru europske peticije 'Spasimo pčele i poljoprivrednike'. U laboratiju 'YOOTEST' u Francuskoj su testirali uzorke prašine iz kuća u blizini kultiviranih polja u 21 zemlja iz Europske unije. Testirano je samo 30 pesticida, od kojih 18 herbicida, 11 fungicida i jedan insekticid. Nisu uključili glifosat (aktivna tvar u Cidokoru i mnogim drugim herbicidima često korištenim na Hvaru i u Hrvatskoj). Stoga su rezultati, iako vrlo zabrinjavajući, ograničeni i sigurno bi bili puno gori da su uključili više tih otrovnih aktivnih tvari.
 
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidi pronađeni u kući u Svirčima na Hvaru

Eco Environment News feeds

 • Farmed kelp could produce plastic substitutes, beauty products and food supplements. Just steer clear of seaweed chocolate

  Think sun, sea, Skye – and seaweed. It’s early summer off the west coast of Scotland, and Alex Glasgow is landing a long string of orangey-black seaweed on to the barge of his water farm. It emerges on what looks like a washing line heavy with dirty rags, hoicked up from the depths. And yet, this slippery, shiny, salty substance might, just might, be going to save the planet.

  When it comes to sustainability, seaweed is about as shipshape as it gets. Minimal damage to the environment, check. No use of pesticides, check. Diversifies ocean life, check. Uses no land, check. And, in the case of Skye’s seaweed farm, spoils no one’s view, check.

  Kyla Orr and Martin Welch of KelpCrofters check the crop from their boat

  Continue reading...

 • Most comprehensive analysis ever of conflict-driven climate impacts shows emissions greater than those generated by 175 countries in a year

  The climate cost of the first two years of Russia’s war on Ukraine was greater than the annual greenhouse gas emissions generated individually by 175 countries, exacerbating the global climate emergency in addition to the mounting death toll and widespread destruction, research reveals.

  Russia’s invasion has generated at least 175m tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e), amid a surge in emissions from direct warfare, landscape fires, rerouted flights, forced migration and leaks caused by military attacks on fossil fuel infrastructure – as well as the future carbon cost of reconstruction, according to the most comprehensive analysis ever of conflict-driven climate impacts.

  Continue reading...

 • Diving with marine life such as blue sharks is growing in popularity in the UK, spurred by footage of encounters on social media

  We have only been waiting in the grey Atlantic swell a few moments when the first flash of metallic blue appears in the water. A blue shark, a few miles from the coast of Penzance in Cornwall, emerges from the depths. It is time to get in the water – but part of my brain rebels.

  “It’s not what you think it will be like … not that ingrained fear that everyone has about sharks. But until you get in the water with them, that fear will remain,” the guide says to the group.

  Continue reading...

 • Bangalow Koalas and private landholders have planted more than 377,000 trees across the region

  In 2016 a friend phoned Linda Sparrow about a 400-metre stretch of koala trees on the western edge of Bangalow, a small regional town in northern New South Wales.

  The landscape in the region had long since been cut back by loggers and farmers, and there were precious few eucalyptus trees left to provide refuge for koalas looking for food or shelter.

  Continue reading...

 • Hexton, Hertfordshire: On the chalk hills in early summer, green is dominant – but only until the yellows take over

  The rain-soaked chalk hills are a celebration of green: the green of crimped agrimony leaves and glaucous sedge blades; of horsetail, hogweed and unripe wayfaring berries. Greenery everywhere, energising everything. I hear it in the whitethroat’s scratchy bursts, see it in sunlight on spent cowslips and feel it in the pull of my breath as I climb the hill. I wonder if it’s the heightened sensitivity of the human eye to green light that has brought on this verdant synaesthesia. Whatever the reason, the intensity of colour fuses and confuses my senses, making it hard to spot the green orchids I’ve come here to see.

  But as the path narrows, the abundance of orchids – all of them common twayblades (Neottia ovata) – is such that I almost tread on one. Kneeling in the grass for a closer look, I can see inflorescences rising from pairs of egg-shaped leaves, each with a slender downy stem and green flowers held aloft on short stalks. Every year I’m astonished by the huge personalities of these miniature blooms. The labellum (the lower modified petal) is deeply forked like a pair of legs, and banded with two dark green stripes that mark a nectar-bearing groove.

  Continue reading...

 • Captive breeding in Norway has built up numbers endangered by the climate crisis and golden eagles but only a more diverse population will survive in the long term

  Deep in the Norwegian mountains, amid a vast expanse of bright snow and howling winds, Toralf Mjøen throws a piece of meat into a fenced enclosure and waits for a pair of dark eyes to appear from the snowy den.

  These curious and playful arctic foxes know Mjøen well. He has been the caretaker at this breeding facility for 17 years, going up the mountain daily to feed them at their enclosures near the small village of Oppdal, about 250 miles north of Oslo.

  Continue reading...

 • Many people fear the UK’s draughty old properties are too great a challenge for the technology

  Heat pumps could be the single largest step a household can take to reduce their carbon emissions while saving money on their bills. But many in Britain fear that, even though millions of homes across Europe have benefited from the shift away from gas or oil boilers, the UK’s draughty old homes could prove too great a challenge for the technology.

  The concern is unsurprising given that the UK has some of the least energy efficient homes in Europe. A study by the smart home company tado° monitored 80,000 users across Europe to find how quickly properties lose heat when outdoor temperatures fall to zero. It found that UK homes lost on average 3C after five hours without heating, compared with just 1C in Germany and 0.9C in Norway.

  Continue reading...

 • Pennsylvania families worry about rising cases of rare cancer with well pads near homes and stalled House bills

  One evening in 2019, Janice Blanock was scrolling through Facebook when she heard a stranger mention her son in a video on her feed. Luke, an outgoing high school athlete, had died three years earlier at age 19 from Ewing’s sarcoma, a rare bone cancer.

  Blanock had come across a live stream of a community meeting to discuss rare cancers that were occurring with alarming frequency in south-western Pennsylvania, where she lives.

  Continue reading...

 • Porto Alegre’s poorest neighborhoods, often closest to rivers and with the worst infrastructure, bore brunt of crisis

  It had been raining for nearly a week when the floodwaters first reached Marcelo Moreira Ferreira’s home in Porto Alegre, the capital of Brazil’s southernmost state, Rio Grande do Sul.

  His wife and their four children left to seek shelter with relatives, but Ferreira, 51, wanted to stay: his father had built the modest one-storey structure and he had lived there his entire life.

  Continue reading...

 • Having created a watchdog for the environment, the government took its teeth out and muzzled it. Can public outrage rouse the Environment Agency to action?

  When Helen Nightingale joined the National Rivers Authority, the predecessor to the Environment Agency, in 1991, she thought of her work as a calling. She had been fascinated by nature since she was a child, when she used to poke around in the earth on her father’s allotment, looking for worms and beetles. In her job, Nightingale spent most of her time walking along the rivers in Lancashire and Merseyside, taking water samples and testing oxygen levels. She was responsible for protecting rivers, and she often learned about sewage and pesticide pollution from members of the public who called a dedicated hotline. “They’d phone you up and say, ‘There’s something wrong.’ And you would go out straight away,” she recalled. “You stood a much better chance of figuring out what was wrong if you could get there quickly.”

  Nightingale, who has a Lancastrian accent and curly blond hair, investigated pollution like a hard-nosed police detective inspecting a crime scene. She would visit dairy farms, industrial estates and sewage treatment plants, dressed in a raincoat and boots with steel toe caps, and usually started with the same question: “Can I look at your drains?” The work was demanding, and the pay, when Nightingale started, was just £9,500 a year (the UK average at the time was around £12,000), but she was proud to be protecting the environment. “It was a dream job,” she told me. “If we sat in the office, our boss would say, ‘Why are you here? Go out and look at something.’”

  Continue reading...

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.