Pesticidi pronađeni u kući u Svirčima na Hvaru

Objavljeno u Opasni otrovi!

Rezultati testiranja uzorka prašine preuzetog 22.06.2021.

Vinograd do kuće u Svirčima Vinograd do kuće u Svirčima Foto: Vivian Grisogono
Test prašine proveden je u sklopu peticije Europske građanske inicijative 'Spasimo pčele i poljoprivrednike', koju je organizirao PAN Europe.
 
PAN EUROPE NAPOMENE:
1. 21 uzorak je prikupljen u 21 državi članici (MS) u okruženju intenzivne poljoprivrede, manje od 100 m od poljoprivrednih površina.
2. Top 5 zemalja EU u smislu broja kvantificiranih pesticida: BE-IT-AT-NL-CZ
3. Top 5 zemalja EU u smislu kumulativne količine pesticida: DK-ES-LT-IT-IE.
4. Pesticidi su pronađeni u svih 21 država članica (od 1 na Malti do 23 u Belgiji)
5. Pronađeni su mogući karcinogeni, endokrini disruptori (djeluju u vrlo malim dozama) i reprotoksične tvari
6. Ovo je prvi put da je takva studija provedena u cijeloj EU. Rezultati nisu reprezentativni za situaciju u svakoj zemlji: oni su snimka stanja na jednom mjestu u zemlji. Ipak, ova studija naglašava da su ljudi u svojim domovima svakodnevno izloženi različitim pesticidima, u različitim količinama. Prašina se može naći posvuda: u našim krevetima, na podu gdje pužu naše bebe, itd. ... čak iu zemljama u kojima je pronađeno malo pesticida (Malta, Luksemburg ili Njemačka na primjer), identificirani su zabrinjavajući pesticidi.
7. <LQ znači "niže od granice kvantifikacije": tvar je otkrivena, ali je preniska da bi se kvantificirala. To ne znači da je nevažno jer za mnoge kemikalije nema sigurne granice (npr. kancerogene tvari ili tvari koje ometaju endokrini sustav).
 
REZULTATI TESTA NA PRAŠINU IZ KUĆE U SVIRČIMA NA OTOKU HVARU:
Pronađeni pesticidi: Pendimetalin 10,5; Boskalid 104; Klorotoluron <1Q; Ciprodinil <1Q Fluopiram <1Q; Piraklostrobin 269; Spiroksamin <1Q; Trifoksistrobin <1Q
 
Detalji o tim aktivnim tvarima:
 
PENDIMETALIN herbicid
EU odobren 01.09.2017.-30.11.2024.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe; donekle otrovan za ptice, pčele; kod ljudi: mogući karcinogen (USEPA); (Pendus) može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav. sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; mogući ometač endokrinog sustava; toksičan za štitnjaču i jetra; može uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu; uzrokuje jako nadraživanje kože i oka; može uzrokovati nadraživanje u nosu i grlu; rizik od bioakumulacije
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 6 odobrenih proizvoda, 4 na bazi samog pendimetalina, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: (949) Dost 330 EC odobren 01.09.2016.-01.09.2024.; (982) Sharpen 330 EC odobren 16.06.2016.-01.09.2024.; (983) Pendus 330 EC odobren 28.06.2016.-01.09.2024.; (1498) Penter (pendimethalin, terbutilazin) odobren 10.08.2022.-30.11.2025.; (1516) Bismark (pendimethalin, klomazon) odobren 06.04.2022.-31.10.2023. (1547) Stomp Aqua odobren 27.02.2023.-30.11.2025. Odobrenje povučeno: (806) Wing P (pendimethalin, dimethenamid-P) odobren 24.02.2015.-01.03.2022., zadnji rok 01.09.2023.; (913) "Stomp Aqua", odobren 22.10.2015.-27.02.2023. zadnji rok 27.08.2024.
 
BOSKALID fungicid
EU: Odobren 01.08.2008. - 15.04.2026.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 8 odobrenih proizvoda, 2 na bazi samog boskalida, 6 u kombinacijama sa drugim aktivnim tvarima: 66 Bellis (boskalid, piraklostrobin), odobren 04.01.2008.-31.12.2023.; 110 Cantus, odobren 09.12.2004.-31.12.2023.; 494 Pictor (boskalid, dimoksistrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2023.; 616 Signum (boskalid, piraklostrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2023.; 1142 Collis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 05.02.2018.-31.07.2028.; 1479 Pictor Active (boskalid, piraklostrobin), odobren 09.06.2022.-31.01.2024.; 1486 Loyalty odobren 21.06.2022.-31.07.2024.; 1532 Empartis (boskalid, kresoksim-metil), odobren 13.12.2022.-31.07.2024.
 
KLOROTOLURON herbicid
EU odobren 01.03.2006.-31.10.2023.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice i pčele; mogući karcinogen; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023, klortoluron na popisu):3 proizvoda na popisu, 1 na bazi samog klorotolurona, 2 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: (771) Tornado Forte (klorotoluron, diflufenikan) odobren 03.05.2015.-31.12.2023.; (928) Tolurex 50 SC, odobren 25.09.2015.-31.10.2023.; (1216) Legacy Plus (klorotoluron, diflufenikan) odobren 15.04.2019.-31.12.2023.
 
CIPRODINIL fungicid
EU odobren 01.05.2007.-30.04.2022. - 15.03.2025.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; uzrokuje nadraživanje oka i kože;
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 3 proizvoda, od kojih 2 na bazi samog ciprodinila, 1 u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima. 790 Chorus 50WG odobren 27.07.2012.-30.04.2024, 126 Chorus 75WG odobren 06.09.2005.-31.12.2023., 646 Switch 62,5WG (ciprodinil i fludioksonil) odobren 07.02.2007.-31.10.2024.
 
FLUOPIRAM fungicid
EU: odobren 01.02.2014. - 31.01.2024.
Moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka (Luna experience Luna privilege); može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 7 proizvoda, 2 2 na bazi samog fluopirama, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 858 Luna Experience (fluopiram, tebukonazol), odobren 19.01.2015.-31.08.2024.; 859 Luna Privilege, odobren 09.02.2015.-31.01.2025.; 945 Velum Prime, odobren 04.02.2016.-31.01.2025.; 974 Propulse (fluopiram, protiokonazol), odobren 30.05.2016.-31.07.2024.; 1111 Ascra Xpro (fluopiram, biksafen, protiokonazol), odobren 01.12.2017.-31.07.2024.; 1240 Luna Sensation (fluopiram, trifloksistrobin), odobren 09.07.2019.-31.01.2025.; 1289 Luna Care (fluopiram, fosetil), odobren 23.04.2020.-30.04.2024.
 
PIRAKLOSTROBIN fungicid
EU: Odobren 01.06.2004. - 31.01.2024.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 11 proizvoda na popisu, 10 odobrenih 3 na bazi samog piraklostrobina, 8 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 66 Bellis (boskalid, piraklostrobin), odobren 04.01.2008.-31.12.2023.; 101 Cabrio Top (piraklostrobin, metiram) odobren 07.04.2011.-31.01.2024.; 616 Signum (boskalid, piraklostrobin), odobren 29.12.2006.-31.12.2023.; 901 Retengo, odobren 23.08.2015.-31.01.2024.; 1103 Priaxor EC (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 24.10.2017.-31.01.2024.; 1356 Revycare, odobren 23.09.2015.-31.01.2024.; 1462 Architect (piraklostrobin, mepikvat, proheksadion) odobren 29.03.2022.-31.12.2024.; 1469 Mizona (fluksapiroksad, piraklostrobin), odobren 06.05.2022.-31.01.2024. 1479 Pictor Active (boskalid, piraklostrobin), odobren 09.06.2022.-31.01.2024.; 1519 Insignia, odobren 03.11.2022.-31.01.2024. 1038 Tercel (ditianon, piraklostrobin), odobrenje (01.09.2017.-31.01.2022.) isteklo, zadnji rok 31.07.2023.; Cabrio Team nije odobren
 
SPIROKSAMIN fungicid
EU: odobren 01.01.2012. - 31.12.2023.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost; možda izaziva oštećenje fetusa; (Falcon Forte) može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 6 odobrenih proizvoda, 2 na bazi samog spiroksamina, 4 u kombinacijama s drugim aktivnim tvari: 960 Spirox, odobren 04.04.2016.-31.12.2024.; 1204 Falcon Forte (spiroksamin, protiokonazol, tebukonazol) odobren 20.03.2019.- 31.08.2028.; 1324 Prosper CS 300, odobren 23.11.2020.-31.12.2024.; 1419 Delaro Forte (spiroksamin, protiokonazol, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1431 Cayunis (spiroksamin, trifloksistrobin, biksafen) odobren 23.12.2021.-31.12.2024.; 1439 Prosaro Plus (spiroksamin, protiokonazol) odobren 17.02.2022.-31.07.2027. Falcon EC 460 (odobren 10.02.2006.-31.08.2020) odobrenje povučeno 31.08.2020.
 
EU: odobren 01.08.2018.-31.07.2033.
Moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može uzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Proizvodi: Hrvatska FIS (lipanj 2023): 6 proizvoda, 1 na bazi samog trifloksistrobina, 5 u kombinacijama s drugim aktivnim tvarima: 450 Nativo 75 WG (tebukonazol, trifloksistrobin) odobren 06.03.2008.-31.12.2023.; 723 Zato Plus (kaptan, trifloksistrobin- napomena: sumnja na moguće uzrokovanje raka), odobren 21.01.2008.-31.12.2023.; 765 Zato 50 WG, odobren 04.07.2012.-04.07.2024.; 1240 Luna Sensation (fluopiram, trifloksistrobin), odobren 09.07.2019.-31.01.2025.; 1419 Delaro Forte (protiokonazol, spiroksamin, trifloksistrobin) odobren 06.12.2021.-31.12.2024.; 1431 Cayunis (trifloksistrobin, spiroksamin, biksafen) odobren 23.12.2021.-31.12.2024. Fandango EC200 nije odobren
 
ISTRAŽIVANJE je napravljeno u okviru europske peticije 'Spasimo pčele i poljoprivrednike'. U laboratiju 'YOOTEST' u Francuskoj su testirali uzorke prašine iz kuća u blizini kultiviranih polja u 21 zemlja iz Europske unije. Testirano je samo 30 pesticida, od kojih 18 herbicida, 11 fungicida i jedan insekticid. Nisu uključili glifosat (aktivna tvar u Cidokoru i mnogim drugim herbicidima često korištenim na Hvaru i u Hrvatskoj). Stoga su rezultati, iako vrlo zabrinjavajući, ograničeni i sigurno bi bili puno gori da su uključili više tih otrovnih aktivnih tvari.
 
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidi pronađeni u kući u Svirčima na Hvaru

Novosti: Ekologija.hr

 • Onečišćenje zraka jedan je od najvećih problema s kojima se suočavaju veliki gradovi diljem svijeta. Loš kvalitet zraka može imati ozbiljne posljedice za naše zdravlje, kao i za okoliš.

 • Suvremeni svijet suočen je s izazovima gospodarenja ogromnim količinama otpada koji negativno utječu na okoliš, resurse i zdravlje ljudi. Kako bi se smanjio negativan utjecaj, ključno je da svako kućanstvo poduzme korake kako bi smanjilo količinu otpada koje stvara.

 • Suradnički tim vukovarske gimnazije u sastavu Gabriel Kršić, Lara Grlić, Lara Šijanović i Ema Stankoski Hrgović pod vodstvom mentora Sanje Pavlović Šijanović i Davora Šijanovića pobjednik je ovogodišnjeg kreativnog Junior Engineer Academy 2.0 natječaja. Za svoju su tehnološku viziju održivog grada pod nazivom „Vukovar – The Green Tech City of the Future“ osvojili titulu najboljeg projekta i studijski put za učenike i mentore u Njemačku.

 • Gimnazija Vukovar pokreće akciju prikupljanja dotrajalih i nepotrebnih EE uređaja.

 • Green Skills Award 2022 eTwinning projektu “The green changemakers”

 • Povodom Dana planeta Zemlje, sudionici međunarodnog eTwinning projekta „The green changemakers“ proveli su radionicu izrade platnenih vrećica od starih majica! Poruka koju su mladi eTwinneri poslali ovom aktivnošću je ujedno i savjet: iskoristite staru odjeću, odbacite plastične vrećice i zamijenite ih svojom homemade torbom i tako pridonesite stvaranju čišćeg i zdravijeg svijeta!

 • Brine li vas otapanje ledenjaka, izumiranje vrsta životinja i porast razine okeana i mora? Onda je vrijeme da se zapitate – što mogu učiniti? Takve male promjene u našem okolišu mogu značajno smanjiti zagađivanje i uveliko očuvati prirodu.

 • Kućanski uređaji predstavljaju neizostavni dio svakog domaćinstva. Ali kako ih pravilno koristiti? Kako da budu ekološki prihvatljivi? Ako želite da smanjite potrošnju električne energije ovih aparata i utjecaj na okoliš koji oni neizostavno imaju, onda je izbor pravilnog režima rada i način korištenja dobar početak.

 • This school year, the students of Gymnasium Vukovar took part in workshops: Lego robotics Education and LittleBits Education registered on the official map of the European week of skills acquired in Vocational Education and training.

 • Sat za planet Zemlju najveća je globalna volonterska akcija za očuvanje planeta, a obilježava se 28. ožujka gašenjem svjetla u 20.30 sati, priopćila je u srijedu Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozivajući građane da se uključe u akciju. "Svjetska biološka raznolikost se smanjuje neviđenom i alarmantnom brzinom, a milijunu vrsta prijeti izumiranje, dok je planet na rubu globalnog zagrijavanja", upozorio je WWF.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.