Dezinsekcija: kampanja za promjenu

Eco Hvar se obratio pismom uz materijal u vezi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD-a) Ministru zdravstva, te državnim i lokalnim institucijama koje su nadležne za ekološka i zdravstvena pitanja, jer smo mišljenja da se obvezna DDD ne provodi na odgovarajući način, niti se radi sredstvima koja su neškodljiva za ljude, životinje, i druge korisne insekte (npr. pčele).


NAŠE PISMO MINISTRU ZDRAVSTVA, 23.08.2017.

U Pitvama 23.08.2017.

Ministar prof.dr.sc.Milan Kujundžić, dr.med.primarius, FEBGH
Ministarstvo zdravstva
Trg Svetog Marka 2
10000 Zagreb
Hrvatska

Poštovani!

Predmet: Dezinsekcija

Eco Hvar kao Udruga građana već nekoliko godina prati način provođenja DDD-a, koja je prema propisima obvezatna.

Postavlja se pitanje da li treba provoditi akcija uništavanja insekata iz razloga spriječavanja bolesti kao što su Denga i Zapadnonilska groznica, kad su se te bolesti jako rijetko pojavile u Dalmaciji.

Nadalje, prikupljamo informacije o DDD unatrag nekoliko godina (do kojih možemo doći) i mišljenja smo da se ta obveza ne provodi na odgovaraujući i transparentan način, ni na Hvaru, ni na drugim djelovima Hrvatske. Način nije primjeren za ljude, okoliš, životinje i druge korisne kukce (npr. pčele). Poglavito se to odnosi na sredstva koja upotrebljavaju ovlaštene organizacije.

U prilogu Vam dostavljamo rezultate do kojih smo došli, kao i izvore kojima smo se služili.

Dostavljamo ovo pismo i priloge ne samo adresiranim institucijama nego široj javnosti, putem sredstava javnog informiranja te udrugama civilnog društva.

S poštovanjem,

Predsjednica Udruge Eco Hvar
Vivian Grisogono MA(Oxon)

Ovo pismo uz priložen materijal je dostavljeno u pismenom i elektroničkom obliku.

c.o.

- Ministar Dr.sc.Tomislav Ćorić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
- Ministar Tomislav Tolušić, Ministarstvo poljoprivrede.
- Mr. sc. Jasna Ninčević, dr. med., spec. epidemiologije, Ravnateljica
Zavod za javno zdravstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
- Hrvatski Zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju.
- Ravnateljica Dr.sc.Ivana Gudelj, Državni zavod za zaštitu prirode.
- Župan Blaženko Boban, Splitsko-dalmatinska županija.
- Načelnici Otoka Hvara.


NEKOLIKO REAKCIJA

Email, Jelsa 25.08.2017.

..čestitam vam na trudu i brizi za zdravlje ljudi i životinja te edukaciji nas građana i institucija jer velika većina građana (rekao bih svi izuzev pojedinaca koji se mogu nabrojati na prste jedne ruke) nije svjesna opasnosti kojima se sustavno truje okoliš. Onda se na kraju pitamo “otkud toliko karcinoma na prelijepom, industrijski nezagađenom otoku, gdje se ljudi hrane ribom i plodovima iz svoga vrta?”

Pa potpuno je jasno iz vaših tekstova da ovakvo nekontrolirano i rekao bih divljačko i neodgovorno ponašanje firmi koje su registrirane za suzbijanje nepoželjnih insekata (komaraca i muha) koje naručuju i plaćaju jedinice lokalne uprave i samouprave (nesvjesne katastrofalnih posljedica) kao i needuciranost stanovništva o upotrebi i opasnosti sredstava koje koriste u svojim poljima i vrtovima, za posljedicu imaju veliki broj karcinoma (i raznih drugih bolesti).

U jednom istraživanju od prije nekoliko godina, sjećam se da je otok Hvar bio pri samom vrhu (ako ne i vodeći) u broju karcinoma u odnosu na broj stanovnika.

Nadam se da će ovaj tekst (sa vrijednim privicima) koji ste uputili na prave lokacije imati učinak na institucije koje su dužne brinuti o zdravlju ljudi, životinja i općenito okoliša.

Velika vam hvala na ovom vašem zalaganju,.. 25. 08. 2017 Jelsa


Email, Jelsa 26.08.2017.

U potpunosti podržavam Vašu plemenitu inicijativu. Za bilo kakvu pomoć, pa i materijalnu uvijek sam na raspolaganju. 26. 08. 2017. Jelsa


Mail, Stari Grad, 24.08.2017.

Bravo. 24. 08. 2017. Stari Grad


Mail, Zavala, 28.08.2017.

Bravo! Apsolutno podržavam. 28. 08. 2017. Zavala


Mail, Vrboska, 28.08.2017.

Molim vas pošaljite mi OIB i sve potrebno za uplatu i članstvo u vašoj Udruzi Eco Hvar. 28. 08. 2017. Vrboska


Mail, Zagreb, 28.08.2017.

..je žalosno kako malo znamo o onome što se radi i što uglavnom svim mislimo da je dobro za nas i okoliš. Sa zanimanjem sam pročitala sve što ste mi poslali i mislim da je jako dobro da ste pokrenuli akciju i upit prema Ministarstvu i drugim nadležnim tjelima. Sretno! 28. 08.2017. Zagreb


Mail, iz Ureda Predsjednika Vlade, Zagreb, 29.08.2017.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Poštovani,
Prosljeđujemo Vam e-mail gđe Vivian Grisigono.
Molimo Vas da odgovorite gđi Grisogono, a presliku
odgovora proslijedite na znanje ovom Uredu.
S poštovanjem,
Ured predsjednika Vlade
Republike Hrvatske
Odjel za građane  29.08.2017. Zagreb

Na Feisu, 08.09.2017.
"Prekšen je Pravilnik kod zamagljivanja otrovima: obavezna je primjena propisanih mjera opreza i zaštite (NN 128/2011) nadležni zavod za javno zdravstvo izrađuje i Provedbeni plan koji obvezno mora sadržavati: 1.4.10. definiranje i osiguravanje načina obaviještavanja i suradnje izvoditelja s građanima, npr.: – pravovremeno obaviještavanje građana o provedbi DDD mjera na unaprijed definiranim obrascima obavijesti te definirati način obaviještavanja (javni mediji ili lijepljenje obavijesti na oglasnim pločama stambenih zgrada ili ubacivanje obavijesti u poštanske sandučiće i sl.) – definiranje ponašanja ovlaštenih izvoditelja tijekom provedbe mjera (poštivanje prava vlasništva obveznika provedbe, nenanošenje štete i izbjegavanje nesavjesnog rada, zaštita zdravlja pučanstva i kućnih ljubimaca) – izrada informativno – edukativnih naputka koje će ovlašteni izvoditelj putem letaka distribuirati pučanstvu tijekom akcije s podacima o: – obvezama pučanstva tijekom provedbe mjera (omogućavanje pristupa izvoditelju u podrumske, suterenske i gospodarske prostore u zgradama i dvorištima, a obavljene poslove ovjeriti potpisom na anketnom listiću) – koje postupke pučanstvo mora poduzeti radi sanitacije površine, prostora i objekata te uklanjanja građevinsko – tehničkih nedostataka koji pogoduju razvoju i razmnožavanju štetnika suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku˝  08.09.2017, Zagreb, preko Feisa

ODGOVOR MINISTRA ZDRAVSTVA, Zagreb 04.09.2017.

IZ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, Zagreb 16.10.2017.

DOPIS OPĆINE JELSE ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, 09.10.2017.

R E P U B L I K A      H R V A T S K A  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
    O P Ć I N A   J E L S A
  Općinski načelnik

KLASA: 543-01/17-01/2
Urbroj: 2128/02-17-1
Jelsa, 09.listopada 2017.godine
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Vukovarska 26
21000 SPLIT

Predmet: Očitovanje – traži se
Poštovani!

    Općini Jelsa u više navrata obratila se udruga ECO Hvar ističući zabrinutost u svezi prakse o načinu provođenja dezinsekcije, te kao razloge za zabrinutost ECO HVAR navodi slijedeće:
“ 1. Prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 33/07), u daljnjem tekstu Pravilnik DDD, upotreba otrova (insekticida) predviđa se kao drugi način suzbijanja insekata, ako ostali načini nisu dali pozitivne rezultate. Međutim prema postojećoj praksi otrovi su postali PRVI i JEDINI izbor.
2. Pravilnik predviđa smanjenje otrova svake druge godine, kako bi se ublažile kolateralne štete u okolišu. Prema podacima koje smo pribavili ove i prethodnih godina, vidimo se broj korištenih otrova svake godine povećava, a ne smanjuje.
3. Insekticidi kojima se provodi zamagljivanje miješaju se u koktel i sastoje se od sve većeg broja otrova. Proizvođači upotrebljenih otrova uopće ne predviđaju da se oni miješaju s drugim otrovima, a jedan od korištenih otrova u koktelu uopće nije predviđen za vanjsku upotrebu I nema dozvolu korištenja u EU. Moguće štetne posljedice takvih koktela potpuno su nepoznate, jer nisu provjeravane.
4. Društvo koje provodi dezinsekciju ne objavljuje upozorenje građanima na adekvatan način.
5. Zamagljivanje bi se trebalo provoditi prije zore, ali akcija počinje puno prije, u 22:00 navečer.
6. Nazivi sredstva s kojim obavlja zamagljivanje se ne objavljuju.
7. Iskustva nas ali i brojnih drugih ljudi govori nam da upotrebljeni otrovi usprkos brojnosti nisu efikasni, naprotiv insekti brzo stvaraju otpornost na iste i još se više razmnožavaju.
8. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti određuje provođenje preventivnih mjera protiv insekata koji PRENOSE BOLESTI. Pravilnik DDD je proširio provođenje mjera za 6 kategorija, od insekata koji su uzročnici alergija pa sve do štetnika estetske ili javnozdravstvene važnosti. Na taj način su u ciljene insekte uključene čak i pčele. Masovno uništavanje insekata uzrokuje neravnotežu u prirodi, sa nesagledivim posljedicama za okoliš, a u konačnici i za ljude.
Nadalje ECO HVAR ističe kako je “očito  da Pravilnik DDD nije sastavljen u skladu sa namjerama temeljnog Zakonom i da bi ga trebalo doraditi u skladu s intencijama koje utvrđuje Zakon, te kako bi se u  praksi trebalo okrenuti drugim ekološkim mjerama za kontrolu insekata kao što su korištenje prirodnih sastojaka za poljevanje ili korištenje prirodnih neprijatelja insekata – ptica i šišmiša.”
U privitku dostavljamo priloge pisanog obraćanja načelniku Općine Jelsa od strane Udruge Eco Hvar, te Vam predlažemo da uzimajući u obzir sve istaknuto u dopisu s prilozima, provjerite sve navode Udruge Eco Hvar.
S poštovanjem!

NAČELNIK OPĆINE JELSA:
                                                                                              Nikša Peronja dipl.iur.

 
IZ ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Split 18.10.2017

 


Za nastavak korespondencije, kliknite ovdje 
 
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Dezinsekcija: kampanja za promjenu

Novosti: Ekologija.hr

Izvor nije pronađen

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

  • Doba u kojem živimo obilježeno je sve bržim promjenama koje se name?‡u morskom okolišu, a gotovo za sve odgovorni su ljudi. Obalna zona Sredozemlja, pa tako i našeg Jadranskoga mora,  mjesto je na kojemu obitava više od polovice ukupnog stanovništva Mediterana te zbog toga ovo usko područje predstavlja i jedan od najugroženijih morskih okoliša.

  • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

  • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

  • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

  • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.