Dezinsekcija: kampanja za promjenu

Objavljeno u Opasni otrovi!

Eco Hvar se obratio pismom uz materijal u vezi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD-a) Ministru zdravstva, te državnim i lokalnim institucijama koje su nadležne za ekološka i zdravstvena pitanja, jer smo mišljenja da se obvezna DDD ne provodi na odgovarajući način, niti se radi sredstvima koja su neškodljiva za ljude, životinje, i druge korisne insekte (npr. pčele).


NAŠE PISMO MINISTRU ZDRAVSTVA, 23.08.2017.

U Pitvama 23.08.2017.

Ministar prof.dr.sc.Milan Kujundžić, dr.med.primarius, FEBGH
Ministarstvo zdravstva
Trg Svetog Marka 2
10000 Zagreb
Hrvatska

Poštovani!

Predmet: Dezinsekcija

Eco Hvar kao Udruga građana već nekoliko godina prati način provođenja DDD-a, koja je prema propisima obvezatna.

Postavlja se pitanje da li treba provoditi akcija uništavanja insekata iz razloga spriječavanja bolesti kao što su Denga i Zapadnonilska groznica, kad su se te bolesti jako rijetko pojavile u Dalmaciji.

Nadalje, prikupljamo informacije o DDD unatrag nekoliko godina (do kojih možemo doći) i mišljenja smo da se ta obveza ne provodi na odgovaraujući i transparentan način, ni na Hvaru, ni na drugim djelovima Hrvatske. Način nije primjeren za ljude, okoliš, životinje i druge korisne kukce (npr. pčele). Poglavito se to odnosi na sredstva koja upotrebljavaju ovlaštene organizacije.

U prilogu Vam dostavljamo rezultate do kojih smo došli, kao i izvore kojima smo se služili.

Dostavljamo ovo pismo i priloge ne samo adresiranim institucijama nego široj javnosti, putem sredstava javnog informiranja te udrugama civilnog društva.

S poštovanjem,

Predsjednica Udruge Eco Hvar
Vivian Grisogono MA(Oxon)

Ovo pismo uz priložen materijal je dostavljeno u pismenom i elektroničkom obliku.

c.o.

- Ministar Dr.sc.Tomislav Ćorić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
- Ministar Tomislav Tolušić, Ministarstvo poljoprivrede.
- Mr. sc. Jasna Ninčević, dr. med., spec. epidemiologije, Ravnateljica
Zavod za javno zdravstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
- Hrvatski Zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju.
- Ravnateljica Dr.sc.Ivana Gudelj, Državni zavod za zaštitu prirode.
- Župan Blaženko Boban, Splitsko-dalmatinska županija.
- Načelnici Otoka Hvara.


NEKOLIKO REAKCIJA

Email, Jelsa 25.08.2017.

..čestitam vam na trudu i brizi za zdravlje ljudi i životinja te edukaciji nas građana i institucija jer velika većina građana (rekao bih svi izuzev pojedinaca koji se mogu nabrojati na prste jedne ruke) nije svjesna opasnosti kojima se sustavno truje okoliš. Onda se na kraju pitamo “otkud toliko karcinoma na prelijepom, industrijski nezagađenom otoku, gdje se ljudi hrane ribom i plodovima iz svoga vrta?”

Pa potpuno je jasno iz vaših tekstova da ovakvo nekontrolirano i rekao bih divljačko i neodgovorno ponašanje firmi koje su registrirane za suzbijanje nepoželjnih insekata (komaraca i muha) koje naručuju i plaćaju jedinice lokalne uprave i samouprave (nesvjesne katastrofalnih posljedica) kao i needuciranost stanovništva o upotrebi i opasnosti sredstava koje koriste u svojim poljima i vrtovima, za posljedicu imaju veliki broj karcinoma (i raznih drugih bolesti).

U jednom istraživanju od prije nekoliko godina, sjećam se da je otok Hvar bio pri samom vrhu (ako ne i vodeći) u broju karcinoma u odnosu na broj stanovnika.

Nadam se da će ovaj tekst (sa vrijednim privicima) koji ste uputili na prave lokacije imati učinak na institucije koje su dužne brinuti o zdravlju ljudi, životinja i općenito okoliša.

Velika vam hvala na ovom vašem zalaganju,.. 25. 08. 2017 Jelsa


Email, Jelsa 26.08.2017.

U potpunosti podržavam Vašu plemenitu inicijativu. Za bilo kakvu pomoć, pa i materijalnu uvijek sam na raspolaganju. 26. 08. 2017. Jelsa


Mail, Stari Grad, 24.08.2017.

Bravo. 24. 08. 2017. Stari Grad


Mail, Zavala, 28.08.2017.

Bravo! Apsolutno podržavam. 28. 08. 2017. Zavala


Mail, Vrboska, 28.08.2017.

Molim vas pošaljite mi OIB i sve potrebno za uplatu i članstvo u vašoj Udruzi Eco Hvar. 28. 08. 2017. Vrboska


Mail, Zagreb, 28.08.2017.

..je žalosno kako malo znamo o onome što se radi i što uglavnom svim mislimo da je dobro za nas i okoliš. Sa zanimanjem sam pročitala sve što ste mi poslali i mislim da je jako dobro da ste pokrenuli akciju i upit prema Ministarstvu i drugim nadležnim tjelima. Sretno! 28. 08.2017. Zagreb


Mail, iz Ureda Predsjednika Vlade, Zagreb, 29.08.2017.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Poštovani,
Prosljeđujemo Vam e-mail gđe Vivian Grisigono.
Molimo Vas da odgovorite gđi Grisogono, a presliku
odgovora proslijedite na znanje ovom Uredu.
S poštovanjem,
Ured predsjednika Vlade
Republike Hrvatske
Odjel za građane  29.08.2017. Zagreb

Na Feisu, 08.09.2017.
"Prekšen je Pravilnik kod zamagljivanja otrovima: obavezna je primjena propisanih mjera opreza i zaštite (NN 128/2011) nadležni zavod za javno zdravstvo izrađuje i Provedbeni plan koji obvezno mora sadržavati: 1.4.10. definiranje i osiguravanje načina obaviještavanja i suradnje izvoditelja s građanima, npr.: – pravovremeno obaviještavanje građana o provedbi DDD mjera na unaprijed definiranim obrascima obavijesti te definirati način obaviještavanja (javni mediji ili lijepljenje obavijesti na oglasnim pločama stambenih zgrada ili ubacivanje obavijesti u poštanske sandučiće i sl.) – definiranje ponašanja ovlaštenih izvoditelja tijekom provedbe mjera (poštivanje prava vlasništva obveznika provedbe, nenanošenje štete i izbjegavanje nesavjesnog rada, zaštita zdravlja pučanstva i kućnih ljubimaca) – izrada informativno – edukativnih naputka koje će ovlašteni izvoditelj putem letaka distribuirati pučanstvu tijekom akcije s podacima o: – obvezama pučanstva tijekom provedbe mjera (omogućavanje pristupa izvoditelju u podrumske, suterenske i gospodarske prostore u zgradama i dvorištima, a obavljene poslove ovjeriti potpisom na anketnom listiću) – koje postupke pučanstvo mora poduzeti radi sanitacije površine, prostora i objekata te uklanjanja građevinsko – tehničkih nedostataka koji pogoduju razvoju i razmnožavanju štetnika suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku˝  08.09.2017, Zagreb, preko Feisa

ODGOVOR MINISTRA ZDRAVSTVA, Zagreb 04.09.2017.

IZ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, Zagreb 16.10.2017.

DOPIS OPĆINE JELSE ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, 09.10.2017.

R E P U B L I K A      H R V A T S K A  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
    O P Ć I N A   J E L S A
  Općinski načelnik

KLASA: 543-01/17-01/2
Urbroj: 2128/02-17-1
Jelsa, 09.listopada 2017.godine
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Vukovarska 26
21000 SPLIT

Predmet: Očitovanje – traži se
Poštovani!

    Općini Jelsa u više navrata obratila se udruga ECO Hvar ističući zabrinutost u svezi prakse o načinu provođenja dezinsekcije, te kao razloge za zabrinutost ECO HVAR navodi slijedeće:
“ 1. Prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 33/07), u daljnjem tekstu Pravilnik DDD, upotreba otrova (insekticida) predviđa se kao drugi način suzbijanja insekata, ako ostali načini nisu dali pozitivne rezultate. Međutim prema postojećoj praksi otrovi su postali PRVI i JEDINI izbor.
2. Pravilnik predviđa smanjenje otrova svake druge godine, kako bi se ublažile kolateralne štete u okolišu. Prema podacima koje smo pribavili ove i prethodnih godina, vidimo se broj korištenih otrova svake godine povećava, a ne smanjuje.
3. Insekticidi kojima se provodi zamagljivanje miješaju se u koktel i sastoje se od sve većeg broja otrova. Proizvođači upotrebljenih otrova uopće ne predviđaju da se oni miješaju s drugim otrovima, a jedan od korištenih otrova u koktelu uopće nije predviđen za vanjsku upotrebu I nema dozvolu korištenja u EU. Moguće štetne posljedice takvih koktela potpuno su nepoznate, jer nisu provjeravane.
4. Društvo koje provodi dezinsekciju ne objavljuje upozorenje građanima na adekvatan način.
5. Zamagljivanje bi se trebalo provoditi prije zore, ali akcija počinje puno prije, u 22:00 navečer.
6. Nazivi sredstva s kojim obavlja zamagljivanje se ne objavljuju.
7. Iskustva nas ali i brojnih drugih ljudi govori nam da upotrebljeni otrovi usprkos brojnosti nisu efikasni, naprotiv insekti brzo stvaraju otpornost na iste i još se više razmnožavaju.
8. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti određuje provođenje preventivnih mjera protiv insekata koji PRENOSE BOLESTI. Pravilnik DDD je proširio provođenje mjera za 6 kategorija, od insekata koji su uzročnici alergija pa sve do štetnika estetske ili javnozdravstvene važnosti. Na taj način su u ciljene insekte uključene čak i pčele. Masovno uništavanje insekata uzrokuje neravnotežu u prirodi, sa nesagledivim posljedicama za okoliš, a u konačnici i za ljude.
Nadalje ECO HVAR ističe kako je “očito  da Pravilnik DDD nije sastavljen u skladu sa namjerama temeljnog Zakonom i da bi ga trebalo doraditi u skladu s intencijama koje utvrđuje Zakon, te kako bi se u  praksi trebalo okrenuti drugim ekološkim mjerama za kontrolu insekata kao što su korištenje prirodnih sastojaka za poljevanje ili korištenje prirodnih neprijatelja insekata – ptica i šišmiša.”
U privitku dostavljamo priloge pisanog obraćanja načelniku Općine Jelsa od strane Udruge Eco Hvar, te Vam predlažemo da uzimajući u obzir sve istaknuto u dopisu s prilozima, provjerite sve navode Udruge Eco Hvar.
S poštovanjem!

NAČELNIK OPĆINE JELSA:
                                                                                              Nikša Peronja dipl.iur.

 
IZ ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Split 18.10.2017

 


Za nastavak korespondencije, kliknite ovdje 
 
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Dezinsekcija: kampanja za promjenu

Novosti: Ekologija.hr

 • U današnje vrijeme kada smo svi zabrinuti zbog visokih računa za grijanje i okoliš, mnogi se okreću potrazi za jeftinijim i obnovljivim izvorima energije. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene biomase, a njezino korištenje dodatno potiču vrhunske ekološke karakteristike.

 • Da je Hrvatska bogata prirodnim ljepotama i da je posebitost upravo velika sačuvanost prirodnih oaza, svjesni su i Hrvati. No ono što možda s jedne strane veseli, a s druge zabrinjava jest to da su naše prirodne znamenitosti zapravo najpopularnije daleko izvan granica Lijepe naše.

 • Opće je poznato da svaki potrošački proizvod na ovaj ili onaj način utječe na okoliš. Međutim, prosječan potrošač nije svjestan i ne zna koji proizvod ima manje ili više utjecaja na životnu sredinu nego drugi. Bilo koji proizvod koji se proizvodi, koristi ili uklanja na način koji značajno smanjuje štetu zagađenja životne sredine, može se smatrati ekološki prihvatljivim.

 • Pripreme za zimske godišnje odmore, odlazak na jedno od poznatih svjetskih skijališta i uživanje u (nećete vjerovati koliko brzo) nadolazećim zimskim radostima, već su u punom jeku.

 • Apeli usmjereni na očuvanje okoliša nas svakodnevno podsjećaju na važnost pozornosti o okruženju u kome egzistiramo. Bez obzira na njihovu učestalost, činjenica je da ne činimo sve što je u našoj moći da udišemo kvalitetniji zrak ili jedemo zdraviju hranu.

 • Briga za zaštitu okoliša sa razlogom sve više raste, jer je stanje u kom se nalazi naša životna sredina postalo alarmantno. Postoji mnogo razloga zbog kojih se trebamo zapitati kako možemo pozitivno da utječemo na naš okoliš i naš dom. U narednom tekstu saznajte kako možete zaštiti okoliš, a da to i ne osjetite.

 • Ako ste poštovalac prirode i zalažete se za njeno očuvanje, onda se sigurno pitate koja su to mjesta na svijetu koja dijele vaš stav. Možda upravo sada odlučujete gdje ćete putovati uskoro, a mi smo spremni priteći u pomoć i otkriti vam koja su to ekološka, a ujedno i najljepša svjetska ostva.

 • Ako želite da postanete dio “zelenog pokreta” i da svojim djelovanjem pozitivno utječete na svoju životnu sredinu, srećom pa to više ne znači da morate da žrtvujete boje i kvalitet farbe koju koristite, pošto danas postoji odličan izbor ekoloških farbi koje pritom dolaze i u predivnim bojama.

 • Ne čudi što se sve više vlasnika kuća odlučuje na ulaganje u uređenje vlastitoga vrta u kojemu će moći uživati svakodnevno.

 • Pravi je trenutak da zastanemo i upitamo se nismo li upravo MI krivci za sve klimatske promjene i ekstreme koji su iz dana u dan sve očigledniji.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Dolaskom toplijih dana zmije se bude iz zimskog sna i kre?‡u u potragu za hranom, stoga je važno imati na umu da je mogu?‡e umanjiti posljedice ili čak i izbje?‡i susret sa zmijom pridržavanjem nekih osnovnih preporuka koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a koje ovdje prenosimo u cijelosti.

   

 • Hrvatski prirodoslovni muzej i Turistička zajednica grada Zagreba po drugi puta otvaraju manifestaciju Muzeji izvan muzeja koja se od 10. do 17. svibnja 2019. godine održava na Trgu bana Jelači?‡a. U svom premijernom izdanju prošle godine, Muzeji izvan muzeja izazvali su veliko zanimanje javnosti svojim inovativnim pristupom i originalnom koncepcijom s preko 20 tisu?‡a posjetitelja.

 • Sekcija botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatskog botaničkog društva, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizira deveti Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki od 13. do 19. svibnja 2019.

 • Zadnje dvije godine imala sam tu čast biti tutorom na Me?‘unarodnoj istraživačkoj školi u Rusiji. Ve?‡ sama pomisao biti dijelom nekog me?‘unarodnog doga?‘anja je sjajna: upoznate različite ljude, izmijenite iskustva, naučite nešto novo, steknete prijatelje iz čitavoga svijeta...No kad se sve to smjesti u neku daleku misterioznu zemlju Jakutiju, onda čitava stvar postaje još zanimljivija. 

 • Kristina Duvnjak, voditeljica programa edukacije Udruge Bioteka, za kraj 2018. donosi pregled i analizu dosadašnjeg stanja Škole za život, eksperimentalnog programa koji se od jeseni 2019. planira uvesti u sve škole u RH. Kako je do ovog programa došlo te na čemu se temeljio njegov dosadašnji razvoj, doznajte u nastavku.