Eco Hvar

Kontakt

Pišite nam svoje kritike, molbe i prijedloge na e-mail contact@eco-hvar.com, ili putem donjeg kontakt obrasca

Kontakt obrazac

Pošalji e-mail
(opcionalno)
Nalazite se ovdje: Home Kontakt

Novosti: Ekologija.hr

 • “Nestanu li pčele sa planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života.” – Albert Einstein

 • Reciklirajte stare materijale i napravite kućice ili hranilice za ptice!

 • Uzimanje životinja iz prirode Hrvatska je jedna od, biološkom raznolikošću, najbogatijih zemalja Europe. Prostrane planinske šume bukve i jele staništa su velikih zvijeri, a močvarni kompleksi s poplavnim šumama važna su područja za gniježđenje, zimovanje i migraciju ptica. Iznimna biološka raznolikost mora zajedno s velikom raznolikošću otoka i hridi, na kojima nalazimo velik broj endema, daje hrvatskom obalnom području međunarodni značaj. Glavni razlog iznimne biološke raznolikosti i očuvanosti velikih prirodnih područja Hrvatske je u tome što nije bilo znatnog štetnog utjecaja čovjeka. Prirodu treba poštovati i posjećivati, a prvenstveno postupati u skladu s njenim zakonitostima.

 • Veganski 1. Maj & fundraiser za utočište u Centru „Key“ Centar za zaštitu životinja i prirode „Key“ i ove godine poziva na cruelty-free proslavu Praznika rada! Pozivamo sve građane i građanke da nas posjete na info štandu u sklopu kojeg ćemo kao i dosadašnjih godina dijeliti topli veganski obrok. Info štand i dijeljenje hrane održati će se u ponedjeljak 01.05.2017. od 12 do 15 sati, na Trgu Dr. Franje Tuđmana (kod tramvajske stanice), u Zagrebu.

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Sve što spada u EE otpad, možete donijeti u Gimnaziju Vukovar, svaki dan od 07:00 do 19:00 do petka 07.04.2017. kada će Tvrtka Metal-Zec, ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša, odvesti i zbrinuti sav prikupljeni EE otpad i usput iskoristite jedinstvenu priliku i na jednom mjestu pogledajte kronološku izložbu, do sada prikupljenih mobilnih uređaja!

 • Vozači oprez – pazite na ježeve! Na cesti niste sami, na cesti su i životinje!

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Sve što spada u EE otpad, možete donijeti u Gimnaziju Vukovar, svaki dan od 07:00 do 19:00 do petka 07.04.2017. kada će Tvrtka Metal-Zec, ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša, odvesti i zbrinuti sav prikupljeni EE otpad i usput iskoristite jedinstvenu priliku i na jednom mjestu pogledajte kronološku izložbu, do sada prikupljenih mobilnih uređaja!

 • Od samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno je ili indirektno povezani s otpadom. U 2016. godini je od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36% unutar kategorije otpad.

 • Krajem prosinca 2016. godine završio je dvogodišnji projekt Mreže Zelenih telefona Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona. Podsjećamo projekt je financirala EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Udruga Bioteka i Grad Dubrovnik nastavljaju dugogodišnju uspješnu suradnju. Nakon godine dana, evo nas ponovno u popularnom gradu sa zanimljivim programom za njegove osnovnoškolce/ke!

 • One čine informacijsku autocestu koja ubrzava interakcije izme‘u velikih, raznolikih populacija i jedinki. Njihovi kontrolni tornjevi postavljeni su skoro na svakom koraku. One omogu‡uju komunikaciju izme‘u jedinki koje su razdvojene kilometrima. Djeluju po principu asimilacije i bilo kakav otpor bio bi uzaludan. Ne govori se ovdje o modernim tehnologijama i fiktivnim svemirskim kiborzima, govori se o gljivama. 

   

 • Sje‡ate li se crnog nosoroga? Ili možda nedavne priče o žirafama? Životinjske vrste nestaju nam pred očima, i to neumoljivom brzinom. Œovječanstvo se sada suočava s novom žrtvom svojega napretka. Mogu‡e je da još niste ni čuli za nju, a jedinki ove vrste preostalo je samo 30.

   

 • U fokusu nam je jedno zanimljivo istraživanje koje se upravo provodi, a u koje se može uključiti i šira javnost. Naime, u sklopu svog doktorskog rada, Branka Ilakovac, doktorandica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istražuje  koliko se hrane zapravo baca u hrvatskim ku‡anstvima. Doznajte više!

   

   

 • Ekipa tima koja radi na provo‘enju jačanja kapaciteta i sposobnosti Hrvatske za prijavu projekata zaštite okoliša i prirode financiranih iz programa LIFE, a koja djeluje pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, poziva vas na zanimljive i korisne radionice naziva "Kako pripremiti LIFE projekt" koje ‡e se održati u nekoliko gradova diljem RH. U nastavku doznajte više!