Pesticidni proizvodi u Hrvatskoj

Objavljeno u Opasni otrovi!

Nakon nekoliko godina istraživanja, Eco-Hvar došao je do zaključka da ljudi koji kupuju, koriste i/ili preporučuju pesticide znaju vrlo malo ili ništa o opasnostima otrova s kojim imaju posla. Vlada zbunjenost. Eco-Hvar pruža činjenične informacije koja može pomoći bolje razumjeti problem.

Industrija kemijskih pesticida zapravo je stvorila svjetsku konfuziju, većinom namjerno. Zajednički interesi na ogromnom tržištu potaknuli su sustav tajnosti, nepotpunih informacija, dezinformacija i bezočnih laži.

Zbunjenost, mitovi, laži - pola tuceta ključnih točaka

 1. Kemijske pesticide nazivaju “sredstvima za zaštitu bilja”. Ovo je pogrešno, tj. oksimoron. Kemijski otrovi nisu zaštitnici jer neizbježno uzrokuju nekontroliranu, nepredvidu štetu. Biste li kuću zaštitili eksplozivom kako biste odvratili uljeze?

 2. Kemijski pesticidi smatraju se “sigurnim”. Otrovi, po definiciji, ne mogu biti sigurni. Opasno ih je proizvoditi, rukovati njima i koristiti ih. Njihovi ostaci u hranidbenom lancu mogu biti štetni za potrošače; mogu uzrokovati veliku štetu okolišu. Izjaviti kako su “sigurnosno testirani” zabluda je: testovi jednostavno pokazuju koliko određenog otrova se može tolerirati prije no što naškodi ili uzrokuje smrt. Testovi (koji su izrazito okrutni) redovito se provode na životinjama. Rezultati tvore osnovu za teoretski prihvatljive preostale razine (MRL) dopuštene u hrani (link na engleskom jeiku) - za pojedine pesticide. Mnogo namirnica, osobito voća i povrće, sadrže ostatke nekolicine pesticida (link na engleskom). Koji su učinci ovih kombinacija? To nitko ne može znati. Ono što sa sigurnošću znamo jest da nam škode.

 3. Službeni postupci autorizacije jamče sigurnost pesticida. Teško. Odobrenja, kako u EU-u, tako i u SAD-u, dodjeljuju se gotovo isključivo na temelju neobjavljenih istraživanja financirane od strane industrije. U Europi, program REACH (registracija, procjena, autorizacija i ograničavanje kemikalija) (link na engleskom), koje je stupilo na snagu 01. lipnja 2007. godine "stavlja teret dokazivanja na tvrtke". Procjenu dokaza koje tvrtke proizvode provodi Europska agencija za kemikalije (ECHA) i države članice. Zar to nije, bez ravnoteže neovisnog istraživanja, istovjetno tajnom imenovanju optuženog, ili predstavnika optuženog, kao glavnog svjedoka Tužilaštva u kaznenom predmetu? Ispitivanje se provodi uglavnom na nesretnim laboratorijskim životinjama, ponekad na terenu, a samo povremeno i na ljudima. Bilo je izvještaja o prijevari, posebno u službenom Njemačkom laboratoriju (link na engleskom); navodi se pristranost u financiranju, osobito u slučajevima kada istraživanja tajno financiraju agrokemijske tvrtke (link na engleskom), što rezultira iskrivljenim zaključcima. Čak se mogu odobriti i kemikalije za koje je poznato da su posebno opasne, pod uvjetom da su označeni kao "kandidati za zamjenu". Neovisna istraživanja koja otkrivaju štetne učinke pesticidnih sredstava, čak i kad su objavljena u recenziranim časopisima, rijetko su, ako ikada, uzeta u obzir. Povremeno su zabranjeni uistinu štetni pesticidi, ako je pritisak neovisnih znanstvenih dokaza, ekoloških skupina i javnog mnijenja dovoljno jak. Ali zabrane nisu trenutne, i treba vremena da se provedu u cijeloj EU, ako se doista i provode. Postoje razlike između EU, ECHA i hrvatskih popisa odobrenih i zabranjenih pesticida što dodatno stvara zbrku.

 4. Upotreba pesticida prema oznaci jamči njihovu sigurnost. Kao što je već navedeno, sigurnost ne može biti zajamčena ni pod kojim uvjetima. Upozorenja na etiketama proizvoda većinom su štura. Osobito su proizvodi od glifosata gotovo bez upozorenja, usprkos opsežnim dokazima o njihovim ozbiljnim potencijalnim štetnim učincima. ECHA priznaje da bi tvrtke trebale potrošačima bolje predočiti upozorenja o opasnim kemikalijama (link na engleskom). U EU, na opasnim proizvodima prikazani su piktogrami. Ali, koliko ljudi razumije njihova značenja?

 1. Korisnici pesticida čitaju i pridržavaju se uputa na pakiranjima. Čine li to? Ponekad čak i ne dobiju ambalažu, kao što se dogodilo u slučaju kada je jedan čovjek pitao poljoprivrednog dobavljača za savjet o štetočinama na njegovoj voćki; dobio je papirnati paketić uz napomenu da mu trgovina ne bi smjela to prodati ali da bezimeni prah može posuti po stablima te da će to riješiti problem. Zatim slučaj kada je agronom pokazivao učenicima kako stabla maslina polijevati Fastac-om, bez ikakve zaštitne odjeće, čitavo vrijeme pušeći cigarete! Potpuno u suprotnosti s upozorenjima na etiketi, to nije primjeren način školovanja mladih budućih stručnjaka za "sigurnu upotrebu pesticida". Što se tiče herbicida, osobito Cidokora / Roundup-a, više i ne brojim koliko su se puta poljoprivrednici pohvalili da koriste više od preporučene količine kako bi “pojačali učinak”. Iz toga je jasno da, ne samo da nemaju pojma koliko su ti herbicidi zaista opasni, već ne znaju ni kako sistemski herbicidi djeluju.

 2. Suvremena poljoprivreda i svjetska prehrambena sigurnost ne mogu preživjeti bez kemijskih pesticida i umjetnih gnojiva. Ovo je mit promoviran od strane agrokemijskih tvrtki i njihovih pristalica radi vlastite koristi i zarade, a bez ikakvih potkrepljujućih dokaza. UN-ov Svjetski program za hranu (link na engleskom), čiji je cilj svijet bez gladi, naglasak stavlja na održivu poljoprivredu i održavanje bioraznolikosti (link na engleskom), osobito sprečavanje degradacije tla prirodnim metodama kontrole. Nema puno smisla hraniti svijet otrovima, zar ne?

Otrovi se u čitavom svijetu prodaju u začuđujućim količinama (link na engleskom). Prema službenim podacima, u Hrvatskoj se 2017. godine prodalo 1,511,118.48 kg pesticida, od toga 727,128.65 kg fungicida i baktericida, 668,738.85 kg herbicida, uništavača mahovine te 115,250.98 kg insekticida i akaricida. Procijenjeni izdaci za pesticide u Hrvatskoj procjenjuju se na oko 50 milijuna eura. Ilegalno uvezeni pesticidi uvećavaju ukupnu količinu. Operacija Silver Axe, godišnja akcija Europola protiv krivotvorene robe u EU, izvijestili su o oduzimanju 360 tona ilegalnih pesticida u 2018. godini, od čega 4.5 tone u Hrvatskoj (članak), jedna od 29 zemalja EU koje sudjeluju. Ukupna količina zaplijenjena u 2019. godini iznosila je 550 tona.

U ovoj vrlo zabunjujućoj situaciji, izvori informacija mogu biti proturječni. Potrošaći imaju obvezu i pravo znati što kupuju i šire u okolišu, pogotovo jer mnogo toga završi u hranidbenom lancu. Na ovom popisu pesticidnih proizvoda, koji su bili ili su sada na hrvatskom tržištu, nalaze se znani i potencijano štetni učinci povezani s njihovim aktivnim sastojcima, prema službenim informacijama i istraživanjima objavljenih u recenziranim časopisima. Pojedinosti o izvorima podataka potražite u našem članku "Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja".

Fastac upozorenja na portalu FISa - ali tko to sve čita i razumije? 2021: Fastac zabranjen u Hrvatskoj

POPIS PESTICIDA - zabranjeni pesticidi su označeni crvenom bojom

INSEKTICIDI. - ECHA kôd odobrenja PT18 (Insekticidi, akaricidi, proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca)

ACTARA 25WG, ACTARA 240SC. Aktivna tvar: TIAMETOKSAM. Neonikotinoid. EU: nije odobren ECHA: odobren 01/02/2015 - 31/01/2025.

Tiametoksam moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za gliste; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati glavobolje, slabost, vrtoglavicu, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, poteškoće sa disanjem, poteškoće sa srcem, komu, čak i smrt.
Hrvatska FIS: Actara 25WG, Actara 240SC nisu odobreni

AFFIRM OPTI aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren

Emamektin benzoat moguće nuspojave: visoko otrovan za pčele, ribe, akvatične organizme, ptice; kod ljudi, štetno u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
Hrvatska FIS: Affirm Opti odobren 26/03/2018.-30/04/2025.
 
BATURAD WP larvicid - aktivna tvar: BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELIENSIS (Bti) Bakterija tla. EU: Odobren 01/05/2009. - 30/04/2020. ECHA: Bti israel. sub.H14 strain AM65-52 odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.
Bacillus thuringiensis israelensis mogući štetni učinci: - mogući uzročnik problema sa reprodukcijom ptica; dugoročna uporaba možda uzrokuje gubitak biološke raznolikosti u okolišu; može uznemiriti važne močvarne organizme; može izazvati iritaciju očiju i kože kod ljudi i životinja; može biti štetan ako se udiše.
Hrvatska FIS: Baturad odobren 03/12/2004.-31/12/2023.

CALINOGOR aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA nije odobren

Dimetoat mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA). 
Hrvatska FIS: Calinogor nije odobren

CHROMOGOR aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA nije odobren

Dimetoat mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA). 
Hrvatska FIS: Chromogor nije odobren

CIPEX 10E aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/03/2006 - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020 - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 12/01/2021.)

Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cipex 10E nije odobren

CYMINA aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/03/2006 - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020 - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 12/01/2021.)

Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cymina nije odobren

CYMINA PLUS aktivne tvari TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA nije odobren i CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/03/2006. - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 12/01/2021.)

Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.

Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt.
Hrvatska FIS: Cymina Plus nije odobren

CYMINA ULTRA aktivne tvari TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA nije odobren i CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/03/2006. - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 12/01/2021.)

Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.

Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cymina Ultra nije odobren

CYTHRIN MAX 250EC aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/03/2006. - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 12/01/2021.)

Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Cythrin Max 250EC odobren 23/06/2015.-31/10/2020.

DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC , DECIS TRAP -MEDITERANSKA VOĆNA MUHA, DECIS 1,25, DECIS 6,25 EC aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid EU: Odobren: 01/1172003, isteklo 31/10/2018. krajni rok produžen do 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.

Deltametrin, mogući štetni učinci: otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo otrovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Decis 2,5 EC odobren 02/03/2000.-31/12/2023.; Decis 100 EC odobren 18/03/2016.-31/10/2021.; Decis trap - mediteranska voćna muha odobren 23/09/2015.-31/10/2021.; Decis 1,25, Decis 6,25 EC nisu odobreni

DIMILIN SC48 aktivna tvar DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU: Diflubenzuron nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/02/2015. - 31/12/2025.

Diflubenzuron mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen
Hrvatska FIS: Dimilin SC48 odobren 26/02/1999.-31/12/2023.

DURSBAN E48, aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU / ECHA: Klorpirifos nije odobren

Klorpirifos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. Hrvatska FIS: Dursban E48 nije odobren

ECO TRAP aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/1172003, isteklo 31/10/2018. krajni rok produžen do 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.

Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo orovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Eco Trap nije odobren

FASTAC 10 EC, FASTAC 10SC aktivna tvar ALFA-CIPERMETRIN (ALFAMETRIN). Sintetički piretroid. EU: Odobren 01/11/2019-31/10/2026. ECHA: odobren, PT18, 01/07/2016. - 30/06/2026.

Alfa-cipermetrin mogući štetni učinci: vrlo toksičan za ribe, većinu vodenih organizama i pčela; otrovan za gliste; mogući ljudski karcinogen; može uzrokovati nepovratna oštećenja očiju; ozbiljan zagađivač vode.
Hrvatska FIS: Fastac 10EC, Fastac 10SC nisu odobreni
Fastac - etiketa: da li korisnici čitaju i razumiju ta upozorenja? Da li znaju da Fastac nema više dozvolu u 2021-oj godini?

FLUBEX aktivna tvar DIFLUBENZURON. Insekticid benzamida, Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU: Diflubenzuron nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/02/2015. - 31/12/2025.

Diflubenzuron mogući štetni učinci: vrlo otrovan za slatkovodne i morske beskralježnjake; umjereno toksičan za ribe i gliste; malo toksičan za ptice; utječe na hemoglobin kod pokusa na životinjama; kod ljudi: može uzrokovati poteškoće sa disanjem kod ljudi; izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; metaboliti su mogući ljudski karcinogen
Hrvatska FIS: Flubex nije odobren

IMIDAN 50WG aktivna tvar FOSMET organofosfat EU: odobren 01/10/2017.- 31/07/2021. ECHA Fosmet nije odobren

Fosmet mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodeni život i okoliš; vrlo toksičan za pčele; može biti toksičan za ptice, gliste, mačke i pse; kod ljudi: može biti smrtonosan ako se udahne; ako se proguta, uzrokuje bol u želucu, proljev, mučninu; može izazvati oštećenje organa, nadraživanje očiju; vjerojatno izaziva oštećenje fetusa ili narušava plodnost; može uzrokovati oticanje, svrbež, povećanu temperaturu kože ako se apsorbira kroz kožu.
Hrvatska FIS: Imidan 50WG odobren 29/09/2015.-31/07/2021.

LASER. aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU: Odobren 01/02/2007. - 30/04/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/11/2012. - 31/10/2022.

Spinosad mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
Hrvatska FIS: Laser odobren 20/03/2002.-31/12/2023.

MICROFLY aktivna tvar CIPERMETRIN Sintetički piretroid. EU odobren 01/03/2006. - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/06/2020. - 31/05/2030. (ali nema odobrenih proizvoda na bazi cipermetrina na dan 12/01/2021.)

Cipermetrin moguće nuspojave: - vrlo otrovan za mačke, pčele, vodene insekte i ribe, a manje za ptice; kod ljudi: klasificiran kao mogući uzrok raka; trovanje cipermetrinom može uzrokovati utrnuće, žarenje, gubitak kontrole nad mjehurom, povraćanje, gubitak koordinacije, komu, iznenadne napadaje i smrt. Hrvatska FIS: Microfly nije odobren

MOSPILAN 20SG, MOSPILAN 20SP, aktivna tvar ACETAMIPRID Neonikotinoid EU: Odobren 01/03/2018.- 28/02/2033. ECHA: odobren 01/02/2020. - 31/01/2027. (ali nema odobrenih proizvoda)

Acetamiprid mogući štetni učinci: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele u kombinaciji sa Piperonilbutoksidom ili propikonazolom; toksičan za skupine kukaca oprašivača; otrovan za ptice i gliste; štetan za okoliš; kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta ili udahne; može biti smrtonosan ako se udahne; može izazivati iritaciju kože
Hrvatska FIS: Mospilan 20SG odobren 07/10/2015.-30/04/2023. Mospilan 20SP odobren 30/10/2015.-30/04/2023.

MUHOMOR aktivna tvar AZAMETIPOS. Organofosfat EU / ECHA Azametipos nije odobren

Azametipos mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne; može uzrokovati glavobolje, slabost, nervozu, znojenje, povraćanje i poteškoće s gutanjem; izloženost visokim razinama može uzrokovati mišićno trzanje, bolove u očima, nerazgovijetan govor, koliku, hiper-salivaciju, poteškoće sa srcem, poteškoće sa disanjem, grčeve i padanje u nesvijest; također u kontaktu sa očima ili kožom izaziva njihovu iritaciju. Hrvatska FIS: Muhomor nije odobren

NEOPITROID PREMIUM aktivne tvari ALETRIN Sintetički piretroid, EU / ECHA Aletrin nije odobren i PERMETRIN Sintetički piretroid, EU: Permetrin nije odobren ECHA: odobren, PT18., 01/05/2016. - 30/04/2026.

Aletrin mogući štetni učinci: vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, gliste, donekle za ptice; vrlo otrovan za ljude ako se proguta ili udahne

Permetrin moguće nuspojave: visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.
Hrvatska FIS: Neopitroid Premium nije odobren

PERFEKTHION aktivna tvar DIMETOAT Organofosfat. EU, ECHA nije odobren

Dimetoat mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
Hrvatska FIS: Perfekthion nije odobren

PERMEX 22E aktivne tvari PERMETRIN Sintetički piretroid, EU: Permetrin nije odobren ECHA: odobren, PT18., 01/05/2016. - 30/04/2026. i TETRAMETRIN Sintetički piretroid. EU / ECHA Tetrametrin nije odobren

Permetrin moguće nuspojave: visoko je toksičan za pčele, organizme iz mora, ribe i druge životinje iz divljine otrovan za mačke; kod ljudi: može utjecati na imunosni i endokrini sustav; Američka Environmental Protection Agency ga procjenjuje potencijalno kancerogenim.

Tetrametrin moguće nuspojave: visoko toksičan za pčele i vodene organizme, uključujući ribe i beskralješnjake; kod ljudi: potencijalno kancerogen; može uzrokovati mantanje, teškoće s disanjem, kašalj, iritaciju oka, gastrointestinalne tegobe, mjehuriće i osip na koži.
Hrvatska FIS: Permex 22E nije odobren

POLECI, POLECI PLUS aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/1172003. - 31/10/2020. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013 - 30/09/2023.

Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo orovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Poleci odobren 15/01/2014.-14/01/2024., Poleci Plus odobren 11/05/2016.-31/10/2021.

PROCLAIM aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: nije odobren

Emamektin benzoat moguće nuspojave: Visoko otrovan za pčele, riba, akvatične organizme, ptice; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: štetan u slučaju udisanja, gutanja ili apsorpcije kroz kožu: može izazvati oštećenje organa; nedostatak koordinacije; mišićno trzanje; povraćanje; poteškoće sa disanjem, te plućni edem; ozbiljno nadraživanje oka i alergije kože; nesvjesticu.
Hrvatska FIS: Proclaim nije odobren

PYRINEX 48EC, PYRINEX 250 SC, aktivna tvar KLORPIRIFOS. Organofosfat. EU/ECHA: Klorpirifos nije odobren

Klorpirifos mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme; umjereno otrovan za gliste, alge i vodene biljke; kod ljudi može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost i paralizu dišnog sustava i smrt; uzrokuje neurorazvojna oštećenja kod djece; može biti štetan za majku i fetus tijekom trudnoće; može uzrokovati akutnu paralizu i slabost, također poteškoće sa disanjem, depresiju i dvostruko viđenje kod ljudi, mačaka i pasa; prekomjerna ekspozicija može uzrokovati slabost, ataksiju (nekoordinirani pokreti), proprioceptivne poremećaje (poremećena svijest o položaju i pokretima), osobito stražnjih nogu kod životinja i paralizu, uključujući pse i mačke. Hrvatska FIS: Pyrinex 48EC, Pyrinex 250 SC nisu odobreni

PYXAL aktivna tvar PIRIPROKSIFEN Regulator rasta insekata (Ometač) (IGR). EU: odobren 01/08/2020. - 31/07/2035. ECHA: odobren PT18 01/02/2015 - 31/01/2025.

Piriproksifen mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe i za vodene beskralježnjake;; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za pćele, gliste i za ptice; kod ljudi: mogući ometač endokrinog sustava; može narušavati plodnost kod muškaraca; možda toksičan za jetra i krv; vrlo otrovan ako se proguta ili u kontaktu sa kožom; izaziva iritaciju očiju.
Hrvatska FIS: Pyxal odobren 23/09/2015. - 31/12/2021.

QUICK BAYT aktivna tvar IMIDAKLOPRID. Neonikotinoid. EU: Imidakloprid nije odobren. ECHA: odobren, PT18, 01/07/2013. - 30/06/2023., i TRICOSENE. Kemijski spoj - muscalure, Z-9-tricosene, cis-tricos-9-ene, muscamone. Feromon izoliran iz kućne muhe (Musca domestica) EU: Tricosene nije odobren. ECHA: Odobren, PT19, repelenti i atraktanti, 01/10/2014 - 30/09/2024.

Imidakloprid moguće štetne nuspojave: - vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pčele, ptice; otrovno za ribe, gliste, sisavce; dugoročno štetan u tlu; kod ljudi: štetan ako se proguta; može uzrokovati toksičnost za reproduktivne organe; mogući faktor u poremečaju autističnog spektra.

Tricosene mogući štetni učinci: -vrlo otrovan za vodene beskralježnace; kod ljudi: izravan kontakt može biti štetan za kožu i oči; može uzrokovati poteškoće sa disanjem.
Hrvatska FIS: Quick Bayt nije odobren

REVIVE II aktivna tvar EMAMEKTIN BENZOAT. pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. EU: odobren 01/05/2014 - 30/04/2024. ECHA: Emamektin benzoat nije odobren

ROGOR 40 aktivna tvar DIMETOAT. Organofosfat. EU/ECHA: Dimetoat nije odobren

Dimetoat, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za pčele i vodene organizme; eventualno toksičan za biljni i životinjski svijet, uključujući ptice i stoku: mogući ometač endokrinog sustava; kod ljudi može gutanjem, inhalacijom ili prekomjernim kontaktom sa kožom uzrokovati poteškoće sa disanjem, glavobolju, vrtoglavicu, umor, nerazgovijetan govor, zamagljen vid, nedostatak koordinacije, znojenje, ubrzane ili usporene otkucaje srca, konvulzije, inkontinenciju i u ekstremnim slučajevima nesvjesticu i smrt; ako se proguta, također može uzrokovati povraćanje, proljev, bol u trbuhu, fekalnu inkontinenciju; dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja pamćenja, depresije, razdražljivosti, zbunjenosti i nesanice; mogući ljudski karcinogen (USEPA).
Hrvatska FIS: Rogor 40 nije odobren

SCATTO aktivna tvar DELTAMETRIN. Sintetički piretroid. EU: Odobren: 01/1172003. - 31/10/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/10/2013. - 30/09/2023.

Deltametrin mogući štetni učinci: - otrovan za pčele; vrlo toksičan za mačke; toksičan za ribe, također i za vodene biljojede kukce, što uzrokuje porast pojave algi; vrlo orovan za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta i une u dišni sustav; može uzrokovati ataksiju, konvulzije koje dovode do fibrilacije mišića i paralize, dermatitisa, edema, proljeva, disneole, glavobolje, indukcije jetrenih mikrosomalnih enzima, razdražljivost, periferni vaskularni kolaps, rinoreju, povećanje alkalne fosfataze u serumu, tinitus, podrhtavanje, povraćanje i smrt zbog kolapsa dišnog sustava; uzrokuje teške ozljede oka; može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; moguće alergijske reakcije: anafilaksija, bronhospazam, eozinofilija, povišena temperatura, preosjetljiva upala pluća, bljedilo, pollinoza, znojenje, naglo oticanje lica, očnih kapaka, usnica i sluznica te tahikardija.
Hrvatska FIS: Scatto odobren 12/07/2016.-31/10/2021.

SEVIN aktivna tvar KARBARIL (CARBARYL). Pripada skupini tvari karbamata. EU,/ECHA: Karbaril nije odobren

Karbaril mogući štetni učinci: - vrlo otrovan za pčele, ptice, ribe, vodene organizme, gliste; vrlo otrovan za sisavce, može biti smrtonosan kako za životinje tako i za ljude; mogući ljudski kancerogen; kod ljudi može uzrokovati poremečaj endokrinog sustava i inhibiciju kolinesteraze; može poremetiti plodnost i razvoj fetusa; može izazivati iritaciju, suze, i zamućen vid u očima, te iritaciju kože; može uzrokovoati znojenje, slabost mišića, mišićno trzanje, glavobolje, oštećenje pamćenja, trbušne grčeve, mučninu, povraćanje, proljev, podrhtavanja, konvulzije, cijanozu, slinjenje i iscjedak iz nosa.
Hrvatska FIS: Sevin nije odobren

SUCCESS BAIT aktivna tvar SPINOSAD iz skupine naturalita, nastalih fermentacijom prirodnih zemljišnih organizama (bakterije Saccharopolyspora spinosa) EU: Odobren 01/02/2007. - 30/04/2021. ECHA: odobren, PT18, 01/11/2012. - 31/10/2022.

Spinosad mogući štetni učinci: Visoko otrovan za vodeni okoliš (akvatične organizme) s dugotrajnim učincima; vrlo otrovan za pćele; otrovan za ribe i gliste; kod ljudi može izazvati alergijsku reakciju te slabi nadražaj očiju.
Hrvatska FIS: Success Bait odobren 11/01/2005.-31/12/2023.

VERTIMEC 018 EC, VERTIMEC PRO aktivna tvar ABAMEKTIN Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Akaricid i insekticid, regulator rasta. EU: odobren 01/05/2009. - 30/04/2021. ECHA: odobren PT18 01/07/2013. - 30/06/2023

HERBICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za herbicide)

O GLIFOSATU: Na svjetskim tržištima dostupno je najmanje 750 herbicida na bazi glifosata. Jedanaest ih je zabranjeno u EU u 2016. godinim neđu njima Roundup / Cidokor. Inače Glifosat je odobren 16/12/2017. - 15/12/2022.

Glifosat, sumnja se na ove moguće štetne učinke za ljude: karcinogen; neurotoksičan; genotoksičan; doprinosi rezistenciji na antibiotik; utječe na trudnoću i plodnost i prirođene mane; ometač endokrinog sustava; oštećuje DNA, crijevne bakterije, organe uključujući jetru, bubrege i slezenu; doprinosi razvijanju Parkinsonove bolesti i autizma.
Mogući utjecaji na okoliš: oštećenje vode, riba, vodenih organizama, tla, pčela, leptira, puževa, drveća, biljaka.

Detaljnu prezentaciju dokaza o potencijalnim štetnim učincima glifosata možete pronaći u ovom linku: http://www.eco-hvar.com/hr/opasni-otrovi/171-herbicidi-na-bazi-glifosata-znanstveni-radovi,

BOOM EFEKT aktivna tvar GLIFOSAT Hrvatska FIS: odobren 01/03/2012.-01/03/2022.

CIDOKOR aktivna tvar GLIFOSAT. EU: Roundup/Cidokor nije odobren Hrvatska FIS: Cidokor nije odobren

CIDOKOR MAX aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor max odobren do 01/03/2022.

CIDOKOR PLUS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Cidokor plus odobren 24/11/2015.-01/03/2022.

GLYFOS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Glyfos nije odobren

HERKULES aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: odobren 22/02/2017. - 01/03/2022.

HERKULES SUPER aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Herkules Super nije odobren

HERKULES 480 SL aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Herkules 480SL nije odobren

OURAGAN SYSTEM 4 (URAGAN). aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: odobren 24/01/2012. - 24/01/2022.

OXALIS aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: Oxalis nije odobren

ROUNDUP BIOACTIVE aktivna tvar GLIFOSAT. Hrvatska FIS: odobren 01/07/2016.-01/03/2022.

ROUNDUP RAPID aktivna tvar GLIFOSAT, Hrvatska FIS: odobren 24/11/2015.-01/03/2022.

FUNGICIDI (ECHA nema kôd odobrenja za fungicide)

ACROBAT MZ WG aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU/ECHA: Mankozeb nije odobren + DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina) EU: Odobren 01/10/2007-31/07/2021

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.

Dimetomorf mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta
Hrvatska FIS: Acrobat MZ WG nije odobren

ALIETTE FLASH, ALIETTE WG aktivna tvar FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al) Organofosfat, EU: odobren 01/05/2007 - 30/04/2021.

ANTRAKOL COMBI WP76. aktivne tvari PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: nije odobren, i CIMOKSANIL (pripada skupini tvari oksim cijanoacetamida) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2021.

Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.

ANTRACOL WG70, ANTRACOL WP70 aktivna tvar PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propineb nije odobren

Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.
Hvratska FIS: Antracol WG70, Antracol WP70 nisu odobreni

BORDOŠKA JUHA (BORDEAUX MIXTURE), aktivne tvari: BAKROV (BAKARNI) SULFAT, i HIDRATIZIRANO VAPNO / KALCIJEV DIHIDROKSID, ECHA: odobren 01/05/2018. - 30/04/2028. EU: Bordeaux Mixture odobren 01/01/2019. - 31/12/2025.

Bakrov sulfat, moguće nuspojave: visoko toksičan za ribe, vodene beskralježnace, vodene biljke, alge, ptice, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju udisanja; može uzrokovati jako nadraživanje oka; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica

Kalcijev dihidroksid, moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu
Hrvatska FIS: Bordoška juha caffaro 20WP odobren 08/07/2004.-31/12/2023; Bordoška juha 20WP manica odobren 24/11/2006.-31/12/2023.

CABRIO TEAM aktivne tvari: DIMETOMORF (pripada skupini tvari morfolina) EU: Odobren 01/10/2007-31/07/2021 i PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini strobilurina) EU: Odobren 01/06/2004 - 31/01/2021.

Dimetomorf mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; možda je opasan za pčele zbog akumuliranja u peludu; donekle može biti opasan za bumbare i ptice; donekle toksičan za gliste; može poremetiti bakterije tla; kod ljudi: uzrokuje iritaciju dišnog sustava, očiju i kože; možda uzrokuje kromosomske aberacije; možda poremečuje plodnost i razvoj djeteta

Piraklostrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća. Hrvatska FIS: Cabrio Team nije odobren

CABRIO® TOP aktivne tvari METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU: odobren 01/07/20016. - 31/01/2021., i PIRAKLOSTROBIN (pripada skupini Strobilurina), EU: Odobren 01/06/2004. - 31/01/2021.

Metiram, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.

Piraklostrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća. Hrvatska FIS: Cabrio Top odobren 07/04/2011.-07/04/2021.

CADILLAC 80WP aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: Cadillac 80Wp nije od 04/07/2021.

CHAMPION, CHAMPION FLOW SC, CHAMPION WG50, fungicidi na bazi BAKRA, EU: Spojevi bakra odobreni 01/01/2019.-31/12/2025.

Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.

Hrvatska FIS: Champion nije odobren; Champion Flow odobren 17/06/1997.-31/12/2023.; Champion WG50 odobren 21/01/2008.-31/12/2023.

CHROMOSUL 80 Aktivna tvar SUMPOR, EU: odobren 01/01/2010. - 31/12/2021.

Proizvod, upozorenja: Na istoj površini koristi se najviše četiri puta godišnje. Treba izbjegavati primjenu u punoj cvatnji loze.
Ne miješa se sa propamokarbon, kaptanomom, heptenofosom, uljnim sredstvima, bupirimatom i folpetom.

Sumpor moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Hrvatska FIS: Chromosul 80 odobren 04/09/1997.-31/12/2023.

CUPRABLAU Z aktivea tvari SPOJEVI BAKRA i BAKAR HIDROKSID, EU: odobreni 01/01/2019. - 31/12/2025

Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.

Cink sulfid mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
Hrvatska FIS: Cuprablau-Z nije odobren

CUPRABLAU Z ULTRA aktivne tvari BAKAR HIDROKSID, EU: odobren 01/01/2019-31/12/2025. KALCIJ KLORID EU: Kalcij klorid nije odobren + CINK SULFID (anorganski spoj)

Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: (vidjeti gore)

Kalcij klorid moguće nuspojave: korozivan; otrovan za vodeni život; kod ljudi, nadražuje dišni sustav; uzrokuje teško nadraživanje oka; nadražuje kožu

Cink sulfid mogući štetni učinci: kod ljudi: otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju; nadražuje kožu; može uzrokovati glavobolja ili mučninu
Hrvatska FIS: Cuprablau Z Ultra nije odobren
 
CUPRABLAU Z 35WG aktivne tvari SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobreni 01/01/2019.-31/12/2025.
Hrvatska FIS: Cuprablau Z 35WG odobren 17/04/2019. - 01/01/2022.

CUPROCAFFARO 50WP fungicid na bazi BAKRA, Hrvatska FIS: Cuprocaffaro 50WP odobren 17/04/2019.-01/01/2022.

DIFCOR aktivna tvar DIFENOKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Odobren 01/01/2009. - 31/12/2021.

Difenokonazol mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodene biljke i alge; otrovan za pčele(apis mellifera); donekle otrovan za sisavce i ptice; kod ljudi: mogući karcinogen; mogući poremetač endokrinog sustava; otrovan ako se proguta ili udahne; izaziva iritaciju očiju.
Hrvatska FIS: odobren 14/06/2017.-31/12/2023.

FALCON EC 460 Aktivne tvari SPIROKSAMIN (pripada skupini tvari morfolina) EU: odobren 01/01/2012 - 31/12/2021. + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2021., + TRIADIMENOL (pripada skupini tvari triazola) EU: Tridimenol nije odobren

Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.

Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka.

Triadimenol mogući štetni učinci: toksičan ua ribe, toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; poremečuje reprodukciju kod nekih vrsta riba; toksićan za vodeni okoliš; može naštetiti guštericama; može uzrokovati neurološke promjene u ponašanju štakora; kod ljudi: vrlo toksičan ako se proguta; možda poremečuje plodnost; može naštetiti nerođenom djetetu; može naštetiti bebi koja se doji; uzrokojue nadraživanje oka; uzrokuje blagu iritaciju kože.
Hrvatska FIS: Falcon EC 460 nije odobren

FALCON FORTE, aktivne tvari TEBUKONAZOL, EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2021., + SPIROKSAMIN EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2021., + PROTIOKONAZOL (pripada skupini tvari triazolintiona) EU: odobren 01/08/2008.-31/07/2021.

Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka

Spiroksamin moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme; toksično za pčele; kod ljudi, štetan u slučaju gutanjem ili udisanjem; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje kožu; možda izaziva oštećenje fetusa.

Protiokonazol moguće nuspojave: otrovan za ribe i vodeni okoliš; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za pčele i gliste; kod ljudi: možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; može izazivati iritaciju kože, te iritaciju dišnog sustava ako se udiše
Hrvatska FIS: Falcon Forte odobren 20/03/2019.-31/07/2021.

FOLIO GOLD aktivne tvari METALAKSIL (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., i KLOROTALONIL (pripada skupini tvari kloronitrila) EU: Klorotalonil nije odobren

Metalaksil moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.

Klorotalonil mogući štetni učinci: vrlo toksičan ua ribe; toksičan za vodeni život s dugotrajnim učincima; toksičan za ptice, pčele i gliste; kod ljudi: može biti smrtnonosan ako se proguta; mogući karcinogen; možda poremečuje reprodukciju i razvoj djeteta; možda je endokrini disruptor; uzrokojue ozbiljno nadraživanje oka; može izazivati iritaciju dišnog sustava ako se udiše; može uzrokovati alergijsku reakciju kod kože.
Hrvatska FIS: Folio Gold registracija ukinuta 20/11/2019.

FOLPAN 80WDG, FOLPAN 50WP aktivna tvar FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2021.

Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.

Hrvatska FIS: Folpan 80WG odobren 26/01/2005.-31/12/2023.; Folpan 50WP nije odobren

FOLPAN GOLD -fungicid -aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2021.

Metalaksil moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.

Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Folpan Gold odobren 15/10/2003.-31/12/2023.

FUBOL GOLD -fungicid - aktivne tvari METALAKSIL (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., i MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren

Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; kod ljudi: (Ridomil Gold MZ pepite) sumnja na mogučnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete; vrlo toksičan u slučaju gutanja; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu, štetan ako se udiše.

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: FubolGold nije odobren

LUNA CARE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024. i FOSETIL (organofosfat) EU: odobren 01/05/2007 .- 30/04/2021.

Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.

Fosetil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu. Hrvatska FIS: Luna Care odobren 23/04/2020.-30/04/2022.

LUNA EXPERIENCE aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024., + TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2021.

Fluopiram moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.

Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka
Hrvatska FIS: Luna Experience odobren 19/01/2015.-31/08/2021.

LUNA PRIVILEGE, aktivna tvar FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024.

Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.
Hrvatska FIS: Luna Privilege odobren 09/02/2015.-31/01/2025.

LUNA SENSATION. Aktivne tvari FLUOPIRAM (pripada skupini tvari benzamida, piramida) EU: odobren 01/02/2014. - 31/01/2024., i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: odobren 01/08/2018-31/07/2033.

Fluopiram, moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi može urokovati oštećenje neurološkog sustava i jako nadraživanje oka; narušava plodnost, možda izaziva oštećenje fetusa.

Trifloksistrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Hrvatska FIS: Luna Sensation odobren 09/07/2019.-31/01/2025.
 

MANCOZEB BLUE 72WG aktivna tvar MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata), EU: Mankozeb nije odobren

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.
Hrvatska FIS: Mancozeb Blue 72WG nije odobren od 04/07/2021.

MELODY DUO 66,b, WP 66, 75 aktivne tvari PROPINEB (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propineb nije odobren i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: odobren 01/04/2016.-31/03/2031.

Propineb, moguće nuspojave: vrlo otrovan za akvatične organizme, pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, toksičan u slučaju apsorpcije kroz kožu; može izazvati oštećenje organa, alergije na koži; nadražuje dišni sustav; mogući uzrok raka.

MIKAL, MIKAL FLASH. aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2021. i FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al, organofosfat) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2021.

Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.

Fosetil-aluminij moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Mikal Flash odobren 30/11/2006.-31/12/2023., Mikal nije odobren

MIKAL PREMIUM F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007 - 31/07/2021. i FOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al, organofosfat) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2021., i IPROVALIKARB (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: odobren 01/04/2016.-31/03/2031.

Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.

Fosetil-aluminij moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; kod ljudi, štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; mogući uzrok raka; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.

Iprovalikarb mogući štetni učinci: otrovan za ribe, vodeni život i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; visoko toksičan ako se proguta; uzrokuje nagrizanje kože
Hrvatska FIS: Mikal Premium F odobren 29/11/2007.-31/12/2023.

MODRA GALICA aktivna tvar BAKROV SULFAT PENTAHIDRAT (nije na popisu EU-a)

Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Modra Galica, Modra Galica Scarmagnan nisu odobreni.

NATIVO 75 WG aktivne tvari TEBUKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/09/2009. - 31/08/2021. i TRIFLOKSISTROBIN (pripada skupini tvari strobilurina) EU: odobren 01/08/2018-31/07/2033.

Tebukonazol moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pčele, ptice, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može izazvati oštećenje fetusa; mogući uzrok raka

Trifloksistrobin, moguće nuspojave: vrlo otrovan za za ribe, vodene beskralješnjake i alge; vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; donekle toksičan za gliste, manje za pčele; kod ljudi može izazivauzrokovati probleme sa reprodukcijom i razvojom fetusa; može izazvati alergije na koži; može uzrokovati nadraživanje oka
Hrvatska FIS: odobren 06/03/2008.-31/12/2023.

NEORAM WG fungicid na bazi bakra [SPOJEVI BAKRA, EU: odobreni 01/01/2019-31/12/2025.]

Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Neoram WG odobren 24/01/2008.-31/12/2023.

NORDOX 75WG aktivna tvar BAKARNI OKSID, EU: Odobren 01/01/2019-31/12/2025.

Spojevi bakra, mogući štetni učinci: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Nordox 75WG odobren 24/01/2002.-31/12/2023.

PERGADO D aktivne tvari MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023., i DITIANON (pripada skupini tvari quinona) EU: odobren 01/06/2011. - 31/05/2024.

Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.

Ditianon moguće nuspojave: -visoko otrovan za ribe, akvatične organizme i alge; vrlo otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; otrovan za pćele, ptice i gliste; kod ljudi: sumnja na moguće uzrokovanje raka; može urokovati oštećenje bubrega i jetra; ako se proguta može uzrokovati mućninu, proljev i povraćanje; štetno ako se udiše; može izazvati alergijsku reakciju na koži.; može urokovati jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado D odobren 28/01/2019.-31/07/2024
 
PERGADO F aktivne tvari FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2021., i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023.
Pergado F: Proizvod, upozorenje: Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.

Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.

Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: odobren 26/11/2007.-31/12/2023
 
PERGADO MZ Aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: nije odobren i MANDIPROPAMID (mandelamid) EU: odobren 01/08/2013. - 31/07/2023.
[Proizvod, upozorenje: Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji.]

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.

Mandipropamid moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; može biti štetan za ptice i gliste; može biti štetan za jetra i bubrege; uzrokuje nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Pergado MZ nije odobren od 04/07/2021.

POLYRAM DF aktivna tvar METIRAM (pripada skupini tvari karbamata), EU: odobren 01/07/20016. - 31/01/2021.

Metiram, moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo otrovan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za ribe, pčele, gliste; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja ili gutanja; može uzrokovati bolove u trbuhu, povraćanje i proljev; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; može uzrokovati anemiju; mogući uzrok raka.
Hrvatska FIS: Polyram DF odobren 02/02/2012.-02/02/2022.

PREVICUR 607SL aktivna tvar PROPAMOKARB HIDROKSID (pripada skupini tvari karbamata) EU: Propamokarb odobren 01/10/2007-31/07/2021.

Propamokarb moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
Hrvatska FIS: Previcur 607SL nije odobren

PREVICUR ENERGY aktivne tvari fFOSETIL-ALUMINIJ (Fosetil-al) Organofosfat, EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2021., i PROPAMOKARB (pripada skupini tvari karbamata) EU: odobren 01/10/2007.-31/07/2021.

Fosetil-al, moguće nuspojave: - otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste, sisavce; vrlo otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi: Aliette uzrokuje jako nadraživanje oka; mogući uzrok raka; štetan u slučaju udisanja, može uzrokovati oštećenje pluća; uzrokuje teško oštećenje ili nadraživanje oka; nadražuje kožu.

Propamokarb moguće nuspojave: donekle toksičan za ribe i pčele; može oštetiti ptice biljojede te ptice koje se hrane kukcima;kod ljudi: vrlo otrovan ako se proguta; nadražuje kožu; možda je endokrini disruptor; možda neurotoksičan
Hrvatska FIS: Previcur Energy odobren 23/05/2007.-31/12/2023.

PYRUS® 400SC aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2021.

Pirimetanil moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
Hrvatska FIS: Pyrus 400SC odobren 09/05/2007.-31/12/2023.

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: Mankozeb nije odobren, i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023.

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.

Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Ridomil Gold MZ Pepite nije odobren od 04/07/2021..

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP aktivne tvari MANKOZEB (pripada grupi ditiokarbamata) EU: Mankozeb nije odobren, i METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023.

Mankozeb moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge, gliste; kod ljudi: nadražuje oko i dišni sustav; možda uzrokuje poremećaj štitnjaće; možda uzrokuje štetne posljedice na reprodukciju i razvoj.

Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.
Hrvatska FIS: Ridomil Gold MZ 68 WP nije odobren

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01/01/2019.-31/12/2025.

Metalaksil moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, gliste; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem; može uzrokovati tešku ozlijedu oka; nadražuje kožu.

Bakar, spojevi bakra, moguće nuspojave: vrlo otrovan za ribe, pćele, ptice, gliste; otrovan za sisavce, vodene beskralježnace, vodene biljke te organizme koji žive u sedimentu; kod ljudi: otrovan ako se proguta, može uzrokovati jake bolove u prsima i trbuhu, mučninu, povraćanje, proljev, glavobolje, znojenje, šok, i smetnje funkcije mokračnih puteva; mogući uzročnik nagrizanja očiju i kože; mogući uzročnik problema sa reprodukcijom i razvojem; može izazivati nadraženost dišnih puteva; u visokim dozama ili kroz dogoročnu izloženost može uzrokovati anemiju i oštečenje mozga, jetra, bubrega i želuca; mogući rizični faktor za zloćudnu oralnu submukoznu fibrozu, koja može dovesti do karcinoma pločastih stanica; posebno rizičan za ljude oboljele od Wilsonove bolesti.
Hrvatska FIS: Ridomil Gold Plus 42,5 WP nije odobren  od 01/01/2020.
 
RIDOMIL GOLD R aktivne tvari METALAKSIL-M (pripada skupini fenilamida) EU: odobren 01/07/2010. - 30/06/2023., + SPOJEVI BAKRA i BAKAR OKSIKLORID, EU: odobren 01/01/2019. -31/12/2025.
(Mogući štetni učunci, vidjeti gore)
Hrvatska FIS: Ridomil Gold R odobren 11/04/2017.-30/06/2021.

SCALA aktivna tvar PIRIMETANIL (pripada skupini anilinopirimidina) EU: odobren 01/05/2007. - 30/04/2021.

Pirimetanil moguće nuspojave: otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; otrovan za vodeni okoliš sa dugotrajnim učincima; uzrokuje poremečaje endokrinog sustava kod gatalinka; može uzrokovati oštećenje jetra i bubrega kod neciljanih organizama; otrovan za gliste; kod ljudi, mogući karcinogen; vrlo toksičan u slučaju udisanja; štetan u slučaju apsorpcije kroz kožu.
Hrvatska FIS: Scala odobren 12/09/2016.-30/04/2021.

SIGNUM aktivne tvari PIRAKLOSTROBIN (carbamate ester, pripada skupini strobilurina) EU: Odobren 01/06/2004. - 31/01/2021. i BOSKALID (pripada skupini tvari karboksamida) EU: Odobren 01/08/2008. - 31/07/2021.

Piraklostrobin moguće nuspojave: vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; vrlo toksičan za ribe, manje za pčele, ptice; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja, može biti smrtnonosan u slučaju gutanja; uzrokuje nadraživanje oka i kože; uzrokuje neurodegeneraciju; može uzrokovati mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u prsima i nadraživanje pluća.

Boskalid moguće nuspojave: donekle otrovan za ptice, ribe, gliste; može utjecati na kapacitet za ispašu kod pčela; kod ljudi: mogući karcinogen; može poremetiti reprodukciju i razvoj djeteta.
Hrvatska FIS: Signum odobren 29/12/2006.-31/12/2023.

STROBY WG aktivna tvar KREZOKSIM METIL (pripada skupini tvari Strobilurina) EU: Odobren 01/01/2012. - 31/12/2024.

Krezoksim metil mogući štetni učinci:: vrlo toksičan za ribe; vrlo otrovan za vodeni život s dugotrajnim učincima; donekle otrovan za sisavce, pćele (apis mellifera), gliste; kod ljudi: mogući karcinogen; izaziva iritaciju dišnog sustava, očiju i kože.
Hrvatska FIS: Stroby WG odobren 25/07/2011.-25/07/2021.

SUGRAN aktivna tvar SUMPOR, EU: odobren 01/01/2010. - 31/12/2021.

Sumpor moguće nuspojave: Nakon udisanja može izazvati kašalj, kihanje i otežano disanje; nakon dodira s kožom uzrokuje crvenilo, svrbež i peckanje kod osjetljivih osoba; nakon dodira s očima može uzrokovati nadraživanje s boli, crvenilom i suzenjem; nakon gutanja: mučnina, povraćanje, proljev.
Hrvatska FIS: Sugran odobren 03/02/2016.-31/12/2022.

SUMPOR PRAŠIVO Hrvatska FIS: Sumpor prašivo odobren 21/09/2016.-31/12/2022.

SUMPOR SC 80 Hrvatska FIS: Sumpor SC 80 odobren 25/05/1998.-31/12/2023.

SUMPOR WG 80 Hrvatska FIS: Sumpor WG 80 odobren 14/10/2016.-11/12/2022.

SUMPORNO PRAŠIVO Hrvatska FIS: Sumporno prašivo odobren 13/12/2004.-31/12/2023.

SUMPOR MICRO 80 WP Hrvatska FIS: Sumpor micro 80WP nije odobren

SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MIKRO Hrvatska FIS: Sumpor močivi tiosam 80 mikro nije odobren

TILT CB 187,5 FW aktivne tvari PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU: nije odobren+ KARBENDAZIM (pripada skupini tvari benzimidamola) EU: nije odobren

Propikonazol moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA)

Karbendazim moguće nuspojave: vrlo otrovan za vodene organizme i vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; donekle toksičan za pčele; kod ljudi može uzrokovati genetska oštećenja; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa.
Hrvatska FIS: Tilt CB 185,5 FW nije odobren

TILT 250 EC aktivna tvar PROPIKONAZOL (pripada skupini tvari triazola) EU:  nije odobren

Propikonazol moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe; otrovan za vodeni okoliš; kod ljudi vrlo otrovan ako se proguta ili udahne, te u kontaktu sa kožom; može izazvati nadražaj očiju i alergijsku reakciju na koži; sumnja se da je otrovan za jetra, i ometač endokrinog sustava; mogući karcinogen (US EPA).
Hrvatska FIS: Tilt CB 185,5 FW nije odobren

TOPAS 100EC aktivna tvar PENKONAZOL, (pripada skupini tvari triazola) EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2021.

Penkonazol moguće nuspojave: otrovan za pčele, ptice, ribe, akvatične beskralježnake, alge; kod ljudi, vrlo toksičan u slučaju gutanjem: nadražuje oko; možda izaziva poremećaj plodnosti i oštećenje fetusa; možda ometa rad hormonskog sustava.
Hrvatska FIS: Topas 100 EC odobren 01/02/2007.-31/12/2023.

UNIVERSALIS. aktivne tvari AZOKSISTROBIN (pripada skupini strobilurina) EU: odobren 01/01/2012. - 31/12/2024., i FOLPET (sintetički ftalimid) EU: odobren 01/10/2007. - 31/07/2021.

Azoksistrobin moguće nuspojave: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi, štetno ako se proguta ili ako se udiše; uzrokuje jako nadraživanje oka i kože; sumnja na moguće uzrokovanje raka.

Folpet moguće nuspojave: visoko otrovan za ribe, akvatične organizme; toksičan za gliste; kod sisavaca uzrokuje probleme sa razvojem; kod ljudi: vrlo toksičan u slučaju udisanja; vjerojatno je ljudski karcinogen; uzrokuje jako nadraživanje oka.
Hrvatska FIS: Universalis odobren 21/05/2007.-31/12/2023.

LIMACID (MOLUSKICID) ECHA kôd odobrenja PT16, moluskicidi

PUŽOMOR aktivna tvar METALDEHID, EU: odobren, 01/06/2011.-31/05/2023. ECHA Metaldehid nije odobren

Metaldehid mogući štetni učinci:- vrlo otrovan za vodene organizme, sa drugotrajnim učincima; smrtnonosan za pse i mačke; kod ljudi: vrlo toksičan, može biti fatalan; ingestija, udisanje ili kontakt sa kožom može uzrokovati slinjenje, umor, trbušne bolove, mučnine, povraćanje, proljev, konvulzije, hipertermiju i komu.
Hrvatska FIS: Pužomor odobren 12/01/2005.-31/12/2023.

RODENTICIDI ECHA kôd odobrenja PT14, rodenticidi

RATIMOR aktivna tvar BRODIFAKOUM. (superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov) EU: nije odobren. ECHA: odobren PT14, 01/02/2012. - 30/06/2024.

Brodifakoum mogući štetni učinci:- vrlo toksičan za ribe i ptice; dugotrajni štetni učinci u vodenim okolišima; vrlo toksičan ako se proguta; uzrokuje krvarenje; može biti smrtonosan za ljude i životinje podjednako; može biti smrtonosan ako se udahne i kod kontakta sa kožom
Hrvatska FIS: Ratimor nije odobren

RATIMOR aktivna tvar BROMADIOLON. antikoagulant - superwarfarin - antagonist 4-hidroksikumarinskih vitamina K, antikoagulantni otrov. EU: Odobren 01/06/2011. - 31/05/2021. ECHA: Odobren PT14 01/07/2011.-30/06/2024.

Bromadiolon mogući štetni učinci: - vrlo toksičan za ribe i vodeni život, također za gliste; kod ljudi: može biti koban ako se proguta, udahne ili u dodiru sa kožom; može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete; može uzrokovati oštećenje organa.
Hrvatska FIS: Ratimor nije odobren

Napomena:
Za detalje nuspojava pesticida uz stručne izvore, vidjeti: 'Pesticidi, njihove moguće nuspojave i status odobrenja
Za detalje nuspojava herbicida na bazi glifosata uz stručne izvore, vidjeti: 'Herbicidi na bazi glifosata, znanstveni radovi

informacije ažurirane u siječnju 2021.god.

Video sadržaj

Učinci pesticida - Effects of pesticides Zemljane staze
Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Pesticidni proizvodi u Hrvatskoj

Novosti: Ekologija.hr

 • This school year, the students of Gymnasium Vukovar took part in workshops: Lego robotics Education and LittleBits Education registered on the official map of the European week of skills acquired in Vocational Education and training.

 • Sat za planet Zemlju najveća je globalna volonterska akcija za očuvanje planeta, a obilježava se 28. ožujka gašenjem svjetla u 20.30 sati, priopćila je u srijedu Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozivajući građane da se uključe u akciju. "Svjetska biološka raznolikost se smanjuje neviđenom i alarmantnom brzinom, a milijunu vrsta prijeti izumiranje, dok je planet na rubu globalnog zagrijavanja", upozorio je WWF.

 • Znate li što je glavna odlika interijera domova 21. stoljeća? Kombiniranje praktičnog, elegantnog i ekološki prihvatljivog stila, koji u rezultatu daju atraktivan dom uređen prema svim kriterijima njegovih ukućana, ali i okoliša koji diktira određena pravila.

 • Održivi turizam nije samo popularan trend. Održivi turizam postaje prioritet - ako ne i moralni imperativ - za sve čelne ljude tvrtki koje nude turističke smještaje.

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Pozivamo sve nastavnike, učenike, roditelje, građane i prijatelje škole da podrže našu akciju prikupljanja EE otpada! Pokažimo ekološku osvještenost i dokažimo da u skladu sa osobnom odgovornošću znamo i možemo aktivno djelovati u skladu s načelima održivog razvitka te u svojim kućanstvima i gradu živjeti u harmoniji s prirodom!

 • 4US Cesare Paciotti je ekološki osvještena casual linija za svakodnevni look. Kreirana je kao unisex linija, a s vremenom je postala suvremena, eko i fashion linija za nju i njega.

 • Eko turizam je grana turizma koja se sve više razvija i u čijem se smjeru temelji ključ napredovanja.

 • LED rasvjeta se svrstava među najpraktičnija rješenja kada je osvjetljenje prostora i javnih mjesta u pitanju, imajući na umu brojne pozitivne efekte korišćenja svjetiljki sa ovakvom tehnologijom.

 • Kako biti savjesan putni, naučite u ovom članku...

 • The European week of skills gained through the vocational education and training is a yearly campaign launched in 2016. It was created and its purpose still is to promote vocational education and training by organizing various activities and manifestations throughout entire Europe on local, regional and the National level. The campaign gathers providers of educational and skills training services, civil society organizations, national agencies, business associates, union and wider population with the main goal of highlighting the benefits of vocational education and training as well as presenting a wide range of possibilities in every European country.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

 • Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Me?‘utim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto?

 • Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje ve?‡i od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, pove?‡ati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije, pravilno gospodariti otpadom tijekom čitavog njegovog životnog ciklusa kako bi, me?‘u ostalim što manje utjecali na zaga?‘enje zraka, vode i tla.

 • Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za pove?‡anje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija tema je cilja održivog razvoja koji se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve uz primjenu novih tehnologija, istraživanja i inovacija.

   

 • Prema teoriji Abrahama Maslowa, temeljne ljudske potrebe su potreba za sigurnoš?‡u i osnovnim zadovoljenjem fizioloških potreba, a tek nakon što su one ostvarene, čovjek može težiti zadovoljenju složenijih, poput potrebe za samoostvarenjem. Društvo u kojem ne vlada mir, pravda i nisu ustoličene snažne institucije kojima je cilj zaštita ugroženih skupina, sigurnost gra?‘ana te borba protiv korupcije i kriminala, pojedincu ne može osigurati ostvarenje primarne potrebe za sigurnoš?‡u, a samim time ni poduzeti korake k ispunjenju ostalih ciljeva održivog razvoja.