Odgovornost za Programe Mjera Obvezatne Dezinsekcije i Deratizacije

Objavljeno u Opasni otrovi!

Nakon više godina istraživanje, još uvijek čekamo odgovornu reakciju na naše brige u vezi programa dezinsekcije i deratizacije u Hrvatskoj.http://www.eco-hvar.com/hr/o-udruzi/148-membership-application-form

Kako nismo dobili očitovanje na naše pismo Zavodu za javno zdravstvo od 16.11.2017., mi smo se njima obratili opet u siječnju 2018.

NAŠE PISMO, 19.01.2018.g.:

U Pitvama 19.01.2018.
Mr.sc. Jasna Ninčević, dr.med.spec. epidemiolog
Nastavni zavod za javno zdravstvo, Splitsko-dalmatinske županije
21000 Split Vukovarska 46

Predmet: ZAHTJEV za ostvarenje prava na pristup informacijama u vezi dezinsekcije i deratizacije na Hvaru; traži se očitovanje

Poštovana,

Temeljem članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13), molimo da nam odgovorite na slijedeća pitanja:

1. Među sredstvima koja su navedena da su korištena u DDD mjerama na Hvaru u 2017. godini su i otrovi koji nisu na popisu dozvoljenih pesticida i insekticida u Europskoj uniji, kao što su permetrin, tetrametrin, azametipos, fenotrin, resmetrin; raticid: brodifacoum.

Koje radnje ćete poduzeti da otrovi (pesticidi i insekticidi) koji se koriste u Republici Hrvatskoj ove godine i u budućnosti budu u skladu sa propisima EU-a?

2. U Jelsi je 2017.godine za zamagljivanje korišten koktel od 4 otrova, 3 piretroida i jedan organofosfat, od kojih 3 nisu dozvoljena u EU-u, a takva kombinacija nema opravdanje ni u uputama proizvođača niti u stručnoj literaturi.

Da li će Zavod osigurati da se takav koktel više ne koristi ove godine i u budućnosti?

3. Među sredstvima korištenim u DDD mjerama na Hvaru 2017. godine je raticid koji nije na popisu dozvoljenih pesticida u Republici Hrvatskoj, tj. bromadiolon (Ratimor - zabranjen 2013.g.).

Da li će Zavod osigurati da se od sada stanovnicima više ne dijeli zabranjeni raticid?

4. Suprotno propisima Zavoda, raticid Ratimor još se uvijek dijeli stanovnicima u kesicima od celofana.

Da li će se osigurati ove godine i u budućnosti, ako raticid bude djeljen stanovništvu, da to bude u sigurnoj kutiji, tako da otrov ne bude pristupačan djeci ili kućnim ljubimcima, ako već bude stavljen - što bi sve bilo u skladu s Vašim uputama?

5. Raticid se do sada dijelio uz upute koje su se nalazile unutar kesice i bile napisane samo na hrvatskom jeziku.

Da li će se osigurati da ove godine i u budućnosti, ako raticid bude dijeljen, da upozorenje o opasnosti od otrova bude van kontakta s otrovom, te da bude i na stranim jezicima (pogotovo na engleskom i njemačkom), obzirom da je dijeljen i strancima koji imaju nekretnine na Hvaru.

6. Među insekticidima koji su korišteni na Hvaru u 2017.godine bili su navedeni i 'neonikotinoidi'.

Da li su neonikotinoidi doista korišteni na Hvaru tijekom 2017. godine?

Ako da, koji neonikotinoidi, kada, i na kojim mjestima?

S obzirom da neki neonikotinoidi su već zabranjeni u EU-u i da se raspravlja o njihovoj potpunoj zabrani, jer su poznati kao izuzetno štetni za pčele i druge korisne insekte, da li će se osigurati da neonikotinoidi više ne budu na popisu dozvoljenih otrova za DDD mjere?

7. Da li je toplo zamagljivanje korišteno na Hvaru 2017.godine? Ako da, s kojim sredstvima, kad, i u kojim mjestima?

8. Koje su točne rute kojima vozi kombi za zamagljivanja u Gradu Hvaru i okolici, Gradu Starom Gradu i okolici, Općini Jelsa i Općini Sućurj?

Da li će se osigurati ove godine da rute zamagljivanja u svakom mjestu budu detaljno objavljene za javnost i na vrijeme ( mi preporučujemo najmanje 7 dana prije provođenja mjera)?

9. Gdje i kada su provedene akcije larvicida na Hvaru u 2017. godini i s kojim sredstvima?

Da li će se osigurati ove godine da o akcijama larvicida javnost građani budu obavješteni na vrijeme i u potpunosti?

10. Da li ćete ove godine i u budućnosti osigurati da upozorenja o akcijama dezinsekcije, pogotovo o zamagljivanju po javnim cestama, budu puno bolje obznanjena, putem javnih medija i na svim oglasnim pločama, te da budu i na stranim jezicima?

11. S obzirom da su se otrovi pokazali neučinkoviti kao mjere za suzbijanje neželjenih nametnika, a uzrokuju velike kolateralne štete, da li ćete ove godine i u budućnosti smanjiti korištenje otrova i tražiti bolje, alternativne metode za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, što bi bilo u skladu sa Zakonom i odredbama Zavoda?

12. Zbog sigurnosti i transparentnosti, da li ćete osigurati da nadzor na akcijama DDDa bude učinkovitiji u budućnosti, i da će izveštaj o provedenim mjerama biti pristupačan za javnost?

S poštovanjem,

Predsjednica Udruge Eco Hvar

Vivian Grisogono MA(Oxon)


ODGOVOR ZAVODA, 12.04.2018.g.

(Korespondenciju sa Načelnikom Općine Jelsa možete vidjeti ovdje.


Email Eco Hvar 30.04.2018.

Ivana Tolić NZJZ-Split; Mr.sc.Jasna Ninčević Ravnateljica NZJZ; Povjerenik za informiranje;

Poštovani!

Mi smo Vam uputili pismo temeljem Zakonu o pravu na pristup informacijama 16.01.2018 god. Primili smo Vaše pismo u petak 20.04.2018. U Vašim riječima, "možemo ukratko ponoviti što smo već naveli u prijašnjem očitovanju na zahtjev Općine Jelsa.." Međutim, pismo Načelnika je napisano 09.10.2017 god. U našem pismu od 16.01.23018.god., mi smo postavili 12 jasna i bitna pitanja, a po Zakonu smo očekivali odgovor na svako pitanje. Stoga, opet temeljem Zakonu o pravu na pristup informacijama (članak 18, NN 85/2015.) lijepo Vas zamolimo za odgovor na ta naša pitanja. Kako znate, mi smo objasnili razloge za našu zabrinutost u našem pismu upućenom Vama 16.11.2017.god., (koje je ostalo bez odgovora). Ako nije Vam pri ruci, možete ga proćitati na našem portalu: http://www.eco-hvar.com/hr/opasni-otrovi/245-dezinsekcija-neprihvatljiva-praksa. Drugi tekstovi o tim problemima možete naći na popisu u privitku. Moramo istaknuti da smo dobili dokaze o nepravilnostima koje navodimo kroz niz godina, i sve što tražimo sad je samo ispravak, da Program i praksa budu u skladu sa Zakonom i Vašim Pravilnikom.

Tražimo očitovanje na sljedeća pitanja:

1. Među sredstvima koja su navedena da su korištena u DDD mjerama na Hvaru u 2017. godini su i otrovi koji nisu na popisu dozvoljenih pesticida i insekticida u Europskoj uniji, kao što su permetrin, tetrametrin, azametipos, fenotrin, resmetrin; raticid: brodifacoum.

Koje radnje ćete poduzeti da otrovi (pesticidi, odnosno raticidi i insekticidi) koji se koriste u Republici Hrvatskoj ove godine i u budućnosti budu u skladu sa propisima EU-a?

2. U Jelsi je 2017.godine za zamagljivanje korišten koktel od 4 otrova, 3 piretroida i jedan organofosfat, od kojih 3 nisu dozvoljena u EU-u, a takva kombinacija nema opravdanje ni u uputama proizvođača niti u stručnoj literaturi.

Da li će Zavod osigurati da se takav koktel više ne koristi ove godine i u budućnosti?

3. Među sredstvima korištenim u DDD mjerama na Hvaru 2017. godine je raticid koji nije na popisu dozvoljenih pesticida u Republici Hrvatskoj, tj. bromadiolon (Ratimor - zabranjen 2013.g.).

Da li će Zavod osigurati da se od sada stanovnicima više ne dijeli zabranjeni raticid?

4. Suprotno propisima Zavoda, raticid Ratimor još se uvijek dijeli stanovnicima u kesicima od celofana.

Da li će se osigurati ove godine i u budućnosti, ako raticid bude djeljen stanovništvu, da to bude u sigurnoj kutiji, tako da otrov ne bude pristupačan djeci ili kućnim ljubimcima, ako već bude stavljen - što bi sve bilo u skladu s Vašim uputama?

5. Raticid se do sada dijelio uz upute koje su se nalazile unutar kesice i bile napisane samo na hrvatskom jeziku.

Da li će se osigurati da ove godine i u budućnosti, ako raticid bude dijeljen, da upozorenje o opasnosti od otrova bude van kontakta s otrovom, te da bude i na stranim jezicima (pogotovo na engleskom i njemačkom), obzirom da je dijeljen i strancima koji imaju nekretnine na Hvaru.

6. Među insekticidima koji su korišteni na Hvaru u 2017.godine bili su navedeni i 'neonikotinoidi'.

Da li su neonikotinoidi doista korišteni na Hvaru tijekom 2017. godine?

Ako da, koji neonikotinoidi, kada, i na kojim mjestima?

S obzirom da neki neonikotinoidi su već zabranjeni u EU-u i da se raspravlja o njihovoj potpunoj zabrani, jer su poznati kao izuzetno štetni za pčele i druge korisne insekte, da li će se osigurati da neonikotinoidi više ne budu na popisu dozvoljenih otrova za DDD mjere?

7. Da li je toplo zamagljivanje korišteno na Hvaru 2017.godine? Ako da, s kojim sredstvima, kad, i u kojim mjestima?

8. Koje su točne rute kojima vozi kombi za zamagljivanja u Gradu Hvaru i okolici, Gradu Starom Gradu i okolici, Općini Jelsa i Općini Sućurju?

Da li će se osigurati ove godine da rute zamagljivanja u svakom mjestu budu detaljno objavljene za javnost i na vrijeme ( mi preporučujemo najmanje 7 dana prije provođenja mjera)?

9. Gdje i kada su provedene akcije larvicida na Hvaru u 2017. godini i s kojim sredstvima?

Da li će se osigurati ove godine da o akcijama larvicida javnost građani budu obavješteni na vrijeme i u potpunosti?

10. Da li ćete ove godine i u budućnosti osigurati da upozorenja o akcijama dezinsekcije, pogotovo o zamagljivanju po javnim cestama, budu puno bolje obznanjena, putem javnih medija i na svim oglasnim pločama, te da budu i na stranim jezicima?

11. S obzirom da su se otrovi pokazali neučinkoviti kao mjere za suzbijanje neželjenih nametnika, a uzrokuju velike kolateralne štete, da li ćete ove godine i u budućnosti smanjiti korištenje otrova i tražiti bolje, alternativne metode za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, što bi bilo u skladu sa Zakonom i odredbama Zavoda?

12. Zbog sigurnosti i transparentnosti, da li ćete osigurati da nadzor na akcijama DDDa bude učinkovitiji u budućnosti, i da će izveštaj o provedenim mjerama biti pristupačan za javnost?

S poštovanjem,

Vivian Grisogono MA(Oxon)

Predsjednica Udruge Eco Hvar


19.08.2018. Povjerenica za informiranje je pisala Zavodu za javno zdravstvo SDŽ u tri navrata - 09.05.2018., 26.06.2018. (požurnica) i 09.08.2018. - ali adekvatnog očitovanja od Zavoda do sada nema.
24. lipnja 2019. godine: Dopis Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Povjereniku za informiranje, u kojemu navodi da Zavod „raspolaže s Operativnim planovima u vidu obrazaca najave akcija i obavijesti u kojima su sadržane bitne informacije (termin akcija, preparati, sastavi ekipa na terenu, metode primjene, antidoti, upute za građane)“, i „ne raspolaže s „evidencijama“ o edukaciji stanovništva na Hvaru, no radi edukacije stanovništva isti otvorio besplatni informativni telefon / automat sa savjetima za građane koji koristi godinama....uz svaki prijedlog Programa mjera gradovima i općinama poslao primjerke (letke) informativno - edukativno karaktera, da edukaciju na terenu provodi svaki djelatnik licenciranih izvoditelja radova DDD tvrtki na terenu, koji prema potrebama stanovništva daje savjete o preventivnim mjerama za suzbijanje javno - zdravstvenih štetnika te da izvoditelji DDD mjera obavještavaju stanovništvo putem medija i oglasa o akcijama s uputama i upozorenjima prilikom provedbe akcija (upozorenje za pčelare i asmatičare, antidot)“

23. rujna 2019. godine: Dopis Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Povjereniku za informiranje, u kojemu navodi da Zavod „ne posjeduje Operativne planove izvođača o svim radovima vezanim uz Deratizaciju i Dezinsekciju na svim područjima Otoka Hvara u 2017. i 2018. godini, no da je isto u posjedu najava (obavijesti) o akcijama deratizacije i dezinsekcije na Otoku Hvaru, te o rasporedu provođenja istih za 2017. i 2018. godinu, a koje je tijelo javne vlasti priložilo uz predmetni dopis. Također, uz dopis Nastavnog zavoda dostavljena su i stručna izvješća o programima DD-a provedenim na Otoku Hvara u 2017. i 2018. godini.“

PISMO ZAVODA 10.12.2019., UZ RJEŠENJE POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE KLASA: UP/11-008-07/19-01/449, ur.br. 401-01/04-19-4 (29.11.2019.) Nalazite se ovdje: Home opasni otrovi Odgovornost za Programe Mjera Obvezatne Dezinsekcije i Deratizacije

Novosti: Ekologija.hr

 • Sat za planet Zemlju najveća je globalna volonterska akcija za očuvanje planeta, a obilježava se 28. ožujka gašenjem svjetla u 20.30 sati, priopćila je u srijedu Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozivajući građane da se uključe u akciju. "Svjetska biološka raznolikost se smanjuje neviđenom i alarmantnom brzinom, a milijunu vrsta prijeti izumiranje, dok je planet na rubu globalnog zagrijavanja", upozorio je WWF.

 • Znate li što je glavna odlika interijera domova 21. stoljeća? Kombiniranje praktičnog, elegantnog i ekološki prihvatljivog stila, koji u rezultatu daju atraktivan dom uređen prema svim kriterijima njegovih ukućana, ali i okoliša koji diktira određena pravila.

 • Održivi turizam nije samo popularan trend. Održivi turizam postaje prioritet - ako ne i moralni imperativ - za sve čelne ljude tvrtki koje nude turističke smještaje.

 • Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Pozivamo sve nastavnike, učenike, roditelje, građane i prijatelje škole da podrže našu akciju prikupljanja EE otpada! Pokažimo ekološku osvještenost i dokažimo da u skladu sa osobnom odgovornošću znamo i možemo aktivno djelovati u skladu s načelima održivog razvitka te u svojim kućanstvima i gradu živjeti u harmoniji s prirodom!

 • 4US Cesare Paciotti je ekološki osvještena casual linija za svakodnevni look. Kreirana je kao unisex linija, a s vremenom je postala suvremena, eko i fashion linija za nju i njega.

 • Eko turizam je grana turizma koja se sve više razvija i u čijem se smjeru temelji ključ napredovanja.

 • LED rasvjeta se svrstava među najpraktičnija rješenja kada je osvjetljenje prostora i javnih mjesta u pitanju, imajući na umu brojne pozitivne efekte korišćenja svjetiljki sa ovakvom tehnologijom.

 • Kako biti savjesan putni, naučite u ovom članku...

 • The European week of skills gained through the vocational education and training is a yearly campaign launched in 2016. It was created and its purpose still is to promote vocational education and training by organizing various activities and manifestations throughout entire Europe on local, regional and the National level. The campaign gathers providers of educational and skills training services, civil society organizations, national agencies, business associates, union and wider population with the main goal of highlighting the benefits of vocational education and training as well as presenting a wide range of possibilities in every European country.

 • U današnje vrijeme kada smo svi zabrinuti zbog visokih računa za grijanje i okoliš, mnogi se okreću potrazi za jeftinijim i obnovljivim izvorima energije. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene biomase, a njezino korištenje dodatno potiču vrhunske ekološke karakteristike.

Novosti: Cybermed.hr

Novosti: Biologija.com

 • Počela je nova školska godina! Koliko ona god izazovna i neizvjesna bila, nadamo se da ?‡emo je provesti u što mirnijem i sigurnijem okruženju. Kao i proteklih 9 godina, školsku godinu 2020./21. ponovno prate naizbježne Biotekine STEM radionice koje se ove godine odvijaju uz mnogo novosti! Doznajte više!

 • Ve?‡ od najranijih razdoblja svojeg postojanja čovjek je koristio razne plodove prirode koje je sakupljao na kopnu za svoju ishranu. Uz kopnene, na meniju su se nalazili i vodeni organizmi, poput ribe i školjkaša. O tome svjedoče brojna arheološka nalazišta na kojima je prona?‘en i veliki broj ljuštura školjkaša i kostiju riba. 

   

 • Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2020. donijela Uredbu o proglašavanju posebnih ornitoloških rezervata „Modro oko i jezero Desne", „Uš?‡e Neretve" i „Kuti".

 • Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) na svojoj sjednici održanoj 27. svibnja 2020., potaknuto velikim intenzitetom recentnih klimatskih promjena i njihovim utjecajem na čovjeka i prirodu, donijelo je Izjavu o klimatskim promjenama koju prenosimo u cijelosti.